Tækket arkitektur: Tagrør som fremtidens byggemateriale

Publications: Contribution to journalJournal article

Abstract

Den globale økologiske krise, tvinger os til at tænke nyt, hvis vi vil sikre at naturens øko-systemer ikke ødelægges og at fremtidens generationer kan få ordentlige livsbetingel-ser. Radikale udfordringer kalder på radikale løsninger og derfor er CINARK’s bud på fremtidens byggeri baseret på ideen om: ’Radikal Tektonik’. Vi skal gentænke måden, vi bygger på og skabe et massivt fokus på de byggetekniske og arkitektoniske poten-tialer, som naturens egne fornybare materialer tilbyder. Fremtidens huse skal bygges af træ, ler, halm og tagrør – af biobaserede materialer, som ikke kræver en ressourcetung forædlingsproces og som kan skabe sunde, robuste og smukke huse i tæt samspil med naturens systemer.
De 9 studieprojekter, som præsenteres i dette nummer af TÆK, skal ses som et kig ind i fremtidens byggekultur, hvor vi med udgangspunkt i byggeriets materialepyramide bygger huse, som er sunde og hvor der er balance mellem menneske og natur.
Original languageDanish
JournalTÆK
Issue number2
Pages (from-to)4-7
Number of pages4
ISSN2246-3275
Publication statusPublished - Jun 2020

Artistic research

  • No

Cite this