Designskolen Kolding

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Designskolen Kolding blev etableret i 1967 og forskningsakkrediteret i 2010. Vi udbyder designuddannelse på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau med undervisning, som bygger på innovativ praksis og forskning i tæt samarbejde med erhvervslivet. Selv om skolen er relativt lille, med omkring 400 studerende, nyder den stor international anerkendelse som et designuniversitet, hvor studerende kan arbejde med redskaber, teknikker, koncepter og metoder i et internationalt miljø og med nem adgang til gode værkstedsfaciliteter. Designskolen tilbyder udover bachelor-, kandidat og ph.d.-programmer en diplomuddannelse i designledelse, samt kurser og konsulentydelser.

Design for People, Planet, Play
Vi mener, at det overordnede mål for ethvert universitet må være at generere og overføre viden på måder, som skaber værdi på mange samfundsniveauer. Vi ønsker med netop vores viden at udfordre og styrke fagområderne industrielt design, kommunikationsdesign, modedesign, tekstildesign og accessory design i en samfundsmæssig kontekst ved at fokusere på tre strategiske fokusområder, som vi kalder Design for People, Design for Planet og Design for Play. Det betyder, at vi dedikerer vores kandidatuddannelse og en stor del af vores forsknings- og udviklingsaktiviteter til problemstillinger, som vedrører bæredygtighed, social design og leg.

Partnerskaber og vekselvirkning
Vi arbejder målrettet på at nedbryde adskillelsen mellem forskning og uddannelse og mellem uddannelse og forretningsudvikling. Det gør vi ved at skabe en organisation, som understøtter tværfagligt samarbejde og forbindelsen mellem vidensproduktion og undervisning.

I regi af tre laboratorier – Laboratoriet for Bæredygtighed og Design, Laboratoriet for Socialt Design og Laboratoriet for Leg og Design – bidrager vores forskning og udvikling til at udvikle og vedligeholde vores designuddannelse, så den er relevant og kan føde ind i fremtidens arbejdsmarked. Det betyder, at hovedparten af de ansatte her bidrager til både vidensudvikling og undervisning.

Vi er samtidig optaget af at bygge stærke partnerskaber med relevante virksomheder og offentlige institutioner, for at sikre vores studerende unikke læringsmiljøer samt interessante samarbejdsmuligheder for forskere og udviklere. Forskningen på Designskolen Kolding bidrager således til en øget forståelse af den vigtige rolle, som design spiller i udviklingen af et samfunds innovative dynamik. Skolens forskning støtter udviklingen af begreber og metoder inden for designstyrede innovationsprocesser i både erhvervs- og kulturlivet samt den offentlige sektor, ligesom forskningen også er vigtig i den kontinuerlige forandring af desigunddannelsernes vidensbase.

Designskolen Kolding er dedikeret til at uddanne studerende, der kan være med til at opfylde FNs verdensmål, og vi forsøger derfor både at påvirkeden globale dagsorden, samt styrke små og mellemstore virksomheder, så de rykker sig mod en mere bæredygtig fremtid.

Publikationssamarbejder i løbet af de sidste 5 år.

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller