Billede af Søren Vadstrup
20042022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Curriculum Vitae (2014) for 

Søren Vadstrup.

Egen hjemmeside: www.bevardithus.dk 

Født 1949. Uddannet restaureringsarkitekt på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. for Bygningsrestaurering (prof. Vilhelm Wohlert), med afgang i 1978.

Ansættelser

1973-1987: Ansat på Karsten Rønnow’s Tegnestue.

1976-1995: Konsulent for Nationalmuseets Grønlandssekretariat og Grønlands Hjemmestyre bl.a. med opgave at opmåle og udforske Grønlands bygnings- og bebyggelseshistorie fra 1728-1960.
1987–1989: Ansat som arkitekt i Miljøministeriet, Planstyrelsens Bygningsrestaureringskontor.

1989–2003: Ansat som arkitekt og centerleder i Raadvad, Nordisk Center til bevarelse af håndværk.

2003–2006: Selvstændig rådgivnings- og formidlingsvirksomhed. Skrev herunder bogen ’Huse med sjæl’.

2006: Ansat som arkitekt og medstifter af Center for Bygningsbevaring i Raadvad.

2011-2014: Ansat som lektor på Kunstakademiets Arkitektskole, Institut 1 for Bygningskultur og Kandidatprogram i Kultursarv, Transformation og Restaurering.

2015 - nu: Ansat som lektor på Institut for Bygningskunst og Kultur (IBK), Kandidatprogram for Kulturarv, Transformation og Restaurering (KTR)

Faglige bestyrelser m.m.

Bestyrelsesmedlem i ’Byens Netværk’ 1999 – 2009. Formand for Nordisk Forum for Bygningskalk 2000 – 2012. Næstformand for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 2006 – 2012. Medlem af Fredningsudvalget 2006 -. Medlem af Kulturministeriets Udvalg for Bygningsbevaring 2007-09.

Styremedlem i Netvärket 'Den Nordiske trästaden' (www.nordisktreby.org) 2015 -  

Medlem af Nationalkommiteen i ICOMOS-Danmark (www.ICOMOS.dk) 

Legater, priser m.v.

K.A.Larssens Legat (1979), Gottfred Eickhoffs Legat 1992, Bestsellerprisen (2004), Statens Kunstfond (2004), Europa Nostra Prisen (2014)

Se endvidere Kraks Blå Bog1999 ff

 

Forskning

Resultaterne fra arbejdet med disse emner er formidlet gennem en lang række bøger, artikler og internet-materialer samt endvidere formidlet gennem foredrag, undervisning og udstillinger.

 

1.      Forskningsprojekter om bygningsrestaurering med klassiske byggematerialer og håndværksmetoder. Emner: Historisk byggeteknik og materialer, Restaurering og energiforbedring af vinduer, Restaurering af murværk og facader, Restaurering af facadedekorationer af natursten og kunststen, Restaurering af smedejern og støbejern, Maling med klassiske malingstyper, Restaurering af bindingsværk.

Aktuelt: Forskningsprojekt om ’Bæredygtigt byggeri i træ med klassiske træsamlinger’. Forskningsprojekt om ’Bæredygtigt byggeri med lervægge i pisé og bindingsværk’. Forskningsprojekt om ’Luftkalkmørtel i bærende konstruktioner’.

 

2.      Forskningsprojekt om analyse og værdisætning af Bygningskulturen ved restaurering, retablering og transformation. Materialer, metoder og holdninger

Aktuelt: Forskningsprojekt om en ny, systematiseret metode til ’Analyse og værdisætning af ældre bygninger’ med tilhørende restaureringsholdninger. Forskningsprojekt om en ny systematiseret metode til SAVE-registrering af bevaringsværdige bygninger (ny-SAVE-Metoden)

 

3.    Forskningsprojekt om ’Bæredygtig energiforbedring af eksisterende bygninger’. 

Aktuelt: Forskningsprojekt om ’Bevaringsværdige bygninger – gode løsninger til energiforbedring og indeklima’ (KUAS og MBBL). Forskningsprojekt om ’Efterisolering og energiforbedring af Kridtstenshuse på Stevns’ (Stevns kommune). Forskningsprojekt om ’Vedligeholdelse og energiforbedring af ældre bygninger i Grønland’.

 

4.    Forskningsprojekter om Grønlands bygnings- og bebyggelseshistorie samt Brødremenighedens bygninger i Grønland og Labrador.

Aktuelt: Opmåling, bygningsanalyse og værdisætning af 15 ekspeditions- og fangsthytter i Nordøst-grønland (Nationalparken). Vedligeholdelsesvejledning for bevaringsværdige huse i Sisimiut. Vedligeholdelsesvejledning for ældre bygninger i Grønland.

 

5.    Forskningsprojekter om vikingetidens og middelalderens træteknologi, skibsbygning og skibsbygningsværktøj, husbygning og tømrerværktøj.

Herunder bygning af fuldskala kopier af vikingeskibe med autentiske værktøjer og arbejdsmetoder - bl.a. vikingeskibskopierne Imme Skinfaxe, Roar Ege og Helge Ask på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

 

BØGER og artikler 

af Søren Vadstrup
enten som eneforfatter eller som medforfatter:

Emne: 
Håndværk og bygningsrestaurering

FORSKNING tilgængelig på internettet

Kulturstyrelsen: ’Information om Bygningsbevaring 2014’. 
66 illustrerede Informations-blade, revideret og opdateret af Søren Vadstrup i 2011-14.
http://www.kulturstyrelsen.dk/information-om-bygningsbevaring-2014/

Center for Bygningsbevaring: ’Anvisninger til Bygningsbevaring’ af Søren Vadstrup 2010 ff.
http://www.bygningsbevaring.dk

Søren Vadstrup: ’Bevaringsværdige bygninger – sikring af bevaringsværdier’. Socialministeriet 2008
http://www.bygningsbevaring.dk/files/Bevaringsv_bygninger.pdf

Søren Vadstrup: Gode råd om Vinduer i ældre bygninger.
http://www.bygningsbevaring.dk/files/Anvisninger2010/Gode_raaed_om_Vinduer_2002.pdf

 

BØGER (kronologisk)

Vadstrup, Søren: "Stenhuggerhåndværket".
I: Kirkeby, Inge Mette (red.) "Sandstensportaler i Danmark". 
Skov- og Naturstyrelsen/Christian Ejlers Forlag. København 1995.

Vadstrup, Søren: "Materiale, konstruktion og håndværksmæssig udførelse. Om bevarelsen af traditionelle byggematerialer, traditionelle bygningskonstruktioner og traditionelle bygningshåndværk i Danmark." MATERIALENYT, nr. 3, 1995. 

Vadstrup, Søren: KLASSISKE PIGMENTER TIL FACADEFARVER.
27 farvekort over klassiske facadefarver, opstrøget i de originale maleteknikker. RAADVAD, Nordisk Center til bevarelse af Håndværk. 1996.

Vadstrup, Søren: ‘Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse af vinduer’
RAADVAD, Nordisk Center til bevarelse af Håndværk. 1998 ISBN 87-984992-3-8

Vadstrup, Søren: Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse af facader
Raadvad-Centeret 1999. ISBN 87-90915-00-3

Vadstrup, Søren: Gode råd om maling med traditionelle malingstyper
Raadvad-Centeret 2000. ISBN 8790915-14-3

Vadstrup, Søren: Træbeklædning. Historie og vedligeholdelse
Landsforeningen By og Land, 2000. ISBN 87-91030-00-5

Vadstrup, Søren: Nye vinduer af træ til ældre bygninger
MATERIALENYT, Dansk Selskab for Materialeprøvning og -forskning. 2:2000. Ingeniørforeningen i Danmark, 2001. ISSN 0106-4037

Vadstrup, Søren: Gode råd om smedejern på bygninger, istandsættelse og genfremstilling. Raadvad-Centeret 2001. ISBN 87-90915-15-1

Vadstrup, Søren: Gode råd om vinduer i ældre bygninger. Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring.  Raadvad-Centeret 2002 (ISBN 87-90915-19-4)

Vadstrup, Søren og Thomas Kampmann: Vinduer i ældre bygninger
Grundejernes Investeringsfond 2004. ISBN 87-988882-1-8

Vadstrup, Søren: ’Huse med sjæl. Om nænsom istandsættelse og bevaringsmæssig forbedring af ældre huse’.  Gyldendal 2004. ISBN 87-02-01924-8 (Gyldendals Bogklub 2005. ISBN 87-03-00369-8)

Vadstrup, Søren og Katrine Martensen-Larsen: ’Sommerhuset – indretning, reparation og vedligeholdelse’ Gyldendal 2008. ISBN nr 978-87-02-04453-9

Vadstrup, Søren: ’Bevaringsværdige bygninger. Sikring af bevaringsværdier’. 
Socialministeriet 2006, 2. Oplag Velfærdsministeriet 2008. ISBN 87-7546-511-6

Vadstrup, Søren: ’Mit bevaringsværdige hus i Fredensborg’ Bevaringsforeningen i Fredensborg 2010

Vadstrup, Søren: ‘Learning New Tricks from Old Dogs’
I: C. Harlang m.f. (red.):Lost & Found. Kunstakademiets Arkitektskoles Årsskrift 2012. 

 

Vadstrup, Søren: Kridtstenshuse på Stevns. Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring. Stevns kommune 2014. ISBN 978-87-993495-1-7

 

Vadstrup, Søren: BYHUSET. Historie, Bevaring, Istandsættelse. Lindhardt og Ringhof 2014. ISBN 978-87-11-39073-3

 

ARTIKLER (kronologisk)

Vadstrup, Søren: "Maling med limfarve på vægge og lofter"
Information om Bygningsbevaring, Miljøministeriet/Planstyrelsen, maj 1989.

Vadstrup, Søren: "Port- og dørbeslag"
Information om Bygningsbevaring. Miljøministeriet/Planstyrelsen, juni 1990.

Vadstrup, Søren: "Vinduesbeslag"
Information om Bygningsbevaring. Miljøministeriet/Planstyrelsen, juni 1990.

Vadstrup, Søren: "Bygningsrestaurering, helhed, hensyn og samarbejde". Nordisk Seminar om Bygnings-historisk forskning og restaurering, København den 13.15. september 1991. Raadvad-Centeret 1992.

Vadstrup, Søren: "Forskning og bygningsbevaring"
Forskning indenfor bygningsbevaring, historisk bygningsteknologi og restaurering i Danmark 1989-90. Arbejdsnotat fra Miljøministeriet/Planstyrelsen, september 1992 

Vadstrup, Søren: "Bondemaling"
I: "Bygning, by og land", nr. 17, marts 1993. s. 13-17.

Vadstrup, Søren: "Bygningsrestaurering - en nødbeskæftigelse for den kreative arkitekt?"

ARKITEKTEN, nr. 13, sept. 1993.

Vadstrup, Søren: "Traditionelle malinger er fremtiden"
I "De FARVER" nr. 2, 1994 (s. 50-52)

Vadstrup, Søren: "Restaurering af smedearbejder"
I: "Bygning, By og Land" nr. 23, august 1994. (s.16-18)

Vadstrup, Søren: "Støbejern - et næsten ukendt byggemateriale"
I: "Bygning, By og Land" nr. 23, august 1994. (s. 19-21)

Vadstrup, Søren: "Nyt system til istandsættelse af vinduer"
I: BYG & TRÆ, nr 10, oktober 1994. (s.10-11)

Vadstrup, Søren: "Forskning og undervisning i de traditionelle håndværksmetoder og -materialer i Danmark.  I: Seminarium om forskning och utbildning i byggnadsvård 18.-19. aug. 1994. KTH/A Stockholm, 1994.

Vadstrup, Søren: "Istandsættelse af sandstensdekorationer"
I: "Bygning, By og Land" nr. 25, marts 1995.

Vadstrup, Søren: "Experience from Denmark with restoration of Wooden Windows". I: "Craft & Heritage". Council of Europe, Strasbourg 1996

Vadstrup, Søren: "Experience from Denmark with Woodwork in wet Timber". I: "Craft & Heritage". Council of Europe, Strasbourg, 1996

Vadstrup, Søren: 'Vedligeholdelse og istandsættelse af sandsten’ BYG-ERFA, byggeteknisk Erfaringsformidling. 1998

Vadstrup, Søren: ’Maling på murværk og puds med linoliefarver’
Bygning, By og Land, nr. 38, marts 1998

Vadstrup, Søren: ’Bevarelse og istandsættelse af gamle vinduesglas’
Bygning - By og Land, nr. 41, dec. 1998

Vadstrup, Søren: Ny viden om kalk og kalkmørtler
MATERIALENYT, nr 2:98

Vadstrup, Søren: Termoruder på anklagebænken
Bygning, By og Land, nr. 42, marts 1999

Vadstrup, Søren: Gørtlerarbejde. Møblernes beslag af messing og bronze. 
I: 'Dansk Møbelhåndværk i det 20. århundrede'. Kunstindustrimuseet. 2000

Vadstrup, Søren: Mørtelfuger - en gammel nyhed
TEGL Nr. 4, december 2000

Vadstrup, Søren: Praktiske erfaringer med kalk og kalkmørtler i Danmark gennem de senere år.
I: Ewa Sandström Malinowski (red.): Kalk och hantverk för byggnadsvård och nybyggnad. Dokumentation av konferens på Läckö Slott, 26.-27. augusti 1999. 
Nordiskt Forum För Byggnadskalk 2000.

Vadstrup, Søren: Håndværk og bygningsbevaring i år 2000 - Problemer, resultater og visioner. Konservatorskolen 2001

Vadstrup, Søren: Min kamin
Tidsskriftet TEGL. Nr. 2, juni 2001

Vadstrup, Søren: Indfarvet puds - uden fejl
Tidsskriftet TEGL. Nr 3, september 2001

Vadstrup, Søren: Nænsom bygningsbevaring og forebyggende vedligeholdelse af ældre huse.
Jensen, L og H. Uggerly (Red.): Bygningskultur og håndværk 2002. Det offentlige bygger og vedligeholder. Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet 2002.

Vadstrup, Søren: Raadvad-Vinduet. Et industrielt fremstillet nyt vindue af træ, uden termoruder. Ark.byg Arkitekt- og byggebladet, 9.2002

Vadstrup, Søren: ”Indledning”. ”En analyse af en række traditionelle essesmedningsmetoder”.
I: Allan Tønnesen (Red.): Postprint fra det 2. og 3. Nordiske Restaurerings-seminar 1995 og 1999. RAADVAD, Nordisk Center til bevarelse af Håndværk. 2003 

Vadstrup, Søren: Skorstene
Bygning By og Land, september 2003

Vadstrup, Søren: ’Gælder Bygningsreglementet for vinduer’
ark.byg, Arkitekt- og Byggebladet. Nr. 11 2004

Vadstrup, Søren: Nænsom Bygningsbevaring og retablering.
Bygning By og Land , maj 2005

Vadstrup, Søren: Pas godt på ældre huses facader
Servicehåndbogen for Andels- og Ejerlejlighedsforeninger 2006,

Vadstrup, Søren: Vedligeholdelse og istandsættelse af bindingsværk. 
STRÅTAG nr. 16 juni 2006. 

Vadstrup, Søren: Glæder og sorger med lervægge
BY & LAND nr. 71 juni 2006.

Vadstrup, Søren: Giv bindingsværket en gang trætjære
STRÅTAG nr. 17 august 2006. 

Vadstrup, Søren: Fra tro til kendsgerninger om Smedejern i bygninger
ARKITEKTEN nr 8, 2007 (Tema: Restaureringsteknik) (s. 63-64)

Vadstrup, Søren: Fra tro til kendsgerninger om Trætjære
ARKITEKTEN nr 8, 2007 (Tema: Restaureringsteknik) (s. 65-67)

Vadstrup, Søren: Fra tro til kendsgerninger om Kalk, mørtel, murværk og facader. ARKITEKTEN nr 8, 2007 (Tema: Restaureringsteknik) (s. 68-71)

Vadstrup, Søren: BEDRE BYGGESKIK – og bedre håndværk.
By & Land, nr 76, august 2007.

Vadstrup, Søren: Termovinduer med falske sprosser er en skændsel mod Danmarks bygningskultur. By & Land, nr 77, december 2007.

Vadstrup, Søren: Istandsættelse af trappeopgange. 
Servicehåndbogen for Andels- og Ejerlejlighedsforeninger 2007. 

Vadstrup, Søren: Indvendig istandsættelse af lejligheder. 
Servicehåndbogen for Andels- og Ejerlejlighedsforeninger 2007. 

Vadstrup, Søren: 5 gode facaderåd ifølge Søren Vadstrup
I: Thinggaard og Faebo Larsen(2009): Rundt om facaden. Guiden i facaderenovering

Vadstrup, Søren: Hoveddøren - din og husets velkomst og ansigt udadtil. 
Servicehåndbogen for Andels- og Ejerlejlighedsforeninger 2010. 

Vadstrup, Søren: Kulturarv, Transformation og Restaurering
Transfornation 2, Kunstakademiets Arkitektskole, KTR januar 2012

 

Søren Vadstrup: KOMPENDIER til KTR: Bygningsundersøgelser og værdisætning. Historisk byggeteknik. Historiske byggematerialer. Restaurering og Energiforbedring.

Analyse og værdisætning af bygninger og byrum

01     Bygningsrestaurering 2015. Nye begreber, holdninger og principper

02     Principper for bevaring af bygninger og bebyggelser i traditionel byggeskik. 2014

03     Analyse og værdisætning af bygninger og byrum. OVERSIGT

04     Analyse og værdisætning af BYGNINGER, bygningsdele og omgivelser

05     Analyse- og værdisætning af bygninger - SKEMA

06     Formålsbestemt Bygningsopmåling. Skitseopmåling/Relativ opmåling.

07     Bygningshistoriske undersøgelser

08    Kulturhistorisk analyse

09     Antikvarisk analyse

10     Teknisk tilstand. Vurdering af ælder bygningers materialer

11      Arkitektonisk analyse

12     Værdisætning: Husets bærende bevaringsværdier

13     Anbefalinger og projektforslag

14     Restaurering og transformation – holdninger og metoder

15     Rekonstruktion af manglende eller udskiftede bygningsdele

16     Materialer, byggeteknik og håndværksmetoder

17     Analyse og Værdisætning af bygninger- EKSEMPLER

18     SAVE-metoden til udpegning af bygningers og helheders bevaringsværdi

19     Bevarings- og Bygningssyn for ældre bygninger

20     Analyser og værdisætning af BYRUM og bebyggelser

21     Analyser og værdisætning af BYRUM og bebyggelser - EKSEMPLER

22     Bevaringsplaner og bygningsregistreringer i Danmark 1960 – 2012

23     Frihåndstegning - af bygninger og byskaber i perspektiv med blyant, pen og kul

24     Akvarelmaling samt lavering og lokalfarve

25     Analytisk tegning og illustrering

 

Historiske byggematerialer

01     TEGL, mursten og terracotta                                                 

02    LÆSKET KALK, mørtel og puds til bygningsrestaurering

03    KRIDTSTEN som byggemateriale

04    TRÆ, historie, brug og bevaring             

05    PIGMENTER - den klassiske pigment-farveskala                                  

06    MALING - de fem klassiske bindemidler til maling

07    HVIDTEKALK og kalkfarver

08    GIPS, stuk og stukkatørarbejde 

09    RUDEGLAS og termoruder

10     SMEDEJERN og essesmedning

11      STØBEJERN og jernstøbning

12     MESSING OG BRONZE – beslag og greb

 

Historisk byggeteknik

01      MURVÆRK og puds

02      TRÆFACADER - historisk, teknisk og arkitektonisk

03      BINDINGSVÆRK i Danmark - historisk, teknisk og arkitektonisk

04      LERJORDSHUSE - med lerklining, adope, pisé og wellerwände

05      KRIDTSTENSHUSE – historie, egenskaber, istandsættelse                 

06      FACADEDEKORATIONER i puds, gips og kunststen

07      VINDUER af træ - historisk, teknisk og arkitektonisk

08     CURTAIN WALL facader - historisk, teknisk og arkitektonisk

09      TAGVÆRKER 1750-1950

10      TEGLTAGE og genoplægning af tagsten

11       SPÅNTAGE

12      PAPTAGE                          

 

Restaurering og energiforbedring

01      Patinering af facader og facadeafrensning

02      Afrensning af plastikmaling på træ, murværk og puds

03      Salte i murværk

04      Dampspærrer og fugtbuffere i bygninger

05      Energiforbedring af vinduer

06      Energiforbedring af bindingsværk

07      Energiforbedring af bevaringsværdige bygninger

08     Isoleringsmaterialer

           

Emne: 

Grønlands bygnings- og bebyggelseshistorie

BØGER (kronologisk)

Vadstrup, Søren og Helge Schultz-Lorentzen: "Julianes-Haab. Qaqortoqs bebyggelseshistorie 1775-1950". Atuakkiorfik, Nuuk 1993.ISBN 87-558-0967-7


Vadstrup, Søren: Stonebuildings in Greenland 1830-1915
ICOMOS: Monuments and Sites V: Vernacular Architecture. ICOMOS 2002

Vadstrup, Søren: ‘Learning New Tricks from Old Dogs’
I: Lost & Found. Kunstakademiets Arkitektskoles Årsskrift 2012. 

 

ARTIKLER (kronologisk)

Vadstrup, Søren: "Det syd- og vestgrønlandske stenbyggeri i årene 1830-1940". I: TUSAAT/Forskning i Grønland, nr. 2, 1987. (s. 14-22, grl. overs. s. 23-27)

Vadstrup, Søren: "Nedrivningstruede ældre stenbygninger i Sydgrønland". 
I: TUSAAT/Forskning i Grønland, nr. 1, 1988. (s. 28-32, grl.ovsættelse. s. 33-38)

Vadstrup, Søren: "Bevar Stenpakhusene i Qaqortoq"
SERMITSIAQ, Nuuk (Grønland) marts 1993.

’Vadstrup, Søren: "Bevar Grønlands bygningskultur og bygningshistorie". 
I: Tidsskriftet "GRØNLAND" nr. 6, 1994. November 1994. (s. 177-194) 

Vadstrup, Søren: "Grønlands Bygningshistorie - en del af vores kulturhistorie"
"Kalaallit nunaanni illuliortarnerup oqaluttuassartaa - kulturikkut oqaluttuassartatta ilaa" KI-SAQ, Umiarsuarmi ilaasunut quppersagaq, nr. 3, 1995 (side 6-16)

Vadstrup, Søren: "Grønlands Bygningshistorie - træhuse"
"Kalaallit nunaanni illuliortarnerup oqaluttuassartaa - illut qisuit" KISAQ, Umiarsuarmi ilaa-sunut quppersagaq, nr. 4, 1995 (side 21-26) 

Vadstrup, Søren: "Nanortaliks bebyggelseshistorie i korte træk" Tidsskriftet GRØNLAND, nr. 8, December 1997


Vadstrup, Søren og Inge Bisgaard: ’Rejsen til landet på den anden side – Tunup Avannaarsuanut angalaneq’ Tidsskriftet GRØNLAND nr. 1, marts 2013.(side 18-28). Det grønlandske Selskab, København.

 

Emne: 
Vikingetidens og middelalderens træteknologi

BØGER (kronologisk)

Kahl Harry og Søren Vadstrup m.fl.: ’Roar Linde 1971’ Vikingeskibshallen i Roskilde 1971

Vadstrup, Søren:’ Imme Særimmer’.  Vikingeskibshallen i Roskilde 1978

Vadstrup, Søren: "Experience with Danish Viking Ship Copies". 
I: "Sailing into the Past" Roskilde 1986. (Ole Crumlin-Pedersen og Max Vinner, red.)

Vadstrup, Søren: "I vikingernes kølvand" Erfaringer og forsøg med danske, svenske og norske kopier af vikingeskibe 1892-1992. Vikingeskibshallen i Roskilde, 1993. ISBN 87-85180-21-1

Kahl, Harry, Gudrun Wallgren, Søren Mainz og Søren Vadstrup: ”En vikingemarkedsplads. Ideer til historiske værkstedsaktiviteter, tværfaglige emner og temadage”. Skoletjenesten, Københavns Amt, 1995. ISBN 87-87902-65-6

Andersen Erik, Ole Crumlin-Pedersen, Søren Vadstrup og Max Vinner: "ROAR EGE. Skuldelev 3 skibet som arkæologisk eksperiment".  Vikingeskibshallen i Roskilde 1998. ISBN 87-85180-29-7

Vadstrup, Søren: ”Byggematerialer”. ”Træværktøj og værktøjsspor”
I: Kristiansen, Mette Svart (Red.) (2005): Tårnby. Gård og landsby gennem 1000 år. Jysk Arkæologisk Selskab og Aarhus Universitetsforlag 2005 ISBN 87-88415-37-6

 

ARTIKLER (kronologisk)

Vadstrup, Søren og Arne Gotved: Bevaringslovgivningen og fartøjsbevaringen. I: Mortensøn, Ole (red.): Fartøjsbevaring i Danmark. Skibsbevaringsfonden og Planstyrelsen 1989 

Vadstrup, Søren: "Den våde træteknologi" Træskibssammenslutningens årbog 1992. (s.210-213)

Vadstrup, Søren: "Historisk Træteknologi"
I: "MATERIALENYT" nr. 1:94. Dansk Selskab for Materialeprøvning og -forskning.

Vadstrup, Søren: "Vikingernes skibsbygningsværktøj" I: "Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1994".

 

Forskningsområder

 • Restaurering og transformation
 • Historiske byggematerialer og historisk byggeteknik
 • Analyse og værdisætning af bygninger og byrum
 • Vernacular architecture
 • Bæredygtig bygningskultur og bygningsbevaring
 • Håndværk og bygningsrestaurering
 • Bygningskulturens immaterielle værdier
 • Teori og filosofi
 • restaureringsfilosofi
 • Historie og kultur
 • Dansk Arkitekturhistorie og stilhistorie
 • Grønlands bygnings- og bebyggelseshistorie
 • Vikingetidens og middelalderens trætektonoli, træbygninger og træværktøj
 • Dansk boligindretning og boligkultur i 1000 år
 • By
 • Byens historie, byhusenes historie,
 • Det nye storbyliv
 • forstædernes og parcelhuskvarterernes bygningskultur
 • Analyse og værdisætning til by- og bygningsundersøgelser
 • Materialer
 • Historiske byggematerialer, konstruktioner og håndværksmetoder
 • vikingetidens og middelalderens træteknologi og træværktøj