Betons tektoniske potentialer - nu og i fremtiden

Projektdetaljer

Beskrivelse

Delprojekt(Ph.d.-projekt)
Formål
Med tektonikken som omdrejningspunkt undersøger Ph.d. projektet hvordan betons formmæssige potentiale kan udnyttes bedre, samtidig med at mængden af anvendt beton reduceres.
Problemstilling
Beton er i dag det mest udbredte materiale i moderne byggeri. Materialets konstruktive styrke og dets modstandsdygtighed overfor klimatiske påvirkninger gør det til et velegnet og billigt byggemateriale. I en tid hvor det er afgørende at reducere forbruget af verdens råstoffer og begrænse udledningen af affaldsprodukter, er der opstået et voksende behov for at mindske betons miljøbelastning. Der er med andre ord brug for at anvende materialet, så dets fysiske og konstruktive potentialer udnyttes optimalt, hvilket nu er muligt med avancerede støbeteknikker. Projektet ser på disse nye teknologier og anvender den tektoniske begrebsramme som afsæt for at udvikle en større grad af overensstemmelse mellem udnyttelse af betonens egenskaber og den arkitektoniske udformning. Således hviler projektet på den antagelse at: Moderne teknologi er på én og samme tid i stand til at udfolde betons formpotentiale samtidig med at ressourceforbruget under produktionen minimeres.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201002/04/2013

Emneord

  • Beton
  • Tektonik
  • Bæredygtighed
  • Industrialiseret individualitet
  • Materialer