Bygherrekrav til opnåelse af bedre, billigere, hurtigere energifacaderenoveringer af almene etageboliger opført 1960-1976

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det almene boligbyggeri havde i henseende til volumen sin storhedstid i perioden 1965 – 1975. Periodens byggeri afskaffede stort set bolignøden med funktionalismens metoder og arkitektur, og det umiddelbare resultat levede også op til funktionalismens idealer.

Men allerede 20 – 30 år senere erkendtes de svagheder som lå i de første industrialiserede byggesystemer, og kombinationen af byggetekniske svagheder, social segregering og manglende imagepleje førte til de store renoveringsplaner, som i dag er afløst af 2. generations renoveringer, som dog ses i sammenhæng sammen med boligsociale helhedsplaner og forsøg på at ændre beboersammensætningen.

I hele landet blev der i perioden 1960 – 1974 opført i alt ca. 136.000 almene etageboliger.

Nærværende projekt udarbejder over 2 år rammer for bygherrekrav vedr. større rammeudbud, som kan dække ønskerne om dels bedre og billigere, dels om individulle arkitektoniske løsninger baseret på den enkelte boligforenings ønsker og behov.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201131/12/2012

Emneord

  • arkitektur, energirenovering, transformation, klimaskærmens potentialer