Billede af Søren Vadstrup
 • Margretheholmsvej 2, Vandflyverhangaren

  1432 København K

  Danmark

 • Esplanaden 34

  1264 København K

  Danmark

20042022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Curriculum Vitae
for 

Søren Vadstrup.

Egen hjemmeside: www.bevardithus.dk 

Født 1949. Uddannet restaureringsarkitekt på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. for Bygningsrestaurering (prof. Vilhelm Wohlert), med afgang i 1978.

Faglige bestyrelser m.m.

Bestyrelsesmedlem i ’Byens Netværk’ 1999 – 2009. Formand for Nordisk Forum for Bygningskalk 2000 – 2012. Næstformand for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 2006 – 2012. Medlem af Fredningsudvalget 2006 -. Medlem af Kulturministeriets Udvalg for Bygningsbevaring 2007-09.

Styremedlem i Netvärket 'Den Nordiske trästaden' (www.nordisktreby.org) 2015 -  

Medlem af Nationalkommiteen i ICOMOS-Danmark (www.ICOMOS.dk) 

Legater, priser m.v.

K.A.Larssens Legat (1979), Gottfred Eickhoffs Legat 1992, Bestsellerprisen (2004), Statens Kunstfond (2004), Europa Nostra Prisen (2014)

Se endvidere Kraks Blå Bog1999 ff

 Forskning i

 • Historiske byggematerialer
 • Historisk byggeteknik og håndværk
 • Metoder til by- og bygningsundersøgelser
 • Vedvarende holdbarhed – vedligeholdelse og istandsættelse af eksisterende bygninger
 • Nordatlantens bygningskultur

Aktuelle forskningsprojekter

1.      Forskningsprojekter om bygningsrestaurering med klassiske byggematerialer og håndværksmetoder. Emner: Historisk byggeteknik og materialer, Restaurering og energiforbedring af vinduer, Restaurering af murværk og facader, Restaurering af facadedekorationer af natursten og kunststen, Restaurering af smedejern og støbejern, Maling med klassiske malingstyper, Restaurering af bindingsværk.

Aktuelt: Forskningsprojektet 'Resilient Heritage Conservation' (Konservatorskolen og IBT): Preventive Maintenance. Porous Buildimg Materials, Combination on unfired clay and wood. Wooden Tar, Sustained Sustainability.

2.      Forskningsprojekt om analyse og værdisætning af Bygningskulturen ved restaurering, retablering og transformation. Materialer, metoder og holdninger

Aktuelt: Forskningsprojekt om en ny, systematiseret metode til ’Analyse og værdisætning af ældre bygninger’ med tilhørende restaureringsholdninger. Forskningsprojekt om en ny systematiseret metode til SAVE-registrering af bevaringsværdige bygninger (ny-SAVE-Metoden)

3.    Forskningsprojekt om ’Bæredygtig energiforbedring af eksisterende bygninger’. 

Aktuelt: Forskningsprojekt om ’Vedligeholdelse og energiforbedring af ældre bygninger i Grønland’.

4.    Forskningsprojekter om Grønlands bygnings- og bebyggelseshistorie samt Brødremenighedens bygninger i Grønland og Labrador.

Aktuelt: Forskningsprojekt om Nordatlantens bygningskultur i 1000 år. Vedligeholdelsesvejledning for ældre bygninger i Grønland.

5.    Forskningsprojekter om vikingetidens og middelalderens træteknologi, skibsbygning og skibsbygningsværktøj, husbygning og tømrerværktøj.

Herunder bygning af fuldskala kopier af vikingeskibe med autentiske værktøjer og arbejdsmetoder - bl.a. vikingeskibskopierne Imme Skinfaxe, Roar Ege og Helge Ask på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Formidling:

 Netværk:

Nordisk Forum for Bygningskalk (i bestyrelsen 1995 - 2015)

Den nordiske træby (i bestyrelsen siden 2016)

Netværk for bindingsværk (DK) (i bestyrelsen siden 2015)

ICOMOS Danmark (Nationalkomite) (I bestyrelsen siden 2010)

ICOMOS CIAV (International Scientific Committee for Vernacular Architecture) – siden 1995

Bøger om bygningsbevaring:

Vadstrup, Søren (2014): BYHUSET. Historie, bevaring, istandsættelse.
Lindhardt og Ringhof, 2014 (ISBN 978-78-11-39073-3)

Vadstrup, Søren (2918-1): Håndværk og Bygningsrestaurering. Forskning og ny viden om istandsættelse af ældre bygninger (2018) ISBN nr. 978-87-970382-0-8. https://www.bevardithus.dk/wp-content/uploads/01-haandvaerk-og-bygningsrestaurering-2-2018.pdf

Vadstrup, Søren (2018-2): Bevaringsværdige bygninger – sikring af bevaringsværdier (3. udgave 2018) ISBN nr. 978-87-970382-1-5. https://www.bevardithus.dk/produkt/bevaringsvaerdige-bygninger/

Vadstrup, Søren (2018-3): Bevaringsværdige bygninger – gode løsning til energiforbedring og indeklimaforhold (2018). ISBN nr. 978-87-970382-2-2. https://www.bevardithus.dk/produkt/bevaringsvaerdige-bygninger-energi/

Vadstrup, Søren (2018-4): Vedvarende holdbarhed. Bæredygtighed og cirkulær økonomi for bygninger (2018). ISBN nr. 978-87-970382-3-9. https://www.bevardithus.dk/produkt/vedvarende-holdbarhed/

Vadstrup, Søren (2018-5): Genius Loci. Bygningskulturens Immaterielle Værdier. (2018). ISBN nr. 978-87-970382-6-0. https://www.bevardithus.dk/produkt/genius-loci/

Vadstrup, Søren (2018-6): Bygningen som kundskabskilde - ved restaurering og transformation (2018). ISBN nr. 978-87-970382-7-7. https://www.bevardithus.dk/produkt/bygningen-som-kundskabskilde/

Vadstrup, Søren (2019-1): Hvordan kan byggebranchen bidrage til Regeringens klimamål om 70% CO2-reduktion i 2030? Forskningspapir på www.bevardithus.dk oktober 2019. https://www.bevardithus.dk/wp-content/uploads/Forskningspapir-om-TR%C3%86-Del-2.pdf

Vadstrup, Søren (2019-2): Nye bæredygtige træhuse – helt af TRÆ - med vedvarende holdbarhed (2019) Forskningspapir på www.bevardithus.dk oktober 2019. https://www.bevardithus.dk/wp-content/uploads/Nye-traehuse-helt-af-trae-dec-2021-Kopi.pdf  

Vadstrup, Søren (2019-3): Bygningskulturens vedvarende holdbarhed. I: Arne Høi (red.): Levende bygningskultur – en essaysamling. Realdania 2019. Side 67-83. https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/levende-bygningskultur

Vadstrup, Søren (2020-1): Huse med sjæl. Om nænsom istandsættelse af ældre huse. Lindhardt & Ringhof Forlag A/S, København. 2020. 3. udgave, 1. oplag. ISBN 978-87-11-91074-0.

Vadstrup, Søren (2020-2): Styrtrumshuset – det danske landbindingsværkshus immaterielle kulturarv. Forskningspapir på www.bevardithus.dk januar 2020. https://www.bevardithus.dk/wp-content/uploads/Styrtrumshuset-ny-1.pdf

Vadstrup, Søren (2020-3): Hurl Place’ The intangible heritage of the timber-framed farmhouse (I: Harlang m.fl. (red.): ’Hands On – the Value of Building Culture’. Gekko Publishing. Side 48 – 62)

Vadstrup, Søren (2020-4): Det sjællandske landbindingsværkshus (I: Brandt, Troels m.fl. red.: Naturpark Mølleåen – Geologi, natur og historie omkring Øvre Mølleå. Naturpark Mølleåens Venner, Farum 2020)

Vadstrup, Søren (2020-5): MIT BINDINGSVÆRKSHUS. En håndbog i vedligeholdelse og istandsættelse samt energiforbedring af bindingsværkshuse i Danmark.
Netværk for Bindingsværk, 2020: ISBN 987-87-972350-4-1. 2. oplag 2022.

Vadstrup, Søren (2021-1): LANDHUSET. Historie, bevaring, istandsættelse.
Lindhardt og Ringhof, 2021 (ISBN 978-78-11-56652-7)

Vadstrup, Søren (2021-2): Huse i farver. Forlaget Book Lab 2021.
ISBN 978-87-94091-04-6.

Vadstrup, Søren (2022-1): Fra bindingsværk til wellerwände. Indeklimaet i et bindingsværkshus. Kapillaråbne materialer. I: Mikkelsen, Maria Hellesøe (red.): LERJORD i en sund dansk byggekultur. CINARK, Det Kgl. Akademi. 2022.
ISBN: 978-87-91567-32-7.

 

Forskningsområder

 • Restaurering og transformation
 • Historiske byggematerialer og historisk byggeteknik
 • Analyse og værdisætning af bygninger og byrum
 • Vernacular architecture
 • Bæredygtig bygningskultur og bygningsbevaring
 • Håndværk og bygningsrestaurering
 • Bygningskulturens immaterielle værdier
 • Teori og filosofi
 • restaureringsfilosofi
 • Historie og kultur
 • Dansk Arkitekturhistorie og stilhistorie
 • Grønlands bygnings- og bebyggelseshistorie
 • Vikingetidens og middelalderens trætektonoli, træbygninger og træværktøj
 • Dansk boligindretning og boligkultur i 1000 år
 • By
 • Byens historie, byhusenes historie,
 • Det nye storbyliv
 • forstædernes og parcelhuskvarterernes bygningskultur
 • Analyse og værdisætning til by- og bygningsundersøgelser
 • Materialer
 • Historiske byggematerialer, konstruktioner og håndværksmetoder
 • vikingetidens og middelalderens træteknologi og træværktøj