Billede af Signe Hjerrild Smedemark

Signe Hjerrild Smedemark

Cand.scient.cons, Ph.d., Adjunkt

20142023

Publikationer pr. år

Personlig profil

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Præventiv konservering, Ph.d., Organiske syrer i museumsmagasiner og deres konsekvens for luftkvalitet, energiforbrug og bevaringen af vore kulturarvssamlinger

20172020

Dimissionsdato: 4 jun. 2020

Grafisk konservering, Cand.scient.cons, Papirs bidrag til indendørs luftforurening i magasiner - Bestemmelse af den massespecifikke emissionsrate af myresyre og eddikesyre fra papir under nedbrydning og dens temperaturafhængighed, Det Kongelige Akademi - Konservering

20122014

Grafisk konservering, BSc.scient.cons., Forebyggelse af kondensdannelse ved udtagning af papir fra lavtemperaturmagasiner, Göteborgs Universitet, Institutionen för kulturvård

20082011

Eksterne ansættelser

Postdoc, Aalborg Universitet

1 sep. 202031 jan. 2022

Konservator, University of Iceland

20152017

Konservator, Det Kongelige Bibliotek

20112014

Forskningsområder

  • Kultur- og naturarv
  • Luftforurening
  • Luftkvalitet
  • Indeklima
  • Præventiv konservering
  • Grafiske materialer
  • Konservering
  • Papirkonservering
  • Præventiv bevaring
  • Passiv klimastyring