Billede af Peter Sørensen

Peter Sørensen

Arkitekt, cand.arch

 • Philip de Langes Allé 10, Bygning 68, indgang A+B

  1435 København K

  Danmark

19902012

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Curriculum vitae

Peter Sørensen                                       

Lektor, Arkitekt MAA. Kunstakademiets Arkitektskole. Institut 2, Studieafdeling 7.

Kortfattet CV

Faglig profil. Udforskning, praktisering og formidling af arkitektur og teknologi i spændingsfeltet mellem det sanselige og det målbare. Med fokus på byggeriets tekniske, teoretiske, historiske og praktiske vilkår og muligheder, set i en nutidig kontekst og i en pædagogisk sammenhæng. Traditionel og industriel arkitektur. Klima og klimatilpasning, energi og ressourcer, tektonik og byggeprincipper fra koncept til byggeri.  

Uddannet Cand. Arch. og Bygningskonstruktør. Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole1971. Medlem af Akademisk Arkitektforening siden 1972. Løbende deltagelse ved eksterne og interne seminarer, konferencer, workshops og efteruddannelseskurser. Senest ved IT-kurser på KA og ved "Green Lean Executive Seminar", AAA i Århus, sept. 2009.  

Egen tegnestuepraksis. Konkurrencesamarbejde og tegnestuefællesskab med Boje Lundgaard og Georg Rotne (1980-1992) og Beim, Dahl & Sørensen, Arkitekter MAA (1992- 2000) Præmierede konkurrenceprojekter, gennemførte forsøgsbyggerier og egne byggeprojekter, se liste.

Egen forskning og forskningssamarbejder ved Institut for Arkitekturens Teknologi, samt planlægning og gennemførelse af tværgående kurser, forelæsninger og konsultativ bistand indenfor Anvendt Byggeteknik for hele skolen. Udarbejdelse af kompendier, lærebogsmateriale og kursusdokumentation. (KASB database). Vejledning af hospitanter og PhD studerende. Deltagelse i eksternt finansierede forskning og udviklings- projektsamarbejder med Boligministeriet, SBI og Teknologisk Institut (Eks. "Projekt Hus"). Gennemførelse af tværfaglige forsknings samarbejdsprojekter på Europæisk niveau (Eks. RENARCH, se udvalgte publikationer her).  

Planlægning og gennemførelse af undervisning i Arkitektur, teknologi og ressourcer ved Afdeling 9, Prof. Boje Lundgaard (1999-2006) Siden 2006 tilknyttet kandidatuddannelsen på afd. 7, Prof. Jan Søndergaard. Afgangscensor og vejleder. Ekstern censor og forelæser ved andre læreranstalter og efteruddannelseskurser (NTNU, Trondheim, DKBI m. fl.). Planlægning og deltagelse i eksternt finansierede studenterkonkurrencer ("Minimalboligen" 2000, "Nye generationer af industrielle Byggekomponenter" 2002, "Nordic Light" m.fl., Gennemførelse af ERASMUS Workshops (Barcelona 2006, Trondheim 2007, Amsterdam 2008, Irland 2009).   

Varetagelse af ledelsesmæssige og fagligt administrative tillidsposter, bl.a. som Institutleder for Institut for Arkitekturens Teknologi (1996-2000), Stedfortrædende institutleder (2000-) Studienævnets formand (2004-2006) Skiftende medlemskaber af Skoleråd, Studienævn, Legatudvalg, Biblioteksudvalg, Ansættelsesudvalg mv.       

 

Præmierede konkurrenceprojekter og realiserede værker:

Selected competition projects and realized projects:

Co‑housing Fund, DK. Sustainable Architecture, technical principles (3.prize) 1996

LECA Sweden. New housing and building principles (4.prize) 1993

World Biennale of Architecture, Sofia. Passive Solar Architecture (1.prize) 1983   

BUR/Baltica. Quality improving building principles (1.prize) 1982                                                 

BUR, Byggeriets Udviklingsråd. Balconies and passive solar energy (2.prize) 1982

KAB, Københavns Almindelige Boligselskab. Future Housing (2.prize) 1981

EEC First European Competition on Solar Energy (1.prize) 1980

Atelier for a painting artist in Rødovre.1997 (Daylight and space, wood prefab.)

Co‑ housing with 24 dwellings in Slagelse. Awarded. 1995 (Homogeneous brick walls)

Restorations- and rebuilding projects for Højriis Manor house. 1990- 1993

Experimental houses for Baltica Insurance Company in Hjortekjær. 1986 (Sustainability)

Experimental Co‑ housing in Greve (KAB). 1985 (Passive solar and climatic zoning principles)

 

Udvalgte publikationer:

Selected recent publications:

Teknik og Arkitektur ‑ mod en bedre byggeskik år 2000 (30)

(Technology and architecture ‑ towards an improved building practice year 2000) Special issue,  Arkitekten DK 17/1995.  Nov. 1995

Homogen Mur ‑ et udviklingsbyggeri (31)                              

(Homogeneous brick wall ‑ a research and building project) Report. Beim, Dahl & Sørensen. 1997 (ISBN 87‑7830‑034‑7)

Arkitektonisk Helhedssyn (33)                                                                                                                                           (A holistic view on architecture and building)  Report.  Projekt Hus. Temagruppe 7. By og Boligministeriet. Sep. 2000 (ISBN 87‑902‑47‑22‑1)

FACADEN Teori og Praksis (38)                                                                    

Book, illustrated, 152pp. Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Arkitekturens Teknologi. København 2003 (ISBN 87-87136-50-3)

RENARCH Sustainable Buildings Ressourceansvarlige huse. (40)                                   

Book, illustrated, with English and Danish text  96 pp. Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi. København 2006 (ISBN 87-7830-145-9 og 978-87-7830-145-1)

Klima og Arkitektur (41)                                                                                                                                                                Book, illustrated, 160 pp. Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi. København 2008 (ISBN 978-87-8136-77-8)

Publications and projects in collaboration with:

30) Anne Beim, Torben Dahl, Lena Larsen, Boje Lundgaard, Georg Rotne.  31) Anne Beim, Torben Dahl. 33) Erik Nygaard, Gösta Knudsen et al.  38) Torben Dahl et al.  40) Lena Larsen. 41) Torben Dahl et al.

Peter Sørensen September 2009

 

Forskningsområder

 • Byggeri
 • Anvendt Byggeteknik
 • Klima og Arkitektur
 • Bygningsfysik
 • Bygningskunst
 • Materialer