Varmeisoleringens tektonik - Hvad er der i fortiden for fremtidens byggeri?

Project Details

Description

RESUMÉ
Denne afhandling undersøger slægtskabet mellem historiske varmekomfortskabende bygningselementer og nutidens instrumentelle forståelse af varmeisolering. Dette gøres gennem en tektoniske kortlægning af bygningselementer i den historiske landbokultur, der kan have haft til formål at hæve varmekomforten. Afhandlingens formål er at diskutere, om de historiske logikker kan være begrebsdannende for fremtidens bygningskultur?
Indledningsvist gennemgås nutidens standard for varmeisolering set gennem lovgivning og byggetekniske anvisninger. Herigennem vises det, at nutidens standard ikke promoverer konkrete materialer eller byggeteknikker, men alligevel fremmer et begrænset omfang af løsninger. Dette stiller spørgsmålstegn ved, om eksisterende regler er for fastlåste i forhold til at finde løsninger på de klima- og miljøproblematikker, som byggeriet står overfor i dag? Afhandlingens hovedundersøgelse er baseret på et feltstudie af historiske bønderbygninger. Feltstudiet udpeger 9 bygningselementer, der kan have haft til hensigt at sikre bygningens varmekomfort og derved skabe et lunt hus. De 9 bygningselementer granskes nærmere i et tektonisk undersøgelseskoncept, hvor der kigges på deres fysiske fremtoning (ontologi) og udformning, dekoration samt folkelige fortællinger om elementerne (kosmogoni). Herigennem peges der på, om landbokulturen har haft en procedural viden om, at bygningselementerne bidrog til at skabe lune huse. Undersøgelsen peger også på bygningselementernes tektoniske logik og deres indbyrdes slægtskaber. Afslutningsvist diskuteres landbokulturens logikker og nutidens varmeisoleringsteknikker med henblik på at finde tektoniske forskelle og ligheder. Derudover ses der på, om de historiske logikker kan være begrebsdannende for en fremtidig tektonisk forståelse af varmeisolering.
Afhandlingens videnskabsteoretiske afsæt tager udgangs-punkt i fænomenologien, hvor det arkitekturteoretisk felt tektonik er afhandlingens metodologiske baggrund. Med udgangspunkt i Stoffwechslenteorien og tektonikkens dualistiske koncepter, som spænder mellem det abstrakte og konkrete, udvikles der et undersøgelseskoncept, hvorigennem de historiske byggeskikke studeres. Tektonikbegrebet læses ud fra dets antropologiske ideophav, som har præget bl.a. arkæolog Carl Bötticher (1806-1889) og arkitekturteoretikerne Gottfried Semper (1803-1879) og Kenneth Frampton (1930).
Short titleVarmeisoleringens tektonik
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201505/07/2019