Billede af Morten Meldgaard
 • Philip de Langes Allé 11

  1435 København K

  Danmark

20052019

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Navn
Morten Meldgaard

Stilling
Lektor

Ansættelsessted
KADK, IBBL, KOM

 

Faglig profil og uddannelse

Morten Meldgaard (f. 1970) er filminstruktør, arkitekt og ph.d. med speciale i arkitektur og film. Han er uddannet på Kunstakademiets arkitektskole i 1997, Den Danske Filmskoles dokumentar-afdeling i 2003. Han arbejder som skribent, forsker og lærer på Kunstakademiets Arkitektskole, på programmet ”Kompleksitetshåndtering i praksis” (KOM). Ph.d. afhandlingen “Blikkets konstruktion” fra 2009 samler denne mangesidede erfaring i et forskningsfelt som studerer rummet og tidens indflydelse på udarbejdelsen af kunstneriske udsagn. Her tænkes specifikt på montagens betydning for filmen såvel som arkitekturen, i klippebordet såvel som på tegnebordet. Som forsker ved Institut for bygning, by og landskab (IBBL), arbejder han med hvordan arkitekturen kan informeres af montageteori og konstruktivisme som filosofisk tilgang. Endvidere har han fungeret som forskningsleder på filmskolen, hvor han også optræder som gæstelære på en række faglinjer b.la dokumentar, foto og klip. Sideløbende med dette arbejder Morten Meldgaard med egen filmskabende praksis i samarbejde med Anne Wivel og filmselskabet Barok. Som instruktør og fotograf er dokumentarfilmen “Kim” (2009) Meldgaards debutfilm.

 

 

 

 

Beskæftigelse:

2016-                          BA program "Kompleksitetshåndtering i praksis", KOM

2014-                          KA program ”Arkitektur, rum og tid”, IBBL, KADK

2014-                          Lektor, Institut for bygning, by & landskab (IBBL)

2013-2014                   Forskningsleder, Den Danske Filmskole, projektansættelse.

2012-                          Lektor, InsT. for design og kommunikation/ AfD. 6, BA+MA

2009-2012                  Adjunkt, Institut for design og kommunikation/ Afd., BA

2012                            Kursusleder, for kuratorer fra SMK, DDF Efteruddannelse.

2010-                          ”I løbet af dagene” lys, framing og udstrækning, DDF

2009                            Konsulent for DAC, producer på 5 film om nye byrum

2009                            Konsulent, Max Kestner: ”Drømme i København.”

2008-                          Lærer, afd. 6, Rum og form, 2 år, KADK

2006                            Konsulent, tegnestuen SHL, Kbh.

2006-2009                  Instruktør på dokumentarfilmen ”KIM”, 93 min., Barok film

2005-2008                  Ph.d. om Arkitektur og Film, “Blikkets konstruktion”, KADK

2005                            Inst. ass/Foto, “En gal, en elsker eller en poet” af Anne Wivel

2005-                          ”Rum & Tid”, ”Sted og tid”  Kursuslærer, KADK

2004                            Lærer, Players-Project, Filmskolen på Betty Nansen Teateret

2003-                          ”Et kryds – Filmisk kontinuitet”, Tv-afd., DDF

1999                            Klippeassistent  MBP, NYC, US

 

Uddannelse:

2010-2011                  Pædagogikum, DPU/KADK.

2005-2008                  Ph.d, Forskerskolen KADK.

1999-2003                  Filminstruktør, Dokumentarlinjen, Den Danske Filmskole.

1992-1997                  Arkitekt, afd. 3B, KA.                                   

 

Publikationer:

2015                           ”On the Appropriateness of Paranoia”, GSS2, IT

2015                           ”7 begyndelser” forord til afgangskatalog, DDF.

2014                           ”Artistic Research”, redaktør og bidragsyder, DDF

2014                           ”Kinostruktur & Chronogenese”,  6 tekster, ed. Cort Dinesen.

2013                           ”Dimensioning the Out of Field” Transvisuality Vol. I, LUP, UK

2013                           ”To make Oxygen Burn”, Knowing (by) Designing, conf. Brussel

2013                           ”Eftermørkning”, forord til afgangskatalog, DDF

2012                           ”Optical Density”, GAM 08 Urban Density, Graz,AU.

2012                           ”Model and Montage”, bidrag til antologi, KADK, DK,

2012                           ”Kryds”, bidrag til Kulturministeriets udredning om KUV.

2011                           ”Model and fiction”, proceedings, Retevitruvio Conf., Bari, IT

2011                           ”It´s not Blood, It´s some RED”, 4th. Deleuze conf.. CBS, DK

2011                           ”Jeg er, Alene som en elev der vanvittig elsker geometri”, DDF

2011                           ”Det levende billedes arkitektur”, Skolepulikation, KA

2010                           ”KIM”, DVD feature lenght, Barokfilm/Gyldendal, DK

2010                           ”Pictursque Soundscapes” CD, Under the Spire, UK

2009                           ”Blikkets konstruktion”, Ph.D afhandling, KA

2009                           ”Der er ingen lommer i det sidste sæt tøj”, Arkitektkten, Sept.

2009                           ”Om at lave film”, forord til afgangskatalog, DDF

2008                           ”Se på hvaler under jorden”, Debat, Arkitekten

2008                           ”Notes on the ordinary”, paper, ”Complexcity..” konf. KA

2007                           ”Clock for Seeing”, paper, ”Agents of change” konf., KA

 

Konferencer:

2015                            ”CAF x relations”, oplæg, Kbh.

2014                            ”Artistic Research”, arrangør, Den Danske filmskole.

2014                            ”Hydra dialogues”, medarrangør, Kbh.

2014                            ”Society for artistic research”, Stockholm

2013                            ”Knowing (by) Designing, sint Lucas, Brussel.

2013                            ”Kunstnerisk udviklingsvirksomhed”, KADK                    

2011                            Questions of representation in Art and Architecture, KADK

2011                            Oplæg og paper, 4th. International Deleuze conf. CBS, DK

2011                            Oplæg og paper, Retevitruvio, Architectural research

                                   between practice and teaching, Bari, IT

2009                            Danish Dox Award, Copenhagen DOX, DK

2007-2008                   Oplæg og paper på konferencerne ”Agents og change” og

                                  ”Complexity of the ordinary”, KA, Kbh.

 

Tillidshverv:

2014                           Kurator, arkitektur, forårsudstillingen Charlottenborg

2013-                          Intern censor, KADK

2013                           Opponent v. P.hD forsvar, KU-Life, Kbh.

2012-                          Forum for Akademisk praksis, DKAD

2012                            Indstillingsudvalg i forb.med ansættelse af adjunktur KA

2012-                          Komisorium i forbindelse med forskningsenhed, DDF

2011-                          Tværkunstneriske læringsmiljøer på Holmen, CAKI

2011                            Indstillingsudvalg i forb. med besættelse af professorat, KA

2011                            Udstillingsudvalg ”1:1- Research by Design”, KA

 

 

Netværk:

2012-                          ”Morfologi & Topologi”, DKAD

2011-                          Klyngedannelse omkring repræsentation, DKAD

2011-                          Foucault/Deleuze netværk, KA

2010-                          Netværk omkring arkitektur modellen, KA

 

Forelæsninger:

2015                            ”Framing the REAL”, CAF relations seminar, Gloria bio

2014                            ”The strip and the sheet” 60s minimalism, ART

2014                            ”Arkitektur, medie & begivenhed”,  IBBL BA

2014                            ”Kinostruktur & Chronogenese”, CAF, Cinemateket

2012                            ”3 forelæsninger om rum, tid og dramaturgi”, DDF

2012                             intro til udst. ”Hammershøj og Europa”, DKAD

2011-12                       ”Berlin, byen som mobilt snit”, afd. 8, DKAD

2011                            ”On descriptive models in filmmaking”, TEK5,  DKAD

2011                            ”Chronotopi og program”, Teori & program, afd. 6. DKAD

2011                            ”Movement & Memory”, Forskerskolen, KADK

2011                            ”Hverdagens billeder”,  Afd. 7/8, KADK

2010                            ”Det levende billedes arkitektur”,  kunstforeningen DKAD

2010                            ”Arkitektur, film & filosofi”, Kunstner Samfundets dag

2010                            ”Drømme i København”, om Max Kestners film, DAC

2009                            ”The Splitt between the Splitt”,  kunstforeningen, DKAD

2009-2012                   ”Blikkets konstruktion”

Om filmen som konstruktion af tid og rum, afd. 3,6,8, DKAD, DDF, SMK.

2009-2012                   ”Modernity- A film by Alfred Hitchcock”

Om modernitetens hvide rum, afd.6,8, DKAD, fiktionslinjen Den Danske filmskole.

2009-2012                   ”Mirror and Chronotopes”,

Om rum opfattelsen i Tarkovskijs værk, afd. 6,8, DKAD, fiktionslinjen DDF, SMK.

2009-2012                   ”Model & Fiktion”, introduktion til laserskærer, afd. 6, DKAD

 

Kursusundervisning:

2015                            ”Workshop_Tidskrystal”, KADK/Den Danske filmskole.

2014                            Masterclass med James Benning, Cph. Architecture festival

2013                            8 tableaux of demanding props,

tværfaglig workshop DDF, skolen for moderne dans, KADK, Slottet, Carlsberg

2013                            ”Filmic construction” kursus med CITA studio, Phil Ayers

2012                            ”Rum og fortælling”, kursus for Statens Museum for Kunst, DDF

2009-2012                  ”Rum og film”, afd. 6/8, DKAD, samt fiktionslinjen, Den Danske filmskole

2009-2012                  ”Tid og sted”, afd. 7/8, DKAD

2009-2012                  ”Fiktion og Model”, afd. 6, DKAD

2010-                          ”I løbet af dagene”, 8 ugers kursus i lys, beskæring og klip, DDF

2007                            ”Montage & Collage”, afd. 6, DKAD

2005-2006                   “Filmisk visualisering”, afd. 8, Kunstakademiets   Arkitektskole, Kbh.

2004-2005                  “Farve, karakter, beskæring”, Tv-afdelingen, Den Danske Filmskole. Kbh.

2003-                          “Et kryds”, Tv-afdelingen, Den Danske Filmskole. Kbh.

 

Filmografi:

 

2009                            ”Kim”, Barok film, 93 min.

2006                            “Atlantik”, Det Danske Filminstituts Værksted, 47 min.

2004                            ”Bag om Unge Andersen”, Nordisk Film, 28 min.

2003                            “Højre hånd”, afgangsfilm Den Danske filmskole, 24 min.

2002                            “Declaration of love”, Den Danske Filmskole, 24 min.

2001                            “Udflugt til bjergene”, Den Danske Filmskole, 16 min, 

1997                            “Memory of a future” KA, 8 min.

1996                            “Essen” KA/Filmværkstedet, 12 min.

1995                            “Funktion” KA/filmværkstedet, 19 min.

 

Udstillinger:

 

1995-2014                    Videoinstallationer, udstillinger og visninger:                                                                          

 So long, galleriet, afdeling 6, 1:1 Research by Design, Mehldahls Smedje, 

 DOX 09, Digital Practice, Meldahls Smedje, Kbh. Forårs-og Efterårsudstilling,      

Charlottenborg, Kbh., Galleri Airplay, Kbh., Lyt i Rundetårn, Forum Stadtpark,

Graz, Düsseldorfer Herbst, Public Recording/Statstheater München, Filmhaus

Köln, Saarbrücken Museum, DR2, DR1, Tv-glad.

 

 

Legater, fonde, midler:

 

2014                              Kultur ministeriets pulje til KUV, DDF

2012                              Midler i forbindelse med netværksaktivitet på de tre skoler

2006-2009                    Tips- og Lotto Midlerne, Undervisningsministeriet,

Knud Højgaards Fond, Dronning Ingrid og Kong Fredriks Fond, Dronning

Magrethe og Prins Henriks Fond, Ernst og Vibeke Husmans Fond,

Højesteretssagfører C.L. Davids Fond, Louis Hansen Fonden, Det Danske

Filminstitut ( I alt 2.900.000 D.Kr.)

2002                             Statens kunstfond, Arbejdslegat 

2000-2003                    Nordisk filmfond, 3 årigt studielegat 

1995-99                        3 Bevillinger, DFI Værksted (I alt ca. 1.200.000 D.Kr.)

                                            

 

 

Forskningsområder

 • Bygningskunst
 • Rum og tid
 • Grafiske og visuelle medier
 • Proces og metode
 • morfologi og topologi
 • Ledelsesteori
 • Progressiv økologi
 • Teori og filosofi
 • Æstetik og form
 • film + arkitektur
 • Æstetisk teori
 • Skalatænkning