Landbrugets Kulturfond: Arbejdslegat

  • Rentz-Petersen, Nee (Modtager)

Pris: Priser

Beskrivelse

Til formidling af ph.d.-afhandlingen 'Industrialiserede Storlandbrug i Danmark'