Forskningsudvalg Designskolen Kolding (External organisation)

Activity: Membership Membership in committee, council, board

Description

Forskningsudvalget har til opgave:
• at bistå ved udvikling af institutionens forskningsplan
• at bistå ved udarbejdelse af forskningsansøgninger
• at anbefale medlemmer til bedømmelses- og ansættelsesudvalg til forskningsstillinger
• at sikre sammenhæng mellem bibliotek, vidensopbygning og uddannelse

Forskningsudvalget består af forskningschef, uddannelseschef, 2 fagledere, to seniorforskere, bibliotekar, en ph.d. stude- rende, forskningssekretær og en fastansat underviser. Forskningschefen er formand for udvalget. Forskningssekretæren er sekretær for forskningsudvalget. Udvalget kan suppleres med projektansat forskningspersonale.

De enkelte faggrupper udpeger selv repræsentanter til udvalget; forskere og undervisere for en periode af tre år, ph.d. studerende for en periode af et år.
Forskningschef, uddannelseschef, fagledere, seniorforskere, ph.d.-studerende og underviser har stemmeret. Forskningsudvalget mødes to gange per semester – og kan derudover træde sammen efter behov.


Body type: forskningsudvalg
Period20112012
Held atForskningsudvalg Designskolen Kolding, Denmark