Spaces of Danish Welfare, ansøgning til FKK

Projektdetaljer

Beskrivelse

‘Spaces of Danish Welfare’ er et forskningsprojekt på Kunstakademiets Arkitektskole
om de rumlige aspekter af danske velfærdssystemer. Projektet undersøger de
forandringer, en række velfærdssystemer undergår i disse år gennem seks konkrete
og lokalt forankrede studier af ældrepleje, psykiatri, hospitaler, skoleinklusion samt
byområder med dalende befolkningstal. Formålet er at analysere, diskutere og
synliggøre de forandringer, der foregår i disse områder, med fokus på hvordan de
rumlige ændringer indvirker på hinanden og på en gang afmonterer og forstærker
velfærdssystemerne. Projektet er tværfagligt, og bringer perspektiver fra
antropologi og arkitektur/urbanisme sammen for at kunne spørge kvalificeret til,
hvilken rolle de rumlige forandringer spiller i folks hverdagsliv og hvilke
implikationer dette har for arkitektur og planlægning. Dette perspektiv vil
tilvejebringe nye måder at betragte velfærdssystemers dynamik på, som kan
supplere og nuancere den eksisterende forskning gennem fokus på konkrete cases,
nutidige transformationer og rumlige aspekter. Gennem opbygning af en
sammenhængende teoretisk ramme, og særligt gennem udvikling af nye visuelle
metoder vil projektet udfolde konkrete og komplekse, men også ofte usynlige
rumlige tilstande og forandringer på tilgængelige og forståelige måder. Projektet
indskriver sig i en global debat, hvor interessen for de nordiske velfærdssystemers
potentialer og udfordringer har været stigende efter krisen i 2007/8.

Nøgleresultater

Der blev opnået bevilling på ca. 4,6 mill fra FKK
AkronymSDW
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato05/01/201529/04/2016

Emneord

 • Arkitektur
 • antropologi
 • Velfærdsamfund, arkitektur & design
 • Velfærdsstat
 • Rum
 • Urbanisme
 • Velfærdsby
 • Inklusion
 • Hospitaler
 • Ældrepleje
 • Psykiatri