Billede af Anne-Lene Sand

Anne-Lene Sand

Lektor, Ph.d.

 • Ågade 10

  6000 Kolding

  Danmark

20102024

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Jeg er lektor i pædagogik og design i Lab for Leg og Design på Designskolen Kolding, hvor jeg varetager et særligt genstandsfelt om unge og leg. Jeg har en ph.d. i Børne og Ungdomskultur fra Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.

Nøgleord i min forskning er: antropologi, leg, ungdomsforskning, institutionsanalyser, pædagogik, deltagelse, fællesskaber, selvorganisering, ny-materialisme, fænomenologi, urbane studier, sted, etnografisk metode, design etnografi, etik.

Jeg er særligt optaget af materialer, materialebårne fællesskaber og eksperimenter og improvisation med multimodale materialer og praksisser,

Refleksiv metodebrug er et stort interessefelt for mig, hvor metodisk arbejde med designprocesser, sanser, materialer, steder, rum og mennesker er genstand for analytisk opmærksomhed. På Designskolen er jeg initiativtager til en indsats om etik og design med henblik på at reflektere og udvikle etik sensorisk og situationelt.

Jeg er ansvarlig for et forsknings- og udviklingsprojekt på Efterskolen Play pålinjen Design og Konstruktion, hvor vi forsker i, hvordan unge leger gennem designfaglig undervisning og multimodale eksperimenter.

Siden 2022 har jeg samarbejdet med Professor Helle Marie Skovbjerg, Shanti Sumartojo, Lisa Grocott og Stacy Holemann Jones, Monash University, hvor vi arbejder med udvikling af legende metodebrug. Vi har i år udgivet en fælles artikel i Qualitative Studies om legende akademiske tilgange til skrivning og videns produktion.

Jeg er dansk redaktør på Nordisk Tidsskrift for Ungdomsforskning og initiativtager og ansvarshavende redaktør for temanummeret Ungdomsoprør.

Jeg er ph.d.-vejleder og specialevejleder på Designskolen. Derudover indgår jeg i censorkorpset for pædagogisk antropologi, Aarhus Universitet. Jeg modtager ph.d.-studerende.

Jeg har været på flere længerevarende feltarbejde, bl.a. i Gymnasiet (3 mdr.), Fritids- og Ungdomsskole regi, Århus Kommune (4 mdr.), urbane rum (2,5 år) og folkeskole (1,5 år).

Jeg har været gæsteforsker ved Institutt for samfunnsvitenskap, Norges Arktiske Universitet (2018, 2019), adjunkt på Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet (2011-2019),The Swedish School for Sport and Health Science (2015), Roskilde Universitet forskningsprogrammet Space, Place, Mobility and Urban Studies (2013) og University of British Columbia, Department for Education (2012).

Forskningsområder

 • By
 • DIY
 • Selvorganisering
 • Ungdom
 • Kultur
 • Fritid
 • Deltagelse
 • Pædagogik
 • Pædagogisk antropologi
 • Improvisation
 • Design
 • Leg
 • Børn
 • Pædagogik
 • Praksisformer
 • hverdagsliv
 • Deltagelse
 • Materialitet
 • Socialitet
 • Krop