Arkitektur mellem nyindustrialisering og bæredygtighed

Beskrivelse

Forskningsprojektet søger med udgangspunkt i en række caseanalyser af ældre og aktuelle boligbyggerier, at udvikle principmodeller der besvarer følgende spørgsmål:
 
Hvordan udvikles industrialiserede byggemetoder i fremtiden der skaber rammer om foranderlige livsmønstre og som kan sikre et bæredygtigt forbrug af jordens ressourcer?
 
Med afsæt i industrialiseret byggeri er det hensigten at pege på hvorledes teknologier, og her i særlig grad industrielle fremstillingskoncepter, kan understøtte bæredygtige arkitektoniske løsninger.
 
Projektet er opbygget af tre faser af et halvt års varighed. Projektets to første faser er baseret på analyser af en række boligbyggerier fra 1969 og til idag. Analyserne fokuserer på de byggesystemer, som de udvalgte cases repræsenterer og ud fra en række interviews med beboerne fra de valgte byggerier, diskuteres systemernes evne til at udvikle sig over tid og skabe rammen om hverdagens aktiviteter. Analyserne fra projektets to første faser føres videre til tredje fase hvor de danner udgangspunktet for udviklingen af principmodeller for fremtidige bæredygtige boligtyper.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato05/10/200831/12/2010

Finansiering

  • Kulturministeriets Forskningspulje
  • Aase og Ejnar Danielsens Fond
  • Boligfonden Kuben

Emneord

  • Bæredygtig arkitektur
  • industrialisering
  • renovering
  • fleksibilitet