Billede af Poul Rind Christensen

Poul Rind Christensen

cand.merc

20092015

Publikationer pr. år

Personlig profil

Curriculum vitae

CV Poul Rind Christensen

 

Uddannelse

 • 1972 Cand. merc., Handelshøjskolen i Århus (Århus Universitet)
 • 1974 Post Graduate Research Diploma, Institute of Social Studies, Den Haag, Holland

Faglig profil

Mine forskningsinteresser har samlet sig omkring temaer i virksomhedsledelse, herunder innovations-ledelse og entreprenørskab, samt studier af den erhvervsstrukturelle dynamik. Jeg har bl.a. bidraget til teoriudviklingen med publikationer indenfor felterne intraprenørskab, relationsledelse og dynamikken i distribuerede produktionssystemer (virksomhedsklynger og -netværk). Min interesse for designforskningen har rod i disse forskningsfelter, og vil samle sig omkring designledelse og design i globale forædlings-systemer.

Beskæftigelse

Adjunkt/lektor, Aalborg Universitetscenter, 1974-1982

Lektor, Aarhus Universitet, 1983-1986

Lektor, Handelshøjskolen i Århus, 1986-1993

Professor, Syddansk Universitet, 1993-2005

Professor, Handelshøjskolen I Århus, 2005-2009

Forskningschef, Designskolen Kolding, 2009-

Professor, Syddansk Universitet, 2009 -

Tillidshverv (i udvalg)

 • Medlem af koordinationsudvalget - Center for Designforskning, 2009 -
 • Medlem af Det Strategiske Forskningsråds bestyrelse, 2004-2007
 • Bestyrelsesmedlem i European Council for Small Business and Entrepreneurship, 1999-2008
 • Medlem af organisationskomiteen for The Nordic Conference on Small Business Research, 1998; 2000; 2002 og 2008
 • Medlem af den videnskabelige komite for Industriens Realkredit Fond, 1999-2009
 • Medstifter og næstformand i bestyrelsen, IDEA - International Danish Entrepreneurship Academy, 2005-2009
 • Sagkyndigt medlem af følgegruppen for Innovationsmiljøer, Industriministeriet, 1999-2001
 • Medlem af forskningsudvalget på Handelshøjskolen i Århus, 1989-1993
 • Medlem af interimbestyrelsen for Nordsøcentret, 1979-1981
 • Bestyrelsesmedlem i virksomheden Fiberline AS, 1997-2004
 • Bestyrelsesmedlem i Arkitektfirmaet Møller & Grønborg AS, 1988-1993

Forskningsprojekter og -ledelse

CESFO - Center for Entreprenørskab og Småvirksomhedsforskning. Medstifter og centerleder, 1995-2005.

LOK - Medstifter, temaleder og bestyrelsesmedlem i Forskningscenter for Ledelse, Organisations og Kompetence. Forskningscenter uden mure med deltagelse af ASB; CBS; SDU. 1999-2004.

LOS - Ledelse og Styring i Små virksomheder. Et forskningsprojekt med deltagelse af 32 små virksomheder og en række virksomhedsrådgivere fra TI. Støttet af Videnskabsministeriets pulje for Innovationsprojekter.

SMEPOL - SME Policy and Regional Dimensions of Innovation. Forskningssamarbejde mellem 7 Europæiske forskningsteams. Finansieret af EUs 'Targeted Socio-economic Research Programme'. Formål: at analysere forskelle I den logik, som præger de regionale innovationssystemer I EU. 

Innolink - forsknings- og udviklingsprogram om innovation i forretningsnetværk. Med deltagelse af bl.a. Grundfos; Dantherm and Sjørring Maskinfabrik. Medstifter og forskningsleder. 2004-2005.

Den rustfri stålklynge. Forskningsprojekt om den innovative dynamik i en klynge af udstyrsproducenter til den globale fødevareindustri.

Corporate Design and Cultural Diversity - et projekt medfinansieret af Det Strategiske Forskningsråd (2010-2014). Projektet gennemføres i samarbejde med Handelshøjskolen, Århus Universitet.

Faglige netværk

Medlem af adskillige redaktionskomiteer og review boards i internationale forskningstidsskrifter. Bl.a. Entrepreneurship & Regional Development - an International Journal (medredaktør); International Entrepreneurship & Management Journal (redaktionskomiteen) og Journal of Small Business/Piccola Impresa (redaktionskomiteen).

Reviewer ved en række tidsskrifter, bl.a. Entrepreneurship Theory & Practice; European Management Journal; Academy of Management Review; Research Policy; Ledelse & Erhversøkonomi; Nordiske Organisasjonsstudier.

Publikationer (udvalgte)

Christensen, P. R. (2009) Om forandringsparathed. Artikel i "Lys og Sang", side 244-250. Forlaget Klim, Århus. Peer reviewed.

Rask, M., Andersen, P.H., Linneberg, M. S., & Christensen, P.R. (2009). Local Design & Global Dreams - Emerging Business Models Creating the Emergent Electric Vehicle Industry. Conference paper for the 34th Annual Macromarketing Seminar. June 2009. Norway. 21 pages. Peer reviewed.

Steffen Korsgaard; Poul Rind Christensen; et.all (2009):  En ny agenda for  entreprenørskabsforskningen: Dansk forskning i entreprenørielle muligheder. Ledelse & Erhvervsøkonomi, vol. 73, 2009. 11 sider. Peer reviewed.

Christensen, Poul Rind og Madsen, Mona Toft (2009): Breaking the Walls: Entrepreneurship processes in the light of leadership and management. Peer reviewed contribution to European Academy of Management Conference - Renaissance and Renewal in Management Studies, Liverpool, UK, 10th - 14th of May, 2009

Andersen, P. H.; Christensen, P. R.; Damgaard, T. (2009): Diverging Expectations in Buyer-Seller Relationships: Institutional Contexts and Relationship Norms. Industrial Marketing Management 38, page 814-824. Peer reviewed.

Christensen, Poul Rind: Næste Skridt - Om forholdet mellem handling og vision i mulighedssøgning. Aarhus: Department of Management, 2008. s. 1-13. Working paper.

Christensen, Poul Rind; Lauring, Jakob; Klitmøller, Anders: Medarbejder-dreven innovation i den offentlige sektor. I: Ledelse & Erhvervsøkonomi. 2007; Vol. 71, No. 4. 11 p. Peer reviewed.

Christensen, Poul Rind; Klyver, Kim: Management Consulting in Small Firms, Journal of Small Business and Enterprise Development, vol 13, no 3, pp 299-313, July, 2006. Peer reviewed.

Christensen, Poul Rind: På sporet af entreprenørskab og innovationsledelse, Ledelse og Erhvervsøkonomi, vol. 70, no. 2, juni, pp 61-73, 2006. Peer reviewed.

Andersen, Poul Houman; Bøllingtoft, Anne; Christensen, Poul Rind: Erhvervsklynger under pres, Landsplankontoret, Miljøministeriet, 2006.

Christensen, Poul Rind; Poulfelt, Flemming (eds.): Managing Complexity and Change in SMEs, Frontiers in European Research. Edward Elgar, 2006.

Lauring, Jakob, Christensen, Poul Rind: Understanding the entrepreneurial process: What can we learn from anthropology? Peer reviewed Conference-contribution: Research in Entrepreneurship (RENT), Bruxelles, nov. 2006.

Christensen, Poul Rind; Blenker, Per: Made in Denmark - Global Perspectives, I: Askehave og Norlyk (Red.): Meanings and Messages, pp. 61-79, Academica, 2006.

Christensen, Poul Rind; Poulfelt, Flemming (Red.): Mod nye entrepreneurielle ledelsesformer, Forlaget Samfundslitteratur, 2005.

Christensen, Poul Rind; Andersen, Poul Houman: From Localized to Corporate Excellence: How do MNCs extract, combine and disseminate sticky knowledge from regional innovation systems? DRUID Working Paper, No. 05-16, 2005. Peer reviewed.

Christensen, Poul Rind; Andersen, Poul Houman (2005): Bridges over troubled water: suppliers as connective nodes in global supply networks, Journal of Business Research, vol. 58, no. 9, pp 1261-1273. Peer reviewed.

Christensen, Poul Rind: Kompetenceudvikling i den rustfri stålindustri. Prioriteringsanalyse. Udarbejdet for Stålcentrum, Kolding, 2004.

Christensen, Poul Rind; Damgaard, Torben; Munksgaard, Kristin B.: Organising for Learning - Adaptive and Innovative Learning in Customer-Supplier Relationships, Research in Entrepreneurship XVII (RENT), November, 2004. Peer reviewed conference contribution.

Christensen, P.R. og Munksgaard, K.B. (2002): Når mælk bliver til stål - Den rustfri stålklynge i Trekantområdet. Syddansk Universitetsforlag, Kolding.

Christensen, P. R. (2001): Internationalisering af kompetenceklynger, Bidrag til CESFOs Årsrapport, 2000/2001.

Christensen, P. R. and Andersen, P. H (2000): Inter-partner learning in global supply Chains: Lessons from Novo Nordisk. European Journal of Purchasing and Supply Management, vol. 6, no. 2, pp. 105-116. Peer reviewed.

Andersen, P. H. & Christensen, P. R. (1999): The Pen & the Needle: Technological development and interpartner diversity in international subcontracting. Asian Journal of Case Research, No. 3 vol. 2, pp. 25-40. Peer reviewed.

Christensen, P. R. (1999): Ono Design. 'Iværksætter-case' i: Christensen, P. R. (red.) Godt Begyndt - Casesamling om danske iværksættere og deres erfaringer. Systime, Århus.