Billede af Peder Duelund Mortensen

Peder Duelund Mortensen

Cand.arch., 1968, Lektor Emeritus

 • Philip de Langes Allé 11, Bygning 72

  1435 København K

  Danmark

20012015

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Curriculum vitae

Faglig profil

Forsker og underviser på Kunstakademiets Arkitektskole i bosætning og boligbyggeri. Egen forskning, undervisning og phd-vejledning indenfor fagområdet bygningsplanlægning med fokus på boligens arkitektur og planlægning.
Leder af udstillingerne på Kunstakademiets Arkitektskole.
Egen arkitektonisk praksis med byggerier og planlægning indenfor områderne bolig- og institutionsbyggeri, offentlige byrum samt design.

Uddannelse

Cand.arch., afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole 1968
Kursus i forskningsledelse på CBS i 2002
Deltagelse i flere faglige seminarer og uddannelsesforløb med fokus på forskning, bæredygtighed, bosætning og boligbyggeri

Beskæftigelse

1969- :
Egen tegnestue: Box 25 Arkitekter. Interessentskab med 2 partnere: Peder Duelund Mortensen MAA og Karen Kristiansen MAA samt 3-7 medarbejdere. Boligbyggeri og institutioner, boligforbedring, offentlige rum og pladser, byplanlægning og udstillingsdesign. Forsknings- og udviklingsopgaver for stat og kommuner.
1971-80:
Lærer, Kunstakademiets Arkitektskole,
1981- :
Lektor, Kunstakademiets Arkitektskole
1983-95:
Leder af Byggeriets 1:1 Modelværksted støttet af Byggeriets Udviklingsråd/BUR. Værkstedet har medvirket i mere end 50 udviklingsprojekter i Danmark og udlandet og tog initiativet til oprettelsen af et europæisk netværk for 1:1-laboratorier med konferencer hvert andet år: EFA/European Fullscale-modelling Association.
1996-:
Leder af Kunstakademiets Arkitektskoles udstillinger i Meldahls Smedie.
2000-2012:
Institutleder, Kunstakademiets Arkitektskole Institut for Planlægning.
2000-01:
Konsulent i By- og Boligministeriets evaluering af PPB-boligbyggerier med ansvar for udviklingen af redskaber til vurdering af arkitektonisk kvalitet.
2007-8:
Konsulent på udviklingsprojektet Magnetboliger for KAB og Realdania i samarbejde med SBI.
2007:
I Scientific Board og leder af Student Congress og Competition. I forbindelse med International Federation for Housing and Planning World Congress i København.
2008-9:
Konsulent på forskningsprojektet Den anden bolig om sommerhuse, bosætning og boligformer for Center for Bolig og Velfærd i samarbejde med SBI.

2010-13:

Leder af Interreg-projektet Sound Settlements i samarbejde med Lund Universitet, SBI m.fl.

Konkurrencer, priser og præmieringer

1973:
Poul Henningsen Prisen for Sofiegården, kollegium i København.
1976:
PH-konkurrencen, 2. præmie.
1978:
Byplanlægning i Mørkøv, 1. præmie.
1988:
Ældreboliger og offentlig service i Ikast, 2. præmie.
1990:
Etnografisk samlings permanente udstilling, Nationalmuseet 1990, 1. præmie.
1994:
Boliger for ældre i Frederiksberg/Mariendalsvej præmieret af Frederiksberg Kommune og Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse.
1995:
Nomineret til the Mies van der Rohe Pavillon Award for European Architecture for Mariendalsvej projektet.
1997:
Offentligt byrum, Louise Plads i Aalborg præmieret af Aalborg Kommune.
1999:
Gaderumsinventar, Aalborg præmieret af Aalborg Kommune.

Tillidshverv

1981-82:
Medlem af Statens Kunstfond, Arkitekturudvalget.
1985-90:
Medlem af Kulturministeriets Rådgivende Udvalg vedrørende Arkitektuddannelsen.
1990-93:
Medlem af udvalget vedr. Udformning af offentlige og rekreative arealer med henblik på handicappedes færden.
1993:
Gæsteprofessor på Université de Quebec, Departement de Desin, Montreal, Canada.
1995:
Jurymedlem i konkurrencer: Amsterdam, Holland.
1996:
Censor på Chalmars Tekniske Universitet, Göteborg, Sverige.
2000-2002:
Medlem af Folketingets Ungdomsboligråd

Netværk

Forskernetværk vedr. boligbyggeri, bosætning, tilgængelighed og bæredygtighed med Lunds Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet, Center for Bolig og Velfærd/Københavns Universitet.
Regionalt samarbejde om projektet Sound Settlements med Lunds Universitet, SBI, ISU Malmø samt kommuner i Københavnsområdet og Skåne.
Forskningsnetværk med TU Delft med temaet Time Based Building, fokus boligbyggeri.
Internationalt netværk omkring arkitekturudstillinger.

Værker

 • Kollegiet Sofiegården, Christianshavn, København 1971. Publiceret i Arkitekten, AC Zürich 1974, E&P 31/1977, Werk-Oeuvre 1975, Process Architecture Tokyo 1/1977. PDM ansvarlig.
 • Industriel design publiceret i Mobilia Jan.1995
 • Enfamiliehuse i Holte, Gadevang og Englerup 1970-72, publiceret i Arkitektur DK 2/1979. PDM ansvarlig.
 • Ayala Green Belt Park, Manila, Philiphines, publiceret i Landskab Dec. 1978
 • Blomsterhave i Lyngby, publiceret i Landskab DK 5/1981
 • Nationalmuseets Etnografiske Samling, København 1992, publiceret i Arkitektur DK.
 • Nationalmuseet, Nyere Tid, Brede 1992, publiceret i Arkitektur DK
 • Boliger for ældre, Mariendalsvej 14-18, Frederiksberg, 1992, publiceret i Arkitektur DK 8/1993.
 • Louise Plads, offentligt byrum og bydelsplan for bæredygtighed Aalborg, 1997
 • Holsbjergskolen SFO, Albertslund, 1998, publiceret i Arkitektur DK 1999
 • Offentligt byudstyr, Aalborg 1999
 • Enfamilie- og sommerhuse i Ramløse, Hørsholm og Frederiksværk, 1999-2013

Publikationer/Bogudgivelser 2000-

 • Minimalboligen, pdm, Karen Zahle og Merete Kjær Christensen edit., Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, sept. 2000, ISBN 87-7830-065-7
 • Arv og Vision, pdm edit. KA 2000
 • Byens bolig - Rum i tiden, pdm et al. edit., Statens Byggeforskningsinstitut og Kunstakademiets Arkitektskole, jan. 2001, ISBN 87-87136-37-6
 • Boase -Fremtidens bolig/The Future Home, august 2001, ISBN 87-7830-075-4
 • Byforskningens Rum, oktober 2002, ISBN 87-7830-081-9
 • Rhein-Ruhr Architecture, March 2002, ISBN 87-7830-080-0
 • Bolig- og Byforskning - metoder og processer, april 2004, ISBN 87-7830-097-5
 • Arkitektur DK dec 2004 temanummer om dansk boligbyggeri
 • Nordisk Arkitekturforskning 3/2006 Situations of Dwellings
 • Wohnen, Archplus 176/177 2006
 • Future of Cities, pdm, Ribeiro, Hess og Jacobsen edit., Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag September 2008 ISBN 978-87-87136-81-5
 • www.soundsettlements.com 2013
 • Housing and Welfare - Homes|Ensembles|City, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools og Architecture, Design and Conservation, ISBI 978-87-7830-367-7 March 2015
 • www.housingandwelfare.com 2015
 • 3 interviewfilm with Adam Khan and Rolf Andersson, Thomas Kock and Tina Saabye, Claus Gröning and Anette Krarup, pdm and Masashi Kajita edit., interviews Robert Gassner, Producer Maria Møller Kjeldgaard, Production CAFx and KADK. Copyright KADK 2015

Udstillinger 2000-

 • Copenhagen Spaces-københavnernes rum, 1996, kurator
 • Arv og Vision- udviklingen i Københavns Havn, Meldahls Smedie 2000, kurator og arkitekt
 • Rhein-Ruhr Architecture, Meldahls Smedie 2002, kurator og arkitekt
 • Byforskningens Rum, Meldahls Smedie 2002, edit og arkitektur
 • Image City - formelle og uformelle netværk. 2003, kuratorer: Gustavo Ribeiro, Peder Duelund Mortensen og Jonas Rune Sangberg.
 • Neues Bauen International 1927-2002. Resultaterne af modernismens gennembrud i tysk arkitektur. 2003, udstillingsarkitekt.
 • Tid & Rum, Kunstakademiets jubilæumsudstilling, Meldahls Smedie 2004, udstillingsarkitekt sammen med Jens Bertelsen
 • A matter of Art. Arkitektur i Schweiz. 2004, kurator
 • Kazunari Sakamoto - Poetry in the ordinary 2005, udstillingsarkitekt
 • Reflekteret transparens - glas i arkitekturen. Fotografier af Erieta Attali 2005, kurator
 • Two German Architectures - One reflection in a changing Europe 1949-89. Et historisk tilbageblik på arkitekturen i de to tyske stater. 2007, udstillingsarkitekt
 • Futures of Cities. Udstilling af IFHP'konkurrencens resultat. 2007, kurator.
 • STUDIOWORK-the balance between expectation and personal choice 2010, co-kurator
 • EDGE og IMPETUS, Udvalgte afgange 2012 og 2013, kurator
 • Housing and Welfare - Homes|Ensembles|City, 2015, curator with Masashi Kajita, co-curator

Udstillingerne er publiceret i The Study of Architecture at the third Millenium, pdm edit, Kunstakademiets Arkitektskole 1998, i Udstilling, forskning og udstillinger 06, Kunstakademiets Arkitektskole ISBN 87-7830-127-0, i KA 08-Udannelse/Forskning ISBN 978-87-7830-164-2 og i KA 09-Uddannelse/Forskning ISBN 978-87-87136-87-7.

Konferencer med egne papers

1990-91:
ESA/The European Space Agency, Den Haag, Amsterdam og Brüssel.
1996-98:
The National fund for Housing, Sct.Georges House, Windsor Castle GB, 1996 and "Adding life to years".
2000:
Konference om skolebyggeri, Det Danske Kulturinstitut, Edinbourgh 2000.
2002:
Boligkvalitet i Stavanger.
2007:
Leder af og paper på kongressen Futures of Cities, International Federation for Housing and Planning på Kunstakademiets Arkitektskole 2007
2008:
Key note på Husbank Konference om tilgængelighed i København.

2011:

Open Space, Toronto: Situation based Housing

2013:

NSBB i Roskilde: Sound Settlements

Uddannelse

1. BOGUDGIVELSER

  

 • Kay Fisker - københavnske boliger, pdm og Mogens Fich, Kunstakademiets forlag 1993, ISBN 87-88373-40-1
 • Modeller i 1:1, BUR-rapport 1991, ISBN 87-503-9488-6
 • De gamles huse, pdm, Mogens Fich og Karen Zahle, Kunstakademiets Forlag 1995, ISBN 87-87136-10-4
 • Copenhagen Spaces - the City now, Arkitektens forlag, Copenhagen 1996, ISBN 87-7407-186-6
 • Visioner om København, katalog pdm edit., Kunstakademiets Arkitektskole 1996
 • Forskning - konstruktioner og eksperiment, pdm og Erik Reitzel edit. Kunstakademiets Arkitektskole 1998
 • Arkitektstudiet til debat - studieforløb, mål og resultater, pdm edit, KA 1998
 • The Study of Architecture - at the third Millenium, pdm edit, KA 1999
 • Minimalboligen - den højteknologiske bybolig, pdm, Merete Kjær Christensen og Karen Zahle edit., 1999, ISBN 87-7830-060-6
 • Arv og Vision, pdm edit. KA 2000
 • Minimalboligen, pdm, Karen Zahle og Merete Kjær Christensen edit., Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, sept. 2000, ISBN 87-7830-065-7
 • Byens bolig - Rum i tiden, pdm et al. edit., Statens Byggeforskningsinstitut og Kunstakademiets Arkitektskole, jan. 2001, ISBN 87-87136-37-6
 • Boase - fremtidens bolig/The Future Home, august 2001, ISBN 87-7830-075-4
 • Byforskningens Rum, oktober 2002, ISBN 87-7830-081-9
 • Bolig- og Byforskning - metoder og processer, april 2004, ISBN 87-7830-097-5
 • Future of Cities, pdm et al. edit. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag September 2008
 • Architecture|Humanitarian Disaster vol. 01, 02 og 03, 2011,12 og 13, ISBN 978-87-7830-255-7, pdm red.

  

2. PUBLIKATIONER på engelsk, tysk eller italiensk

  

 • Architectural research into housing, pdm edit., Arkitekten 12/1995, Copenhagen 1995
 • City-houses Copenhagen, Arkitekten 12/1995
 • Co-housing in Denmark, Open House International June 1992
 • Introduktionsudstillingen Etnografisk Samling, Arkitekten 6/1992, summary
 • Tematisk gennemgang af boligerne, Arkitektur DK 1992, summary
 • The Full-Scale Model Workshop, Full-Scale Modelling, University of Lund, Sweeden 1991
 • Full-Scale modelling of flats for elderly people, do.
 • Dwelling culture in the orbit, Proceedings Space Habitability Workshop ESTEC 1990
 • Habitability in Space, do.
 • The Building Full-Scale Modelworkshop, Neue Wohnformen in Europa, Verlag für wissenschaftliche Publikationen, Darmstadt 1989
 • Riuso de vecchi edifici industriali in Dinamarca, Nuove citta e vecchi luoghi de lavoro, Faenza Editrice 1989
 • Proceedings of the 1st european full-scale workshop conference, København 1987, pdm red.
 • Introduction, do.
 • Old peoples houses, pdm, Karen Zahle og Mogens Fich, Kunstakademiets Forlag 1995, ISBN 87-87136-11-2
 • Le Ricolais - visions and paradox, pdm with Ole Vanggaard edit, Kunstakademiets Arkitektskole 1998
 • The Study of Architecture at the third Millenium, pdm edit, Kunstakademiets Arkitektskole 1998 including an overview of the exhibitions and exhibition-architecture of KA
 • Boase - fremtidens bolig/The Future Home, august 2001, ISBN 87-7830-075-4
 • Rhein-Ruhr Architecture, March 2002, ISBN 87-7830-080-0
 • Arkitektur DK dec 2004 temanummer om dansk boligbyggeri
 • Tid og rum i boligen/i Arkitekten december 2005, Peder Duelund Mortensen, H.G.Welling og M.Livø 
 • Nordisk Arkitekturforskning 3/2006 Situations of Dwellings, Peder Duelund Mortensen, H.G.Welling, M.Livø og L.Wiell
 • Wohnen, Archplus 176/177 2006
 • Futures of cities- Principles, congress, competition/PDM et al. edit 2007, ISBN 978-87-87136-81-5
 • Den situationsbestemte bolig/i Bolig og velfærd- 27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger, center for Bolig og Velfærd, 2010, ISBN 978-87-7296-287-0

 

3. DANSKE OG INTERNATIONALE PRISER OG PRÆMIERINGER

  

3.1 Priser og omtaler

 

 • Poul Henningsen Prisen 1973 for Sofiegården, kollegium i København
 • Boliger for ældre i Frederiksberg/Mariendalsvej 1994 præmieret af Frederiksberg Kommune og Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse
 • Nomineret til the Mies van der Rohe Pavillon Award for European Architecture 1995 for Mariendalsvej projektet
 • Offentligt byrum, Louise Plads i Aalborg 1997 præmieret af Aalborg Kommune
 • Gaderumsinventar, Aalborg 1999 præmieret af Aalborg Kommune

  

3.2 Præmieringer i arkitektkonkurrencer

  

 • PH-konkurrencen 1976, 2. præmie
 • Byplanlægning i Mørkøv 1978, 1. præmie
 • Ældreboliger og offentlig service i Ikast 1983, 2. præmie
 • Etnografisk samlings permanente udstilling, Nationalmuseet 1990, 1. præmie

 

 

4. PROJEKTER, UDSTILLINGER OG KONSULTATIONER

  

4.1 Byggerier i Danmark og udlandet bl.a.

 

 • Kollegiet Sofiegården, Christianshavn, København 1971. Publiceret i Arkitekten, AC Zürich 1974, E&P 31/1977, Werk-Oeuvre 1975, Process Architecture Tokyo 1/1977. PDM ansvarlig.
 • Industriel design publiceret i Mobilia Jan.1995
 • Enfamiliehuse i Holte, Gadevang og Englerup 1970-72, publiceret i Arkitektur DK 2/1979. PDM ansvarlig.
 • Ayala Green Belt Park, Manila, Philiphines, publiceret i Landskab Dec. 1978
 • Blomsterhave i Lyngby, publiceret i Landskab DK 5/1981
 • Nationalmuseets Etnografiske Samling, København 1992, publiceret i Arkitektur DK. PDM ansvarlig for dette byggeri sammen med Grethe Silding
 • Nationalmuseet, Nyere Tid, Brede 1992, publiceret i Arkitektur DK
 • Boliger for ældre, Mariendalsvej 14-18, Frederiksberg, 1992, publiceret i Arkitektur DK 8/1993. PDM ansvarlig for projektering og opførelse.
 • Torverum, Louise Plads, Aalborg, 1997
 • Skole, Holsbjergskolen SFO, Albertslund, 1998, publiceret i Arkitektur DK 1999
 • Offentligt byudstyr, Aalborg 1999
 • Enfamilie- og sommerhuse i Ramløse, Hørsholm og Frederiksværk, 1999-2013. PDM ansvarlig.

 

4.2 Danske og internationale udstillinger bl.a.

 

 • Copenhagen Spaces, Meldahls Smedie 1996, kurator og arkitekt
 • European Architecture, The Mies van der Rohe Pavilion Award, Meldahls Smedie 1997, udstillingsarkitekt
 • Architecturas para la Musica, Meldahls Smedie 1997, udstillingsarkitekt
 • Konstruktionens Paradox, Meldahls Smedie 1998, udstillingsarkitekt
 • Möte-pavillon på H99 i Helsingborg, Sweden 1999, kurator og udstillingsarkitekt sammen med Arne Kvorning
 • Horizons Extrêmes, Maison de Danemark, Paris 1999, udstillingsarkitekt
 • Arv og Vision- udviklingen i Københavns Havn, Meldahls Smedie 2000, kurator og arkitekt
 • Rhein-Ruhr Architecture, Meldahls Smedie 2002, kurator og arkitekt
 • Byforskningens Rum, Meldahls Smedie 2002, edit og arkitektur
 • Tid & Rum, Kunstakademiets jubilæumsudstilling, Meldahls Smedie 2004, udstillingsarkitekt sammen med Jens Bertelsen
 • Kazunari Sakamoto - Poetry in the ordinary 2005, udstillingsarkitekt
 • Studiowork-the balance between expectations and personal choice, 2011, pdm co-kurator
 • Edge og Impetus-udvalgte afgange 2012 og 2013, kurator og arkitekt

 

Udstillingerne er publiceret i The Study of Architecture at the third Millenium, pdm edit, Kunstakademiets Arkitektskole 1998 with an illustrated overview of the exhibitions and exhibition-architecture of KA 1990-98 samt i Udstilling, forskning og udstillinger 06, Kunstakademiets Arkitektskole ISBN 87-7830-127-0

 

4.3 Internationale konsultationer bl.a.

 

 • Nordic Housing 1945-80, UIA Conference Mexico 1978
 • The National fund for Housing, Sct.Georges House, Windsor Castle GB, 1996 and 1998: "Adding life to years"
 • Konference om skolebyggeri, Det Danske Kulturinstitut, Edinbourgh 2000
 • Boligkvalitet i Stavanger 2002
 • Leder af kongressen Futures of Cities, International Federation for Housing and Planning på Kunstakademiets Arkitektskole 2007

Forskningsområder

 • By
 • Byggeri
 • Bygningskunst