Billede af Cort Ross Dinesen

Cort Ross Dinesen

Arkitekt

19972017

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Curriculum vitae

Faglig profil

ARKITEKTURMODELLER OMKRING ÆSTETIK OG SKALA.
Projektet er et fortløbende arbejde med at skærpe indsigten i den arkitektoniske betydning af sammenhængen mellem arkitekturens fremtræden og dens skalatrin.
Arbejdet diskuteres gennem udformningen af en række arkitekturmodeller, der kan sætte en betydningsproduktion i værk omkring det æstetiske.

I 1999-2000 indgik det særlige projekt Boligen - indefra og ud i udviklingen af ovennævnte.
I 2001-2002 indgår en række studier omk. arkitekten Carlo Scarpa.
I 2003 - 2007 indgik arbejdet i inst. 1. / gruppen for Kunstnerisk udviklingsarbejdes fælles ramme "det åbne værk" med arbejdstitlen: DET LAMINÆRER -  som former for transporter.
Fra 2008 indgår arbejdet under overskriften:
MORFOLOGI OG TOPOLOGI i inst. 4. / her søges et indsatsområde udviklet.

Uddannelse

C.V.- Personlige data

Navn
Cort Ross Dinesen

Stilling
Studieleder. 1999 -

Ansættelsessted

afdeling 6. Arkitektur, rum og form. 

Uddannelse

Afgang  Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole

Beskæftigelse

1973-89 Lærer på Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole 
Lektor 1989.
Studieleder 3F, 1996-1999.
Studieleder afdeling 6. Arkitektur, rum og form. 1999 -

Konkurrencer, priser og præmieringer

Indsendte bidrag er ikke nævnt/registreret ca. 50

1974 Konkurrence om energibesparelse i boligbyggeri, præmie, Arkitekten 2-1975.
1978 Konkurrence om ressourcebesparelse indenfor bygge- og anlægsområder, præmie.
1978 Idékonkurrence om glasuldbaserede sandwichkonstruktioner, 1. præmie, Arkitekten 6-1979.
1980 KAB´s idékonkurrence om fremtidens bolig, indkøb, Arkitekten 6-1981.
1982 Nordisk konkurrence om det ressourcebesparende træhus, 2. præmie, Arkitekttävlingar.
1983 Sol i boligen, 3. præmie, pub. i S.N. og Arkitekten 11-1984.
1984 Akademiets Pris i Arkitektur: Byfornyelse som levende arkitektur, Arkitekten 12-1984, DK-Arkitektur 1-1988 og 8-1994.
1988 Bebyggelsesplan for Sorthøj, Ålborg, omtale, Arkitekten 22-1988.
1988 Projektkonkurrence til et museum for moderne kunst i Køge Bugt Strandpark, 2. præmie, Arkitekten 19- 1988, DK-Arkitektur 4-1989.
pub. Rummet og det arkitektoniske objekt: Poul Bæk Pedersen.
1989 Nye bydele i Esbjerg, 2. præmie.
. Arkitekten 2/3-1989, "Bo i By", Dansk Byplanlab. Skriftserie 37.
1989 Udnyttelse af Brejning området, Vejle, indkøb, Arkitekten 11/12-1989.
1989 Projektkonkurrence til et kraftvarmeværk i Horsens, 4. præmie, Arkitekten 20-1989 og DK- Arkitektur 8-1994.
1990 KAB´s konkurrence om fleksible boliger, præmie, Arkitekten 3-1991.
1990 KAB´s konkurrence om Forbedrede boligområder og bykvarterer, præmie, Arkitekten 9-1991.
1991 Kunstmuseum og Hotel på Bornholm, indkøb, Arkitekten 12-1991 og DK-Arkitektur 8-1994.
1996 Nordisk arkitektkonkurrence om et Akvarelmuseum, indkøb, Arkitekttävlingar.

omtalte arkitektkonkurrencer

1982 International konkurrence: The Peak, Hong Kong, Arkitekten 23-1983.
1984 Dæmmpa Design, D.D. Bulletin 17-1988.
1986 Fleksible Boliger for unge og ældre, pub. Boligministeriets idékatalog 1987.
1986 Nybyggeri på Rådhustorvet i Horsens, Arkitekten 1-1987.
1993 Musikhus i København, Arkitekten 3-1994 og DK-Arkitektur 8-1994.
1994 Arkitekternes hus. Arkitekten 18-1994.
1995 Kapel og krematorium på Bispebjerg kirkegård, HFB 28.
2004 En projektkonkurrence om forslag til bebyggelsesplan og boliger. Projektkonkurrence, oktober 2004. DAL. 

Tillidshverv

1985-87 Medlem af opgaveudvalg og bedømmelseskomite for Akademiet for De Skønne Kunsters Prisopgave i Arkitektur 1987.
1986 Redaktør af temahæfte for Arkitekten omkring Arkitektskolerne, Arkitekten 1992-96 Medlem af arkitektskolens fagråd og forskningsudvalg.
1993-96 Formand for arkitektskolens forskningsudvalg.
1996 Udpeget af DAL som fagdommer i forbindelse med indbudt konkurrence om "Den danske ambassade i Berlin".
1996 Udpeget af Arkitektskolens Skoleråd til at beskrive "Kunstnerisk udviklingsvirksomhed" sammen med prof. Carsten Juel-Christiansen og prof. Steen Høyer.
1997-98 Valgt til Forårsudstillingens censurkomite.
1997-02 Valgt til Charlottenborgs Fondens bestyrelse, Forårs- og Efterårsudstillingen.
Formand for bestyrelsen 1997-2002
1999 Udpeget af DAL til fagdommer i Statens Kunstfond´s prisopgave: Fremtidens by.
2004 Medlem af bedømmelsesudvalg vedrørende en stilling i filosofi og videnskabsteori ved Kunstakademiets Arkitektskole.
2005 Medlem af ansættelsesudvalg vedrørende en stilling i kunsthistorie ved Kunstakademiets Arkitektskole.
2008-09 Formand for bedømmelsesudvalg vedr. phd afhandlingen "Den animerede bygning" ved Kunstakademiets Arkitektskole.
2008-09 Formand for bedømmelsesudvalg vedr. phd afhandlingen "Blikkets Konstruktion" ved Kunstakademiets Arkitektskole.

2011 Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. phd afhandlingen "Repræsentationens realisering". Aarhus Arkitektskole.

2012 N.L.Høyen medalje

Netværk

Claus Peder Pedersen, arkitekt, phd., lektor ved Institut for Arkitektur.
Frederik Tygstrup, mag. art. lektor i Litteraturvidenskab, Københavns Universitet.
Malene Busk, cand.mag. og ph.d. i Idehistorie, konsulent ved Kunstakademiets Arkitektskole, freelance skribent, debattør og foredragsholder.
Steen Nepper Larsen, cand. mag., lektor, GNOSIS, Aarhus Universitets forskningsinitiativ til studiet af sind og tænkning.
Henrik Oxvig, mag art, lektor i kunsthistorie ved Arkitekturens Teori og Historie, Inst. 1. Institut for Bygningskultur. Kunstakademiets Arkitektskole.
Anders Michelsen, cand. mag. Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

samt:
Arkitektskolen i Aarhus.
Det Kongelige Kunstakademis Billedkunstskoler.

Værker

1984 Akademiets Prisopgave i Arkitektur
Vinder af Akademiet for De skønne Kunsters Prisopgave
1991-94 Skalamodeller resultat af Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat.
pub. i DK Arkitektur 8-1994.
kommenteret af K. Dirckinck-Holmfeldt og Billedhuggeren professor Morten Stræde. DK-Arkitektur 8-1994.
1995 Projekt 1:1- boligen indefra og ud - ved 3E og 3F i samarbejde med SBI.
1995 Zigguraten - "Den oversete by - det sansede København", Charlottenborg sammen med Birgit Skovfoged Østergaard, van den Bergh, David Chipperfield, Poul Ingemann, Thom Mayne, Enric Miralles og Hani Rashid.
Zigguraten, projekt publ. IAA review, spring 1996.
Zigguraten, projekt fra udstillingen "Den oversete by - det sansede København" med kommentar af arkitekten Erik Werner Petersen. DK-Arkitektur 4-1998.
- gengivet i KUNSTAKADEMIET 1754-2004, Det Kongelege Akademi for De Skønne Kunster & Arkitektens Forlag 2004.
Inviteret til at i 1999 at udstille Zigguraten i forbindelse med udstillingen "Arne Jacobsen og den organiske form" i Kunstforeningen, Gl. Strand. 

2012. Drawning to "Dirty Dedicated Daring Delicate Drawning. DAC

Publikationer

1982 Brugerstyret Byggeskik, Arkitekten 8-1982.
1982 Boliglaboratorier i Holland, Arkitekten 15-1982.
1982 Studenterhuset i Woluwe St. Lamber, Bruxelles, Arkitekten 22-1983.
1983 Les Vignes Blanches, Cergy-Pontoise, Paris, Arkitekten 6-1983.
1983 Totalarkitektur, Arkitekten 8-1983.
1983 60´er inspireret byfornyelse, Arkitekten 22-1983.
1984 Pionererne fra Rosenhugel og Enskede, Arkitekten 4-1984.
1984 Industrialiseret boligbyggeri når det er bedst, Arkitekten 19-1984.
1984 At gi´ Form - at ta´ Parti, om design, Arkitekten 22-1984.
1985 Om afgangsopgaver fra Kunstakademiets Arkitektskole, temahæfte, Arkitekten 2/3-1985.
1986 Arkitektskolen, Mål og Midler, redaktør af temahæfte, Arkitekten 10-1986.
1986 Coop Himmelblau, Arkitekten 16-1986.
1989 Omkring Parc la Villette. publ. i Kroppen Sindet Arkitekturen, KA 1989.
1990 Johannes Larsen Museet, Kerteminde af arkitekt Poul Ingemann, DK-Arkitektur 8-1990.
1993 Om Holmen og Kunstakademiet, Arkitekten 4-1993.
1994 Om forskning og Kunstakademiet, Arkitekten 8-1994.
1994 Aspekter af arkitekturstudiet, Arkitekten 18-1994.
1994 Det ideelle standpunkt, egne arbejder. DK-Arkitektur 8-1994.
1994 Arkitekturmodeller 1991-1994. tekst " Mellem skala og konkretion" af prof. billedhugger Morten Stræde. DK-Arkitektur 8-1994.
1995 Zigguraten og Harpedonapteren i "Den oversete by, - det sansede København, Arkitektens forlag 1995.
1997 Mødested og platform, Charlottenborgs Forårsudstilling, Arkitekten 11-1997
1997 Zigguraten, projekt fra udstillingen "Den oversete by - det sansede København, DK-Arkitektur 4-1998.
1999 Udvekslinger, anmeldelse af udstilling i Arkitekturgalleriet, Gl. Dok, Arkitekten 18 -1999.
1999 Byens laminær - en skitse til en teori om byen, Grid 9/10, afd. 6. http:// /karch.dk/afd6
2000 Arkitekturens sted som begivenhed, Grid 15/16, afd. 6. http:// /karch.dk/afd6
2000 Arkitekturens sted som begivenhed, Byens bolig I Rum I Tiden, SBI.
2003 En begivenhedens Arkitektur. - en række refleksioner omkring Brion Thomp. KA.
2003 Venedig - 50 Biennale - Venedig by. GRID 64. http:// /karch.dk/afd6
2004 Byens Laminær. PUB : GRID 2004. KA
2004 Sommerskolen Hydra. PUB : GRID 2004. KA og GRID 67. http://karch.dk/afd6
2004 Tekst og komposition, at gi form. PUB : GRID 2004
2005 Laminær komponent. PUB 2 : GRID 2005. KA
2005 Sommerskolen Hydra. PUB 2 : GRID 2005. KA
2005 Zigguraten i The Autonomy of Architecture? Artistic Development Work.
Nordisk Arkitektur Forskning.3. 2005.
2006 Laminær konstruktion. PUB 3 : GRID 2006. KA
2006 Sommerskolen Hydra. PUB 3 : GRID 2006. KA
2007 Laminær tegning. PUB 4 : GRID 2007. KA.
2007 Sommerskolen Hydra. PUB 4 : GRID 2007. KA
2008 Gennemlyset`s stof. kommentar i Peter Bjerrums: 3 Fortællinger om Arkitekturens Grundlæggelse. KA forlag 2008.
2009 Et Sted. GRID 90. http:// /karch.dk/afd6
2009 Kartografi - Morfologi - Topologi. Bogudgivelse på Arkitektskolens Forlag.

2010 Tekst og Komposition. 6 - PUB : GRID 2010. KA

2010 Kartografi. 7 - PUB : GRID 2010. KA

2011 Kartografi + Urbanitet. 8 - PUB : GRID 2011. KA

2012 14 Nye Landskaber. Kartografi. 9 - PUB : Grid 2012. KA

 

Udstillinger

1984 Forårsudstilling. Akademiets Prisopgave.
1989 Forårsudstilling, 2 projekter.
1989 Statens Kunstfonds 25 års jubilæumsudstilling. Et Randmonument, Rosenkjærhallen, B&W.
1992 Forårsudstilling, et boligprojekt.
1994 Forårsudstilling, Skalamodeller, arbejder baseret på Statens Kunstfonds 3-årige legat.
1995 "Den oversete by - det sansede København", Charlottenborg.
1996 "Det blev på papiret", Københavnske arkitekturprojekter gennem fire århundreder. Den Frie Udstillings Bygning.
1999 Inviteret til at udstille med arkitekturprojekt på udstillingen Arne Jacobsen og den organiske form i Kunstforeningen, Gl. Strand.
1999 Inviteret til at deltage VRÅ-udstillingen.
2004 Skalamodeller, Kunstakademiets Arkitektskoles 250 års jubilæumsudstilling, Meldahls Smejde.

2012 Drawning to "Dirty Dedicated Daring Delicate Drawning. Udstilling på DAC

Tilrettelægning af udstillinger med egne elever og forskningsresultater

1989 "På Sporet", Arkitekturgalleriet Skala.
1991 "Standpunkter", Dansk Arkitekturcenter, Gl. Dok.
1994 "STUDIET" Kunstakademiets Arkitektskole - Galleriet. Kgs. Nytorv. Arkitekten 18-1994.
1996 "Gerningsstedet", Politigården, katalog.
1999 "Projekt 1:1 - boligen indefra og ud", Kunstakademiets Arkitektskole - Meldahls Smedje, Holmen. Arkitekten 15-1999
- gengivet i KUNSTAKADEMIET 1754-2004, Det Kongelege Akademi for De Skønne Kunster & Arkitektens Forlag 2004.
2000 RUMFORM, midtvejsstudier 1999-2000, Udstillingsrummet i Meldahls Smedje. Kunstakademiets Arkitektskole, Holmen. http://karch.dk/afd6
2005 URBANT LANDSKAB. Udstillingsrummet i Meldahls Smedje. Kunstakademiets Arkitektskole, Holmen. http://karch.dk/afd6

 

Uddannelse

ARKITEKTURMODELLER OMKRING ÆSTETIK OG SKALA.

 

Projektet er et fortløbende arbejde med at skærpe indsigten i den arkitektoniske betydning af sammenhængen mellem arkitekturens fremtræden og dens skalatrin.

Arbejdet diskuteres gennem udformningen af en række arkitekturmodeller, der kan sætte en betydningsproduktion i værk omkring det æstetiske.

 

I 1999-2000 indgik det særlige projekt Boligen - indefra og ud i udviklingen af ovennævnte.

I 2001-2002 indgår en række studier omk. arkitekten Carlo Scarpa.

I 2003 - 2007 indgik arbejdet i inst. 1. / gruppen for Kunstnerisk udviklingsarbejdes fælles ramme "det åbne værk" med arbejdstitlen:

DET LAMINÆRER -  som former for transporter.

Hvorledes etableres en forholden sig til den bymæssighed, der har mistet den let opfattelige kontur af en ryddet plads til bosættelse og i stedet gennem de mange økonomiske, juridiske, kunstneriske og videns praksisser skaber kontinuerlige hvirvler og særlige steder inden for sine territorier og hvor de lokale figurationer viser sig som knuder af betydninger og orienteringspunkter i det globale netværk.

Den formløse fremtræden og de meget svage konturer af sammenfaldende strukturer tegner relationer af sammenhænge som i en og samme bevægelse beskriver en betydningsdannelse mellem del og helhed i form af kraftlinier, der uden overordnede orienteringspunker sammenvæver udstrakte og kompakte tætheder af attraktorer, der danner fraktaler, udveksler synergier og informationer.

 

 

Fra 2008 indgår arbejdet under overskriften:

MORFOLOGI OG TOPOLOGI i inst. 4. / her søges et indsatsområde udviklet.

 

I 2004 blev der oprettet en Sommerskole på den græske ø Hydra, der gennem et forskningsbaseret arbejde udviklede en række morfologiske studier indenfor en særlig topologi. Disse studier har resulteret i et omfattende tegningsmateriale, udviklet i samarbejde med en række arkitektstuderende, og i en række artikler, der fremlægger og perspektiverer forskningen tværfagligt.

Studierne og artiklerne er udkommet i publikationer: PUB : GRID 2004, PUB2 : GRID 2005, PUB3 : GRID 2006 og PUB4 : GRID 2007.

I Hydra 1, Sommerskolen 2004, blev øens topologiske karakter udgangspunktet for en række morfologiske studier. Ved at betragte øens morfologi som en plastisk membran, hvorigennem de topologiske kræfter tegner konturer ved at særlige strukturer danner ar i vævet; ved "floder af vandmasser, der periodisk gennemstrømmer og opskærer bymassen og som sammen med andre lokale strukturer danner rifter, afsløringer af særlige landskabelige "elementer" i bymassen, ophobninger og tætheder samt slitage gennem handlinger, beskriver tilsammen komplekse tilstande, hvori "nye mulige ar, rifter, knuder og forvridninger" skaber en symbiose gennem rum og tid, der former en række begivenheder. Denne kartografiske iagttagelse og kortlægning af atraktorer, intensiteter, blev gjort til genstand for udviklingen af topologier.

I Hydra 2, Sommerskolen 2005, blev blikket vendt mod den landskabelige kortlægning af kræfter, der som en bevægelse fra topografiens planfigur blev rettet mod snittets dybde, som vertikale sammenskæringer af begivenheder gennem udvekslinger og fortætninger. Her blev disse begivenheder beskrevet som en komponent, der som figur blev gennemstrømmet af en række kræfter med forskellige intensiteter i form af forbindelser, rumligheder, elastiske udstrækninger med hver mulige og flere betydningsbærende positioner. Det plastiske skal forstås som en tilnærmet tredimensionalitet i en ikke entydig form, men i en mere principiel udfoldet og udspændt konstruktion, der indkredser plasticiteten gennem en form for kurvethed og dybde, der spiller op til topografien og udfolder komponentens evne til at konfigurere sine egenskaber.

I Hydra 3, Sommerskolen 2006, blev der taget afsæt i det plastiske komponents formmæssige egenskaber i relation til topografien, der blev genforhandlet i en sammensyning med en kartografisk beskrivelse. Ved at betragte de tegningsmæssige kompositioner som et kompositionsplan med en ombyttelighed mellem figur og grund og med en dybde sat i spil af figurernes mellemrum skabtes en række flertydige konnotationer og ombyttelige relationer.

I Hydra 4, Sommerskolen 2007, blev der taget afsæt i bevægelser og hvad der afleder dem og bringer dem til syne. Blikket blev vendt fra genstandene og de afledte elementer til strømmene, bevægelserne og kræfterne, som de kom til syne gennem de topologiske opskæringer, hvor sammentrækninger, glidninger og fletninger skaber hvirvler og aflejringer som kompositoriske konfigurationer. I dette kontinuerte og diskontinuerte forløb af overlappende rytmiske udstrækninger skabes en række tilstande, der instrumentaliserer en række gennemstrømningsfigurer, knuder, der skaber mindre klaser af hændelser og begivenheder.

 

I Hydra 5, Sommerskolen 2008, udvikles en række virtuelle modeller, der konfigurerer bevægelige topologiske kompositioner. Ved at skabe en række animationer søges der beskrevet en række tilstandsskift mellem de topologiske konfigurationer og de metriske steder. Som særlige fortætninger genindføres kastet, som den hændelse der udspiller begivenhedens dannelse og de tilstande som sammenbinder den virtuelle konstruktion med en artikuleret fremtræden. Ved at fastholde plasticiteten søges en glidning mellem fæstnelse og udtrækning skabt, der rummer muligheden for at se konstruktionerne som pragmatiske størrelse, der rummer topologiske handlingsrum.

Udkommer som DVD i forbindelse med bog.

Er færdigproducet som demo.

 

KARTOGRAFI - MORFOLOGY - TOPOLOGI

I 2004 blev der oprettet en Sommerskole på den græske ø Hydra som ramme om et forskningsbaseret arbejde om morfologiske og topologiske studier. Dette arbejde har fundet sted fra 2004 til 2008

Med udgangspunkt i Hydras topografi er der blevet udviklet forskellige måder at anskue topologien på, og gennem en fornyet optik hvert år er studiet blevet tematiseret og formet med dertil hørende nye spørgsmål, som har resulteret i et omfattende tegningsmateriale, der beskriver de forskellige rejste diskurser.

Med denne optik er der blevet søgt skabt en topologi, hvorfra der kan uddrages erfaringer der rækker ud over Hydras særlige topografi, og som kan bringe mange niveauer sammen i et åbent værk, som en interaktion mellem form og handling; en form for begivenhedens arkitektur.

Tegningsmaterialet er udviklet i samarbejde med arkitektstuderende og dette arbejde er successivt blevet fulgt op med en række artikler, der udfolder og perspektiverer denne forskning.

Bogen er udgivet på Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag oktober 2009.

Tilrettelægning af udstilling i forbindelse med bogudgivelsen med samlet tegningsmateriale vil finde sted på DAC - Dansk Arkitekturcenter i april 2010

Forskningsområder

  • Æstetik og form
  • relationel æstetik
  • morfologi og topologi

Publikationssamarbejder i løbet af de sidste 5 år.

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller