Design for Play - LAB for leg og design

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Det legende menneske er kernen i laboratoriet, og vi har en stærk tro på legen og på det den gør for os som mennesker. Vi ønsker at bidrage til kvalitetsfyldte legeoplevelser for både børn og voksne – i fritiden, i skolen, på arbejdet, udenfor, indenfor, i de gode tider og de svære tider – i hele livet. Vi bruger den legende tilgang som en integreret del af designprocessen - som en aktiv og nærværende måde til at åbne op for kreativiteten og for evnen til at forstille os det der endnu ikke findes.

Dansk design af leg tænker børn ind som medskabere og giver dem mulighed for at bruge deres egen fantasi til at sætte legen i gang og ikke mindst udvikle den.

I LAB for Leg & Design har vi i samarbejde med signifikante partnere undersøgt og defineret det danske DNA i design af leg, samt identificeret muligheder, udfordringer og barrierer for design af den gode leg. Derigennem har vi skabt et stort netværk indenfor legepraksis og legeforskning, både nationalt og internationalt, hvilket danner grundlaget for vores arbejde med Leg & Design.