Vi foreslår en model, som kan vælte siloerne og gøre byggeriet bæredygtigt

Press/Media: Press / Media

Description

Debatindlæg vedr. Grøn omstilling i byggeriet.

Subject

Byggeriets miljøaftryk, forskning i bæredygtige materialer og nye modeller til at analysere bygningers konstruktioner og arkitektur.

Der er to centrale begreber i den nye model:

Det ene – tektonik – vedrører bygningers ’konstruktion’ og det ’at konstruere’ i arkitektur. Tektonik kan således være et stærkt redskab til at styre ressourceforbruget i byggeriet og dets miljøpåvirkninger. Desuden kan tektonik anvendes til analyse af bygninger, som arkitektoniske og kulturelle manifestationer. Det andet – økologi – henviser til naturens systemer. Økologi refererer også til strukturer, der beskriver organismers indbyrdes afhængigheder, livscyklusscenarier og de måder, som materialernes egenskaber fremtræder på.

Det nye analyseredskab samler på den måde fagområderne tektonik, bygningskonstruktion, miljøvurdering og levetidsscenarier og muliggør en helhedsorienteret model til analyse af, hvordan bygninger påvirker og interagerer med vores naturgrundlag og mere generelle samfundsbehov.

Period21 Feb 2019

Media contributions

1

Media contributions

Keywords

  • ecology
  • tectonics
  • sustainable materials
  • construction