Landbrugets Kulturfond: Arbejdslegat

Pris: Priser

Beskrivelse

Til formidling af ph.d.-afhandlingen 'Industrialiserede Storlandbrug i Danmark'