Billede af Vibeke Riisberg
  • Ågade 10

    6000 Kolding

    Danmark

20022023

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Med en baggrund som tekstildesigner har Vibeke Riisberg bidraget betydeligt  til skiftet fra det analoge til det digitale i tekstildesign både gennem designforskning og i praksis, hvor hun introducerede digitale værktøjer tilbage i 1987. Vibeke Riisberg har været central for udviklingen af designforskningen på designskolen, hvor hun som den første startede sin ph.d. i 2001. Hun er bl.a. optaget af, hvordan æstetiske virkemidler som ornamentik, farver og stoflighed kan spille sammen med funktion og bæredygtighed. Hun har udviklet undervisningsformater for tekstil- og modestuderende, der giver dem redskaber til at tænke bæredygtighed ind i designudviklingen og hele værdikæden. Vibeke Riisberg deltager i flere projekter og forskningsgrupper – bl.a. projektet VIGGA om bæredygtigt børnetøj og forskningssamarbejde med SDU om designæstetik.

CV

Uddannelse:

1977       Tekstildesigner, Skolen for Brugskunst (Danmarks Designskole)

2006       Ph.d, Arkitektskolen Århus / Designskolen Kolding

 

Efteruddannelse:

1975        Voksenpædagogisk grundkursus, Københavns Kommune

1986        Computergrafik, Teknologi og Informatik Centret, København

1987        Computergrafik, School of Visual Arts, New York, USA

1993        Livscyklusvurdering, Danmarks Tekniske Universitet

1996        Forskningsmetodik, Danmarks Designskole

1998        Master Class / seminar Sustainability, Designfonden

1998        Pædagogisk efteruddannelse 1, Danmarks Designskole

1999        Pædagogisk efteruddannelse 2, Danmarks Designskole

 

Tidligere/sideløbende beskæftigelse og selvstændig virksomhed (erfaringer fra  kunstnerisk praksis og/eller erhverv):

1977-82   Værksted i København, unikaopgaver og tekstilkunst, udstillinger i Danmark og Skandinavien

1980-82   "Color 80", Gruppen deltager i en række internationale salgsmesser med tekstildesign

1982 -      Forelæsninger i ind- og udland om egen praksis og undervisning i bæredygtigt design

1982-92   Stifter og medejer: Tastemain & Riisberg designstudie, Paris/København. Kunder Europa, USA, Japan

               Trendoplæg, vævede, strikkede og trykte prototyper til tekstilindustrien

1992-       Textildesign og tekstilkunst, kunder og udstillinger i Skandinavien, Europa, USA og Japan

1992-95   Medlem af bestyrelsen for Forårs- og Efterårsudstillingen på Charlottenborg

1993-99   Medarrangør Biennalen for Kunsthåndværk og Design

1996        Medarrangør Internationalt Seminar: Materiale & Mening, Danmarks Designskole

1999-00   Konsulent udvikling af databasekoncept: Bæredygtige designprincipper for tekstil &
               beklædning

               Støttet af Den Grønne Fond                   

2000        Medarrangør: Digitalitet og Textildesign, International konference, Designskolen Kolding 

2000-01   Fagleder tekstilafdelingen Designskolen Kolding

2004        Medarrangør: Digitale Designprodukter, Peer reviewed konference, Designskolen Kolding
 


Udstillinger, værker og/eller udsmykningsopgaver:

2000         Jubilæumsudstilling 125 år,  Danmarks Designskole, København 

                Dansk Form, Stilwerk Hamborg, Tyskland

                Mode, design og bæredygtighed, Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg

                Form III, Svendborg Kunstbygning, Svendborg

2001         "Digital Files" seperat udstilling Hordaland Kunstsenter, Bergen, Norge

2004         Biennalen for Kunsthåndværk og Design, Kunstmuseet Trapholt, Nordjyllands Kunstmuseeum Udstillinger, værker og/eller udsmykningsopgaver:

2000         Jubilæumsudstilling 125 år,  Danmarks Designskole, København 

                Dansk Form, Stilwerk Hamborg, Tyskland

                Mode, design og bæredygtighed, Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg

                Form III, Svendborg Kunstbygning, Svendborg

2001         "Digital Files" seperat udstilling Hordaland Kunstsenter, Bergen, Norge

2004         Biennalen for Kunsthåndværk og Design, Kunstmuseet Trapholt, Nordjyllands Kunstmuseeum

 

Legater og priser udvalgte:

 

2008        Kulturministeriet forskningspulje

2000        Ole Haslund's hæderslegat

1999        International Design Eco Award - 2. Præmie, London, med Krogh, Kjær & Widholm

1998        Designfonden, Hæderslegat for arbejdet med bæredygtigt design

1998        Thorvald Bindesbøl Medaljen, Det Kongelige Danske Kunstakademi

1994-97   Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat

 

Andet repræsenteret i  bla.:

2009        Tekstilkunst i Danmark 1998-08, Borgen

2004        Techno Textiles 2, Thames & Hudson, London

2000        Mode, Design og Bæredygtighed, Nordjyllands Kunstmuseum,

               Danmarks Designskole 1875-2000, Jubilæumsbog

1999        Modern Nordic Design Series Denmark, Heilongjiang Science & Technology Press, Kina

               Designmaskinen, Gyldendal

               Tekstilkunst i Danmark 1988-98, Borgen

1998        Techno Textiles, Thames & Hudson, London

1994        2010 Textiles and New Technology, Artemis, London

1992        Symmetry Studio Van Nostrand, New York

1990        The New Textiles Trends and Traditions, Thames & Hudson, London

 

Uddannelse

Undervisningserfaring:

1980-00   Timelærer Danmarks Designskole

1982        Gæstelærer Kunsthåndværkerskolen, Oslo

1998‑00   Timelærer Designskolen Kolding

1999        Gæstelærer Myndlista‑og Handidaskoli, Reykjavik

2005 -      Bivejleder Ph.d studerende Kirsten Nissen

2007 - 10 Bivejleder Erhvervs Ph.d studerende Anne Louise Bang

2009        Opponent Master opgave Borås University College

2011        Opponent Ph.d afhandling Flemming Tvede Hansen, Danmarks Designskole

2011 - 14 Hovedvejleder Ph.d studerende Tine Ebdrup

2012 - 15 Hovedvejleder Ph.d studerende Karen Marie Hasling

2015 -      Hovedvejleder Ph.d studerende Anna-Mamusu Sesay 

2015 -      Bivejleder Ph.d studerende Louise Ravnløkke 

2015        Opponent Ph.d afhandling jeppe Emil Mogensen, Aalborg Universitet

2015        Opponent Ph.d afhandling Ulla Ræbild, Designskolen Kolding

2016        Opponent Ph.d afhandling Pia Pedersen, Designskolen Kolding

Kunstnerisk udviklingsarbejde (forsøgs- og udviklingsprojekter):

2009-10     Hybrid fiber belysning rettet mod et mindre økologisk fodaftryk. Projektet skal afdække, hvorvidt det er energimæssigt, økonomisk, socialt og teknologisk realistisk under danske forhold at udnytte mulighederne indenfor hybrid fiberbelysning - systemer, der direkte flytter solens lys indendørs via lysledere. Designskolen Kolding bidrager med formgivningsmæssige undersøgelser af amaturer og eksperimenterende design med optiske fibre. Udviklingsprojekt med DTU Fotonik, RUC inst. Miljø, Samfund og Rumlige Forandring, Ibsen El-anlæg. Støttet af El-forsk fonden

Forskningsprojekter

2007-10     Regulering af Dagslys i offentligt miljø. Projektet undersøger, hvordan dekoration kan indgå funktionelt og æstetisk i regulerbare dagslysafskærmninger, som kan skabe en behagelig stemning og foranderlige æstetiske oplevelser for brugerne i kontormiljøer. Fokus er endvidere påoptimal udnyttelse af dagslyset, der kan medvirke til energibesparelser. Forskningsprojekt er støttet af Kulturministeriets forskningspulje, Dansk Center for Designforskning og virksomheden KVADRAT

2008-11     Brugerdreven Innovation og kommunikation af tekstile kvaliteter. Projektets formål er at udvikle viden samt afprøve metoder til at involvere brugere i udviklingen af nye tekstile kvaliteter og nye typer produkter. Projektet gennemføres i samarbejde mellem de to virksomheder: Kvadrat og Trevira-Neckelmann, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Designskolen Kolding og Danmarks Designskole.

2009-11     Digital Crafting forskningsprojekt omkring digitaliseringens betydning for design og  produktion. Projektpartnere Centre for IT and Architecture, Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitektskolen i Aarhus, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Teknologisk Institut, The Spatial Information Architecture Laboratory, RMIT, Melbourne, University of Brighton. Støttet af  Forsknings-og Innovationsstyrelsen, Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK)

2014-16 VIGGA – et nyt forretningskoncept der fremmer bæredygtighed og deleøkonomi. Designskolen Kolding  arbejder sammen med Syddansk Universitet, firmaet VIGGA, Plan Miljø og Innovationsnetværket Bolig & Livsstil på et forsknings- og udviklingsprojekt om børnemode, deleøkonomi og genbrugspraksis. Forskere fra DK og SDU undersøger bl.a., hvilke faktorer der spiller ind når forældre vælger tøj til deres mindre børn, herunder hvad der evt. får dem til at vælge at abonnere på VIGGA konceptet. I vores forskning ser vi på, hvad der sker når fokus flyttes fra produkterne selv til forbrugerne og deres adfærdsmønstre. Der er således tale om et overvejende empirisk studie, der ser på en række faktorer og aktører som indgår i VIGGA konceptets cirkulære system. Designskolen Kolding har som særlig opgave at udvikle nye design og strikkvaliteter med henblik på at imødekomme de krav en abonnementsordning stiller til æstetik, bæredygtighed, slid og vedligehold af børnetøj. VIGGA anvender udelukkende GOTS (Global Organic Textile Standard) certificeret økologisk bomuld, der dyrkes i Indien, hvor tekstilerne også strikkes og tøjet sys. Hvert stykke tøj genbruges i snit af otte forskellige familier. 

Projektet er støttet af Erhvervsstyrelsens fond til Grøn Omstilling Læs mere på: http://www.vigga.us/#bornetoj-pa-en-ny-made

 

Forskningsområder

  • Kunsthåndværk
  • Mode og tekstil
  • Æstetik og form

Publikationssamarbejder i løbet af de sidste 5 år.

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller