Nicolai Bo Andersen

Professor MSO i bygningskultur og bæredygtighed, Arkitekt MAA, Leder Center for Bæredygtig Bygningskultur, Programleder Master i Bæredygtig Bygningskultur, Beskikket medlem Det Særlige Bygningssyn 2019-2023, Beskikket medlem Statens Kunstfonds Repræsentantskab 2020-2024, Medlem af Kunstnersamfundet under Akademiraadet, Bygningspræmieringsdommer Københavns Kommune

 • Margretheholmsvej 2, Vandflyverhangaren

  1432 København K

  Danmark

1996 …2023

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Nicolai Bo Andersen er Arkitekt MAA og Professor MSO på Det Kongelige Akademi – Center for Bæredygtig Bygningskultur. Arbejdsfeltet er udspændt mellem undervisning, forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde. Et centralt spørgsmål er, hvordan en kropslig forankret første-persons erkendelse af det byggede miljø kan inspirere til økologisk opmærksomhed og beskyttelse af naturgrundlaget. Hvordan kan vi bygge på en biofysisk begrænset planet?

Nicolai Bo Andersen arbejder i byens, husets og møblets skala. Omdrejningspunktet er bygningskunstens fænomenologiske kvaliteter. Den direkte, kropslige erkendelse af materialer, konstruktion og rum. Stoflighed og tyngde. Stilhed og bevægelse. Lys og skygge. En stærk arkitektonisk karakter, et højt niveau i den rumlige og stoflige bearbejdning samt et lavt ressourceforbrug søges forenet i et bæredygtigt helhedsperspektiv.

Nicolai Bo Andersen har studeret på The Cooper Union i New York og har afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole i 1998. Han har undervist siden 2000 og har siden 2001 haft egen praksis. Nicolai Bo Andersen er programleder af Master i Bæredygtig Bygningskultur og Kandidatprogram i Kulturarv, Transformation og Restaurering samt leder af Center for Bæredygtig Bygningskultur på Det Kongelige Akademi.

Nicolai Bo Andersen er beskikket medlem af Statens Kunstfonds Repræsentantskab, Kulturministeriet 2021-2024 og Det Særlige Bygningssyn, kulturministerens rådgiver i bygningsfrednings- og bevaringsspørgsmål 2019-2023. I det akademiske år 2019/2020 er Nicolai Bo Andersen gæsteprofessor på TU München, Lehrstuhl für Entwerfen und Gestalten.

Nicolai Bo Andersen er præmieret i et stort antal konkurrencer. Han har publiceret adskillige artikler om arkitektur og bæredygtig bygningskultur og har deltaget i talrige udstillinger, herunder Biennale Architettura, Venedig 2016 og Enriched Simplicity, Tokyo 2021. Han er en efterspurgt forelæser på europæiske arkitekt- og designskoler, bl.a. Design Academy Eindhoven, Leibniz Universität Hannover, Kungl. Konsthögskolan Stockholm, TU Darmstadt, Hochschule Luzern, TU München, m.fl.

Nicolai Bo Andersen er modtager af Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat og har værker repræsenteret i den danske statsministers officielle residens, Marienborg.

Eksterne ansættelser

Visiting Professor, Technische Universität München

20192020

Forskningsområder

 • Bygningskunst
 • Bæredygtighed
 • Bygningskultur
 • Teori og filosofi
 • Fænomenologi
 • Hermeneutik
 • Restaurering og transformation
 • Kulturarv
 • Transformation
 • Restaurering
 • Materialer
 • Tektonik
 • Håndværk
 • Historie og kultur
 • Æstetik og form
 • Kultur- og naturarv
 • Bygningsarv