Projektdetaljer

Beskrivelse

Executive summary
Projektet tager udgangspunkt i klimaforandringerne og deres påvirkning på vores årstider og den kultur som årstiderne gennem tiden har skabt, b.la gennem kirkelige handlinger og salmebogens århundrede-lange digterværk. Projektets ide er at vi må ændre os selv, før vi kan ændre verden. Vi må ændre vores tankebaner, vores adfærd og vores forbrugsmønstre. Det gør vi først og fremmest ved at integrere mandlige og kvindelige værdier i vores individuelle liv. Den forestående klima katastrofe er båret frem af et ensidigt fokus på vækst, effektivitet, volumen og merværdi. Dette værdisæt må afbalanceres af et fornyet fokus på det cykliske, det langsomme, det kvalitative, det livsfulde.

I praksis arbejder projektet med en større opsætning af papirsblomster som et løvhang i det kirkelige rum. Denne baldakin af kirsebærsblomster danner rammen om et symposium, hvor community-work med menigheden, koncerter, debat og events peger på en ny værdisætning af årstiderne, vores modersmål og sangskat, samt en ny balance mellem maskuline og feminine værdier. Moder jord og modersmålet, giver os årstiderne og sangskatten, som producerer det indre liv, der er nødvendigt for at vi kan transformere os selv og vores omgivelser. Vi taler om ”det indre bryllup” som udgangspunkt for at ændre en verden på kollisionskurs med sin egen mulighedsbetingelse.

Partnerskab: Projektet er en del af KADKs treårige satsning på FNs 17 mål for 2030. Partnere indbefatter tænketanken frederikskirken, Internationale og nationale kunstnere, tænkere og debatører.

Omdrejningspunkt: klimaforandringerne, bæredygtighed. Vi har 17 år til at ændre kurs i forhold til at redde vores verden.

Realisering: Installation af papirklip ophængt i wirekonstruktion, som en baldakin i Marmorkirkens skib, hvor publikums blik kan gå på opdagelse, man kan sidde under og undre og hvor events såsom foredrag, debat og koncerter kan foregå.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/02/2017 → …