PrePress for arkitekter- en anvisning i produktion af tryksager og plancher

Projektdetaljer

Beskrivelse

 
EMNE
Som en del af studieopgavernes besvarelse, udfører de studerende bevidst grafisk arbejde, for herigennem at få en fremtræden, der underbygger projektet . Denne kultur fortsætter på tegnestuerne, hvor den grafiske produktion ligeledes udføres inhouse.
For at opnå resultater, der også står mål med ambitionerne, herunder de typografiske holdninger, de sidste 500 års bogtrykkerkunt har aflejret, kræves en vis teknisk minimumskunnen og en forståelse af den digitale original, og hvad dennes underliggende definitioner betyder for den aktuelle repræsentation med focus på tryk og print.
MÅL:
Formålet med projektet er at stille viden (og gerne mere speciet udstyr) til rådighed ved udarbejdelse og kontrol af den digitale original således at optimale repræsentationer i forhold til mediet sikres.
Anvendelsesmuligheden er alt fra de studerendes daglige brug til de phd-studerendes afsluttende publikation. Forskningsindsatsen formidles løbende via de grafiske it-kurser.
DELMÅL
Projektet er naturligt opdelt i forskellige faser, Nogle overordnede er: Konvertering fra tekstbehandling til et lay-outprogram, Scanning,herunder  farve, opløsning, kompression osv. Samt efterfølgende billedbehandling for at sikre det mest optimale tryk I forhold til trykmetodens begrænsninger
Eller mere specifikt: Stikordsregister og noteapparat og Klargøring af fil til trykker.
Et enkelt område trænger sig på, idet litteraturen herom ikke tager højde for IKT-teknologiens bindinger, nemlig en skriftklassifikation i forhold til formgivningen.
De nuværende skriftklassifikationssystemer henholder sig alene til den historiske udvikling og ikke de enkelte skriftsnits konkrete formgivning. Det være sig klassifikationer med 6, 8 eller 12 grupper. Det betyder i praksis at ligeværdigt formgivne skriftsnit klassificeres under forskellige grupper alt efter tilblivelsesperioden. Historisk i orden, men brugsmæssigt uanvendeligt.
Enkelte skriftstøberiers kataloger udviser dog en interesse for en formmæssig sammenligning, men disse oversigter er ikke bare tilnærmelsesvis fyldestgørende eller ført frem til den digitale tidsalder, hvorfor de indeholder skriftsnit, der i dag enten ikke er gængse eller ikke digitaliserede, og derfor heller ikke tilgængelige længere, ligesom der i gennem de sidste 40 år har været udvist stor interesse for formgivning af nye skriftsnit. Dette kombineret med, at den digitale udvikling har givet mulighed for at formgive skriftsnit indenfor en rimelig økonomi. Disse skrifter er naturligvis heller ikke med i bly- og fotosatsperiodens kataloger.
Efter digitaliseringen, og i øvrigt anført af de store salgsvirksomheder, er skriftbiblioteker i dag stort set alene organiseret efter skriftens navn, en oplysning kun et fåtal bliver klogere af.
 
FORMÅL FOR DELMÅLET
Projektets formål er at udarbejde kriterierne for og siden opstille et - alene efter skrifternes formgivning - overordnet klassi­fika­tionssystem der kan danne grundlag for et kvalificeret skriftvalg.
METODE
I gennem en overordnet gennemgang af de historiske klassifikationssystemers væsentligste og formmæssigt banebrydende skrifter, opstilles forgivningsmæssige kriterier for en opdeling. Ved formgivning forstås alene skriftkarakterens grundlæggende formgivning, specielt forholdet mellem hår- og trykstereger og buernes spændstighed og påhæftningspunkter på stammen. Kun i  mindre grad tages hensyn til det aktuelle skriftsnits tilkendegivelse i form af brede, smalle magre eller fede alfabeter, idet skriftfamiliernes formgivning afdækkes og tages til indtægt.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato30/06/2010 → …

Finansiering

  • Intern finansiering

Emneord

  • grafisk formgivning
  • grafisk kommunikation
  • grafiske programmer