Billede af Jane Richter
1982 …2022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Jane Richter

Lektor, ph.d.

Programansvarlig for Kulturhistorisk Konservering

Formand for Forskeruddannelsesprogrammet (ph.d.) i konservering

Cand. scient.: Faunal remains from Ulkestrup Lyng Øst, a hunters dwelling place. Københavns Universitet

Lic. Scient (PhD).: A taphonomic and palaeoecological study of a subfossil bone material from Kainsbakke, Djursland. Københavns Universitet

 

Professionel karriere

1986: Faglærer Konservatorskolen (nu KADK)

2007: Lektor Konservatorskolen (nu KADK)

1993-: Afdelingsleder på Kulturhistorisk afd., Konservatorskolen (nu: programansvarlig)

1997-2000; 2004-: Medlem af Handlederkollekvium (ph.d.-udvalg) Lunds Universitet

1998-2005: Afdelingsleder på afdelingen for Naturhistorisk Konservering, Konservatorskolen

2004-2006: Censorkorps på CNI, Københavns Universitet

2005-2011: Medlem af Kulturministeriets Forskningsudvalg

2007-2011: Formand for Kulturarvens Forskerskole

2014-2020: Medlem af KADKs Bestyrelse

2014-: Medlem af KADKs ph.d.-udvalg

2016-: Medlem af KADKs Forskningsudvalg

 

Aktiviteter (udvalgte)

2012-: Etablering og viderefører Nordisk samarbejde indenfor forskeruddannelser i konservering

2012-2015: THALIS Græsk EU-projekt, Investigation of the environmental factors effect on     organic materials constituting the natural and cultural heritage

2011-: Rådgiver for grønlandske lokalmuseer primært i Maniitsoq og Nanortalik

2012+2015: Det portugisiske forskningsråd, medlem af evalueringspanel

2015: Kvalitetssystem for forskning på KADK. Formand for udvalget

2016: Bedømmelsesudvalg til lektorstilling ved Göteborg Universitet

2017: Evaluering af konserveringsuddannelsen ved Oslos Universitet

 

Vejledning og bedømmelse

Vejledning og bedømmelse af bachelorer og kandidater

Hovedvejleder for 6  ph.d.-projekter: Torunn Klokkernes, Gianluca Pastorelli, Susan Braovac, Mette Midtgaard Madsen, Kathrine Segel og Camilla Bastholm

Formand for 2 ph.d.-bedømmelsesudvalg: Cecil Krarup Andersen, Lise Ræder Knudsen

Formand for 2 Lektorbedømmelsesudvalg: Ingelise Nielsen, Dorte Sommer

Fagområder
Konservering af hårde organiske væv, zoologisk materialelære, biologisk nedbrydning, taphonomi og palæoøkologi

Ansvarsområder
Medlem af KADKs bestyrelse, formand for KKs phd-udvalg, medlem af KKs forsknings- og uddannelsesudvalg

Forskningsområder

 • Konservering
 • proteinbaserede hårde organiske væv
 • Zoologisk materialelære
 • Konservering af hårde, animalske væv
 • Analyse og nedbrydning
 • knogle
 • tand
 • tak
 • biologisk nedbrydning
 • Kultur- og naturarv
 • palæoøkologi