Billede af Lars Klint

Lars Klint

cand.arch., Lektor

1994 …2022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Faglig profil

Jeg har som lektor undervist og tilrettelagt undervisning og undervisningsforløb på alle niveauer, herunder også efteruddannelse, afgange og afgangsbedømmelser på flere forskellige uddannelsesinstitutioner.

Jeg har haft egen tegnestue siden 1976 og særligt varetaget opgaver indenfor grafisk design, restaurering og ombygningsopgaver.

Jeg har særlige kompetencer og erfaring indenfor:
Skrifttegning, identitetsprogrammer, skriftrestaurering, inskriptionsrestaurering, bogtilrettelægning, miniature og sikkerhedsgrafik, bygningsrestaurering, bolig- og erhvervsbyggeri, samt møbler og inventar.


Uddannelse
1967  Studentereksamen fra Gentofte Studenterkursus
1968 Optaget på Arkitektskole efteråret1968Kunstakademiets,
1972 Afgang fra Ebbe Clemmensens afdeling

Beskæftigelse
1967 - 68  Tegnestueansat hos arkitekterne Westerbye & Stær, Næstved Centralsygehus
1969 - 70  Deltidsansat på Nationalmuseet, afdelingen for Danmarks Kirker, bygningsopmåling
1971  Projektansat af Akademiraadet for bygningsregistrering
1971 - 76  Tegnestueansat, bl.a. hos Bornebusch, Brüel og Selchau, Amtssygehust i Herlev
1973 - 83  Timelærer på Kunstakademiets Arkitektskole
1976  Starter selvstændig tegnestue
1977 - 79  Tilknyttet Byggeledelsen på Amtssygehuset i Herlev
1980 - 85  Tegnestuen " Klint & Forchhammer" i kompagniskab med grafiker og arkitekt Birgit Forchhammer
1980 - 83  Tilknyttet DIS sommerkursus for amerikanske studerende "Design in Denmark"
1983 - 85  Lektor på Danmarks Biblioteksskole, Informationsbærende materialer.
1984 - 90  Udpeget af Akademiraadet som medlem af Frimærkeudvalget (1986-90 som formand)
1986 - 96 Lektor på Afdeling for Design, Kunstakademiets Arkitektskole
1996 - Lektor ved Institut for Design og Kommunikation, Kunstakademiets Arkitektskole
1986 - 00 Danmarks Biblioteksskole. Kursuslærer og lærer på efteruddannelsen indtil år 2000
1990 - 93  Tegnestuen "Klint & Rytter" i kompagniskab med arkitekten Emanuel Rytter
1992 - It-koordinator og ansvarlig for den samlede it-undervisning på Kunstakademiets Arkitektskole
1993 - 07  Tegnestuen "Klint og Vejse" i kompagniskab med arkitekt Lise Vejse
1993 - 94  Tilrettelagt og gennemført et forsøgskursus i design som sidefag, fagområdet
 Kunsthistorie på Københavns Universitet.
1993 - 97  I samarbejde med Danida planlagt og gennemført et accelereret studieforløb for
 kandidatuddannelsen som arkitekt med grafisk design som særligt fagområde
1995 - 2000  Tilknyttet Arkitektskolens efteruddannelse som kursustilrettelægger og underviser
1997 - 99 Formuleret krav til indhold og eksamensniveau som en del af uddannelsen i design på  fagområdet Kunsthistorie på Københavns Universitet
1997 - 2006 Ekstern lektor, på Københavns Universitet, Kunsthistorie
2006 - Udpeget medlem af Institut for Design & Kommunikations koordineringsudvalg
2006 - 08 Tilknyttet IHK, Ingeniørhøjskolen i København som afgangslærer
2009 -   Tegnestuen "Klint & co" i kompagniskab med arkitekten Henrik Lisbye og  cand. Merc. Michael Hvidt


Konkurrencer, priser og præmieringer
1982 Arbejdslegat fra Statens Kunstfond
1982  Optaget i den dengang elitære forening Industrielle Designere Danmark
1985  Optaget i Kunstnersamfundet
1993  Tildelt Gottfred og Gerda Eickhoffs æreslegat
Muro-prisen for Havdrup Sogns Menighedshus.

Tillidshverv
1981 - 85  Indvalgt i bestyrelsen, Forening for Boghåndværk
1987 - 89  (Medarbejderudpeget) Institutbestyrer på Institut for Design (møbelkunst, industriel- og grafisk design)
1988 - 95  Medlem af Arkitektskolens Fagråd
1992 - Medlem af Samarbejdsudvalget på Arkitektskolen
2000 - Valgt som tillidsmand på Kunstakademiets Arkitektskole, fra 2001 efterfølgende også for jurister og magistre. Fra 2007 også valgt af ingeniørerne.

Værker
Eksempler på værker efter 1980, indenfor kompetenceområderne:
Skrifttegning
manglende karakterer til Naur Klints nummerplader
Identitetsprogrammer
Samvirkende Menighedsplejer, og som eksempel på et lille identitetsprogram, restaurant BØF & OST
Skriftrestaurering,
Slots og Ejendomsstyrelsen for bl.a. Fredensborg Slotshave
Inskriptionsrestaurering
hovedindgangen til DSBs hovedkvarter i Sølvgade.
Tilrettelægning af bøger og hefter
Ingen skal gå sulten i seng og Kunstakademiet Arkitektskoles nytårspublikationen 1998
Tegning af frimærker
Kildeskovshallen 3.50.
Restaureringsopgaver
genopførelse af ejendommen Bredgade 4 efter en større brand.
Erhvervsbyggeri
Menighedshuset i Havdrup.
Nybyggeri.
præstebolig i Rødovre, Vedelavej 23
Modernisering af typehuse
Prebens Vænge 15, Kgs. Lyngby total ombygning af et Johan Christensen hus
Inventar
stolestader til Skovby Kirke. Knæfald, alter og alterdug og altertæppe i Munke Bjergby kirke.
Orgel til Munke Bjergby kirke.

Publikationer
1981  "Boligens vedligeholdelse", ISBN 87-00-24312-4, 87-01-1273-3 mfl. Gyldendal. Solgt i ca. 45.000 ex.
1997 "Dig og Mac´en", ISBN 87-98605-1-9
 "Skriftvalg, en svær opgave i grove træk", ISBN 87-7830-019-3
 "Nogle grundlæggende grafiske overvejelser", ISBN 87-986051-0-0
1997 "Planlægning og gennemførelse af et accelereret studieforløb", ISBN 87-7830-037- 
1999 - Medskriver af diverse undervisningskompendier til brug for skolens it-undervisning, herunder årlig revision af disse.
2000 "Blanketterne flyder", Månedsskrift for læger, censureret
2005 "Bedømmelse af et skriftsnits egenart"
2008 "Skriftklassifikation efter form"
2009 "Arkitekten i spil" rapport over et forløb af projektrelaterede grundlagsdiscipliner.


Udstillinger
1978 Charlottenborgs forårsudstilling
1979 Søllerød Rådhus
1980  Sophieholm
1981  Charlottenborg
 Arkitektforeningens Jubilæumsudstilling
1983  Den Frie
1984  Holstebro Kunstmuseeum
2008  KASB, bibliotekets udstilling


Konferencer
1998 Oplægsholder på seminaret Vision GI 2009 Dansk akademi for stedbestemt information), Dansk Selskab for Fotogrammetri samt Dansk Kartografisk selskab
2007 Arrangør af seminar om Det Digitale Byggeri, Kunstakademiets Arkitektskole
2008 Arrangør af seminar om nogen af de digitale værktøjer bag ved Byggeriets Informationsmodel
2008 Arrangør af seminar om andre af de digitale værktøjer bag ved Byggeriets Informationsmodel

 

 


 

Forskningsområder

  • Grafiske og visuelle medier
  • visuel kommunikation
  • kursusansvarlig
  • it-undervisning
  • projektfremstilling
  • grafisk design