Kirsten Marie Raahauge

Magister i antropologi fra Københavns Universitet, ph.d. fra Aalborg Universitet, Professor MSO

 • Philip de Langes Allé 10, Bygning 68. Indgang C+D

  1435 København K

  Danmark

1991 …2021

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

CV

Kort om min forskning

Som antropolog undersøger jeg forholdet mellem sociokulturelle og spatiale og materielle dimensioner. Landskaber, byer, kvarterer, huse, museer og ting har været genstand for undersøgelser, menstendels i Danmark. Min magisterkonferens drejer sig om inkaernes rumopfattelser, specielt med fokus på deres landskaber, mens ph.d.-afhandlingen angår rumopfattelser i århusianske velhaverkvarterer. Desuden har jeg udført feltarbejde på Rådhuspladsen i København, i Taastrup, Lyngby og amagerkanske kolonihaver, i Sønderborg og Frederikssund. For tiden angår min forskning udkanten som spatialt fænomen, projektet hedder From Province to Periphery og er del af det overordnede forskningsprojekt Spaces of Danish Welfare. Sideløbende arbejder jeg med mit forskningsprojekt Hjemsøgte Huse i Danmark i dag, der var del af forskningsprojektet On the Limits of Reason. Sammen med forskere fra Institut for Bygningskunst og Design er jeg del af Center for Interior Studies, som jeg leder 2021-23. Desuden er jeg interesseret i det materialitets- og rumorienterede i forhold til kunst, design og arkitektur.

Særlige faglige fokusområder
1. Rumantropologi

2. Interiørets antropologiske og spatielle dimensioner

3. velfærdsrum og periferi

4. hjemsøgelser og det ekstramaterielle

5. hjem, museer og andre rumlige sociokulturelle organiseringer

6. urbanitet og landskabelighed

7. kunst som antropologisk fænomen 

Jeg ved også noget om
1. etnografisk metode
2. antropologisk teori
3. filosofiske, æstetiske teorier
4. rationalitetsformer i forhold til rumperception

Uddannelse 

2993 mag scient i antropologi fra Institut for Antropologi, Københavns Universitet

2006 ph.d. fra Arkitektur & Design, Aalborg Universitet & Statens Byggeforskningsinstitut

Ansættelser, forskningsprojekter, konsulentarbejde mv.

2021-23 Leder af Center for Interior Studies, opbygget med Peter Thule Kristensen, IBD, Det kongelige Akademi.

2018-23 Professor mso ved KADK

2017-21 KADK, Spaces of Danish Welfare, FKK, bevillingshaver (med Katrine Lotz, Deane Simpson, Max Pedersen, Runa Johannessen, Louise Dedenroth Høj, Martin Søberg, Jesper Pagh & Niels Grønbæk) KADK

2017-2021 KADK, From Province to Periphery in Tønder - Spaces of Welfare, Spaces of the Outskirt, forskningsprojekt under Spaces of Danish Welfare, FKK

2015- Atlas, Mapping visual and aesthetic preferences; Shih Shien University, Taipei, Taiwan (2015), Lissabon (2017), Skagen Sommer School (2017). Workshops som led i didaktisk pilotprojekt, med Ann Merete Ohrt

2009-2018 lektor ved IBD, KADK, Designskolen

2008-2009 adjunkt ved Etnologi, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

2007-2008 post doc. ved Institut for Antropologi under forskningsprojektet Fornuftens Grænseflader (FKK) med projektet Hjemsøgte Huse

2008 konsulent, Antropologisk Analyse, Carl Bro, SAS & Københavns Lufthavn, undersøgelsen  Passagerer og passagerum i Københavns Lufthavn, Kastrup

2007 deltager i ekspertworkshop, Rambøl Management, Siimtoften, Ry

2005-2006 post doc. ved Center for Bolig og Velfærd, Realdaniaforskning, Københavns Universitet del af Bolig i tid og rum med forskningsprojektet Huset mellem globale og intime sfærer

2005-2006 konsulent, KHR-arkitekter, ny by ved Store Rørbæk

2000-2005 Landskabet, byen og huset, ph.d.-projekt under forskningsprojektet Byøkonogisk velfærdsforskning (FKK), feltarbejde, udgivelser, AAU & SBi

2003 Frihavn, undersøgelse af havne globalt for Statens Kunstfond, Blankspace

2000 forskningsarbejde, Lyngby Udenom. Kactus (FKK), Kunstakademiets Arkitektskole

2000 gæsteforelæser og -underviser & gennemgange, Danmarks Designskole

1999-2000 forskningsarbejde, Kolonihaveantropologi, Kactus (FKK), Kunstakademiets Arkitektskole

1999-2000 forskningsarbejde, Sted og transit i Taastrup. Kactus (FKK), Kunstakademiets Arkitektskole

1999 konsulent, Hjem og teknologi i Øresundsregionen, etnologisk forskningscenter Kimming

1999 konsulent, Vejledning/Model for en antropologisk institutionsanalyse, Storstrøms Amt

1998-2000 forskningsarbejde, Et døgn på Rådhuspladsen, Kactus (FKK), Kunstakademiets Arkitektskole

1997 konsulent, Young Travellers of Northern Europe, Etnologisk Forskningscenter Kimming

1996 konsulent, Boligdrøm og Hjem, hygge og identitet, Etnologisk Forskningscenter Kimming

1995 konsulent, Etnologisk Forskningscenter Kimming

Undervisning

Generelt: undervisning (gennemgange, vejledning, forelæsninger, ekskursioner osv.) ved programmerne Spatial Design, Erkendelsesformer og Praksis, Design og Samfund og andre programmer ved KADK.

2021 Spatial DesignSeminars: Anthropology, History and Techtonics. Del af internationalt kandidatprogram, med ekskursioner, forelæsninger og tekstgennemgange. Ansvarlig + undervisning. Med Peter Thule Kristensen og Natalie Körner

2021 Erkendelsesformer og praksis, 1. semester tværfag for arkitektur og design, ansvarlig + forelæsning og opgavestillelse, med Jacob Bang, Anders Hermund og Maria Sparre Petersen, KADK

2021 Design og Samfund, ansvarlig + forelæsninger, 5. semester design tværfag, BA, KADK

2020 Spatial DesignSeminars: Anthropology, History and Techtonics. Del af internationalt kandidatprogram, med ekskursioner, forelæsninger og tekstgennemgange. Ansvarlig + undervisning. Med Peter Thule Kristensen og Natalie Körner

2020 Erkendelsesformer og praksis, 1. semester tværfag for arkitektur og design, ansvarlig + forelæsning og opgavestillelse, med Jacob Bang, Anders Hermund og Maria Sparre Petersen, KADK

2019 Spatial DesignSeminars: Anthropology, History and Techtonics. Del af internationalt kandidatprogram, med ekskursioner, forelæsninger og tekstgennemgange. Ansvarlig + undervisning. Med Peter Thule Kristensen og Natalie Körner

2019 Spatial Design, Theoretical Assignment. Del af internationalt kandidatprogram. Vejledning og bedømmelse, med andre undervisere. 

2019 Erkendelsesformer og praksis, 1. semester tværfag for arkitektur og design, ansvarlig + forelæsning og opgavestillelse, med Jacob Bang, Anders Hermund og Maria Sparre Petersen, KADK

2019 Design og Samfund, ansvarlig + forelæsninger, 2. semester design tværfag, BA, KADK

2019 Spatial Design, underviser under Peter Thule Kristensen, især seminarrække, masterprogram, internationale og danske studerende, arkitektur og design

2018 Erkendelsesformer og praksis, 1. semester tværfag for arkitektur og design, ansvarlig + forelæsning og opgavestillelse, med Jacob Bang, Anders Hermund og Maria Sparre Petersen, KADK

2018 Spatial Design, underviser under Peter Thule Kristensen, især seminarrække, masterprogram, internationale og danske studerende, arkitektur og design

2018 Design og Samfund, ansvarlig + forelæsninger, 2. semester tværfag, BA, KADK

2017 Spatial DesignAnthropological Workshop: Real Estate, Representation and the user, en-uges workshop (11.-15.11.) med billedkunstner professor Erik Steffensen, masterstuderende, danske og internationale, design og arkitektur, KADK

2017 Spatial Design, underviser under Peter Thule Kristensen, især seminarrække, masterprogram, internationale og danske studerende, arkitektur og design

2017 Design og Samfund, 5. semester fællesfag med Maria Mackinney-Valentin, BA, KADK

2016 Design og Samfund, 5. Semester fællesfag med Maria Mackinney-Valentin, BA, KADK (extern censur) (planlægning, forelæsninger, desuden vejleder for visuel kommunikation)

2016 Space, Perception, Design & Detail, masterprogram, medunderviser, under Heidi Svenningsen Kajita, med flere medarbejdere, internationale og danske studerende, arkitektur og design

2016 Helhed og Del, bachelorprogram, medunderviser, under Jacob Bang, med flere medarbejdere, arkitektstuderende

2015 Design og Samfund, 5. Semester fællesfag med Maria Mackinney-Valentin, BA, KADK (extern censur) (planlægning, forelæsninger, desuden vejleder hos tekstil + møbel + rum)

2015 Space, Perception, Design & Detail, masterprogram, medunderviser, under Merete Ahnfeldt-Mollerup, med flere medarbejdere, internationale og danske studerende, arkitektur og design

2015 Billedets Onde Ånd, workshop m Ivar Tønsberg under Vis. Kom forløb v Morten Noer (26.-27.2.2015)

2015 Etikkursus, medunderviser, m Peter Dammand, Maria Sparre og Else Kallesøe, 2. Semester fællesfag

2015 Design Theory Thesis, 5-ugers teoriopgaver, KA, KADK (intern censur, skriftlig opgave)

2014 Space, Perception, Design & Detail, masterprogram, medunderviser, under Merete Ahnfeldt-Mollerup, med flere medarbejdere, internationale og danske studerende, arkitektur og design.

2014 Teoriopgaver, 5- og 10ugers teoriopgaver, med Maria Mackinney-Valentin, KA, KADK (intern/extern censur, skriftlig opgave)

2014 Design og Samfund, 5. Semester fællesfag med Maria Mackinney-Valentin, BA, KADK (extern censur) (Vis. Kom. + møbel + rum)

2014 Forbrug, Samfund, Kultur, GR KADK, (skr/mundt ex: karakter)

2014 Totaldesign redskab/teori, m Ivar Tønsberg, Rasmus Spanggaard Troelsen og Ulv Lenskjold, 10 uger, KA, KAKD (projekt+skrift+mundt.)

2013 Skal vi spise i byen? projekt/teori, GR, m H Lyse & T U Lenskjold, Rum & Møbel + Ind Design, 10 uger, GR (ex censur, skr/mundt, karak)

2013 Forbrug, Samfund, Kultur, GR KADK, (skr/mundt ex: karakter)

2013 Rumekskursoner, Design Theory Thesis, m Troels Degn Johansson, teori, 5 uger

2013 Våben, redskab/teori, m R Troelsen, T Lenskjold & I Tønsberg, vis.kom., 10 uger, OB

2012 2 kurser: Rumekskursoner, Design Theory Thesis, m Troels Degn Johansson, teori, 5 uger/10 uger, OB

2012 Den blå planet, 5 ugers teori, OB, KADK, mundt + synopsis:karakter)

2012 Forbrug, Samfund, Kultur, m Julie Sommerlund, GR KADK, (skr/mundt ex: karakter)

2011 2 kurser: Rumekskursoner, Design Theory Thesis, teori, 5 uger/10 uger, OB

2011 Oprustning, Våben, krig redskab/teori, m R Troelsen, T Lenskjold & I Tønsberg, vis.kom., 10 uger, OB

2011 Skal vi spise i byen? projekt/teori, GR, m H Lyse & M Tingkov, Rum & Møbel + Ind Design, 10 uger, GR

2011 Visuel Kommunikation, v. Morten Noer, ass. underv, GR, DKDS

2011 Kultur, Samfund, Forbrug, GR DKDS (skr/mundt ex: karakter)

2011 Design & Æstetik, 1GR, eksaminator, (skr/ karakter), ansv. Stina Teilmann-Lock

2010-11 3 kurser: Design Theory Thesis, 5/10/5 uger, eng. OB, DKDS

2010 A Book Project, Ghosts, v. Rasmus S Troelsen, ass. underviser, eng. OB, DKDS

2010 Visuel Kommunikation, v. Sofie Beier, ass. underviser, GR, DKDS

2009 Rum- og Materialitetsopfattelser, GR, DKDS

2009 DesignTheory Thesis, 5 uger, eng. OB, DKDS

2009 Visuel Kultur og Kommunikation, GR, DKDS

2009 Visuel kultur og kommunikation, kursus, grundudd. DKDS, (skriftlig/mundtlig ex: karaktergivning

2009 Et Bog/WebProjekt, engelsksp. projekt m. fotograf Joakim Eskildsen, overb. DKDS

2008 undervisning, kurset Videnskabs- og Kulturteori, kandidatkursus, Etnologi

2008 undervisning, kurset Theoretical Traditions in Cultural Analysis, Master of Applied Cultural Analysis, engelsksproget masterkursus f internationale studerende, Etnologi i Lund og København

2008 undervisning, kurset Formidling og Kommunikation, antropologistuderende, KU

2007 undervisning, kurset Rum og Magi, antropologistuderende, KU

2000, 2003, 2002 undervisning, kurset kulturanalyse, arkitekt-/byplanlægger-/designstud. Arkitektur&Design, AAU

2000 gæsteforelæser og -underviser & gennemgange, Danmarks Designskole

1998-1999 ekstern lektor, kulturanalyse, Design & Communication Management, Handelsh, Kbh

1997 ekstern lektor, Kulturanalyse, Design & Communication Management, Handelsh. Kbh

1996 forelæsningsrække, kulturanalyse, Design & Communication Management, Handelsh. Kbh

1995-1996 undervisningsassistent, sociokulturelle forhold, tilvalg, Institut f Antropologi, KU

1995-1996 ekstern lektor, kultur- og samfundsanalyse, Afd f Etnografi og Socialantropologi, AU

1994-1997 forelæser ved Folkeuniversitetet, diverse kurser

1994-1995 undervisningsassistent, historiestuderende, kulturanalyse, Center for Historie, OU

1994 ekstern lektor, cand. negot.-studerende, videnskabsteori, Center for Historie, OU

1993 forfatter af undervisningsmateriale til Etnografisk Samling, Nationalmuseet

1992-1993 underviser og omviser, Etnografisk Samling, Nationalmuseet

Faglige aktiviteter i øvrigt

2020- del af perspektivgruppe for forskningsprojektet Stay Home, del af grundforskningscenteret Privacy, PI Mette Birkedal Bruun.

2020- forskningsleder for IBD med institutleder Mathilde Serup i forbindelse med planlægning og udførelse af forskningsudvalgsmøder for IBD, KADK

2020 del af professorbedømmelsesudvalg mso ved Nationalmuseet

2020 del af adjungeret professorbedømmelsesudvalg ved IBD, KADK

2020 bedømmelse af ph.d.-afhandling ved Swinburne University, Melbourne

2020 del af professorbedømmelsesudvalg ved IVD, KADK

2019-20 følgegruppe for projekt om Samfundsøkonomiske analyser af byggede miljøer opført efter principperne i universelt design, Bevica og Vive.  

2019 følgegruppe for projekt om fysiske rammer i sociale indsatser, RealDania

2019 del af ph.d.-bedømmelsesudvalg ved IBD, KADK (Interior Studies)

2019- i redaktionen f antologi, Spaces of Danish Welfare (m Deane Simpson, Katrine Lotz & Jesper Pagh)

2019 del af examination committee for Anna Braide, Chalmar University (10.5.19)

2018- del af Netværk for historie og kulturstudier, KADK

2018 del af lektorbedømmelsesudvalg, KADK

2018 del af bedømmelsesudvalg, lektorat/adjunktur, KADK

2018-19 specialevejleder for Iben Holck, IA

2017-20 Forskningsleder for IBD med Institutleder Irene Lønne i forbindelse med forskningsplanlægning, mødeafholdelse i forskningsudvalget og affattelse af forskningsstrategi ved IBD, KADK

2017 Ph.d.-seminar VIVA, AA og KD, gæstecensor, vejledning og forelæsning (11.11.2017)

2017- del af FUP-udvalg/ph.d.-udvalg, repræsentant for IBD og Designskolen, KADK

2017- del af BFI (Bibliometrisk Forsknings Indikator)-udvalg for gruppe 18

2017 del af ansættelsesudvalg til lektorat, KADK

2017- ph.d.-vejleder (hovedvejleder) for Max Pedersen, KADK

2016 reviewer for Cumulus Conference, Hong Kong

2016 medplanlægger af og deltager i konferencen Designbegrebet. KADK 26.08.2016 (med Ida Engholm) 

2016 reviewer og planlægger af sessionen Open Design for Embracing Errors in Experiments ved Cumulus konferencen Design for E-very-thing i Hong Kong.

2015-19 ph.d.-vejleder (hovedvejleder) for Nicholas Thomas Lee, KADK.

2015-17 Leder af Formlab, forskerklynge, med Ida Engholm

2015 del af ansættelsesudvalg til lektorat/adjunktur, KADK

2015 formand for bedømmelsesudvalg til lektorat/adjunktur, KADK

2014-15 formand for ph.d.-bedømmelseskomité, Ole Kjær Mansfeldt KADK

2014-16 I redaktionen af antologien Form til Velfærd, med Kjeld Vindum, Mette Jerl Jensen,  Katrine Lotz, Deane Simpson og Jannie Rosenberg Bendsen

2014- ph.d.-vejleder (bivejleder) for Tanja Thøgersen, KADK/COWI. 

2014 del af bedømmelsesudvalg til lektorat/adjunktur, KADK

2013-14 specialevejleder for Eva Juul Toldam, IA

2013-15 del af og medarrangør af Deleuzenetværk

2013-16 Ansvarshavende redaktør af Designbegrebet, vol. til tidsskriftet Artifact, med Maria Mackinney-Valentin, Charlie Breindahl og Ida Engholm

2013- Reviewer for Emotion, Space and Society

2012 præeksamination af ph.d.-afhandling af Heidi Paavilaninen, Aalto University, School of Arts, Design and Architecture, supervising professor Ilpo Koskinen

2012 censorkorps for arkitekt- og designskolerne (de videregående kunstneriske uddannelser) i Danmark

2012 formand for ph.d.-bedømmelseskomité, Anette Højlund KADK

2012 Adjunktvejleder (ekstern vejleder) for Mikkel Bille, ToRS, KU

2012- del af forskningsnetværket Form til velfærd, med Kjeld Vindum, Mette Jerl Jensen, Peter Thule Kristensen, Katrine Lotz, Tau Ulv Lenskjold og Jesper Pagh

2012 planlægger og leder af symposion, Rum og Steder

2011-16 ph.d.-vejleder (hovedvejleder) for Malene Lytken, KADK

2011-14 ph.d.-vejleder (bivejleder) for Marie Stender, KADK/SBi

2012 formand for ph.d.-bedømmelseskomité, Anette Højlund KADK

2012 leder af session ved konferencen People, Places, Stories (med lektor, forskningsleder KADK Troels Degn Johansson)

2012 leder af session ved konferencen People, Places, Stories (med adjunkt AU Mads Daugbjerg)

2011 adjunktvejleder (ekstern vejleder) for Miriam Zeitzen Koktvedgaard, ToRS KU

2011 adjunktvejleder (bivejleder) for Maria Mackinney-Valentin, DKDS

2011 formand for fagligt udvalg ved ph.d.-ansættelse KADK

2010-12 redaktion af antologi om spøgelser på Moesgård, med Jeanette Varberg

2010 del af symposierække ml. DKDS og Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS (v. Pierre Guillet de Monthoux)

2010-11 del af Program Comitee for Nordes

2010- censor f Institut for Antropologi, KU

2010- Reviewer for Nordes, Konference for Designforskning

2010 medarr. af seminar om Atmosfærebegrebet (m L Dalsgaard m.fl.)

2009-14 leder af Places and spaces, forskerklynge ved DKDS/KADK, med Troels Degn Johansson

2009-10 Arrangør af udstilling (forarbejde), spøgelser, Forsorgshjemmet, Svendborg Museum, m Ivar Tønsberg

2009- del og medplanlægger af Places and spaces, forskerklynge ved DKDS

2009-11 del af bibliotektsudvalg, DKDS

2008- del af editorial board for Knowledge, Design & Policy, Springer Journal (ch. ed. Ilpo Koskinen)

2008-9 biblioteksansvarlig, Etnologi

2007-8 red. Uhyrer, Jordens Folk (ch.ed. Maria Louw)

2007-8 Medarrangør af den internationale konference House and Urbanity, herunder leder af workshoppen Interactions between Site-Specificity and the Realms of Globality

2007-8 Redaktion (M. P Allingham) af Knowledge, Technology and Policy, Springer Journal no 21(3) og 21(4) (ch. ed. I Koskinen), Springer Press

2007 Chair (m. P Allingham), session Understanding Cities: aesthetic Representation and Experience, the 9th semiotic world congress, Imatra/Helsinki

2002-8, 2009-14  censor f Almen Etnologi & Europæisk Etnologi, KU 

2006- censor f Minoritetsstudier, KU & Kultur- og Sprogmødestudier, RUC  

2006 i konsulentpanel, Grundstof, Moesgård Museum

2004-6 tilknyttet Center for Bolig- og Velfærd. Realdaniaforskning

2004-6 del af netværket Ark+

2002-3 udstilling, Albertslund Rådhus: Århusrum, ting & billeder

2002-9 i bestyrelse, Gernesfondet

2001, 2005, 1992-02 Ch. ed., Tidsskriftet Antropologi: Samling (2001) Byer (2005); red., Tidsskriftet Antropologi (1992-02)

2000-02 fagkonsulent & bidragyder, Filosofisk Leksikon

1984-86 i Studenterkredsens bestyrelse

konsulent (Carl Bro/SAS, KHR, Rambøll, Bisgaard Landskabsarkitekter, Kimming); foredragsholder, referee, anmelder, kommentator, oversætter; vejleder 

Feltarbejde og arkivarbejde

Større feltarbejder (deltagerobservation, fotoregistrering, interviews, visuelt & skriftligt kildemateriale, genstandsindsamling m.v.):

2017- The Outskirts & Welfare Spaces, Tønder

2015- Mapping design students visual and aesthetical preferences, m. Ann Merete Ohrt (Taipei, 16.-20.3.2015; Lissabon, 18.-21.4.2017; Skagen 8.2017)

2007 - Danmark bredt, ang. hjemsøgte huse (work in progress)

2002 Fedet, 4 måneder (1. april – 1. juli + diverse)

2001-2002 Skåde Bakker, 4 måneder (1. september – 22. december + diverse)

Minifeltarbejder (deltagerobservation, fotoregistrering, interviews, visuelt & skriftligt kildemateriale):

2006 Frederikssund (interviews, fotoregistrering, deltagerobservation)

2006 Sønderborg (interviews, fotoregistrering, deltagerobservation)

2005 - Atelier (interviews, fotos ved Claus Holsting)

2000 Lyngby (interviews, fotoregistrering, deltagerobservation; m K Øder Hansen)

1999 kolonihaveforening, Amager (interviews, fotoregistrering, deltagerobservation) 

1999 Taastrup (interviews, fotoregistrering, deltagerobservation; m K Øder Hansen)

1998 Rådhuspladsen (arkivarbejde, konceptet studerendes feltdøgn; m K Kvaale)

1999 Interviews i Malmö og København; Bolig og teknologi i Øresundsområdet 

1997 Interviews i København, Amsterdam, Berlin, Leipzig; Unges rejseforestillinger og –vaner i Nordeuropa (byerne Helsinki, Stockholm, Oslo & København v K Winther Jørgensen)

1996 Interviews & fotoreg., Danmark bredt, Yngre danskeres boliger & boligdrømme

Arkivarbejde

1991-93        Arkivarbejde med 1600-tals kildemateriale vedrørende Inkariget

Forelæsninger m.v. i udvalg

2021 Hvad er ”hjemmet” i din forskning – og hvordan går du til det?, oplæg og workshop ved Perspektivseminar, Københavns Universitet, Stay Home, del af Grundforskningscenteret Privacy, PI Mette Birkedahl Bruun.

2020 The Specific: Anthropology III, lecture at The Seminars, Spatial Design, KADK 1.12.

2020 Fieldwork for architects and designers, lecture & workshop. 1. Semester, Spatial Design, KADK 24.-25.11.

2020 Enchantment: Anthropology II, lecture and Excursion to Jesuskirken, Valby, at The Seminars, Spatial Design, KADK

2020 The Generic: Anthropology I, lecture at The Seminars, Spatial Design, KADK

2020 Billedets Onde Ånd, forelæsning for førsteårsstuderende Arkitektur og Design, KADK, ved kurset Erkendelsesformer og Praksis (6.10.)

2020 Apokalypse som Kontekst, forelæsning for førsteårsstuderende Arkitektur og Design, KADK, ved kurset Erkendelsesformer og Praksis (9.10.)

2020 Materialer og Autenticitet, del af panel for arkitekturstuderende, KADK

2020 Anthropology in Architecture and Design. Forelæsning for Spatial Design. 15.9. IBD, KADK.

2020 Etnografisk Metode: Hit and Run. Forelæsning ved Stejlepladsen for Bosætning, 1. semester, arkitektur (Gitte Juul). 14.9. KADK.

2020 The Text, the Project and the Anthropological Perspective, forelæsning for Spatial Design, 4. Semester-studerende (10.9.)

2020 Opgøret med Totaldesign, forelæsning ved sommeruniversitet: Det nye Interiør (arrangør Peter Thule Kristensen) (21.8.2020).

2020 Feltstudieempiri, forelæsning for Rum og Møbel, IBD, KADK

2020 Fieldwork in the new fields of pandemics. An anthropological gaze at the Covid-19-emergency situation. Zoomtalk for Spatial Design the 23th of April 2020. KADK

2020 The Argument, oplæg ved Spatial Design Bootcamp.

2020 Tønder, en velfærdssituation. Tønderfeltarbejde in progress. Oplæg ved internat, Spaces of Danish Welfare. Pandahuset i København 10.-11.2.2020.

2020 Inaugural Lecture: Spatial Anthropologies. The Realm of Welfare Home & Haunting. Professortiltrædelsesforelæsning mso, 6.2.2020, Det kongelige danske kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering, KADK

2020 Tønder, en velfærdssituation. Tønderfeltarbejde in progress. Oplæg ved internat, Spaces of Danish Welfare. Pandahuset i København 10.-11.2.2020.

2020 Spatial Anthropologies. The Realm of Welfare Home & Haunting. Inaugural lecture, 6.2.2020, KADK  

2019 Hjemsøgte Huse, internt arrangement for IBD (13.12.)

2019 Aura, seminar, Spatial Design, KA internationale studerende

2019 Submarine, seminar, Spatial Design, KA internationale studerende

2019 Power, seminar, Spatial Design, KA internationale studerende.

2019 Into the Outskirts, Spaces of Danish Welfare and the Case of Tønder, forelæsning ved Urbanism and Societal Change, MA-programme ved Deane Simpson, Institute for Architecture, City Planning and Landscape, KADK (24.5.)

2019 Tønder Buddenbrookby, oplæg ved internat, Spaces of Danish Welfare (20.5.).

2019 A Welfare Situation in Tønder DK, paper ved Nordic Models of Architecture and Welfare, oplæg ved workshoppen Receptions and Historiographies. Nordic Models of Architecture and Welfare, Nordisk Velfærdsnetværk, Stockholm 5.-6.12.2019.

2019 Welfare Spaces, Tourist Areas and Peripheral Sites, paper ved 16th Annual International Conference of the Architectural Humanities Research Association, AHRA, under temaet Architecture and Collective Life, Dundee 21.11.-23.11.2019. Chair: Alona Martinez- Perez, session: Peripheral Conditions in Cities (23.11.), see program: https://sites.dundee.ac.uk/architecturecollectivelife/wp-content/uploads/sites/114/2019/11/AHRA-Conference-Brochure-20-Nov-2019-small.pdf, and book of abstracts: https://sites.dundee.ac.uk/architecturecollectivelife/wp-content/uploads/sites/114/2019/11/AHRA-A3-unproofed-final.pdf

2019 Repræsentation, kontekst og identitet, forelæsning og opgavestillelse ved Erkendelsesformer og Praksis, 1. semester, arkitektur- og designstuderende. 

2019 Etnografisk Feltarbejde. Hit and Run på Stejlepladsen, forelæsning ved Bosætning, førsteårsforløb for arkitektkolen ved Gitte Juul. (11.9.2019)

2019 Homeliness. At Home? The Skagen Homes in an anthropological Perspective og Anthropological Fieldwork,forelæsning ved At Home in Skagen, Sommer School 2019 by Susanne Eeg. (18.8.2019).

2019 ”Spøgelser både skræmmer og fascinerer”, siger antropologerne, foredrag ved arrangement for Den antropologiske Vinkel, Moesgaard Museum, Aarhus. (28.5.2019).

2019 Into the Outskirts, Spaces of Danish Welfare and the Case of Tønder, forelæsning ved Urbanism and Societal Change, MA-programme ved Deane Simpson, Institute for Architecture, City Planning and Landscape, KADK

2019 Spaces of Danish Welfare, oplæg med Deane Simpson ved workshoppen Changing Welfare. Nordic Models of Architecture and Welfare, Nordisk Velfærdsnetværk, København

2019 Into the Outskirts, Spaces of Danish Welfare and the Case of Tønder, forelæsning ved Urbanism and Societal Change, MA-programme ved Deane Simpson, Institute for Architecture, City Planning and Landscape, KADK (24.5.2019)

2019 Tønder Buddenbrookby, oplæg ved internat, Spaces of Danish Welfare (20.5.2019).

2018 Visualisation as an analytical method in the realm of anthropology, paper ved Congress of Visual Culture, Rom 28.-29.5. (28.5.2018)

2018 Aura, forelæsning, Design og Samfund, 2. sem. tværfag, designskolen (17.4.2018 + 24.4.2018 til internationale studerende i Nexø)

2018 Rum og Steder, forelæsning ved Produkt+, BA (20.3.2018)

2018 Strandede Steder, forelæsning ved Helhed og Del, BA (19.3.2018)

2018 How to Position Yourself in Society, lecture, Spatial Design, KA, international students (22.2.2018)

2018 anthropology in propositions for futures, oplæg ved workshoppen writing a program, Spatial Design, KADK

2018 Spaces of Danish Welfare, præsentation af forskningsprojektet ved Netværk for Kultur- og Historiestudier(5.12.2019), KADK

2018 Tønderekskursion, forelæsninger, vejledninger og ture i Tøndermarsken for visuel kommunikation-studerende, 5. semester (1.-2.11.2018), KADK

2018 Contexts of representation, forelæsning + opgave for 1. Års studerende, arkitekter og designere, under kurset Erkendelsesformer og Praksis, KADK

2018 Case Study: contexts of a study object, oplæg ved workshoppen Academic Writing: Copenhagen Interiors, ved Heidi Svenningsen Kaijita, Spatial Design, KADK

2018 The Peripheral Focus – Tønder as an Outskirt, Tønder as a Peripheral Center, paper ved panelet Peripheral Wisdom (p029) (convenors Francisco Martines, Lili Di Puppo, Martin Demant Frederiksen), EASA Stockholm 3.8.2018, KADK

2017 Atlas: The Kunstkammer Project, workshop, forelæsning, Sommerskole Skagen ved Susanne Eeg. 

2017 Into the Outskirts. Welfare Spaces in Tønder, paper ved panel 10, At the end of the Line, Life on the Margins (convenors Eva Gulløv, Laust Lund Elbek & Jonas Strandholdt Bach) under Megaseminar, Sandbjergseminar(16.-18.8.2017, 17.8.2017)

2017 Visual Aspects of the City, forelæsning og workshop ved Onsdagsskolen under Susanne Eeg (31.5.2017)

 2017 Atlas, workshop & forelæsninger i Lissabon, ved Faculdade de Arquitetura, Universidade de Lisboa universitetet (arkitekter og designere) med Ann Merete Ohrt (18.-21.4.2017)

2017 Chair ved Session 6a: Mapping Peripherality (14:00-16:00) under konferencen REMOTE: Rethinking Remoteness and Peripherality, Longyearbyen, Svalbard, 15-19 January 2017 (19.1.2017)

 2017 Ghosts of Christiansø and Frederiksø: A Case Study from a Remote Island, paper ved konferencen REMOTE: Rethinking Remoteness and Peripherality, Longyearbyen, Svalbard, 15-19 January 2017 (19.1.2017)

2017 Enchantment, seminar, Spatial Design, KA internationale studerende (28.12.2017).

2017 Submarine, seminar, Spatial Design, KA internationale studerende (7.11.2017).

2017 Walter Benjamin: Aura og masseproduktion, fællesfag 5. Semester, Designskolen (6.11.2017).

2017 Claude Lévi-Strauss: Bricoleur og struktur, fællesfag 5. Semester, Designskolen (30.10.2017).

2017 Introduktion til Design og Omverdenen, fællesfag 5. Semester, Designskolen (25.10.2016).

2017 Power, seminar, Spatial Design, KA internationale studerende (24.10.2017).2017 Bosætningens immaterielle aspekter, forelæsning arkitektstuderende 1. Semester under Gitte Juul (29.09.2017)

2017 Spøgelser, oplæg til forskerklyngen FormLab (26.09.2017)

2017 Writing in Context, forelæsning ved Spatial Design (14.09.2017)

2016 Limits of Reason, Limits of Obedience, forelæsning ved Vibeke Steffens afskedsseminar, Institut for Antropologi, KU, 30.9.2016.

2016 Supertalk ved London Design Fair, med præsentation af afgængere, Danish Design. Contexts, Materiality, Site-specificity, Culture, and Society (23.9.2016)

 2016 chair for track’et Limits of Reason, ved konferencen Wild or Domesticated, Tartu & Helsinki Universities, Helsinki 19.-21.9.2016 (20.9.) (med Vibeke Steffen)

2016 Mapping Design Students’ Aesthetic and Visual Preferences, paper ved konferencen Design Education: Collaboration and Cross-Disciplinarity, The 18th International Conference on Engeneering and Product Design Education, Aalborg University 8.-9.2016 (8.9.2016) (med Ann Merete Ohrt).

2016 Islands of the Past. Islands of Leisure, paper ved konferencen Island Cities and Urban Archipelagos, School of English, Department of Geography, University of Hong Kong. 7-12.3.2016. (8.3.2016).

 2016 chair for track’et Cultures in the City ved konferencen Island Cities and Urban Archipelagos, School of English, Department of Geography, University of Hong Kong. 7-12.3.2016. (11.3.2016).

2016 Feltarbejde, forelæsning ved lektor Jacob Bangs BA-forløb (27.09.2016)

2016 Fetich og ritus / Kontekst og Ånd, forelæsning ved lektor Jacob Bangs BA-forløb (24.092016)

2016 Walter Benjamin: Aura og masseproduktion, fællesfag 5. Semester, Designskolen 7.11.2016.

2016 Claude Lévi-Strauss: Bricoleur og struktur, fællesfag 5. Semester, Designskolen 31.10.2016.

2016 Introduktion til Design og Omverdenen, fællesfag 5. Semester, Designskolen 26.10.2016.

2016 Spatial organisation and society: study circle, studiekreds hos Heidi Kaijita Svenningsen, Spatial Design Perception and Detail, IBD, KADK (10.-11.11.2016)

2016 Kirke, Fetich, Relikvie, Ritus, forelæsning hos Jacob Bang, arkitektur bachelorprogram IBD, KADK (24.10.2016)

2016 Feltarbejde uden felt: deltagerobservation med sociospatialt fokus, forelæsning hos Jacob Bang, arkitektur bachelorprogram IBD, KADK (27.10.2016)

2016 Fieldwork at Nørrebro: participant observation with at sociospatial focus, forelæsning hos Heidi Kaijita Svenningsen, Spatial Design Perception and Detail, IBD, KADK (16.9.2016)

2016 Udkant, Øer, Tønder, Lolland? Et antropologisk perspektiv på provinsen, forelæsning hos Christina Capetillo, arkitektur kandidatprogram, KADK (7.9.16)

2016 Danish Welfare Spaces, oplæg ved IBD-kurset The Nordic (arr. Anders Brix) (7.9.16)

2016 Det hjemlige, det uhjemlige og det helt uaflæselige. Hjemmet antropologisk betragtet, oplæg ved Bosætning, 1. års fællesfagsundervisning, arkitektstuderende (arr. Gitte Juul), KADK (6.9.16.)

2016 Introduction to Research: An Anthropological Perspective on Space, KADK (2.5.16).

2015 Design Students’ Aesthetical and Visual Preferences, oplæg ved Forskerseminar, Research Based Teaching / Teaching as a Driver for Research, Designskolen i Kolding 7.12.2015 (med Ann Merete Ohrt)

 2015 Velfærdsrum, oplæg ved netværksmøde i nordisk velfærdsgruppe, Oslo 30.11.-1.12.2015 (med Katrine Lotz). 30.11.2015

 2015 medplanlægger af og deltager i symposiet Provins : Plan : Politik, KADK 27.11.2015 (med Deane Simpson, Morten Birk Jørgensen og Peter Westerman)

2015 Intense sensations on the limit of reason. Anthropological interpretations of haunted houses, paper ved seminaret Uncanny experiences and narratives: embodiment, senses, interpretative frames (10.-11.2016) i Villa Tammekann, Tartu University, Department of Estonian and Comparative Folklore, Univerity of Tartu, and the University of Turku (Interdisciplinary Research Project “Mind and the Other“) 10.11.2016, Tartu

 2015 Haunting, Haunting, Haunting, paper ved MEGA seminar, Genre, Session 7The Anthropology of Moaning: Questioning the Triviality of Incessant Complaints, Panel organizers Nina Holm Vohnsen (CAS-AU), Morten Nielsen (CAS-AU), Sandbjerg Gods, Sønderborg, 24.-26.11.2015 (24.8.2015)

 2015 The Limits of Reason, oplæg med Steffen Jöhncke og Vibeke Steffen, Institut for Antropologi, Happy Hour, launch af antologien Between Magic and Rationality (20.05.15.)

2015 Invisible worlds: haunting between sensations and representations, inviteret forelæser ved seminaret “The Anthropology of the Invisible” under Social Anthropology Seminar Series ved Department of Anthropology, University of Edinburgh, arr. prof. Richard Baxstrom (9. March 2015).

2015 Chair for sessionen Vernacular Genres of the Supernatural and Contested Beliefs 2  under The Vernacular Religion, Folk Belief, and Traditions of the Supernatural, konference under Island Dynamics ved Adam Grydehøj, 23-28 March 2015, Macau (27.3.2015)

2015 Unexplainable phenomena and narratives of the supernatural in contemporary Denmark, paper (26.3.) ved konferencen The Vernacular Religion, Folk Belief, and Traditions of the Supernatural, konference under Island Dynamics ved Adam Grydehøj, 23-28 March 2015, Macau

2015 What is so special about Danish design, forelæsning givet med Ann Merete Ohrt i forbindelse med forskningsprojektet Mapping visual and aesthetic preferences, Shih Shien University, Taipei, Taiwan (19.3.2015)

2015 Participant Observation with a Socio-spatial Focus, oplæg ved Spatial Design Perception and Detail, masterstuderende, KADK (14.9.15)

2015 Participant Observation with a Socio-spatial Focus, oplæg ved Spatial Design Perception and Detail, bachelorstuderende, tekstil, rum og møbel, KADK (14.9.15)

2015 Det hjemlige, det uhjemlige og det helt uaflæselige. Hjemmet antropologisk betragtet, oplæg ved Bosætning, 1. års fællesfagsundervisning, arkitektstuderende (arr. Jacob Bang), KADK (4.9.15.)

2015 Haunted Houses and more, oplæg ved The Nordic, IBD-introduktionskursus (arr. Anders Brix), KADK.

2014 Bespøgte Huse, foredrag i Hjernekassen (20.2. i Teatret ved Den Sorte Hest & 10.3. i DR1-programmet Hjernekassen)

2014 Ude at lede efter noget, åbning af Persona, Kunstudstilling af Erik Steffensen, Bo Bjerggaard & Museet Holmen, Løgumkloster (22.2.)

2014 Invisible worlds: haunting between sensations and representations, paper ved the EASA conference in Tallin, 31.7.-3.8.2014, at the panel The edgy Northern European imaginaries: cultural identity through the looking glass of fabulous ancestors and ludic realities (chairs Iain Edgar (Durham University) & Tonno Jonuks (Estonian Literary Museum) 3.8.2014

2014 De hjemsøgte. Noter fra en gengangerantropologi, foredrag ved Tro og magi i hverdagen, Dansk Folkemindesamlings temadag (9.12.2014, 15-16, Den Sorte Diamant, Blixensalen)

2014 Antropologisk metode, oplæg til ph.d.-metodekursus (ved Peter Bertram) (27.10.2015)

2014 Forskning ved Designskolen: Et Rumantropologisk Perspektiv – og Designundersøgelser, oplæg ved Introduktion til Designforskning på KADK (arr. Thomas Binder) (30.4.)

2013 Sensations and representations of space: about haunted houses, spaces, places and non-places, paper ved konferencen Space and Place: Exploring Critical Issues, del af Session 4: Haunted Spaces (Chair: Christina Alegria), Oxford 9.-12.9.2013 (10.9.2013) (internt udgivet paper)

2013 SMK Art Talk, Hau og Tingens Kraft, Statens Museum For Kunst 15.11.

2013 Ghost Sensations, In-Between Territories and Postmodern Connections – Haunted Houses, a fieldwork in Contemporary Denmark (paper givet ved konferencen Deleuze: Territories In-Between, Lissabon 8.-10.7.)

2013 oplæg ved seminaret kunst og arkitektur, ved Merete Ahnfeldt Mollerup

2013 oplæg ved seminaret Usynlige Rum, Antr., AU, ved Morten Nielsen o.a. (29.5.)

2013 oplæg ved seminaret Identitet: byer, byløft og betydning (arr. Steen Ejlers) (15.11.)

2013 Den Gode Studerende, oplæg ved introduktionskursus, Designskolen (arr. Per Galle) (17.12.)

2012 oplæg ved symposiet Spaces and Places, KADK, hjemsøgelser: når common sense opfattelser af tid og steder bryder sammen, forholdet mellem tid, sted og gentagelse.

2012 Livsstil, kultur, konsum og hverdagsliv, oplæg ved Industriel Design, arr. Helle Lyse og Anders Søndergaard. 25.9.12.

2012 Participant Observation with a Sociospatial Focus, oplæg 2.11.12.

2010    Participant Observation with a Sociospatial Focus. Objects in Homes for Elderly People. Merete Ahnfeldt Mollerup. (20.1.)

2010    Hjemsøgte huse. En antropologisk undersøgelse af forholdet mellem rum, erfaring og kosmologi. Selskabet for Psykisk Forskning. (28.1.)

2009    Contextual Autism, forelæsning med billedkunstner Ivar Tønsberg (Monster-series) ved GHosting, workshop v. Ricarda Vidal & Sarah Sparkes, University of London. Publikation (20.10.)

2009    Kort og Territorium, forelæsning ved Arkitektskolen Aarhus, kurset Mapping/Århus som kulturby 2017 (1.10.)

2009    Rum og steder, gæsteforelæsning ved 3. sem. Kurset Antropologisk Analyse (v. lektor Poul Pedersen), Inst. F. Antropologi, Arkæologi & Lingvistik, Moesgård, AU

2009    Antropologiens relevant i designverdenen, foredrag ved KEA, Københavns Erhvervsakademi, Introduktionskursus v. Christian Stadsgaard & Simon Darø (2.9.)

2009    Fieldwork, space and art, lecture at The Danish Designschool v Else Kallesøe og Jens Overbye m.fl. (2.9.)

2009    Realizing the Unreal, paper til Nordisk Sommeruniversitet, kredsen Process, Design & Aesthetics, temaet: Disjointed Temporalities – Analogue, Digital … and Beyond, ved Claus Krogholm, 19.-26. juli (24.7.)

2009    Participant Observation with a Sociospatial Focus, lecture at the MACA-course Strategies for Cultural Analysis v Tom O’Dell & Astrid Jespersen, Saxo-institute, KU (10.2. & 12.2.)

2009    Når det uvirkelige bliver virkeligt, oplæg til Magi og Materialitet, magigruppens 5. workshop, ved Institut for Antropologi, KU, v S Jöhncke & K M Raahauge (9.2.)

2008    Human and supernatural residents: Haunted Houses and Global Contexts, foredrag under Interactions between Site-Specificity and the Realms of Globality, første del af konferencen House and Urbanity, Center for Bolig og Velfærd, Realdania & Københavns Universitet

2008    Ikke-Konventionalitet: Spøgelser, hjemsøgelser og magi, forelæsning ved kurset Kvalitative Kvaler? Genopfindelser af kvalitativ metode i stutidet af kaos, kompleksitet, flygtighed og ubegribeligheder v. Charlotte Baarts (7.10.)

2008    Rum, analyser, metoder og teorier. Fra Inkaerne til Århus, fra parcelhuset til det hjemsøgte hus. Foredrag ved Antropologiske Analyser, semesterkursus ved Institut for Antropologi og Etnografi, Moesgård, Aarhus Universitet (23.9.)

2008    Viden: Hvorfor? Hvordan? Til Hvem? – Eller Formål, Teknik og formidling. Coloplast-oplæg ved 4 timers-undervisning m. Steffen Jöhncke: Kvalitative Interviews (1.9.)

2008    At se spøgelser, eller: Når materialiteten, sanserne og kosmologierne ikke passer sammen. Om vanskelighederne ved at erfare noget, man ikke tror på. Oplæg ved workshoppen På den anden side: Relationer til ånder og afdøde, Inst. f. Antr. (9.6.).

2008    Den nygamle by: Århus Midtby opgraderet, brandscape og historisk byrum, v Kulturarv >< forandring: Hvor findes byrummets betydning, Inspirationsmøde # 2, Bygningskultur Danmark & Byens rum som udviklingsstrategi. Juul Frost Arkitekter (4.6.)

2008    Greimas og semiotikken, gæsteforelæsning ved Videnskabsteori, 4. semester, Institut for Antropologi, v. Lektor Inger Sjørslev (27.2.)

2007    Hjemsøgelser og magi, foredrag ved Etnografisk Forenings Årsmøde, 2.-3. november

2007    Magical landscapes and designed cities, paper ved sessionen Understanding Cities: Aesthetic Representation and Experience (Chair Peter Allingham & Kirsten Marie Raahauge, under the 9th world congress of Semiotics, Communication: Understanding misunderstanding, IASS-AISS, Helsinki/Imatra 2007 (11.-17.6.) (15.6.).

2007    Emotion, reason, body, and the bodyless: A ghost story from a Sweedish haunted house. Paper ved Emotion, Body, Agency, workshop, Department of Anthropology, Aarhus University, by ass. prof. Line Dalsgaard & dr. Margot Lyon (29.5.2007)

2007    Haunted Houses, Ghosts, and Bodylessness. Institut for Antropologi (15.5.07)

2007    Landskabet, byen og huset. To boligområder i Århus. Oplæg ved konferencen Boligdag 2007, Statens Byggeforskningsinstitut (27.3.07)

2007    Århusiansk diskretion. Rumopfattelser på Fedet og i Skåde Bakker – nu på Kommunehospitalet. Foredrag, Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet (9.3.07)

2007    Byplaner i Ry: Siimtoftens grønne fremtid. Ekspertworkshop Siimtoften v. Rambøl Management (22.2.07). 

2007    Århusiansk diskretion. Rumopfattelser på Fedet og i Skåde Bakker – nu i Hørsholm. Foredrag, Statens Byggeforskningsinstitut (15.1.07)

2006   Århusiansk diskretion. Rumopfattelser på Fedet og i Skåde Bakker. Ph.d.-forsvar Institut for Arkitektur & Design, Aalborg Universitet (15.12.07.)

2006    Hau og ting. Center for Bolig og Velfærd – Realdaniaforskning (5.12.06).

2006    Oplæg under feltworkshop: Boligprojektet. Ved lektor Inger Sjørslev. (20.9.)

2006    Input og output. Metodiske anbefalinger fra en etnograf. Forelæsning til Aalborg Universitets medie- og interpersonel kommunikation 7. semester (ved lektor Peter Allingham), i forbindelse med forløbet ”BRF Kredit og Boligforeningen PM”. (12.9.)

2006    Samling og spredning, oplæg ved Workshoppen Etnografisk Grundstof 2. Moesgård 8.-9.9.06. 9.9.

2006    Århusrum: Fra et feltarbejde i Skåde Bakker og på Fedet, foredrag, Arkitema (07.09)

2006 Den nygamle By, foredrag ved Kunstakademiets Arkitektskole, under seminaret Arkitektur mellem globalisering og hverdagsliv, Ark+ ved seniorforsker, arkitekt Claus Bech-Danielsen (16.5.06)

2006 Landskabsbyen ved Store Rørbæk, introduktion for Tegnestuen KHR ved Workshop 1, Frederikssund Kommune, i forbindelse med planlægningen af en ny by ved Store Rørbæk (8.5.06)

2006    Antropologi og rumopfattelse, foredrag ved Arkitektskolen i Aarhus, forskerskolens grundkursus, forår 2006, ved lektor, forskerskoleleder Jørgen Dehs (20.3.)

2006    In the Ghetto, paper til institutkonferencen Integration : Sociale processer og kulturelle kategorier (lektor Karen Fog Olwig) (30.1.-1.2.) (senere publ.)

2005    Huset i kulturen, foredrag ved Kunstakademiets Arkitektskole, forløbet Fra boligen til landskabet (lektor Helen Welling)

2005    Rum og social struktur: fra Louis d.14.’s hof og til Århus, forelæsning ved Institut for Antropologi, kurset Husets verden (lektor Inger Sjørslev)

2005    Indenfor og udenfor: Hjemmene og tingene, foredrag ved Odense Universitet, Center for Kulturstudier (ansvarlig: Institutleder, lektor Anne Scott Sørensen)

2005    Inside and outside the house. The space and the objects. Presentation for Institut for Antropologis lærermøde mandag d.28.11.05.The House in Time and Space: Research from an ongoing Research Project.

2005 Imagineering Urbanism, to dages workshopafholdelse: Young Archtects Show the Way, del af byplanlæggerbiennalen Living City – City Living. København

2005 Time and Space in Aarhus, DK: A matter of Specificity, paper, workshop: Differences over Time (lektor Inger Sjørslev & lektor Poul Pedersen), megaseminar II Questions of Difference, The Danish Research School of Anthropology & Ethnography

2004 Det generiske og det århusianske landskab, oplæg, forskernetværk Ark+ (senere publ.)

2004 Forstadsantropologi, forelæsning, forløbet Brøndby Strand, Danmarks Designskole

2004 Livsformer i forstaden, foredrag, konferencen Forstaden i forstaden – forstaden i byen, (John Pløger) Center for Bystudier, Roskilde Universitetscenter (senere publ.)

2004 Transit Space: No Place is Nowhere: An Anthropological Approach to Representations of the City of Aarhus, DK, paper, Table Ronde: Representing Cities: The Challenges Of The Post-Urban Era (Peter Allingham & Harri Veiro), 8th Congress of The International Association For Semiotic Studies IASS Lyon: Signs of The World: Interculturality and Globalisation (senere publ.)

2003    Byens former: byvæv, rum og bevægelse – Taastrup. Former i byen: kompartment, rum og bevægelse – Lyngby, to foredrag ved Kactus-konference, Det kongelige danske Kunstakademis Arkitektskoles Center for Tværfaglige Urbane Studier

2003    De velhavendes brug af det genskabte rum – antropologiske observationer, foredrag, Sandbjerg Seminar: Kulturmiljø og den moderne arkitektur (Jens Scherup Hansen, Lise Bek & Gregers Allgreen-Ussing) (senere publ.)

2003    Hverdagsliv og rum. En feltrapport fra Skåde Bakker og Fedet, foredrag, Konference for Boligforskning (Hedvig Vestergaard) Statens Byggeforskningsinstitut

2003    Transitrum: rummet under antropologisk behandling. Om mennesker, rum og bevægelse, gæsteforelæsning, Afd. X, Arkitektskolen i Aarhus (Hans Felthusen) 

2003    Rum, ting og sociale relationer, foredrag, Institut for Arkitektur, Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola, Arkitektur Byggnadsfunktion, doktoranter (R Persson)

2002    To byer – rummet mellem fysisk fremtræden og sociokulturel fortolkning, paper, workshop, Nordisk Samarbejde for By og Boligforsknings Seminar, Helsinki 

2002    Det primitive i det civiliserede, foredrag, forelæsningsrækken Primitivitet, Grafisk Skole, Det kongelige danske kunstakademis Billedkunstskoler (Erik Steffensen) 

2001    Antropologiens stedsbeskrivelse: En række århushistorier og andre historier, foredrag, Ph.D.-kurset Sted, identitet og betydning (Hans Kiib & Gitte Marling) Institut for Arkitektur og Design, AAU

2001    Byens former og former i byen. Et antropologisk blik på København, forelæsning under forløbet Landskabets By, Afd. 1, Det kongelige danske Kunstakademis Arkitektskole (Jens Kvorning) (senere publ.) 

2000    By og rum antropologisk set, foredrag, forløbet Internet, Kolding Designskole

2000    Byformer og former i byen. Centrale rum i storbyen, gæsteforelæsning under forløbet Storbyforestillinger: Københavnsregionen, Institut for Sociologi (Leif Thomsen)

2000    Sted, rum og territorium: København som antropologisk objekt, gæsteforelæsning under forløbet Det urbane Europa, Institut for Antropologi (Mark Vacher)

2000    Danske hjem: om hjem, bolig, stil og status, to foredrag, Dansk Møbelmesse, foreningen dansk møbelindustri, Bella Centret

1999    Tre Indfaldsveje til København, foredrag under konferencen Byens Porte, Afd. for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet

1994    Some Implications of the Quechua Word Yanatin i Inca Culture, paper, workshop (Inge Schjellerup) under 48th International Congress of Americanists, Stockholm/Uppsala

1993 Museers Rum, magisterforelæsning v Institut for Antropologi, Københavns Universitet (17.9.1993).

Publikationer m.v.

2022 (in process) Welfare Spaces. Special Issue of Journal of Architecture & Culture (guest editors: Jeper Pagh, Martin Søberg & Kirsten Marie Raahauge).

2022 (in review) Something Old, Something New and Something Else in Tønder, in Spaces of Danish Welfare (eds. Sandra Gonon, Katrine Lotz, Kirsten Marie Raahauge, Deane Simpson & Martin Søberg).

2022 (in process) Spaces of Danish Welfare (eds. Sandra Gonon, Katrine Lotz, Kirsten Marie Raahauge, Deane Simpson & Martin Søberg).

2021 (in press) Here, there & nowhere in provincial outskirts and haunted houses. Chapter 8 in Peripheral Wisdom. Unlearning, Not-knowing and Ethnographic Limits (eds. Francisco Martinez, Lili di Puppo & Martin Demant Frederiksen). Bloomsbury.

2021 (in process) The Blog Book. With Susanne Eeg.

2020 Guestblogs (the message in a bottle posts, IX-XV). Follow the link: https://kglakademi.dk/blog-spaces-danish-welfare

2020 Coronablogs (the message in a bottle posts I-VIII). Follow the link: https://kadk.dk/blog-spaces-danish-welfare?author=&page=1

2020 Inaugural lecture. Spatial Anthropologies. The Realm of Welfare, Home and Haunting. Follow the link: https://kadk.dk/blog-spaces-danish-welfare/inaugural-lecture-text-spatial-anthropologies-realm-welfare-home-haunting

2020 Tiltrædelsesforelæsning: Rumantropologier: I velfærdens, hjemmenes og hjemsøgelsernes verden (Inaugural lecture. Spatial Anthropologies. The Realm of Welfare, Home and Haunting). Tidsskriftet Antropologi 81, pp145-65.

2018 Fremtidens Designproces er Inddragende. Interview med Kirsten Marie Raahauge. Ved Charlotte Juel, pp48-58 in Empowerment through Design (eds. Grethe Weber & Stine Steinbek). Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. 

2017 Mod Udkanten, pp172-89 in Form til Velfærd. (reds. Jannie Rosenberg Bendsen, Katrine Lotz, Kjeld Vindum, Mette Jerl Jensen, Deane Simpson & Kirsten Marie Raahauge). København: Arkitektens Forlag. 

2017 Towards the Outskirts, pp172-89 in Forming Welfare. (eds. Jannie Rosenberg Bendsen, Katrine Lotz, Kjeld Vindum, Mette Jerl Jensen, Deane Simpson & Kirsten Marie Raahauge). København: Arkitektens Forlag. 

2016 Hjemlig, hjemløs, uhjemlig, hjemsøgt. Hjemmet antropologisk betragtet, pp58-68. katalogtekst til kataloget Hjemlighed.

2016 Gengangerhændelser, pp56-73 in Magi i hverdagen. Tidsskrift for kulturforskning, vol. 15, no. 1, 2016 (tema editor Marianne Holm Pedersen)

2016 Ghosts, Troubles, Difficulties, and Challenges. Narratives about unexplainable Phenomena in Contemporary Denmark, pp89-111 in Belief Narratives. Folklore. Electronic Journal of Folklore vol. 65 (also in a printed version) (Guest editor Reet Hiiemäe)

2016 Introduction: The Design Concept – Anything, Everything, Something or Nothing in The Design Concept (Chief Editor) Artifact Vol 3, No 4 (2016): The Design Concept, pp3-9 (guest editor Kirsten Marie Raahauge, ed. Board Maria Mackinney-Valentin, Ida Engholm & Charlie Breinhdahl).

2016 with Ann Merete Ohrt. Mapping Design Students’ Aesthetic and Visual Preferences, pp 278-83 in Design Education: Collaboration & Cross-diosciplinarity.

2016 The Design Concept (chief ed.) Artifact Vol 3, No 4 (2016): The Design Concept

2015 Between Magic and Rationality: On the limits of reason in the modern world (eds. Jöhncke, Steffen, Vibeke Steffen & Kirsten Marie Raahauge). Museum Tusculanum Press: University of Copenhagen

2015 Into Tønder: Field Specific in the Marshlands, in The Tønder Project: Observations, pp7-17

2015 Introduction: The Design Concept – Anything, Everything, Something or Nothing in The Design Concept (Chief Editor) Artifact Vol 3, No 4 (2015): The Design Concept, pp1.1-1.2

2015 med Ann Merete Ohrt. Mapping Design Student’s Aesthetic and Visual Preferences. A Danish Design Workshop at Shih Chien University of Taipei

http://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/artifact/issue/view/1166

2015 Out of Tønder: Lost Fields in the Marshlands, in The Tønder Project: Design Projects, pp7-11

2015 The Design Concept (chief ed.) Artifact Vol 3, No 4 (2015): The Design Concept

http://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/artifact/issue/view/1166

2015 The Ghost in the Machine in Between Magic and Rationality: On the limits of reason in the modern world (eds. Jöhncke, Steffen, Vibeke Steffen & Kirsten Marie Raahauge). Museum Tusculanum Press: University of Copenhagen, pp315-343

2014 Gengangerlyde (Ghost Sounds) in De dødes liv (The Life of the Dead) (eds. Ole Høiris, Ton Otto & Ane Bonde Rolsted), Århus: Aarhus University Press & Moesgård Museum, pp125-131

2014 (upubliceret) Ude at lede efter noget, tale ved åbning af kunstudstillingen Persona af Erik Steffensen, Galleri Bo Bjerggaard, Kødbyen & Museet Holmen, Løgumkloster

2014 (Upubliceret) Bespøgte huse, foredrag i Hjernekassen,  i Teatret ved den Sorte Hest.

2013 (upubl.) Hau og tingens Kraft, art-talk, uudgivet manuskript, Statens Museum for Kunst (SMK), i forbindelse med SMK Fridays, 15. november 2013

2013 I’m Real Real Gone, katalogtekst til Erik Steffensens udstilling Persona, Galleri Bo Bjerggaard 6.-22.6. 2013 & Museet Holmen 22.2.-30.4.2014. Galleri Bo Bjerggaard.

2013 Sensations and representations of space: about haunted houses, spaces, places and non-places (Internetudgivet paper i forbindelse med konferencen Places and Spaces, Oxford 2013), se

http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/ethos/space-and-place/conference-programme-abstracts-and-papers/

2013 (upubl.) Ghost Sensations, In-Between Territories and Postmodern Connections – Haunted Houses, a fieldwork in Contemporary Denmark (paper givet ved konferencen Deleuze: Territories In-Between, Lissabon 78.10.-7.13)

2012 De hjemsøgte, pp67-9 in Sønderjysk Almanak. Sønderjysk Skoleforening (ed. Lis Mikkelsen)

2012 Funussamtale V:  Hjemsøgelser: Er Claus Bech-Nielsen et spøgelse? Med antropolog Kirsten Marie Raahauge, pp155-97 in Das Beckwerk & Funus Imaginrium. Beyond Identity, Bind II, Funussamtalerne. Funus imaginarium (eds. Sara Dahlstrup Mogensen, Jan Høgh Stricker, Mikkel Krause Frantzen, Nanna Jochumsen og Kizaja Ulrikke Routhe-Mogensen samt Das Beckwerk Museum). Das Beckwerk Museum. København: Skandinavian Book.

2011 Rumperception mellem tid og uforudsigelighed, pp109-130 in Percipio (Merete Ahnfelt-Mollerup og Nicolai Rostrup (reds.)). Med Robert Gassner og Peter Allingham. Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

2010 Uforklaret forklaret for uklart, tekst til Design- og Kunstudstillingen "I am here, but I am still lost", Malmø 17.9.-24.9., v. Oliver Abbey o.a.

2010 Witnessess, pp2-8 in *Ghosts/Fantômes/Spøgelser/Draugar/Bhoot/Geister, Ed. Rasmus Spanggaard Troelsen, bog udgivet i forbindelse med undervisningsforløb, DKDS

2010 Heroines & Superheroines, katalogtekst til Heroines & Superheroines, Ivar Tønsberg, Dronninglund Kunstcenter (6. juni-1. august 2010), pp5-27

2009 Contextual Autism: Anthropological Fieldwork about the Experience of Ghosts and Haunting. Tønsberg, Ivar (Illustrator). I: GHost II. Hosting I: Haunted Houses (eds. Ricarda Vidal & Sarah Sparkes), 2009, pp4-11.

2009 Hjemsøgelser. Når det uvirkelige bliver virkeligt, pp181-200 in: Tidsskriftet Antropologi, Hus og Hjem 59/60

2009 The Landscape, the City, and the House: Magical Landscapes and Designed Cities, pp1473-81, vol. 3 i Communication: understanding / Misunderstanding. Proceedings of the 9th congress of the IASS / AIS. Helsinki/Imatra 11-17 June 2007. (ed. Eero Tarasti with P. Forsell, R. Littlefield)

2008 Det uhyrliges Antropologi, introduktion (med Maria Louw),pp3-6 in Uhyrer, Jordens Folk 43(2)

2008 Fagkonsulent & bidragyder in Filosofisk Leksikon. Den vestlige verdens erkendelsesteori, metafysik, etik, logik, videnskabsteori og samfundstænkning, (reds. Knud Michelsen, Søren Harnow Klausen og Gert Posselt) København: Gyldendal

2008 Human and Supernatural Residents: Haunted Houses in a Global Context, pp61-71 in Proceeding from the Conference Home & Urbanity held at the University of copenhagen 29.-31.october 2008. Centre for Housing and Welfare. København

2008 Introduction: Post City Represented (m Peter Allingham), in Post City I: Semiotic Explorations of the City, Knowledge, Technology, and Policy, Springer Journal 21(3)

2008 Landscape, City, and House: Magical Landscapes and Designed Cities, in Proceedings from the 9th world congress of semiotics. Communication: understanding / Misunderstanding (ed. Paul Forsell, Richard Littlefield) (in press)

2008 Magical Landscapes and Designed Cities, in Post City II: Constructing Significant Spaces, Knowledge, Technology, and Policy, Springer Journal 21(4)

2008 Spøgelser. I ulave med døden, pp56-62 in Uhyrer, Jordens Folk 43(2)
Transitspace. No Place is Nowhere, in Post City I: Semiotic Explorations of the City, Knowledge,

2008 Technology, and Policy, Springer Journal 21(3)
Ved vejen - I komplekset. Om det globale, det lokale og det materielle, pp147-165 in: Bolig og velfærd. Udvalgte artikler og papers fra Center for Bolig og Velfærd 2005-2007 (red. Hans Kristansen). Center for Bolig og Velfærd. Realdaniaforskning. København.

2007 En Århusantropologi. Ph.d.-afhandling, Statens Byggeforskningsinstitut

2007 In and out of the house. Housing Hau in Sønderborg and Frederikssund, pp281-289 i Knowledge, Technology, and Policy 20, Springer Journal (chief ed. Ilpo Koskinen)

2007 Landscape, City, and House: An Anthropology of Århus, Denmark, from Fedet and Skåde Bakker, p364 i Abstracts from the 9th world congress of semiotics. Communication: understanding / Misunderstanding. Helisinki / Imatra

2007Ved vejen - I komplekset, Om det globale, det lokale og det materielle, pp31-49 Hjem og Bolig, Dansk Sociologi 18(4) (eds. K Gram-Hanssen, H Hjort Oldrup & M Ottosen)

2006 Landskabet, byen og huset. En Århusantropologi fra Fedet og Skåde Bakker. Ph.d.-afhandling, www.aod.aau.dk

2006 Den nygamle by, pp175-189 i Ark+. Arkitektur mellem globalisering og hverdagsliv (eds. C Bech-Danielsen & C Harlang), København: Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag

2005 Antropolis, pp3-11 i BYER I: Abomey - Mumbai, Tidsskriftet Antropologi 47

2005 Blankspace: Imagineering Urbanism, pp8-17 i A new Future for Planning. Katalog, City Living - Living City, Den 6. europæiske Byplanbiennale, ed. Henrik Valeur. København: Forlaget B

2005 BYER I: Abomey - Mumbai, Tidsskriftet Antropologi 47 (2003/2005), ansv. red.

2005 BYER II: Nuuk - Århus, Tidsskriftet Antropologi 48 (2003/2005), ansv. red.

2005 De glittede sider, illustrationsredaktør, ppi-viii, BYER II: Nuuk - Århus, Tidsskriftet Antropologi 48

2005 De grå sider, kunstenquêteredaktør, ppi-xxxvi, BYER I: Abomey - Mumbai, Tidsskriftet Antropologi 47

2005 Imagineering Urbanism: Blankspace, pp10-11 i Arkitekten 7

2005 Transitspace: No place is nowhere. An Anthropological Approach to Representations of the City of Aarhus, DK, DVD From the semiotic congress of 2004 in Lyon

2005 Århus, pp299-315 i BYER II: Nuuk - Århus, Tidsskriftet Antropologi 48

2004 Transitspace: No place is nowhere. An Anthropological Approach to Representations of the City of Aarhus, DK, pp443-444 i Abstracts from the International association of semiotic studies 8th congrès. Signs of the World: Interculturality & globalisation. Lyon

2004 Århusgrænser: By, kvarter og hjem under antropologisk behandling/The Boundaries of Aarhus: City, Neighbourhood, and Home under Anthropological Treatment, pp34-62 i Urban Lifescape: Byrum, Livsstil, Forbrug / Urban Lifescape: Space, Lifestyle, Consumption (eds. C Bech-Danielsen, O M Jensen, H Kiib & G Marling). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

2003 Freeport, pp189-193 in Diversifying Digital Architecture, 2003 FEIDAD Award (ed. Yu-Tung Liu) m. Claudia Carbone, Morten Daugaard, Thomas Larsen, Søren Leth, Andreas Klok Pedersen, Claus Peder Pedersen og Ivar Tønsberg. Basel: Birkhäuser

2003 Landskabelige dimensioner i det århusianske byskab, pp16-22 i Bybilleder, Jordens Folk 3, 38

1992 - 2002 Tidsskriftet Antropologi 24 - 44, redaktionsmedlem

2002 Et sødt lille bindingsværkshus på Rådhuspladsen - yngre danskeres boligdrømme i 90'erne, i 3B Festskrift. København

2001 Byforum: Mellem Scylla og Carybdis. Klaus Kunzmann i København, pp126-7 i Byplan 5, 53

2001 Enquête, enquête-redaktør, Samling, Tidsskriftet Antropologi 43-44. Med K W Jørgensen

2001 Illustrationer, illustrations-redaktør, Samling, Tidsskriftet Antropologi 43-44

2001 Kompartmentalisering. Former i byen. Et antropologisk blik på byen, i Udveksling, I landskabets by (eds. K Lotz, J Kvorning & S Høyer) Kunstakademiets Arkitektskole, København

2001 Lyngby Her og Der - Lyngby og omegn i antropologisk belysning / Her begynder Lyngby - Lyngby Hovedgade i antropologisk belysning, m Katja Øder Hansen, Arkitektskolen, Det kongelige danske Kunstakademi, København

2001 Samling, Tidsskriftet Antropologi nr. 43-44. Ansv. red.

2001 Samling og samlere pp5-13 i: Samling, Tidsskriftet Antropologi 43-44

2000 2630 Taastrup. Antropologiske undersøgelser af en forstad, pp10-19 i Forstaden, Byplan 1, 52

2000 Enquête, enquête-redaktør, Illusion, Tidsskriftet Antropologi 41. Med G Øllgaard.

2000 Et døgn på Rådhuspladsen - Københavns Rådhusplads i antropologisk belysning. Med K Kvaale. Arkitektskolen, Det kongelige danske Kunstakademi, København

2000 Sted og transit i Taastrup - Køgevej og omegn i antropologisk belysning. Med K Ø Hansen, Arkitektskolen, Det kongelige danske Kunstakademi, København

1999 Cool Teori og romantisk civilisationskritik - interview med Nils Gunder Hansen, pp141-160 i  Overgang, Tidsskriftet Antropologi 40

1999 Omgang med ting, pp65-75 i  Biennalen Trapholt 1999, Kunsthåndværk og Design. Den tredie danske biennale for kunsthåndværk og design. Trapholt Kunstmuseum, Kolding 1999.

1999 Vejledning / Model for en antropologisk institutions-analyse - med særligt henblik på bo- og naboskaber for voksne handicappede. Rapport til Storstrøms Amt, Afd. for Personaleudvikling.

1997 Museumsrum, pp99-207 i Felter, Tidsskriftet Antropologi 35-36

1997 Young Travellers of Northern Europe. Intern rapport med K W Jørgensen. Det etnologiske forskningscenter Kimming

1996 Boligdrøm - Hjemme hos 90'ernes 25-35-årige. Rapport Det etnologiske forskningscenter Kimming

1996 Hjem, hygge og identitet. Intern rapport Det etnologiske forskningscenter Kimming

1994 Prinsen og det halve kongerige - En beretning fra det inkaiske landskab, pp39-56 in Rum, Tidsskriftet Antropologi 30

1994 Some Implications of the Quechua Word Yanatin in Incaic Culture, paper givet ved 48TM Amerikanistkongres, Stockholm/Uppsala.

1993 Det binæres undergang - En analyse af de strukturelle betingelser for Inkarigets undergang. upubl. konferensafhandling v Institut for Antropologi, Københavns Universitet

1993 Museers Rum, magisterforelæsning v Institut for Antropologi, Københavns Universitet

1989-91 diverse kroniker og anmeldelser til Højskolebladet (som fast skribent)

Forskningsområder

 • By
 • Historie og kultur
 • Kommunikation
 • Landskab
 • Teori og filosofi
 • Æstetik og form

Publikationssamarbejder i løbet af de sidste 5 år.

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller