• Philip de Langes Allé 10, Bygning 68. Indgang C+D

  1435 København K

  Danmark

20032020

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Jeg har været involveret i forskningsbaseret undervisning i designteori og -metode på Kunstakademiets Designskole, med særlig vægt på forholdet mellem teori og praksis, samt akademisk skrivning. Jeg har vejledt PhD-studerende, og  jævnligt varetaget opgaver vedr. bedømmelse eller redigering. (Detaljer under CV nedenfor.)

Min primære forskningsinteresse angik spørgsmål om, hvad det vil sige at anskue design videnskabeligt: om på hvilket filosofisk grundlag man kan udvikle grundlæggende og mere instrumentel (anvendelsesorienteret) teori om design - vel at mærke uden at sætte den værdifulde arv fra håndværkstraditionen over styr. Kort sagt: designforskningens grundlagsproblemer og videnskabsteori, samt forholdet mellem teori og praksis.

Som studerende forskede jeg oprindelig i, hvordan computere ved brug af kombinatoriske søgemetoder kunne bruges til automatisk at generere løsningsforslag til problemer om pladsdisponering, f.eks. ved design af etageplaner eller bebyggelsesplaner. Siden bevægede jeg mig over vidensrepræsentation for designstøttesystemer (herunder overvejelser om en formalisering af Alexanders mønsterbegreb) og principper for IT-baseret produktmodellering i byggesektoren, til mere humanistisk orienterede studier af designbeslutninger, deres vidensgrundlag, argumentationsformer og den derunder liggende logik. Ontologiske og erkendelsesteoretiske problemstillinger, som jeg stødte på i forbindelse med produktmodel-arbejdet fik mig til at opdyrke feltet designfilosofi, som indgår med stor vægt i mit nuværende arbejde med designforskningens grundlagsproblemer og videnskabsteori.

Udvalgte publikationer

Mange af disse er tilgængelige i pdf-format via publikationsafsnittet. (Se Google Scholar for en mere komplet liste.)

 • [Antal manuskripter under udarbejdelse: 1.]
 • Galle, P. (2020). Christopher Alexander's battle for beauty in a world turning ugly: The inception of a science of architecture? She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, 6(3), 345-385. doi: https://doi.org/10.1016/j.sheji.2020.03.002 (Open access, pdf version recommended.)
 • Galle, P. (2020). Christopher Alexander's battle for beauty: Any propspects of victory? (Author's response). She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, 6(3), 380-385. doi: https://doi.org/10.1016/j.sheji.2020.08.003 (Open access, pdf version recommended.)
 • Galle, P. (2018). Elements of a shared theory of science for design. Artifact: Journal of Design Practice, 5(1), 1.1-1.32. http://dx.doi.org/10.1386/art.5.1.1.1_1
 • Galle, P. (2016). Self-Knowledge by Proxy: Parsons on Philosophy of Design and the Modernist Vision. She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, 2(4), 322-342. http://dx.doi.org/10.1016/j.sheji.2017.05.001
 • Halstrøm, P. L. & Galle, P. (2015). Design as co-evolution of problem, solution, and audience, Artifact Vol. 3, Issue 4, pp. 3.1-3.13http://dx.doi.org/10.14434/artifact.v3i4.12815
 • Galle, P. & Kroes, P. (2015). Science and design revisited. Design Studies 36, pp. 67-72. http://dx.doi.org/10.1016/j.destud.2014.12.003
 • Galle, P. & Kroes, P. (2014). Science and design: identical twins? Design Studies 35 (3), pp. 201-231. http://dx.doi.org/10.1016/j.destud.2013.12.002 [Nominated for the Design Studies Best Paper Award 2014.]
 • Galle, P. & Brix, A. (2012). Artistic design in a competitive world. In: Projecting Design 2012: Global Design Bridge. Cumulus Conference. Santiago, 2012. pp. 87-92.
 • Galle, P. (2011). Foundational and instrumental design theory. Design Issues, 27(4), 81-94.
 • Galle, P. (2010). Elementer af en fælles designfaglig videnskabsteori. FORMakademisk, 3(2), 51-76.
 • Galle, P. (2009). The ontology of Gero's FBS model of designing. Design Studies, 30(4), 321-339. [Nominated for the Design Studies Best Paper Award 2009.]
 • Galle, P. (2009). To bekendelser om designforskning / Two confessions on design research. In A.-L. Sommer, M. Mackinney-Valentin, M. Brobeck, N. Lynge & T. Binder (Eds.), FLUX - Forskning ved Danmarks Designskole / FLUX - Research at the Danish Design School (pp. 126-133). Copenhagen: The Danish Design School Press.
 • Kjølsen, T., Sommer, A.-L., & Galle, P. (2008). Written reflection – enhancing the curriculum in design education. Paper presented at the CLTAD 4th International Conference, New York.
 • Galle, P. (2008). Candidate worldviews for design theory. Design Studies, 29(3), 267-303.
 • Galle, P. (2007). Philosophy of Design: An Introduction [Electronic Version] from https://kadk.dk/en/cephad/philosophy-design-introduction.
 • Galle, P. (2007). The CEPHAD Bibliography [Electronic Version] from https://kadk.dk/en/cephad-centre-philosophy-design/cephad-bibliography-philosophy-design.
 • Galle, P. (2006). Worldviews for design theory (paper 126). Design Research Society. Wonderground. International conference 2006   Retrieved June 28, 2007, from http://www.iade.pt/drs2006/wonderground/proceedings/index.html
 • Galle, P. (2003). Forskning i de kunstneriske designfag. [Research in the artistic design disciplines; in Danish.] Nordisk Arkitekturforskning, 16(3), 81-88.
 • Galle, P., & Lasker, G. E. (Eds.). (2002). Knowledge for Creative Decision-Making. Proceedings of a workshop under InterSymp-02. Windsor: International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics.
 • Galle, P. (2002). Exploring implicit design knowledge by logical analysis of arguments. In Knowledge for Creative Decision-Making (pp. 22-26). Windsor: International Institute for Advanced Studies in systems Research and Cybernetics.
 • Galle, P. (2002). Philosophy of design: an editorial introduction. Design Studies, 23(3), 211-218.
 • Galle, P. (Ed.). (2002). Design Studies 23(3). Special Issue on the Philosophy of Design.
 • Galle, P. (2001). Attributes as modes of reference - a conjecture. In G. E. Lasker (Ed.), Advances in Artificial Intelligence and Engineering Cybernetics. Proceedings of InterSymp-01 (pp. 6-9). Windsor: International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics.
 • Galle, P. (2001). Viewpoint: Metatheory in practice. Design Studies, 22(1), 101-102.
 • Galle, P. (1999). Design as intentional action: a conceptual analysis. Design Studies, 20(1), 57-81.
 • Galle, P. (1998). Product modelling: ‘20 years of stalemate’? Design Studies, 19, 235-240.
 • Galle, P. (1997). Towards a formal logic of design rationalization. Design Studies, 18, 195-219.
 • Galle, P., & Kovács, L. B. (1996). Replication protocol analysis: a method for the study of real-world design thinking. Design Studies, 17, No. 2, 181-200.
 • Galle, P. (1996). Design rationalization and the logic of design: a case study. Design Studies, 17, 253-275.
 • Galle, P. (1995). Towards integrated, ‘intelligent’, and compliant computer modeling of buildings. Automation in Construction, 4, 189-211.
 • Kovács, L. B., & Galle, P. (1994). The logic of plaza space: representing design knowledge on shape and function. Environment and Planning B: Planning and Design, 21, No 2, 159-177.
 • Galle, P. (1994). Computer support of architectural sketch design: a matter of simplicity? Environment and Planning B: Planning and Design, 21, 353-372.
 • Kovács, L. B., & Galle, P. (1993). The logic of walking: representing design knowledge on pedestrian traffic nets. Environment and Planning B: Planning and Design, 20, No 1, 105-118.
 • Galle, P. (1993). Review of: Brawne M, ‘From idea to building. Issues in architecture’. Environment and Planning B: Planning and Design, 20, No 6, 729-732.
 • Galle, P., & Kovács, L. B. (1992). Introspective observations of sketch design. Design Studies, 13, No 3, 229-272.
 • Galle, P., & Kovács, L. B. (1992). The logic of worms: a study in architectural knowledge representation. Environment and Planning B: Planning and Design, 19, No 1, 5-31.
 • Galle, P. (1991). Alexander patterns for design computing: atoms of conceptual structure? Planning and Design: Environment and Planning B, 18, 327-346.
 • Galle, P. (1990). A language of abstract floor plans. Planning and Design: Environment and Planning B, 17, 173-204.
 • Galle, P. (1989). Computer methods in architectural problem solving: Critique and Proposals. Journal of Architectural and Planning Research, 6(1), 34-54.
 • Galle, P. (1989). Branch & Sample: A simple strategy for constraint satisfaction. BIT, 29, 395-408.
 • Galle, P. (1987). A Formalized Concept of Sketching in Automated Floor Plan Design. DIKU Report 87/3 (Part 2 of Ph.D. thesis). Copenhagen: Department of Computer Science, University of Copenhagen.
 • Galle, P. (1987). A Basic Problem Definition Language for Automated Floor Plan Design. DIKU Report 87/4 (Part 3 of Ph.D. thesis). Copenhagen: Department of Computer Science, University of Copenhagen.
 • Galle, P. (1987). Branch & Sample: Systematic Combinatorial Search without Optimization. DIKU Report 87/5 (Part 4 of Ph.D. thesis). Copenhagen: Department of Computer Science, University of Copenhagen.
 • Galle, P. (1986). Computer Methods in Architectural Problem Solving: Critique and Proposals. DIKU Report 86/6 (Part 1 of Ph.D. thesis). Copenhagen: Department of Computer Science, University of Copenhagen.
 • Galle, P. (1986). Abstraction as a tool of automated floor-plan design. Environment and Planning B: Planning and Design, 20, 21-46.
 • Galle, P. (1983). A theorem relating to exhaustive generation of floor plans. Bulletin of Computer Aided Architectural Design(48), 30-33.
 • Galle, P. (1981). An algorithm for exhaustive generation of building floor plans. Communications of the ACM, 24, 813-825.

CV

Funktioner:

 • Designforskning (designfaglig videnskabsteori, designfilosofi).
 • Undervisning (designteori, akademisk skrivning)
 • Ph.d.-vejledning. (13 projekter afsluttet.)
 • Censor ved RUC Performancedesign (2010-12).
 • Formand for CEPHAD, Centre for Philosophy and Design (2006-2016).
 • Redaktionsarbejde: Design Studies (medlem af Editorial Board siden Nov. 1997). Copenhagen Working Papers on Design (redaktionen). FORMakademisk (medlem af redaktionsrådet siden sep. 2013). Bedømmese af manuskripter for diverse forskningstidsskrifter og -konferencer.
 • Bedømmelser: lejlighedsvis i forbindelse med ansættelser eller projektforslag.(Rekvirenter omfatter bl.a. Cambridge University, Dept. of Engineering.)
 • Arrangør af møder og konferencer: Leder af symposium "Knowledge for Creative Decision-Making", InterSymp, Baden-Baden 2002. Medarrangør af international konference om designfilosofi, CEPHAD, Bornholm 2004. Hovedarrangør af CEPHAD 2010 - The borderland between philosophy and design research.

Uddannelse:

 • 1987: Ph.D. i datalogi ved Københavns Universitet på en afhandling om "Datamatstøttet pladsdisponering i arkitektarbejde".
 • 1975: Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole (bygning).

Ansættelser:

 • Fra 1. februar 2006: Lektor ved Kunstakademiets Designskole (tidligere Danmarks Designskoe; 2006-2012 under Center for Designforskning). 
 • 21. februar 2005 - 2. januar 2006: Voksenelev ved Birkerød Hjemmepleje (Social- og Sundhedshjælperuddannelsen til og med praktikdelen).
 • 2004 - jan. 2005: Periodevist underviser ved IT Diplomuddannelsen, DTU.
 • 1990 - 2004: Lektor ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU, Inst. For Planlægning mfl.).
 • 1986 - 1990: Adjunkt ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet (DIKU).
 • 1983 - 1986: Kandidatstipendiat (PhD-studerende) ved DIKU.
 • 1982 - 1983: Kandidatstipendiat ved Danmarks Tekniske Højskole (nu DTU).
 • 1982 - 1987: Viceefor ved Nordisk Kollegium.
Diverse:
 • 2015: Kortlistet til "Annual Design Studies Best Paper Award 2014".
 • 2010: Kortlistet til "Annual Design Studies Best Paper Award 2009".
 • 2006: Udnævnt til Fellow of the Design Research Society (FDRS).
 • 2002: Tildelt "Outstanding Scholarly Contribution Award" og "Distinguished Leadership in Research and Education Award" af The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics.

Forskningsområder

 • Proces og metode
 • Teori og filosofi
 • Videnskabsteori
 • Designfilosofi
 • Designteori
 • Teori & praksis
 • Urban Planning (Tidsskrift)

  Per Galle (Redaktør)

  8 mar. 20239 mar. 2023

  Aktivitet: Peer-review/fagfællebedømmelse og redaktionelt arbejde Peer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

  Fil
 • Formakademisk (Tidsskrift)

  Per Galle (Redaktør)

  10 nov. 202217 nov. 2022

  Aktivitet: Peer-review/fagfællebedømmelse og redaktionelt arbejde Peer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

 • Routledge (Forlag)

  Per Galle (Redaktør)

  13 maj 202222 maj 2022

  Aktivitet: Peer-review/fagfællebedømmelse og redaktionelt arbejde Peer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

 • Urban Design International (Tidsskrift)

  Per Galle (Redaktør)

  9 maj 202211 maj 2022

  Aktivitet: Peer-review/fagfællebedømmelse og redaktionelt arbejde Peer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

 • Examination of Ph.D. dissertation (Begivenhed)

  Per Galle (Redaktør)

  18 mar. 202224 apr. 2022

  Aktivitet: Peer-review/fagfællebedømmelse og redaktionelt arbejde Peer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning