Billede af Anne-Lene Sand

Anne-Lene Sand

post.doc., Ph.d.

 • Ågade 10

  6000 Kolding

  Danmark

20102021

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

I min forskning beskæftiger jeg mig tematisk med: legeøkologi, design for leg og design og pædagogik, alternative organisationsformer, hverdagsliv, urban antropologi, stedsantropologi og ungdomsforskning. Min forskning forgrener sig i to retninger: en aktuel retning omkring børn, design for leg, inklusion og pædagogik. En anden retning om, hvordan alternative organiseringsformer skaber rum for improvisation, legende potentialer, rum, kreative relations- og materialitetsformer.

I samarbejde med norske forskere, har jeg netop udgivet antologien Improvisasjon: byliv mellom plan og planløshet (2021), som rejser en kritik af standardiserede designs og overfladiske brugerinvolveringsprocesser, og handler om, hvordan man gennem improvisation kan designe byrum mellem plan og planløshed.

Metodeudvikling og refleksiv metodebrug er et stort interessefelt for mig, hvor metodisk arbejde med sanser, materialer, steder, rum og mennesker er genstand for analytisk opmærksomhed. Senest har jeg i samarbejde med professor Helle Marie Skovbjerg og professor Lene Tanggaard udgivet artiklen Re-thinking research interview methods through the multisensory constitution of place (2021, Qualitative Research), som gentænker og udvikler det kvalitative forskningsinterview gennem en opmærksomhed på sanser og sted.

Jeg har været på flere længerevarende feltarbejde, bl.a. i Gymnasiet (3 mdr.), Fritids- og Ungdomsskole regi, Århus Kommune (4 mdr.), urbane rum (2 år) og folkeskole (1,5 år).

Jeg er dansk redaktør på Nordisk Tidsskrift for Ungdomsforskning, hvor jeg er ansvarlig for et aktuelt temanummer om Ungdomsoprør. Jeg er desuden medredaktør på et temanummer for tidsskriftet Conjunction – Transdisciplinary Journal of Cultural Participation med den tematiske titel Designing for Play as Cultural Participation in Childhood. Seeking New Grounds.

Jeg besidder en post i Akademisk og Kunstnerisk Råd på Designskolen, hvor uddannelsespolitiske og organisatoriske spørgsmål behandles. Jeg har tidligere repræsenteret samtlige ph.d.-studerende på Syddansk Universitet i universitetets Ph.d.-råd. Sideløbende indgår jeg i censorkorpset for pædagogisk antropologi, Aarhus Universitet. Jeg er desuden specialevejleder på Designskolen.

Jeg har været gæsteforsker ved University of British Columbia, Department for Education (2012), Roskilde Universitet ved forskningsprogrammet Space, Place, Mobility and Urban Studies (2013), The Swedish School for Sport and Health Science (2015), Institutt for samfunnsvitenskap, UiT, Norges Arktiske Universitet (2018, 2019). I perioden 2011-2019 har jeg været ansat som ph.d.-studerende og adjunkt på Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.

Forskningsområder

 • By
 • DIY
 • Selvorganisering
 • Ungdom
 • Kultur
 • Fritid
 • Deltagelse
 • Pædagogik
 • Pædagogisk antropologi
 • Improvisation
 • Design
 • Leg
 • Børn
 • Pædagogik
 • Praksisformer
 • hverdagsliv
 • Deltagelse
 • Materialitet
 • Socialitet
 • Krop