Billede af Mikkel Scharff
1981 …2023

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Mikkel Scharff, lektor ved Institut for Konservering ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), København, Danmark, IIC Fellow, uddannet som konservator (tilsvarende kandidatuddannelse) i malerikonservering i 1987 fra Konservatorskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, København, Danmark. Fra 1987 underviser ved Konservatorskolen, 1992-2018 afdelingsleder på Kunstlinien (og prorektor 1992-2008). 2004-2010 endvidere Afdelingsleder på Afdelingen for Monumentalkunst. 2013-2018 Fagleder og Institutleder på Konservatorskolen på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), København, Danmark.

Mikkel Scharff har undervist og forsket i konservering, herunder i emnerne strukturel behandling af maleri på lærred og træ, teknisk-analytisk fotografering, præventiv konservering (forebyggende bevarelse), de bemalede overflader (polykromi) på antikke og middelalderlige skulpturer, teknisk kunsthistorie og konserveringshistorie i Danmark og i udlandet.

Scharff har et bredt nationalt og internationalt netværk inden for konservering og konserveringsvidenskab og har været partner i række nationale og internationale forskningsprojekter inden for de ovennævnte emner.

Scharff har været involveret i nationalt forskningssamarbejde om teknisk kunsthistorie i forskningssamarbejdet CATS (2011-2016, CATS' tre partnere: Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Konservatorskolen KADK) og en række internationale, EU-finansierede projekter, herunder INCCA (1999-2002), PROPAINT (2007-2010), MEMORI (2010-2013), CollectionCare 2019-2022). De tre sidstnævnte undersøger blandt andet i hvilket omfang kulturarv (f.eks. malerier) kan beskyttes mod luftforurening og klimavariationer i specialbyggede mikroklimarammer og samt måleudstyr og software, som kan advare brugere (f.eks små museer) ved uhensigtsmæssige klimaforhold i udstillinger eller magasiner. I samarbejde med CATS har Scharff siden 2015 deltaget i den europæiske forskningsinfrastruktur IPERION_CH (2015-2019) og der arbejdes på at skabe en permanent, europæisk forskningsnetværk om kulturarv inden for konserveringsvidenskaben.

Scharff har forelæst ved internationale konferencer, har skrevet eller medvirket ved skrivning af en række videnskabelige artikler og bogkapitler, og har endvidere deltaget i andre former for faglig formidling om de ovennævnte emner (f.eks. i nyhedsmedier, i de elektroniske medier, eller ved udstillinger) såvel til fagfolk som til interesserede i øvrigt. 

Mikkel Scharff har været bestyrelsesmedlem af faglige, nationale og internationale museums- og konserveringsorganisationer, for eksempel: 1990-1996 som koordinator for arbejdsgruppen om malerier under ICOMs (The International Council of Museums) komite for konserveringsvidenskabelige forhold, ICOM-CC, endvidere i 1996-2004 som medlem af bestyrelsen af - og kasserer i - ICOM-CC-komiteen, 2000-2012 som sekretær for ICOMs danske nationalkomite, og siden 2007 som medlem af bestyrelsen for IIC (the International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, herunder som vicepræsident siden 2013.

 

I forbindelse med arbejdet i internationale konserveringsorganisationer, forskningsprojekter og forskningsnetværk har Mikkel Scharff deltaget i planlægning og tilrettelægning af skønsmæssigt 20 større, internationale kongresser/konferencer, hver med 500-1000 deltagere, samt en række mindre internationale kongresser/konferencer, typisk i forbindelse med forskningsprojekter. Dertil hører peer-review og redaktionelt arbejde i forbindelse med disse konferencer/projekter, hvor hver af de større kongresser har resulteret i 50-150 peer-revied artikler og forelæsninger. 

 

Forskningsområder

  • Konservering
  • Malerikonservering
  • Strukturel behandling af lærredsmaleri
  • Analytisk fotografi
  • Præventiv konservering
  • Teknisk Kunsthistorie
  • Konserveringshistorie
  • Materialer
  • Kultur- og naturarv
  • Analyse og nedbrydning