Billede af Henrik Oxvig
  • Philip de Langes Allé 11

    1435 København K

    Danmark

  • Philip de Langes Allé 10

    1435 København

    Danmark

20052024

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV


PhD-skoleleder Henrik Oxvig, kort CV

Født 1957.

Cand. mag. et mag. art. i samfundsfag og litteraturvidenskab, med konferensspecialet, "Arkitekturens diskurs - om relationen mellem arkitekturteori og kreativ praksis" fra Københavns Universitet 1991.

Ph.d.-stipendiat ved Institut for Kunsthistorie, Århus Universitet med projekt om "Rum, skala og arkitekturkonception" 1992-93.

Adjunkt i "Rumanalyse og arkitekturteori" ved Institut for Kunsthistorie, Århus Universitet 1993-96.

Adjunkt i "Arkitekturhistorie og arkitekturteori" ved afdeling for Kunsthistorie, Institut for Kunsthistorie og Teatervidenskab, Københavns Universitet 1996-1999.

Lektor i "Rumanalyse og arkitekturhistorie" ved afdeling for Kunsthistorie og Visuel Kultur, ved - fra 2002 - Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Københavns Universitet 2000-2005.

Lektor og forskningsuddannelsesleder ved Kunstakademiets Arkitektskole siden august 2005-.

Leder af konsortiet af forskerskole i arkitektur og design, DKAD, (samarbejde mellem Arkitektskolen Århus, Designskolen i Kolding, Danmarks Designskole og Kunstakademiets Arkitektskole) 2006 - på femårig bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Studieleder ved afdeling for Kunsthistorie og Visuel Kultur ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet 2002-2005.

Ansvarlig for faglig supplering (30 ects.) af kandidater med pædagogikumansættelse ved faget Billedkunst i gymnasieskolen, 2002-2005.

Medlem af 5-mandsudvalg, udpeget af undervisningsministeren til revision af læreplaner for faget Billedkunst i gymnasieskole og HF i forbindelse med gymnasiereformen 2005.

Medlem af udvalg, udpeget af videnskabsministeren til formulering af kompetencekrav til de humanistiske fakulteters gymnasieuddannelser (minus fremmedsprogene) 2004-05.

Suppleant til bestyrelsen for Forskerskolen i Kultur, Litteratur og Kunstfag (KLIK) ved Københavns Universitet 2003-2005 og har deltaget i udvælgelse af ph.d.-projekter i forbindelse med ansøgningsrunder til Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Medlem af bestyrelsen både for KLIK og for Kulturarvens Forskerskole (KAF) fra 2005 -.

Medlem af udvalg i Videnskabsministeriet - som repræsentant for Kulturministeriets rektorer - til udvikling af "Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser" 2006-7.

Formand for udvalg til udvikling af kvalifikationsramme for arkitektuddannelsen ved Kunstakademiets Arkitektskole - kvalifikationsrammen blev vedtaget juni 2006 og danner nu baggrund for studieordninger som er trådt i kraft pr. 1.9. 2008. Har præsenteret kvalifikationsrammen ved flere internationale seminarer, senest i Lima, Peru, februar 2008 i forbindelse med ambition om at etablere samarbejde mellem arkitektskoler fra Syd- og Nordamerika og Europa.

Medlem af censorkorpset ved universiteternes uddannelser i Kunsthistorie og Visuel Kultur.

Medlem af sagkyndigt udvalg i Kvalifikationsnævnet under CIRIUS fra 2007-.

 

Undervisning, vejledning og bedømmelse:

Har undervist på både BA-, kandidat- og ph.d.-niveau. På ph.d.-niveau arrangeret flere masterclass'es med international deltagelse.

Har på ph.d.-niveauet i maj 2007 arrangeret og gennemført seminaret Transformations i samarbejde med Copenhagen Business School (Ole Fogh Kirkeby).

I juni 2008 arrangør (s.m. Michael Asgaard Andersen) af symposiet, Paradoxes of Appearance med deltagelse af syv, højt estimerede internatonale forskere.

I september 2008 arrangør (sammen med Andreas Rumpfhuber) af symposiet Politics of designing.

I juni 2009 arrangør af studiekreds, symposum og masterclass under overskriften Scale and Conception med international deltagelse.

Har vejledt en lang række både hovedfags- og konferensspecialer i kunst- og - primært - arkitekturemner. Har været både medlem og formand for en række ph.d.-bedømmelsesudvalg ved universiteterne og ved såvel Arkitektskolen i Århus som Kunstakademiets Arkitektskole og i januar 2008 som 1. opponent ved doktorantsbedømmelse ved universitet i Tromsø, Norge, samt i marts 2009 som opponent ved disputats ved KTH, Stockholm. Har siddet i udvalg til ansættelse af både adjunkter og lektorer. Er p.t. vejleder og co-vejleder på fem ph.d.-projekter ved Kunstakademiets Arkitektskole, samt p.t. for ét projekt indskrevet ved Design-skolen i Kolding og ét projekt indskrevet ved Arkitektskolen Århus og ét projekt indskrevet ved Københavns Universitet.

 

Publikationer, papers m.m.:

Arkitektonik - filosofi, arkitektur (sm Carsten Madsen), Det Kongelige Danske Kunstakademi  1990 (2. oplag 1991).

Rumanalyser (sm Lise Bek), Forlag  B, Århus 1996 (nyt optryk 2000).

"Rummets tid - Arkitektskolen fra 1980 til i dag" in Kunstakademiet 1754-2004, (red. Anneli Fuchs & Emma Salling), Det Kongeline Akademi for de Skønne Kunster & Arkitektens Forlag 2004.

Samt en lang række artikler med fokus på forholdet mellem videnskab, filosofi, kunst og arkitektur, således blandt andet "Installation/performance" in The Autonomy of Architecture? Artistic development Work, Nordisk Arkitekturforskning 3, 2005.

Besvarede Akademiets Prisopgave 1987, Et Tårnhus (sm flere) - hædrende omtale. Medarbejder på tre projekter i regi af tegnestuen Studio Chiasmos (v. arkitekt Kent Martinussen): "Arkitekturmuseum", udviklet til arkitekturbiennale, Nara Japan 1995 - "Hus til Dokøen i København", udstillet på arkitekturbiennale i Venedig 1996. Konkurrenceprojekt til teaterbygning til Hotel Pro Forma, 2002.

Deltagelse i forskellige internationale arkitekturkonferencer. Fik pris for at have leveret "best paper" ved EAAE/ARCCs konference om "Emerging research" i Philadelphia, USA 2006 (publiceret). Var i en årrække arkitekturanmelder ved Weekendavisen. Medlem af scientific committee i forbindelse med konferensen "Changes of Paradigms in the Basic Understanding of Architectural Research" i regi af EAAE/ARCC, juni 2008.

In print er bogen Paradoxes of Appering, redigeret sammen med Michael Asgaard Andersen og med originalbidrag af de syv internatonale forskere, som deltog i ph.d.-seminaret under samme overskrift i 2008 (jf. ovenfor) - bogen publiceres hos Lars Müller Publishers og udkommer august 2009. Endvidere planlægges publikation i forlængelse af ph.d.-seminaret Scale and Conception (jf. ovenfor).