Kirsten Marie Raahauge

Magister i antropologi fra Københavns Universitet, ph.d. fra Aalborg Universitet, Professor MSO

 • Philip de Langes Allé 10, Bygning 68. Indgang C+D

  1435 København K

  Danmark

1991 …2023

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Link til komplet CV (2021)

CV

Kort om min forskning

Som antropolog undersøger jeg forholdet mellem sociokulturelle og spatiale og materielle dimensioner. Landskaber, byer, kvarterer, huse, museer og ting har været genstand for undersøgelser, mestendels i Danmark. Min magisterkonferens drejer sig om inkaernes rumopfattelser, specielt med fokus på deres landskaber, mens ph.d.-afhandlingen angår rumopfattelser i århusianske velhaverkvarterer. Desuden har jeg udført feltarbejde på Rådhuspladsen i København, i Taastrup, Lyngby og amagerkanske kolonihaver, i Sønderborg og Frederikssund og i Tønder. I det nyligt afsluttede forskningsprojekt Spaces of Danish Welfare har jeg undersøgt udkanten som spatialt fænomen, projektet hedder From Province to Periphery. Under forskningsprojektet Modellens Kraft studerer jeg etnografiske modellers udsigelseskraft og deres sammenhæng med på den ene side museet, på den anden side det sted, de kommer fra. Sideløbende arbejder jeg med mit forskningsprojekt Hjemsøgte Huse i Danmark i dag, der var del af forskningsprojektet On the Limits of Reason. Desuden er jeg interesseret i det materialitets- og rumorienterede i forhold til kunst, design og arkitektur. Sammen med forskere fra Institut for Bygningskunst og Design er jeg del af Center for Interior Studies, som jeg leder.

Særlige faglige fokusområder

1. Rumantropologi

2. Interiørets antropologiske og spatielle dimensioner

3. Hjemsøgelser og det ekstramaterielle

4. Velfærdsrum og periferi

5. hjem, museer og andre rumlige sociokulturelle organiseringer

6. urbanitet og landskabelighed

7. kunst som antropologisk fænomen 

 

Jeg ved også noget om
1. etnografisk metode
2. antropologisk teori
3. filosofiske, æstetiske teorier
4. rationalitetsformer i forhold til rumperception

Uddannelse 

2993 mag scient i antropologi fra Institut for Antropologi, Københavns Universitet

2006 ph.d. fra Arkitektur & Design, Aalborg Universitet & Statens Byggeforskningsinstitut

Forskningsområder

 • By
 • Historie og kultur
 • Kommunikation
 • Landskab
 • Teori og filosofi
 • Æstetik og form

Publikationssamarbejder i løbet af de sidste 5 år.

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller