Intet foto af Kirsten Marie Raahauge

Kirsten Marie Raahauge

Magister i antropologi fra Københavns Universitet, ph.d. fra Aalborg Universitet, Professor MSO

 • Philip de Langes Allé 10, Bygning 68. Indgang C+D

  1435 København K

  Danmark

20052021
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

CV

Kort om min forskning

Som antropolog undersøger jeg forholdet mellem det sociokulturelle og det spatiale og materielle. Landskaber, byer, kvarterer, huse, museer og ting har været genstand for undersøgelser, menstendels i Danmark. Min magisterkonferens drejer sig om inkaernes rumopfattelser, specielt med fokus på deres landskaber, mens ph.d.-afhandlingen angår rumopfattelser i århusianske velhaverkvarterer. Desuden har jeg lavet feltarbejde på Rådhuspladsen i København, i Taastrup, Lyngby og amagerkanske kolonihaver, i Sønderborg og Frederikssund. For tiden angår min forskning Hjemsøgte Huse i Danmark i dag. Mit kommende forskningsprojekt, under det overordnede forskningsprojekt Spaces of Danish Welfare, angår udkanten som spatialt fænomen. Desuden er jeg interesseret i det materialitets- og rumorienterede i forhold til kunst og arkitektur.

Særlige faglige fokusområder
1. Rumantropologi

2. velfærdsrum og udkanter

3. urbanitet og landskabelighed

4. hjemsøgelser og det ekstramaterielle


5. kunst som antropologisk fænomen


6. hjem, museer og andre rumlige sociokulturelle organiseringer

Jeg ved også noget om
1. etnografisk metode
2. antropologisk teori
3. filosofiske, æstetiske teorier
4. rationalitetsformer i forhold til rumperception

Ansættelser, forskningsprojekter, konsulentarbejde mv.

2017-21 KADK, Spaces of Danish Welfare,  bevillingshaver (med Katrine Lotz, Merete Ahnfelt-Mollerup, Deane Simpson, Max Pedersen & Ani Verhavaari) KADK

2017-2021 KADK, Tønder Inside Out - Spaces of Welfare, Spaces of the Outskirt, forskningsprojekt under Spaces of Danish Welfare, FKK

2015 Mapping visual and aesthetic preferences, Shih Shien University, Taipei, Taiwan. Workshop som led i forskningsprojekt, med Ann Merete Ohrt

2008-2009 adjunkt ved Etnologi, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

2007-2008 post doc. ved Institut for Antropologi under forskningsprojektet Fornuftens Grænseflader (FKK) med projektet Hjemsøgte Huse
2008 konsulent, Antropologisk Analyse, Carl Bro, SAS & Københavns Lufthavn, undersøgelsen  Passagerer og passagerum i Københavns Lufthavn, Kastrup
2007 deltager i ekspertworkshop, Rambøl Management, Siimtoften, Ry
2005-2006 post doc. ved Center for Bolig og Velfærd, Realdaniaforskning, Københavns Universitet del af Bolig i tid og rum med forskningsprojektet Huset mellem globale og intime sfærer
2005-2006 konsulent, KHR-arkitekter, ny by ved Store Rørbæk
2000-2005 Landskabet, byen og huset, ph.d.-projekt under forskningsprojektet Byøkonogisk velfærdsforskning (FKK), feltarbejde, udgivelser, AAU & SBi
2003 Frihavn, undersøgelse af havne globalt for Statens Kunstfond, Blankspace
2000 forskningsarbejde, Lyngby Udenom. Kactus (FKK), Kunstakademiets Arkitektskole
2000 gæsteforelæser og -underviser & gennemgange, Danmarks Designskole
1999-2000 forskningsarbejde, Kolonihaveantropologi, Kactus (FKK), Kunstakademiets Arkitektskole
1999-2000 forskningsarbejde, Sted og transit i Taastrup. Kactus (FKK), Kunstakademiets Arkitektskole
1999 konsulent, Hjem og teknologi i Øresundsregionen, etnologisk forskningscenter Kimming
1999 konsulent, Vejledning/Model for en antropologisk institutionsanalyse, Storstrøms Amt
1998-2000 forskningsarbejde, Et døgn på Rådhuspladsen, Kactus (FKK), Kunstakademiets Arkitektskole
1997 konsulent, Young Travellers of Northern Europe, Etnologisk Forskningscenter Kimming
1996 konsulent, Boligdrøm og Hjem, hygge og identitet, Etnologisk Forskningscenter Kimming
1995 konsulent, Etnologisk Forskningscenter Kimming

Undervisning

2016 Design og Samfund, 5. Semester fællesfag med Maria Mackinney-Valentin, BA, KADK (extern censur) (planlægning, forelæsninger, desuden vejleder for visuel kommunikation)

2016 Space, Perception, Design & Detail, masterprogram, medunderviser, under Heidi Svenningsen Kajita, med flere medarbejdere, internationale og danske studerende, arkitektur og design

2016 Helhed og Del, bachelorprogram, medunderviser, under Jacob Bang, med flere medarbejdere, arkitektstuderende

2015 Design og Samfund, 5. Semester fællesfag med Maria Mackinney-Valentin, BA, KADK (extern censur) (planlægning, forelæsninger, desuden vejleder hos tekstil + møbel + rum)

2015 Space, Perception, Design & Detail, masterprogram, medunderviser, under Merete Ahnfeldt-Mollerup, med flere medarbejdere, internationale og danske studerende, arkitektur og design

2015 Billedets Onde Ånd, workshop m Ivar Tønsberg under Vis. Kom forløb v Morten Noer (26.-27.2.2015)

2015 Etikkursus, medunderviser, m Peter Dammand, Maria Sparre og Else Kallesøe, 2. Semester fællesfag

2015 Design Theory Thesis, 5-ugers teoriopgaver, KA, KADK (intern censur, skriftlig opgave)

2014 Space, Perception, Design & Detail, masterprogram, medunderviser, under Merete Ahnfeldt-Mollerup, med flere medarbejdere, internationale og danske studerende, arkitektur og design.

2014 Teoriopgaver, 5- og 10ugers teoriopgaver, med Maria Mackinney-Valentin, KA, KADK (intern/extern censur, skriftlig opgave)

2014 Design og Samfund, 5. Semester fællesfag med Maria Mackinney-Valentin, BA, KADK (extern censur) (Vis. Kom. + møbel + rum)

2014 Forbrug, Samfund, Kultur, GR KADK, (skr/mundt ex: karakter)

2014 Totaldesign redskab/teori, m Ivar Tønsberg, Rasmus Spanggaard Troelsen og Ulv Lenskjold, 10 uger, KA, KAKD (projekt+skrift+mundt.)

2013 Skal vi spise i byen? projekt/teori, GR, m H Lyse & T U Lenskjold, Rum & Møbel + Ind Design, 10 uger, GR (ex censur, skr/mundt, karak)

2013 Forbrug, Samfund, Kultur, GR KADK, (skr/mundt ex: karakter)

2013 Rumekskursoner, Design Theory Thesis, m Troels Degn Johansson, teori, 5 uger

2013 Våben, redskab/teori, m R Troelsen, T Lenskjold & I Tønsberg, vis.kom., 10 uger, OB

2012 2 kurser: Rumekskursoner, Design Theory Thesis, m Troels Degn Johansson, teori, 5 uger/10 uger, OB

2012 Den blå planet, 5 ugers teori, OB, KADK, mundt + synopsis:karakter)

2012 Forbrug, Samfund, Kultur, m Julie Sommerlund, GR KADK, (skr/mundt ex: karakter)

2011 2 kurser: Rumekskursoner, Design Theory Thesis, teori, 5 uger/10 uger, OB

2011 Oprustning, Våben, krig redskab/teori, m R Troelsen, T Lenskjold & I Tønsberg, vis.kom., 10 uger, OB

2011 Skal vi spise i byen? projekt/teori, GR, m H Lyse & M Tingkov, Rum & Møbel + Ind Design, 10 uger, GR

2011 Visuel Kommunikation, v. Morten Noer, ass. underv, GR, DKDS

2011 Kultur, Samfund, Forbrug, GR DKDS (skr/mundt ex: karakter)

2011 Design & Æstetik, 1GR, eksaminator, (skr/ karakter), ansv. Stina Teilmann-Lock

2010-11 3 kurser: Design Theory Thesis, 5/10/5 uger, eng. OB, DKDS

2010 A Book Project, Ghosts, v. Rasmus S Troelsen, ass. underviser, eng. OB, DKDS

2010 Visuel Kommunikation, v. Sofie Beier, ass. underviser, GR, DKDS

2009 Rum- og Materialitetsopfattelser, GR, DKDS

2009 DesignTheory Thesis, 5 uger, eng. OB, DKDS

2009 Visuel Kultur og Kommunikation, GR, DKDS

2009 Visuel kultur og kommunikation, kursus, grundudd. DKDS, (skriftlig/mundtlig ex: karaktergivning

2009 Et Bog/WebProjekt, engelsksp. projekt m. fotograf Joakim Eskildsen, overb. DKDS
2008 undervisning, kurset Videnskabs- og Kulturteori, kandidatkursus, Etnologi
2008 undervisning, kurset Theoretical Traditions in Cultural Analysis, Master of Applied Cultural Analysis, engelsksproget masterkursus f internationale studerende, Etnologi i Lund og København
2008 undervisning, kurset Formidling og Kommunikation, antropologistuderende, KU
2007 undervisning, kurset Rum og Magi, antropologistuderende, KU
2000, 2003, 2002 undervisning, kurset kulturanalyse, arkitekt-/byplanlægger-/designstud. Arkitektur&Design, AAU
2000 gæsteforelæser og -underviser & gennemgange, Danmarks Designskole
1998-1999 ekstern lektor, kulturanalyse, Design & Communication Management, Handelsh, Kbh
1997 ekstern lektor, Kulturanalyse, Design & Communication Management, Handelsh. Kbh
1996 forelæsningsrække, kulturanalyse, Design & Communication Management, Handelsh. Kbh
1995-1996 undervisningsassistent, sociokulturelle forhold, tilvalg, Institut f Antropologi, KU
1995-1996 ekstern lektor, kultur- og samfundsanalyse, Afd f Etnografi og Socialantropologi, AU
1994-1997 forelæser ved Folkeuniversitetet, diverse kurser
1994-1995 undervisningsassistent, historiestuderende, kulturanalyse, Center for Historie, OU
1994 ekstern lektor, cand. negot.-studerende, videnskabsteori, Center for Historie, OU
1993 forfatter af undervisningsmateriale til Etnografisk Samling, Nationalmuseet
1992-1993 underviser og omviser, Etnografisk Samling, Nationalmuseet

Faglige aktiviteter i øvrigt

2016 Limits of Reason, Limits of Obedience, forelæsning ved Vibeke Steffens afskedsseminar, Institut for Antropologi, KU, 30.9.2016.

 

2016 Supertalk ved London Design Fair, med præsentation af afgængere, Danish Design. Contexts, Materiality, Site-specificity, Culture, and Society (23.9.2016)

 

2016 chair for track’et Limits of Reason, ved konferencen Wild or Domesticated, Tartu & Helsinki Universities, Helsinki 19.-21.9.2016 (20.9.) (med Vibeke Steffen)

 

2016 Mapping Design Students’ Aesthetic and Visual Preferences, paper ved konferencen Design Education: Collaboration and Cross-Disciplinarity, The 18th International Conference on Engeneering and Product Design Education, Aalborg University 8.-9.2016 (8.9.2016) (med Ann Merete Ohrt).

 

2016 medplanlægger af og deltager i konferencen Designbegrebet. KADK 26.08.2016 (med Ida Engholm)

 

2016 reviewer og planlægger af sessionen Open Design for Embracing Errors in Experiments ved Cumulus konferencen Design for E-very-thing i Hong Kong.

 

2016 Islands of the Past. Islands of Leisure, paper ved konferencen Island Cities and Urban Archipelagos, School of English, Department of Geography, University of Hong Kong. 7-12.3.2016. (8.3.2016).

 

2016 chair for track’et Cultures in the City ved konferencen Island Cities and Urban Archipelagos, School of English, Department of Geography, University of Hong Kong. 7-12.3.2016. (11.3.2016).

 

2015 Design Students’ Aesthetical and Visual Preferences, oplæg ved Forskerseminar, Research Based Teaching / Teaching as a Driver for Research, Designskolen i Kolding 7.12.2015 (med Ann Merete Ohrt)

 

2015 Velfærdsrum, oplæg ved netværksmøde i nordisk velfærdsgruppe, Oslo 30.11.-1.12.2015 (med Katrine Lotz). 30.11.2015

 

2015 medplanlægger af og deltager i symposiet Provins : Plan : Politik, KADK 27.11.2015 (med Deane Simpson, Morten Birk Jørgensen og Peter Westerman)

2015 Intense sensations on the limit of reason. Anthropological interpretations of haunted houses, paper ved seminaret Uncanny experiences and narratives: embodiment, senses, interpretative frames (10.-11.2016) i Villa Tammekann, Tartu University, Department of Estonian and Comparative Folklore, Univerity of Tartu, and the University of Turku (Interdisciplinary Research Project “Mind and the Other“) 10.11.2016, Tartu

 

2015 Haunting, Haunting, Haunting, paper ved MEGA seminar, Genre, Session 7The Anthropology of Moaning: Questioning the Triviality of Incessant Complaints, Panel organizers Nina Holm Vohnsen (CAS-AU), Morten Nielsen (CAS-AU), Sandbjerg Gods, Sønderborg, 24.-26.11.2015 (24.8.2015)

 

2015 The Limits of Reason, oplæg med Steffen Jöhncke og Vibeke Steffen, Institut for Antropologi, Happy Hour, launch af antologien Between Magic and Rationality (20.05.15.)

2015 Invisible worlds: haunting between sensations and representations, inviteret forelæser ved seminaret “The Anthropology of the Invisible” under Social Anthropology Seminar Series ved Department of Anthropology, University of Edinburgh, arr. prof. Richard Baxstrom (9. March 2015).

2015 Chair for sessionen Vernacular Genres of the Supernatural and Contested Beliefs 2  under The Vernacular Religion, Folk Belief, and Traditions of the Supernatural, konference under Island Dynamics ved Adam Grydehøj, 23-28 March 2015, Macau (27.3.2015)

2015 Unexplainable phenomena and narratives of the supernatural in contemporary Denmark, paper (26.3.) ved konferencen The Vernacular Religion, Folk Belief, and Traditions of the Supernatural, konference under Island Dynamics ved Adam Grydehøj, 23-28 March 2015, Macau

2015 What is so special about Danish design, forelæsning givet med Ann Merete Ohrt i forbindelse med forskningsprojektet Mapping visual and aesthetic preferences, Shih Shien University, Taipei, Taiwan (19.3.2015).

2014- I redaktionen af antologien Form til Velfærd, med Kjeld Vindum, Mette Jerl Jensen,  Katrine Lotz, Deane Simpson og Jannie Rosenberg Bendsen

2014 Bespøgte Huse, foredrag i Hjernekassen (20.2. i Teatret ved Den Sorte Hest & 10.3. i DR1-programmet Hjernekassen)

2014 Ude at lede efter noget, åbning af Persona, Kunstudstilling af Erik Steffensen, Bo Bjerggaard & Museet Holmen, Løgumkloster (22.2.)

2014 Invisible worlds: haunting between sensations and representations, paper ved the EASA conference in Tallin, 31.7.-3.8.2014, at the panel The edgy Northern European imaginaries: cultural identity through the looking glass of fabulous ancestors and ludic realities (chairs Iain Edgar (Durham University) & Tonno Jonuks (Estonian Literary Museum) 3.8.2014

2014 De hjemsøgte. Noter fra en gengangerantropologi, foredrag ved Tro og magi i hverdagen, Dansk Folkemindesamlings temadag (9.12.2014, 15-16, Den Sorte Diamant, Blixensalen)

2013 Sensations and representations of space: about haunted houses, spaces, places and non-places, paper ved konferencen Space and Place: Exploring Critical Issues, del af Session 4: Haunted Spaces (Chair: Christina Alegria), Oxford 9.-12.9.2013 (10.9.2013)

2013- del af og medarrangør af Deleuzenetværk

2013-16 Ansvarshavende redaktør af Designbegrebet, vol. til tidsskriftet Artifact, med Maria Mackinney-Valentin, Charlie Breindahl og Ida Engholm

2013 oplæg til SMK Art Talk, Hau og Tingens Kraft, Statens Museum For Kunst 15.11.

2013 paper ved konferencen Deleuze: Territories in-Between, Lissabon 8.-10.7.

2013 oplæg ved seminaret kunst og arkitektur, ved Merete Ahnfeldt Mollerup

2013 oplæg ved seminaret Usynlige Rum, Antr., AU, ved Morten Nielsen m.fl.

2013- Reviewer for Emotion, Space and Society

2012 Adjunktvejleder (ekstern vejleder) for Mikkel Bille, ToRS, KU

2012 planlægger og leder af symposion, Rum og Steder

2011- ph.d.-vejleder (hovedvejleder) for Malene Lytken, KADK

2011- ph.d.-vejleder (bivejleder) for Marie Stender, KADK/SBi

2012 formand for ph.d.-bedømmelseskomité, Anette Højlund KADK

2012 leder af session ved konferencen People, Places, Stories (med lektor, forskningsleder KADK Troels Degn Johansson)

2012 leder af session ved konferencen People, Places, Stories (med adjunkt AU Mads Daugbjerg)

2011 adjunktvejleder (ekstern vejleder) for Miriam Zeitzen Koktvedgaard, ToRS KU

2011 adjunktvejleder (bivejleder) for Maria Mackinney-Valentin, DKDS

2011 formand for fagligt udvalg ved ph.d.-ansættelse KADK

2010-12 redaktion af antologi om spøgelser på Moesgård, med Jeanette Varberg

2010 del af symposierække ml. DKDS og Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS (v. Pierre Guillet de Monthoux)

2010-11 del af Program Comitee for Nordes

2010 censor f Institut for Antropologi, KU

2010 medarr. af seminar om Atmosfærebegrebet (m L Dalsgaard m.fl.)

2009- Arrangør af udstilling, spøgelser, Forsorgshjemmet, Svendborg Museum, m Ivar Tønsberg

2009- del og medplanlægger af Places and spaces, forskerklynge ved DKDS

2009-11 del af bibliotektsudvalg, DKDS

2008- del af editorial board for Knowledge, Design & Policy, Springer Journal (ch. ed. Ilpo Koskinen)

2008-9 biblioteksansvarlig, Etnologi

2007-8 red. Uhyrer, Jordens Folk (ch.ed. Maria Louw)

2007-8 Medarrangør af den internationale konference House and Urbanity, herunder leder af workshoppen Interactions between Site-Specificity and the Realms of Globality

2007-8 Redaktion (M. P Allingham) af Knowledge, Technology and Policy, Springer Journal no 21(3) og 21(4) (ch. ed. I Koskinen), Springer Press

2007 Chair (m. P Allingham), session Understanding Cities: aesthetic Representation and Experience, the 9th semiotic world congress, Imatra/Helsinki

2002-8, 2009-14  censor f Almen Etnologi & Europæisk Etnologi, KU 

2006- censor f Minoritetsstudier, KU & Kultur- og Sprogmødestudier, RUC  

2006 i konsulentpanel, Grundstof, Moesgård Museum

2004-6 tilknyttet Center for Bolig- og Velfærd. Realdaniaforskning

2004-6 del af netværket Ark+

2002-3 udstilling, Albertslund Rådhus: Århusrum, ting & billeder

2002-9 i bestyrelse, Gernesfondet

2001, 2005, 1992-02 Ch. ed., Tidsskriftet Antropologi: Samling (2001) Byer (2005); red., Tidsskriftet Antropologi (1992-02)

2000-02 fagkonsulent & bidragyder, Filosofisk Leksikon

1984-86 i Studenterkredsens bestyrelse

konsulent (Carl Bro/SAS, KHR, Rambøll, Bisgaard Landskabsarkitekter, Kimming); foredragsholder, referee, anmelder, kommentator, oversætter; vejleder 

Publikationer m.v.

2016 Hjemlig, hjemløs, uhjemlig, hjemsøgt. Hjemmet antropologisk betragtet, pp58-68. katalogtekst til kataloget Hjemlighed.

(in press) Mod Udkanten, ppxx-xx in Form til Velfærd. (reds. Jannie Rosenberg Bendsen, Katrine Lotz, Kjeld Vindum, Mette Jerl Jensen, Deane Simpson & Kirsten Marie Raahauge). København: Arkitektens Forlag.

2016 Gengangerhændelser, pp56-73 in Magi i hverdagen. Tidsskrift for kulturforskning, vol. 15, no. 1, 2016 (tema editor Marianne Holm Pedersen)

2016 Ghosts, Troubles, Difficulties, and Challenges. Narratives about unexplainable Phenomena in Contemporary Denmark, pp89-111 in Belief Narratives. Folklore. Electronic Journal of Folklore vol. 65 (also in a printed version) (Guest editor Reet Hiiemäe)

2016 Introduction: The Design Concept – Anything, Everything, Something or Nothing in The Design Concept (Chief Editor) Artifact Vol 3, No 4 (2016): The Design Concept, pp3-9 (guest editor Kirsten Marie Raahauge, ed. Board Maria Mackinney-Valentin, Ida Engholm & Charlie Breinhdahl).

2016 with Ann Merete Ohrt. Mapping Design Students’ Aesthetic and Visual Preferences, pp 278-83 in Design Education: Collaboration & Cross-diosciplinarity.

2016 The Design Concept (chief ed.) Artifact Vol 3, No 4 (2016): The Design Concept

2015

2015 Between Magic and Rationality: On the limits of reason in the modern world (eds. Jöhncke, Steffen, Vibeke Steffen & Kirsten Marie Raahauge). Museum Tusculanum Press: University of Copenhagen

2015 Into Tønder: Field Specific in the Marshlands, in The Tønder Project: Observations, pp7-17

2015 Introduction: The Design Concept – Anything, Everything, Something or Nothing in The Design Concept (Chief Editor) Artifact Vol 3, No 4 (2015): The Design Concept, pp1.1-1.2

2015 med Ann Merete Ohrt. Mapping Design Student’s Aesthetic and Visual Preferences. A Danish Design Workshop at Shih Chien University of Taipei

http://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/artifact/issue/view/1166

2015 Out of Tønder: Lost Fields in the Marshlands, in The Tønder Project: Design Projects, pp7-11

2015 The Design Concept (chief ed.) Artifact Vol 3, No 4 (2015): The Design Concept

http://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/artifact/issue/view/1166

2015 The Ghost in the Machine in Between Magic and Rationality: On the limits of reason in the modern world (eds. Jöhncke, Steffen, Vibeke Steffen & Kirsten Marie Raahauge). Museum Tusculanum Press: University of Copenhagen, pp315-343

2014 

2014 Gengangerlyde (Ghost Sounds) in De dødes liv (The Life of the Dead) (eds. Ole Høiris, Ton Otto & Ane Bonde Rolsted), Århus: Aarhus University Press & Moesgård Museum, pp125-131

(upubliceret) Ude at lede efter noget, tale ved åbning af kunstudstillingen Persona af Erik Steffensen, Galleri Bo Bjerggaard, Kødbyen & Museet Holmen, Løgumkloster

(Upubliceret) Bespøgte huse, foredrag i Hjernekassen,  i Teatret ved den Sorte Hest.

2013

2013 (upubl.) Hau og tingens Kraft, art-talk, uudgivet manuskript, Statens Museum for Kunst (SMK), i forbindelse med SMK Fridays, 15. november 2013

I’m Real Real Gone, katalogtekst til Erik Steffensens udstilling Persona, Galleri Bo Bjerggaard 6.-22.6. 2013 & Museet Holmen 22.2.-30.4.2014. Galleri Bo Bjerggaard.

Sensations and representations of space: about haunted houses, spaces, places and non-places (Internetudgivet paper i forbindelse med konferencen Places and Spaces, Oxford 2013), se

http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/ethos/space-and-place/conference-programme-abstracts-and-papers/

(upubl.) Ghost Sensations, In-Between Territories and Postmodern Connections – Haunted Houses, a fieldwork in Contemporary Denmark (paper givet ved konferencen Deleuze: Territories In-Between, Lissabon 78.10.-7.13)

2012

De hjemsøgte, pp67-9 in Sønderjysk Almanak. Sønderjysk Skoleforening (ed. Lis Mikkelsen)

Funussamtale V:  Hjemsøgelser: Er Claus Bech-Nielsen et spøgelse? Med antropolog Kirsten Marie Raahauge, pp155-97 in Das Beckwerk & Funus Imaginrium. Beyond Identity, Bind II, Funussamtalerne. Funus imaginarium (eds. Sara Dahlstrup Mogensen, Jan Høgh Stricker, Mikkel Krause Frantzen, Nanna Jochumsen og Kizaja Ulrikke Routhe-Mogensen samt Das Beckwerk Museum). Das Beckwerk Museum. København: Skandinavian Book.

2011

Rumperception mellem tid og uforudsigelighed, pp109-130 in Percipio (Merete Ahnfelt-Mollerup og Nicolai Rostrup (reds.)). Med Robert Gassner og Peter Allingham. Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

2010

Uforklaret forklaret for uklart, tekst til Design- og Kunstudstillingen "I am here, but I am still lost", Malmø 17.9.-24.9., v. Oliver Abbey o.a.

Witnessess, pp2-8 in *Ghosts/Fantômes/Spøgelser/Draugar/Bhoot/Geister, Ed. Rasmus Spanggaard Troelsen, bog udgivet i forbindelse med undervisningsforløb, DKDS

Heroines & Superheroines, katalogtekst til Heroines & Superheroines, Ivar Tønsberg, Dronninglund Kunstcenter (6. juni-1. august 2010), pp5-27

2009

Contextual Autism: Anthropological Fieldwork about the Experience of Ghosts and Haunting. Tønsberg, Ivar (Illustrator). I: GHost II. Hosting I: Haunted Houses (eds. Ricarda Vidal & Sarah Sparkes), 2009, pp4-11.

Hjemsøgelser. Når det uvirkelige bliver virkeligt, pp181-200 in: Tidsskriftet Antropologi, Hus og Hjem 59/60

The Landscape, the City, and the House: Magical Landscapes and Designed Cities, pp1473-81, vol. 3 i Communication: understanding / Misunderstanding. Proceedings of the 9th congress of the IASS / AIS. Helsinki/Imatra 11-17 June 2007. (ed. Eero Tarasti with P. Forsell, R. Littlefield)

2008

Det uhyrliges Antropologi, introduktion (med Maria Louw),pp3-6 in Uhyrer, Jordens Folk 43(2)
Fagkonsulent & bidragyder in Filosofisk Leksikon. Den vestlige verdens erkendelsesteori, metafysik, etik, logik, videnskabsteori og samfundstænkning, (reds. Knud Michelsen, Søren Harnow Klausen og Gert Posselt) København: Gyldendal
Human and Supernatural Residents: Haunted Houses in a Global Context, pp61-71 in Proceeding from the Conference Home & Urbanity held at the University of copenhagen 29.-31.october 2008. Centre for Housing and Welfare. København
Introduction: Post City Represented (m Peter Allingham), in Post City I: Semiotic Explorations of the City, Knowledge, Technology, and Policy, Springer Journal 21(3)
 Landscape, City, and House: Magical Landscapes and Designed Cities, in Proceedings from the 9th world congress of semiotics. Communication: understanding / Misunderstanding (ed. Paul Forsell, Richard Littlefield) (in press)
Magical Landscapes and Designed Cities, in Post City II: Constructing Significant Spaces, Knowledge, Technology, and Policy, Springer Journal 21(4)
Spøgelser. I ulave med døden, pp56-62 in Uhyrer, Jordens Folk 43(2)
Transitspace. No Place is Nowhere, in Post City I: Semiotic Explorations of the City, Knowledge, Technology, and Policy, Springer Journal 21(3)
Ved vejen - I komplekset. Om det globale, det lokale og det materielle, pp147-165 in: Bolig og velfærd. Udvalgte artikler og papers fra Center for Bolig og Velfærd 2005-2007 (red. Hans Kristansen). Center for Bolig og Velfærd. Realdaniaforskning. København.

2007
En Århusantropologi. Ph.d.-afhandling, Statens Byggeforskningsinstitut
In and out of the house. Housing Hau in Sønderborg and Frederikssund, pp281-289 i Knowledge, Technology, and Policy 20, Springer Journal (chief ed. Ilpo Koskinen)
Landscape, City, and House: An Anthropology of Århus, Denmark, from Fedet and Skåde Bakker, p364 i Abstracts from the 9th world congress of semiotics. Communication: understanding / Misunderstanding. Helisinki / Imatra
Ved vejen - I komplekset, Om det globale, det lokale og det materielle, pp31-49 Hjem og Bolig, Dansk Sociologi 18(4) (eds. K Gram-Hanssen, H Hjort Oldrup & M Ottosen)
2006
Landskabet, byen og huset. En Århusantropologi fra Fedet og Skåde Bakker. Ph.d.-afhandling, www.aod.aau.dk
Den nygamle by, pp175-189 i Ark+. Arkitektur mellem globalisering og hverdagsliv (eds. C Bech-Danielsen & C Harlang), København: Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag

2005
Antropolis, pp3-11 i BYER I: Abomey - Mumbai, Tidsskriftet Antropologi 47
Blankspace: Imagineering Urbanism, pp8-17 i A new Future for Planning. Katalog, City Living - Living City, Den 6. europæiske Byplanbiennale, ed. Henrik Valeur. København: Forlaget B
BYER I: Abomey - Mumbai, Tidsskriftet Antropologi 47 (2003/2005), ansv. red.
BYER II: Nuuk - Århus, Tidsskriftet Antropologi 48 (2003/2005), ansv. red.
De glittede sider, illustrationsredaktør, ppi-viii in BYER II: Nuuk - Århus, Tidsskriftet Antropologi 48
De grå sider, kunstenquêteredaktør, ppi-xxxvi i BYER I: Abomey - Mumbai, Tidsskriftet Antropologi 47
Imagineering Urbanism: Blankspace, pp10-11 i Arkitekten 7
Transitspace: No place is nowhere. An Anthropological Approach to Representations of the City of Aarhus, DK, DVD From the semiotic congress of 2004 in Lyon
2005 Århus, pp299-315 i BYER II: Nuuk - Århus, Tidsskriftet Antropologi 48
2004
2004 Transitspace: No place is nowhere. An Anthropological Approach to Representations of the City of Aarhus, DK, pp443-444 i Abstracts from the International association of semiotic studies 8th congrès. Signs of the World: Interculturality & globalisation. Lyon
2004 Århusgrænser: By, kvarter og hjem under antropologisk behandling/The Boundaries of Aarhus: City, Neighbourhood, and Home under Anthropological Treatment, pp34-62 i Urban Lifescape: Byrum, Livsstil, Forbrug / Urban Lifescape: Space, Lifestyle, Consumption (eds. C Bech-Danielsen, O M Jensen, H Kiib & G Marling). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag
2003
2003 Freeport, pp189-193 in Diversifying Digital Architecture, 2003 FEIDAD Award (ed. Yu-Tung Liu) m. Claudia Carbone, Morten Daugaard, Thomas Larsen, Søren Leth, Andreas Klok Pedersen, Claus Peder Pedersen og Ivar Tønsberg. Basel: Birkhäuser
2003 Landskabelige dimensioner i det århusianske byskab, pp16-22 i Bybilleder, Jordens Folk 3, 38
1992 - 2002 Tidsskriftet Antropologi 24 - 44, redaktionsmedlem
2002 Et sødt lille bindingsværkshus på Rådhuspladsen - yngre danskeres boligdrømme i 90'erne, i 3B Festskrift. København
2001 Byforum: Mellem Scylla og Carybdis. Klaus Kunzmann i København, pp126-7 i Byplan 5, 53
2001 Enquête, enquête-redaktør, Samling, Tidsskriftet Antropologi 43-44. Med K W Jørgensen
2001 Illustrationer, illustrations-redaktør, Samling, Tidsskriftet Antropologi 43-44
2001 Kompartmentalisering. Former i byen. Et antropologisk blik på byen, i Udveksling, I landskabets by (eds. K Lotz, J Kvorning & S Høyer) Kunstakademiets Arkitektskole, København
2001 Lyngby Her og Der - Lyngby og omegn i antropologisk belysning / Her begynder Lyngby - Lyngby Hovedgade i antropologisk belysning, m Katja Øder Hansen, Arkitektskolen, Det kongelige danske Kunstakademi, København
2001 Samling, Tidsskriftet Antropologi nr. 43-44. Ansv. red.
2001 Samling og samlere pp5-13 i: Samling, Tidsskriftet Antropologi 43-44
2000 2630 Taastrup. Antropologiske undersøgelser af en forstad, pp10-19 i Forstaden, Byplan 1, 52
2000 Enquête, enquête-redaktør, Illusion, Tidsskriftet Antropologi 41. Med G Øllgaard.
2000 Et døgn på Rådhuspladsen - Københavns Rådhusplads i antropologisk belysning. Med K Kvaale. Arkitektskolen, Det kongelige danske Kunstakademi, København
2000 Sted og transit i Taastrup - Køgevej og omegn i antropologisk belysning. Med K Ø Hansen, Arkitektskolen, Det kongelige danske Kunstakademi, København
1999 Cool Teori og romantisk civilisationskritik - interview med Nils Gunder Hansen, pp141-160 i  Overgang, Tidsskriftet Antropologi 40
1999 Omgang med ting, pp65-75 i  Biennalen Trapholt 1999, Kunsthåndværk og Design. Den tredie danske biennale for kunsthåndværk og design. Trapholt Kunstmuseum, Kolding 1999.
1999 Vejledning / Model for en antropologisk institutions-analyse - med særligt henblik på bo- og naboskaber for voksne handicappede. Rapport til Storstrøms Amt, Afd. for Personaleudvikling.
1997 Museumsrum, pp99-207 i Felter, Tidsskriftet Antropologi 35-36
1997 Young Travellers of Northern Europe. Intern rapport med K W Jørgensen. Det etnologiske forskningscenter Kimming
1996 Boligdrøm - Hjemme hos 90'ernes 25-35-årige. Rapport Det etnologiske forskningscenter Kimming
1996 Hjem, hygge og identitet. Intern rapport Det etnologiske forskningscenter Kimming
1994 Prinsen og det halve kongerige - En beretning fra det inkaiske landskab, pp39-56 in Rum, Tidsskriftet Antropologi 30
1994 Some Implications of the Quechua Word Yanatin in Incaic Culture, paper givet ved 48TM Amerikanistkongres, Stockholm/Uppsala.
1993 Det binæres undergang - En analyse af de strukturelle betingelser for Inkarigets undergang. upubl. konferensafhandling v Institut for Antropologi, Københavns Universitet
1993 Museers Rum, magisterforelæsning v Institut for Antropologi, Københavns Universitet
1989-91 diverse kroniker og anmeldelser til Højskolebladet (som fast skribent)

 

Forskningsområder

 • By
 • Historie og kultur
 • Kommunikation
 • Landskab
 • Teori og filosofi
 • Æstetik og form

Projekter 2005 2021

Publikationer 2009 2019

Visual Realizations

Bidragets oversatte titel: Visuelle RealisationerHermund, A., Bang, J. S., Sparre-Petersen, M. & Raahauge, K. M., 2019, GKA Visual 2019 - Visual Culture 2019.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportKonferencebidrag i proceedingsFormidling

Fremtidens Designproces er Inddragende: Interview med Kirsten Marie Raahauge. Ved Charlotte Juel

Juel, C. & Raahauge, K. M., 2018, Empowerment through Design . Weber, G. & Steinbek, S. (red.). København: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, s. 48-58 10 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiFormidling

Nature Morte: Erkendelsesformer og Praksis, KADK, Kulturnatten 2018

Raahauge, K. M., Bang, J. S., Hermund, A. & Sparre-Petersen, M., 12 sep. 2018

Publikation: Bidrag der ikke har en tekstformUdstillingFormidling

Forming Welfare

Bidragets oversatte titel: Form til VelfærdLotz, K. (red.), Simpson, D. (red.), Raahauge, K. M. (red.), Vindum, K. (red.), Jerl Jensen, M. (red.) & Bendsen, J. R. (red.), 2017, Forming Welfare. Arkitektens Forlag, 344 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Form Til Velfærd

Rosenberg Bendsen, J. (red.), Jerl Jensen, M. (red.), Lotz, K. (red.), Raahauge, K. M. (red.), Simpson, D. (red.) & Vindum, K. (red.), 2017, Arkitektens Forlag. 344 s.

Publikation: Bog / Antologi / Afhandling / RapportAntologiForskningpeer review

Aktiviteter 2002 2019

History, Antrophology, Techtonics Seminars

Katja Bülow (Foredragsholder), Kirsten Marie Raahauge (Andet)
8 jan. 2019

Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

VIVA Ph.D.-seminar

Kirsten Marie Raahauge (Deltager)
11 nov. 2017

Aktivitet: Andre aktivitetstyperEkstern undervisning og censoraktivitet

Into the Outskirts

Kirsten Marie Raahauge (Deltager)
17 aug. 2017

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerOrganisation af og deltagelse i konference

Atlas Skagen: Mapping Design Students' Aesthetic and Visual Preferences

Kirsten Marie Raahauge (Deltager)
aug. 2017 → …

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Visual Aspects of the City

Kirsten Marie Raahauge (Foredragsholder)
31 maj 2017

Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

Presse/medie

Hver femte dansker har oplevet spøgelser

Kirsten Marie Raahauge

31/12/2015

1 element af mediedækning

Presse/medie

Provins : Plan : Politik

Kirsten Marie Raahauge

27/11/2015

1 element af mediedækning

Presse/medie

Tove er bange: Der er spøgelser i mit hjem

Kirsten Marie Raahauge

06/06/2015

1 element af mediedækning

Presse/medie

Hjemsøgte

Kirsten Marie Raahauge

01/06/2015

1 element af mediedækning

Presse/medie