Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

 • Cand. arch. 1988 Arkitektskolen Aarhus

 • Ansættelser ved private tegnestuer 1988-1998.

 • 1998-1999, forsker v. Arkitektskolen Aarhus

 • 1999- 2003  kandidatstipendiat/ph.d. stipendiat Arkitektskolen Aarhus

 • 2004-2005 post.doc.stipendiat, Statens Humanistiske Forskningsråd

 • 2004 lektorvikar v. Arkitektskolen Aarhus 

 • 2005-2007 adjunkt ved Kunstakademiets Arkitektskole København, KADK

 • 2007- 2011 leder af Center for Byrumsforskning, Realdania forskningen, KADK

 • 2008 lektor v. Kunstakademiets Arkitektskole København, KADK

 • 2011-2014 leder af institut for Planlægning, KADK

 

 Tillidshverv, fagligt arbejde:  

2018 - nu; tilknyttet Læreanstalternes Fælles Byplankursus (LFB) v. KADK

2017-18; programleder for Landskabsarkitekturprogrammet, KADK

2016 - nu; forsker og vejleder tilknyttet samarbejdet mellem BEVICA Fonden og KADK

2014 - nu;  medlem af legatudvalget, KADK

2014 - nu;  PhD skolen, KADK. Institutrepræsentant, kursus- og undervisningsansvarlig

2014 - nu; medlem af Klima og Geoscience gruppen, Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI)

2012 Formand for selvevalueringsgruppen, Assessment of Scientific and Artistic Re-

         search at KADK (International research evaluation of KADK)

2012-15: medlem af Fagligt Råd, KADK

2011-14: medlem af Samarbejdsudvalget, KADK

2011-14: medlem af institut- og studieledergruppen, KADK

2010: medlem af arbejdsgruppe, Forskningsplan 2011-14, KADK

2008-10: medlem af legatudvalget, KADK2007: medlem af arbejdsgruppe, Kvalifikationsnøglen v. KADK

2006: medlem af arbejdsgruppe, Det Pædagogiske Projekt v. KADK

2006: medlem af arbejdsgruppe, Plan 2017 - vision for KADK

2005 - nu: censorvirksomhed og bedømmelse af kandidat- og PhD studerende, nationalt og internationalt. Medlem af bedømmelses- og ansættelsesudvalg v. videnskabelige stillinger.

 

 

Undervisning i emner indenfor by- og landskabsstudier på bachelor, kandidat og ph.d niveau, samt i udvikling af arkitektstuderendes skrivekompetencer via kursusundervisning (bachelor- og kandidatniveau).

 

Forskningsemner og -interesser indenfor by- og landskabsområdet, herunder natursyn, æstetik, økologi klimatilpasning og byrum/det offentlige rum, samt inklusion og erhvervsforskning.

 

Forskningsområder

 • By
 • Landskab
 • Teori og filosofi
 • Æstetik og form
 • Bygningskunst
 • Økologi
 • Byrum
 • Global opvarmning