Description

Formålet med dette projekt er at udvide mulighederne for lokal håndtering af regnvand ved at udvikle løsninger til bygninger som har klimatilpasningseffekt. De specifikke mål er gennem innovationsprocesser, bestående af innovationsforløb, workshops og prototypefremstilling, at
1. modne 2-3 idéer til løsninger til bygninger (nyopførte og ifm. renovering), som har klimatilpasningseffekt i forhold til fremtidens øgede regnvandsmængder. I modningsprocessen indgår en vurdering af hver idés styrker, svagheder og potentialer. Derud-over vil der være særlig fokus på byggetekniske udfordringer ved hver idé og hvordan disse overvindes og hvordan de kan fremstå som arkitektonisk robuste løsninger.
2. få etableret de relevante partnerskaber, som kan løfte idéerne videre.
3. Udarbejde planer og aftaler for videre innovationsforløb af idéerne, herunder anbefalinger til de særlige byggetekniske og konkrete arkitektoniske udfordringer som innovationsforløbene skal have fokus på.

Key findings

Et Idékatalog over designstrategier for klimatilpasning i byggeriet
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201631/07/2019