Nicolai Bo Andersen

Professor MSO i bygningskultur og bæredygtighed, Arkitekt MAA, Programleder Kulturarv Transformation og Restaurering, Visiting Professor TU München Lehrstuhl für Entwerfen und Gestalten, Beskikket medlem Det Særlige Bygningssyn, Beskikket medlem Statens Kunstfonds Repræsentantskab, Medlem af Kunstnersamfundet under Akademiraadet, Bygningspræmieringsdommer Københavns Kommune

 • Margretheholmsvej 2, Vandflyverhangaren

  1432 København K

  Danmark

1996 …2022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Nicolai Bo Andersen er Arkitekt MAA og Professor MSO i Bæredygtig Bygningskultur. Arbejdsfeltet er udspændt mellem undervisning, forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde. Et centralt spørgsmål er, hvordan en kropslig forankret første-persons erkendelse af det byggede miljø kan inspirere til økologisk opmærksomhed og beskyttelse af naturgrundlaget.

Nicolai Bo Andersen arbejder i byens, husets og møblets skala. Omdrejningspunktet er bygningskunstens fænomenologiske kvaliteter. Den direkte, kropslige erkendelse af materialer, konstruktion og rum. Stoflighed og tyngde. Stilhed og bevægelse. Lys og skygge. En stærk arkitektonisk karakter, et højt niveau i den rumlige og stoflige bearbejdning samt et lavt ressourceforbrug søges forenet i et bæredygtigt helhedsperspektiv.

Nicolai Bo Andersen har studeret på The Cooper Union i New York og har afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole i 1998. Han har undervist siden 2000 og har siden 2001 haft egen praksis. Nicolai Bo Andersen er programleder af Master i Bæredygtig Bygningskultur og Kandidatprogram i Kulturarv, Transformation og Restaurering på Det Kongelige Akademi. 

Nicolai Bo Andersen er beskikket medlem af Statens Kunstfonds Repræsentantskab, Kulturministeriet 2021-2024 og Det Særlige Bygningssyn, kulturministerens rådgiver i bygningsfrednings- og bevaringsspørgsmål 2019-2023. I det akademiske år 2019/2020 er Nicolai Bo Andersen gæsteprofessor på TU München, Lehrstuhl für Entwerfen und Gestalten.

Nicolai Bo Andersen er præmieret i et stort antal konkurrencer. Han har publiceret adskillige artikler om arkitektur og bæredygtig bygningskultur og har deltaget i talrige udstillinger, herunder Biennale Architettura, Venedig 2016 og Enriched Simplicity, Tokyo 2021. Han er en efterspurgt forelæser på europæiske arkitekt- og designskoler, bl.a. Design Academy Eindhoven, Leibniz Universität Hannover, Kungl. Konsthögskolan Stockholm, TU Darmstadt, Hochschule Luzern, TU München, m.fl.

Nicolai Bo Andersen er modtager af Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat og har værker repræsenteret i den danske statsministers officielle residens, Marienborg.

Undervisning: https://kadk.dk
Forskning: https://adk.elsevierpure.com
Praksis: https://nicolaibo.dk

Eksterne ansættelser

Visiting Professor, Technische Universität München

20192020

Forskningsområder

 • Bygningskunst
 • Kulturarv
 • Transformation
 • Restaurering
 • Bæredygtighed
 • Æstetik
 • Fænomenologi
 • Restaurering og transformation
 • Byggeri
 • Historie og kultur
 • By
 • Materialer
 • Teori og filosofi
 • Æstetik og form
 • Kultur- og naturarv