Billede af Nee Rentz-Petersen

Nee Rentz-Petersen

Arkitekt, Ph.d.

20032014

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Curriculum vitae

2011 - 2014 Forskningsadjunkt, Kunstakademiets Arkitektskole, Insitut 3

Projekt: 'Det Jordløse Landbrug i Industrikvarteret'

Forskningsprojektet Det Jordløse landbrug i Industrikvarteret undersøger de rumlige og æstetiske konsekvenser ved at anlægge jordløse landbrug i bynære industrikvarterer.

Problemstillingen har direkte berøring til den aktuelle situation i byernes periferi, hvor der ses en stigende tendens til at industrikvarterer tømmes og langsomt går i forfald, i takt med at flere og flere virksomheder vælger at flytte deres produktion væk fra Danmark.

Industriområderne er vitale områder i forstadens transformation, da de besidder et stort potentiale for at skabe rumlig sammenhæng mellem omkringliggende boligområder, byrum, stier og naturområder i det åbne land, og der er derfor behov for en funktionsmæssig, arkitektonisk, landskabelig og rekreativ omstilling af disse arealer.

Implicit i projektets udforskning af storlandbrugenes skalamæssige og æstetiske konsekvenser i industriområderne ligger derfor undersøgelser af, hvorvidt jordløse landbrug i industrikvartererne har potentiale til at reaktivere de funktionstømte industrikvarterer, og tilføre områderne ny æstetisk kvalitet og arkitektonisk udvikling.

Projektet er finansieret af Det Frie Forskningsråd, FKK

 

 

Publikationer og artikler

2014 Dansk Landbrug i Det 21. Århundrede, Resumé af post doc rapport, KADK

2014 Det Jordløse Landbrug i Industrikvarteret, post doc rapport, KADK

2013 Landskabsplanlægning for nye storlandbrug, Kompendie, Kunstakademiets Arkitektskole

2013 Nye veje for fremtidens landbrugsbyggeri, Artikel, Realdania

2013 Fremtidens Svinestald - placering, formgivning og proces, m. Karsten Willeberg-Nielsen, Hyologisk Tidsskrift

2011 Energiafgrøder i Landskabet, Landskab 8-2011

2011 Storlandbrug i Danmark - landskab og beplantning, kompendie, Kunstakademiets Arkitektskole

2010 Industrialiserede Storlandbrug i Danmark, ph.d.-afhandling Kunstakademiets Arkitektskole

2008 En industriel symbiose, artikel i klimapublikation, Landbrugsrådet 

2006 Landbruget og Kulturlandskabet - en historisk oversigt, Proces, Kunstakademiets Arkitektskole 

2006 Lad landbrugets bygninger følge med tiden, Artikel i oplæg til idékonkurrencen 'Fremtidsgårde' / Realdania

2005 Hvidbog om fremtidens landbrugsbyggeri, COWI, diverse bidrag

2005 Byg et gartneri oven på svinestalden, Artikel i Landbrugsavisen 

2005 Den urbane gris, Kronik i Politiken 

2004 Udvikling af fremtidens landbrugsbyggeri,Artikel, Arkitekten 

  

Udstillinger, legater mv.

2011 FDB's Grønne Idépris, Innovationsprisen, tildelt projektet Pig City

2011 Modtager af Sapere Aude / Ung Eliteforsker, Det Frie Forskningsråd

2010 Den Danske Designpris, Visionsprisen 2010/11

2010 Statens Kunstfond, arbejdslegat til redaktion og udgivelse af phd.-afhandling

2010 Landbrugets Kulturfond, legat til formidling af ph.d.-afhandling

2010 Udstilling, Danmarks Design Center: Den Danske Designpris

2009 Udstilling, Copenhagen Climate Exchange: Pig City

2008 Udstilling, Århus Kommune: Fremtidens Landbrug

2008 Realdania, arbejdslegat til forundersøgelse, Fremtidsgårde

2007 Konkurrence 'Fremtidsgårde', 1. præmie (i samarbejde med bl.a Gottlieb Paludan Arkitekter)

 

Præsentationer

2013 Hjørring Kommune, Farm City

2013 Naturerhvervstyrelsen, Konference om 'Månegrisen': Arkitektur og landskabsindpasning

2012 Erhvervsakademi Dania: Det Jordløse Landbrug

2011 AgroTech og VFL: Energiafgrøder i Kulturlandskabet

2011 Kunstakademiets Arkitektskole, Festforelæsning

2011 Videnscentret for Landbrug, Plantekongres 2011

2011 Sarka Konference 2011

2011 Kommunernes Landsforening, Temadagen Landbrugenes plads i landskabet

2010 Christiansborg, Folketingets Miljøudvalg

2010 Danmarks Naturfredningsforening, Planfagligt Udvalg

2010 Videnscenter for Landbrug, Industrialiserede Storlandbrug i Danmark

2010 Landbrug og Fødevarer, Eksportrådet

2010 Kunstakademiets Arkitektskole, Ph.D. Forsvar

2009 Danmarks Naturfredningsforening: Copenhagen Climate Exchange

2009 Landbrug og Fødevarer, Symposium ‘Creating the right environment’

2008 Århus Kommune, Forskningens Døgn

2007 Arkitektforeningen, Åbent Land Netværk

2005 Danske Landskabsarkitekter, Årsmøde

2005 Landbrugets Rådgivningscenter, symposium 'Fremtidens Staldbyggeri'

2003 - Diverse interne forelæsninger, Kunstakademiets Arkitektskole

 

Uddannelse

2010 Ph.d.-grad, Kunstakademiets Arkitektskole, Institut 3

2003 Cand. Arch, Kunstakademiets Arkitektskole, studieafdeling 9 

Forskningsområder

  • Byggeri
  • Historie og kultur
  • Landskab