Når Byen Skal Tilpasses Landskab og Klima >< Muligheder og metoder i planlægningspraksis

Projektdetaljer

Beskrivelse

ErhvevsPhD hos Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Støttet af Innovationsfonden.

Klimaforandringerne vil forøge den årlige nedbørsmængde og forårsage oftere og mere intense skybrud, hvilket vil påvirke selve fundamentet for danske byer, og udfordre den måde hvorpå vi planlægger byudvikling. Det er essentielt at fremtidige planer kan anerkende nøgleegenskaber i landskabet, som hidtil er blevet mere eller mindre overset. Målet med nærværende forskningsprojekt er at bidrage til at overkomme denne udfordring, ved at undersøge hvorvidt design metoder i den kommunale planlægningspraksis kan forbedres.
Designmetoder anvendt i forbindelse med udarbejdelse af dele af Aarhus kommune Kommuneplan bliver undersøgt gennem observationsstudier. Samtidig udføres eksperimenter omkring landskabslæsning, - visualisering og strategiske planer for Aarhus. Antagelig vil det vise sig, at det er muligt at forbedre planlægningen ved dens udspring – i de metoder hvormed planer tilvejebringes. Foreløbige resultater viser imidlertid, at der sandsynligvis eksisterer et samtidigt behov for mere grundlæggende systemændringer som relaterer sig til rammebetingelser, lovgivning og forståelse. Alligevel kan det vise sig frugtbart at kvalificere state-of-the-art designmetoder, som kan forbedre evnen til at anvende landskabet som strategisk ressource, og dermed modne planernes evne til at guide en byudvikling, der er robust overfor klimaforandringerne.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato06/08/201806/08/2021

Emneord

 • klimatilpasning
 • byplanlægning
 • Landskab
 • landskabsanalyse
 • kortlægning
 • byudvikling
 • Kommuneplanlægning
 • Vandhåndtering
 • Regnvand
 • Bæredygtig byudvikling
 • Research by design
 • Resiliens
 • liveability
 • LAR
 • Klimasikring
 • Observationsstudier
 • Aktør-netværksteori
 • case study