Billede af Beate Knuth Federspiel

Beate Knuth Federspiel

Konservator, Lektor

19972021

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

 

Uddannelser og ansættelser

1972: Exam.Art. Kunsthistorie, Københavns Universitet

1975: Exam.Art. Slavisk filologi, Københavns Universitet

1980: Konserveringstekniker, Det Kgl. Danske Kunstakademi, Konservatorskolen

1985: Afgang som konservator, Det Kgl.Danske Kunstakademi, Konservatorskolen

2003: Lektorbedømt af eksternt bedømmelsesudvalg (bestående af repræsentanter fra Københavns Universitet, Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet)

1980-1985: I forbindelse med videregående studier i konservering ansat som konserverings tekniker ved flg. institutioner:

Mauritshuis, Den Haag, Konserveringsafd.; Centraal Laboratorium voor Onderzoek van

Voorwerpen van Kunst en Wetenschap,(siden 1997: Instituut Collectie Nederland),

Amsterdam; Frans Hals Museet, Harlem, Konserveringafd.; Fælleskonservering Vest,

Århus Kunstmuseum; Statens Museum for Kunst, konserveringsafd.

1985: Ansat ved Nationalmuseet, Bevaringsafdelingen, Brede (halv tid)

og på Kunstakademiets Konservatorskole (halv tid)

1990: Fuldtidsansat ved Konservatorskolen

2004-2012: ansvarlig for undervisningsudbudet på Kulturarvens Forskerskole (bestående af en række sektorforskningsinstitutioner under Kulturministeriet)

2012-2017: arrangeret ph.d kurser fælles for det fusionerede KADK: Praksisbaseret viden, forårssem.2013, ph.d. skriveforløb (Teksten der skaber berettiget tillid), fælles ph.d. kursus KADK, samt ph.d kursus i ’Værkanalyse’ i samarbejde med de øvrig tre skole under KADK

Undervisning

Siden 1982 har jeg undervist på følgende institutioner :

Université Libre de Bruxelles, Section d’Histoire de l’Art, under Prof.PaulPhilippot)

1983-2004 har jeg undervist som ekstern lektor hvert andet semester på Institut for Kunsthistorie, Københavns Universitet, i maleriets teknik og terminologi (bachelorniveau) (fra 2001 kun på Åbent Universitet under kunsthistoriestudiet )

1984, 1985, 1988 og 1990: Kursusleder ved undervisningen i historiske maleteknikker på Stichting Restauratieatelier Limburg, og på Konservatorskolen i Maastricht.

1987: Forelæsninger på Håndarbejdsseminariet i Skals

1988, 1993 og 1995: Kursusleder ved undervisningen i historiske maleteknikker på The

Vanta Institute of Arts and Crafts, Helsinki. (hvert kursus af 2ugers varighed)

1996 og 1997: Forelæsningsrækker på Institutionen för Miljövetenskap och Kulturvård,

Göteborg Universitet, historiske maleteknikker, samt konserveringsetik og -teori

1998: Marts og april: forelæsninger på Kunstakademiets Arkitektskole Institut I, Bevaringshistorie og –teori

1999: Januar: 2 forelæsninger på Institut for Historie og Filosofi, Afd.for Arkæologi,

Kunsthistorie og Konservering, Oslo Universitet, historiske maleteknikker

2001 og 2003: Afdelingen for Teori of Formidling, Det Kgl.Danske Kunstakademi,

billedkunstskolerne: Forestillinger om kulturarv ved slutningen af det 20. århundrede

2001, 2002 og 2003: Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kultur, Tværæstetiske Studier:

Center for Museologi : Kulturbevaring i det 21. århundrede. Instrumenter og begreber

2004 : Oslo Universitet. Institut for konservering, Kunsthistorie og Arkæologi: Foredrag:

Conservation in Scandinavia.

2006 : 1 uges undervisning : Ravenna Universitet: ph.d. kursus: Principles in Conservation/

Restoration of Cultural Heritage

2008 : foredrag om dekorationsteknikker på rammer, Statens Museum for Kunst

2010 : 2 foredrag på Kunstmuseet Louisiana, Humlebæk I forbindelse med udstillingenFarven i

kunsten

2015 (januar) : forelæsningsrække ved Institutionen för Kulturvård, Gøteborg Universitet (om

historiske maleteknikker)

2016: 11.-12.4: Oplæg for KEP: Normative rammer for bygningsbevaring

2016: 21.11. to forelæsninger på folkeuniversitetet AU. Konserveringens kunst. Introduktion og renæssancen

Udover denne undervisning har jeg siden 1985 undervist på Konservatorskolen inden for områderne historiske maleteknikker, (et område jeg har opbygget og videreudviklet siden 1983 først på timebasis senere som fastansat); restaurering af maleri; samt kultur- og naturbevaring (et område som er indarbejdet i skolens curriculum på mit initiativ, og som jeg har videreudviklet siden 1995), samt udviklet et kursusforløb i videnskabsteori for konservatorer siden 2009.

Vejledningsopgaver på ph.d. niveau

2005-2009 projektvejleder for ph.d. stip. Rikke Stenbro, Arkitektskolen i Aarhus, (forsvaret februar 2010, Arkitektskolen i Aarhus)

2010-2013 Hovedvejleder for Cecil Krarup Andersen (afhandling indleveret 1.3.13 og forsvaret maj 2013, Konservatorskolen)

2008-2014 Hovedvejleder for ph.d.stip. Karin Vestergaard Kristiansen, Nationalmuseets bevaringsafd.(Afhandling indleveret 1.3.2014, forsvaret maj 2014, Nationalmuseet)

2011: Projektvejleder for Lise Ræder Knudsen, Konserveringscenter Vejle og Konservatorskolen (forsvaret november 2014, Konservatorskolen)

2012: Medvejleder for Silje Sollien, KADK, Arkitektskolen (forsvaret november 2014)

2014: Hovedvejleder for Anne Haack Christensen, Statens Museum for Kunst (indleveret afhandling 1.9.2017)

2017: Hovedvejleder for Tine Slotsgaard (indskrivningsdato 1.11.17)

Efteruddannelse som ph.d vejleder: jeg har deltaget i to seminarer / undervisningsforløb i ph.d. vejledning, dels som deltager i et forløb for ph.d vejledere på Kulturarvens Forskerskole (2005) (som jeg samtidig havde arrangeret), og senest på SDU: Seminar og workshop for erfarne ph.d. vejledere, oktober 2013

Deltagelse i bedømmelsesudvalg vedr. seniorforsker- og lektorbedømmelser: Har siden 2010 medvirket i senior- og lektorbedømmelser på Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Konservatorskolen.

Forskning og deltagelse i seminarer, konferencer m.v.

Kort opsummeret har jeg siden 1989 deltaget i en lang række nationale og internationale konferencer og seminarer, hvortil jeg har bidraget med oplæg og/eller videnskabelige artikler.

Fra 1998 til 2005 aktivt medlem af Museologisk Forskernetværk, dels som medarrangør af en række forskerseminarer og dels med en række artikler (især i Nordisk Museologi) samt bidrag til netværkets afsluttende antologi: Ny dansk museologi (udgivet på Aarhus Universitetsforlag 2005)

I Kaf-regi medarrangør af forskerseminarer (to i samarbejde med forskerskolen MAST ved SDU og et i samarbejde med Inst.for litteratur, kultur og medier, SDU)

Arrangeret og medvirket i ph.d. seminarer og -kurser på KADK (siden 2012)

Min forskning har især ligget inden for historiske maleteknikker og –materialer, samt faghistorien for konserveringsfaget/konserveringsvidenskaben og de normative rammer for bevaring (se nærmere beskrivelse: Forskningsområder)

Peer-review’er for følgende tidsskrifter: Nationalmuseets Arbejdsmark, Meddelelser om Konservering, Nordisk Museologi. Norsk museumstidsskrift udigves af Universitetsforlaget, Oslo Universitet, Norges Museumsforbund

Peer review’er for konferencer på: NIKU (Oslo)(2011-16), Nationalmuseet (Cinc) (2012-13)

Publikationer (udvalgte)

Sammen med Cecil Krarup Andersen og Pia Clemmensen: Bridging conservation practice and science. A study of encapsulation theory and knowledge transfer in the education of conservators, Meddelelser om Konservering, 2018

Beate Knuth Federspiel: Naturkatastrofen – om oversvømmelsen i Firenze.

Særnummer af tidsskriftet Sfinx, 2015)

Beate Knuth Federspiel;

Kulturarv – et begreb til forhandling.

Nordisk Museologi, nr 1, 2012 s. 4-19

Beate Knuth Federspiel;

Hvorfor bevare ?

I: Danske Museer, temanummer, april 2009

Beate Knuth Federspiel; Dekorationsteknikker på malerirammer I: Rammens kunst, 171-202, 2008 Statens Museum for Kunst

Beate Knuth Federspiel:

International Journal of Intangible Heritage, anmeldelse af nyt videnskabeligt tidsskrift

I: Nordisk Museologi 1, 130-132, 2007

Beate Knuth Federspiel:

Jan Turtinen:Världsarvets villkor. Anmeldelse af doktordisputats

I: Nordisk Museologi 1, 133-135, 2007

Beate Knuth Federspiel; Kulturarvens Forskerskole, København I: Nordisk Museologi 1, 95-96, 2006

Beate Knuth Federspiel; Institutionaliseringen af bevaringstanken i Danmark. Oldsagskommissionens kommissorium 1807. I: Ny dansk museologi, 89-102, 2005

A. HejlskovLarsen; Beate Knuth Federspiel; B. Ingemann; C. Mordhorst; H. Dam Christensen Forholdet mellem praktisk museumsarbejde og museologiske uddannelser I: Danske Museer 2, 30-35, 2005

Beate Knuth Federspiel;

Forestillinger om kulturarv og bevaring

I: Forskningsbegreber og vidensformer: Kulturarv, samlinger og kunstuddannelser

Kulturministeriets Forskningsudvalg 2004

Beate Knuth Federspiel; En ny skole på Kunstakademiet : Konservatorskolen 1973-2004 I: Kunstakademiet 1754-2004 II, 345-395, 2004 Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

Beate Knuth Federspiel; Konserveringsbegrebet i det 20.århundrede I: Nordisk Museologi 1, 3-16, 2003

Beate Knuth Federspiel; Apel : en oversigt over de juridiske og professionelle forpligtelser for konservatorer I: Meddelelser om Konservering 2, 32-33, 2002 Nordisk Konservatorforbund;NKF

Beate Knuth Federspiel; The definition of the conservation profession and its field of operation : issues in the 21st century I: Occasional Paper 145, 2001 British Museum

Beate Knuth Federspiel; Den store fortælling om menneskets historie I: Håndværk i 2000 år : indlæg på symposiet "Håndværk i 2000 år", 191-193, 2001 Det Kongelige Danske Kunstakademi; Konservatorskolen

Beate Knuth Federspiel; The preservation of industrial objects I: Journal of Transport Museums 25, 53-57, 2001 The International Association of Transport Museums;IATM

Beate Knuth Federspiel; Our Creative Diversity and contemporary issues in conservation I: 12th Triennial Meeting, 166-172, 1999 ICOM

Beate Knuth Federspiel; Conservation during the past 25 years and its advancements in the 25years to come I: 25 Years School of Conservation : Jubilee Symposium : preprints, 53-55, 1998 Det Kgl. Danske Kunstakademi; Konservatorskolen

Beate Knuth Federspiel; Bevidstheden om kulturarven og incitamenter til bevaring I: Nordisk Museologi 2, 3-16, 1998

Beate Knuth Federspiel; Konservering og filosofi I: Meddelelser om Konservering 2, 34-36, 1997 Nordisk Konservatorforbund;NKF

Beate Knuth Federspiel; Questions about medieval gesso grounds I: Historical painting techniques, materials and studio practice : preprints University of Leiden, June 1995, 58-64 Getty Conservation Institute

Beate Knuth Federspiel; Det bevægelige maleri : om spejle og deres billeder I: Argos 7-8, 157-168, 1990

Beate Knuth Federspiel; Experiences with Cennini I: The didactics of interpreting historical sources, 10 s., 1988 Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap

Beate Knuth Federspiel; P Hadsund Spejlene i Selsø riddersal I: Nationalmuseets Arbejdsmark, 39-50, 1988

Beate Knuth Federspiel; Akvarel og rejse, i: Vandfarvesocietetet i Viborg 1986, 6-46, 1986 Skovgaard Museet i Viborg

Forskningsområde

Forskningsområder

Maleteknikker og tavs viden. 
Min forskning ligger især inden for historiske maleteknikker og –materialer, med særlig vægt på middelalderteknikker og tolkning af historiske, skriftlige kilder om maleri og materialer, som gennem tiden har været anvendt i maleri (fortrinsvis i forhold til træ og lærred som bærende underlag). I analysen og tolkningen af skriftlige kilder indgår rekonstruktioner på grundlag af både kildernes beskrivelser og tekniske analyser af materialer og måden, de er blevet brugt på. Rekonstruktioner viser sig ofte at være en vej til en ny indsigt i den håndværksmæssige kunnen og viden, som ikke kan læses i kilderne eller i tolkningen af de tekniske undersøgelser. Tavs viden er derfor et forskningsområde, som kan inddrages i undersøgelser af maleteknik. Tavs viden er et forholdsvis nyt forskningsområde, som kan lægge en nyt perspektiv på vores indsigt i og forståelse af maleriers udførelse.

Faghistorie
Faghistorien og udviklingen af konservering som en selvstændig disciplin udgør et forskningsområde, som jeg har en særlig interesse i: Konservering har udviklet sig som fag – og siden som en videnskabelig disciplin - inden for museumstraditionen og i takt med denne. Derfor er museologien en beslægtet disciplin, som i høj grad kan bidrage til en mere nuanceret forståelse af bevaringstankens ’synliggørelse’ (i form af en beskrevet faglighed og institutionaliseringen af beskyttelsen af kultur/naturarv), hvilket jeg har forsøgt at afdække i en række undersøgelser – især af forvaltningens tekster, som afspejler (ofte indirekte) incitamenter til bevaring og en bagvedliggende ideologi. Her har især udviklingen af den statslige forvaltning af (til en begyndelse) oldtidsminder i Dk, været i fokus i mine undersøgelser. I det større perspektiv har jeg i en række artikler forsøgt at bidrage til indsigten i sammenhænge mellem den internationale lovgivning på kultur/naturområdet og hvordan de normative instrumenter er med til at definere hvilke betydninger, der i denne sammenhæng tilskrives kultur- og naturarv. Strukturforandringer i samfundet, opkomsten af nye begreber og nye normative instrumenter er tæt forbundne elementer. En forståelse af sammenhænge mellem ’bevaringsbevidstheden’ og den politiske praksis kan bidrage til en udvidet forståelse af, hvilken rolle bevaring spiller i nutiden samfund, og til at aktualisere konservering som en på én gang teknisk og social praksis.

Forskningsområder

  • Konservering
  • Teori og praksis
  • Faghistorie
  • International og national lovgivning til beskyttelse af kultur- og naturarv
  • Restaurering af maleri på træ og lærred
  • Kultur- og naturarv
  • Materialer
  • Historiske maleteknikker og tavs viden
  • Restaurering og transformation
  • Restaureringsteori og praksis