Billede af Anne-Lene Sand

Anne-Lene Sand

Lektor, Ph.d.

 • Ågade 10

  6000 Kolding

  Danmark

20102022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

I min forskning beskæftiger jeg mig primært med design og pædagogik, design antropologi og pædagogisk antropologi og jeg er bl.a. ansat på Designskolen til at udvikle feltet design og pædagogik. Tematisk forgrener min forsknings sig i to retninger: en retning omkring unge, leg, maker space, og pædagogik. En anden retning hvor pædagogik, børn, design for leg, inklusion og fællesskaber er i fokus.

Metodeudvikling og refleksiv metodebrug er et stort interessefelt for mig, hvor metodisk arbejde med designprocesser, sanser, materialer, steder, rum og mennesker er genstand for analytisk opmærksomhed. På Designskolen er jeg initiativtager til en indsats om design og etik med henblik på at reflektere og udvikle etik sensorisk og situationelt.

Jeg er ansvarlig for et forsknings- og udviklingsprojekt på Efterskolen Play om linjen Design og Konstruktion, hvor Designskolens undervisere skal udvikle og eksperimentere med undervisning omhandlende unge, design, leg og making.

Siden 2022 har jeg samarbejdet med Monash University og Helle Marie Skovbjerg og 16 ph.d.-studerende om ph.d.-workshops med legende akademiske tilgange til skrivning og videns produktion. Det har resulteret i en artikel i Qualitative Studies, som udkommer dette forår.

I samarbejde med norske forskere, har jeg for nyligt udgivet antologien Improvisasjon: byliv mellom plan og planløshet (2021), som rejser en kritik af standardiserede designs og overfladiske brugerinvolveringsprocesser, og handler om, hvordan man gennem improvisation kan designe byrum, som balancerer mellem plan og planløshed.

Jeg er dansk redaktør på Nordisk Tidsskrift for Ungdomsforskning og initiativtager og ansvarshavende redaktør for temanummeret Ungdomsoprør. Jeg er desuden medredaktør på et det nyudgivet temanummer med titel Designing for Play as Cultural Participation in Childhood. Seeking New Grounds for tidsskriftet Conjunction – Transdisciplinary Journal of Cultural Participation.

Jeg er ph.d.-vejleder og specialevejleder på Designskolen. Derudover indgår jeg i censorkorpset for pædagogisk antropologi, Aarhus Universitet.

Jeg har været på flere længerevarende feltarbejde, bl.a. i Gymnasiet (3 mdr.), Fritids- og Ungdomsskole regi, Århus Kommune (4 mdr.), urbane rum (2,5 år) og folkeskole (1,5 år).

Jeg har været gæsteforsker ved: University of British Columbia, Department for Education (2012), Roskilde Universitet forskningsprogrammet Space, Place, Mobility and Urban Studies (2013), The Swedish School for Sport and Health Science (2015), Institutt for samfunnsvitenskap, UiT, Norges Arktiske Universitet (2018, 2019). I perioden 2011-2019 har jeg været ansat som Ph.d.-studerende og Adjunkt på Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.

Forskningsområder

 • By
 • DIY
 • Selvorganisering
 • Ungdom
 • Kultur
 • Fritid
 • Deltagelse
 • Pædagogik
 • Pædagogisk antropologi
 • Improvisation
 • Design
 • Leg
 • Børn
 • Pædagogik
 • Praksisformer
 • hverdagsliv
 • Deltagelse
 • Materialitet
 • Socialitet
 • Krop