Landbrugets Kulturfond: Arbejdslegat

Prize: Prizes

Description

Til formidling af ph.d.-afhandlingen 'Industrialiserede Storlandbrug i Danmark'