Billede af Nini Leimand
20052023

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

CURRICULUM VITAE
Nini Leimand, Arkitekt MAA
født på Langeland den 05.06.1970

Gift og har 3 børn

UDDANNELSE

2005 - 2008

Erhvervs PhD stipendiat i samarbejde med CINARK, Wienerberger a/s og Maxit a/s.
"BLOKMUR - MURBLOK, det beklædte blokmurværks enkle natur og arkitektoniske potentiale". Afhandlingen blev forsvaret 13.06.2008.
Hovedvejleder på KA: Professor, Arkitekt Anne Beim
Opponenter: Professor og arkitekt Einar Dahle, seniorforsker og civilingeniør Klaus Feilberg Hansen, lektor og arkitekt Finn Selmer.

1998

Arkitekt MAA - Afgang fra studieafd. 3B, (KA)
Professor: Carsten Juel-Christiansen
Vejleder: Kjeld Vindum
Censorer: Johan Celsing, Cort Ross Dinesen og Johan Fogh

1995

Studerende på Byggeteknisk Højskole, Trin 1


TEGNESTUEANSÆTTELSER

2001 - 2004

Ansættelse hos Entasis Arkitekter
Boligbyggeri i Trekroner, Roskilde (Projektmedarbejder)

2000

Ansættelse på Bornebusch Tegnestue a/s
Flyvelederskolen i Kastrup (Projektmedarbejder)
Toftevangskolen i Birkerød, om- og tilbygning (Projektmedarbejder)

1999

Ansættelse hos Claus Bjarrum Arkitekter
Enfamiliehus v. Emdrup sø (Projektansvarlig)
Kgl. Mønt, ombygning til kontorer (Projektmedarbejder)

1998

Ansættelse på Johan Celsing Arkitektkontor AB i Stockholm
Sommerhus på Gotland (Projektmedarbejder)
Enfamilehus på Djursholm, om- og tilbygning (Projektmedarbejder)

EGEN PRAKSIS

2012 - Udhus i fletmurværk

2009 - Pergola i Emdrup

2004 - Medindehaver af Tegnestuen Leimand - Rønne Arkitekter MAA , sammen med Kåre Rønne, Arkitekt MAA

2004 'Juridisk bindende Æstetisk Regelsæt for nybyggeri i København', Projektleder
finansieret af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse

2004 Enfamiliehus i Hvidovre, tilbygning

2003 Eget enfamiliehus i Emdrup, opført i homogene isolerende teglblokke.

2001 Sommerhus i Skiveren, om- og tilbygning

KONKURRENCER

2009 Brickstainable, udført i samarbejde med Mette Jerl Jensen 

2000 Boliger på Byens Tage
Udført i samarbejde med Arkitekt MAA Mette Tony

1997 Københavns Universitet Amager
Udført i samarbejde med Professorerne Carsten Juel-Christiansen og Steen Høyer
(Indkøb)

1997 Børnehave i Randers
Udført i samarbejde med Arkitekt MAA Lise Juel Grønbjerg

1996 Akvarelmuseum på Tjörn

1996 Dommer i konkurrencen "Unge Bygger for Unge", Egebjerggaard

UNDERVISNINGS- OG FORSKNINGSERFARING

2020   Opponent på Elias Melvin Christiansens Ph.D, AAU

2020   Formand for bedømmelsesudvalg Pelle Munck-Petersens E-Ph.D 

2019   Bivejleder for Line Kjær Frederiksen Ph.D. Ressourcebevarende Tektoniske Designstrategier

2019   Hovedvejleder for Stine Henckel Schultz Ph.D. RUMPLASTIK

2019   Leder af E-Ph.D forsvar MATERIALEADFÆR v. Stine Sundahl

2018   Intern afgangscensor på KKA

2017   Intern afgangscensor på ART

2017   Intern censor på IBK 2.år + IBT SET 4.år

2016   Opponent, formand KADK; Ph.d.-afhandling Indlevelse - Arkitektur som sanset oplevelse 

2016   Intern afgangscensor på IBD Skrift & Wayfinding + IBT SET 4.år

2015   Opponent, formand KADK; Ph.d.-afhandling Bæredygtige Systemleverancer

2014   Opponent, formand KADK; Ph.d.-afhandling Spatial Dimensions of Accessibility

2014   MATERIALER 6UB workshopansvarlig i samarbejde med Alex Lee Hummel

2013   FG TEK5 Beton - Bygning og detalje; 2,4 ects (50 studerende)

2013   Opponent Aalborg Universitet; Ph.d.-afhandling Architectural Theatricality

2013 - Lektor ved studieafd. 5 og institut 2 (KADK)

2012 - Det Vedligeholdelsesfri Hus, Konsulent for Leth&Gori arkitekter, RealDania

2012   Ekstern censor på KTH Bacheloreksamen

2009 - Medlem af Murværksgruppen - Byg ERFA

2009   Afgangscensor på afd.7

2009 - Adjunkt ved studieafd. 5 og institut 2 (KA)

2009 - Kursusansvarlig for TEK1 - 6 ects (200 studerende)

2009   Ansvarlig lærer for 3. år sammen med arkitekturlærer Anders Munck

2008 - 2009 Timelærer ved studieafd. 5 (KA)
Ansvarlig lærer for 3.år sammen med arkitekturlærer Nicolai Bo Andersen

2008 - 2009 Forskningsassistent, Institut 2

2007 Industrialiseringskursus, medarrangør med Anne Beim

2007 Knudepunktsdetaljer - teglblokke, medlem af følgegruppe, Murværkscenteret TI

2006 Kollokvium: Forskningsmetode, KA

2005 Workshop "Blokmurværk" afd.10, 2. år. Finn Ørstrup.

2004 Arkitekturlærer (KA)
Ansvarlig lærer for 2.år samt et hold ældre studerende sammen med arkitekturlærer Nicolai Bo Andersen

2003 Kursusundervisning ved Institut for Arkitekturens Teori og Historie (KA)
Obligatorisk kursus for 2. år: Værkanalyse - Det Moderne Rum

2002 2.års stopprøve, ansvarlig lærer

2002/04 Timelærer ved studieafd. 5 (KA)
Ansvarlig lærer for 2.år samt et hold ældre studerende sammen med arkitekturlærer Nicolai Bo Andersen

2000 Timelærer ved studieafd. 5 (KA)
Assistent for Arkitekt og Lektor Kjeld Vindum, ældre studerende

1999 Timelærer ved studieafd. 5 (KA)
Assistent for Arkitekt og Adjunkt Anders Abraham, 1. dels studerende


DIVERSE

2017 Medlem af Studienævnet 2 år; genvalgt

2015 Medlem af Studienævnet 2 år; Suppleant for Studienævnsformanden

2014 Repræsentant for BA programlederne (til januar 2017)

2014 Bachelor Programleder; Arkitekturens Anatomi & Fabrikation

2013 Fælles Materialesamling KADK - projektgruppemedlem

2010 Stedfortræder for Professor og Studieleder Tage Lyneborg, afd.5

2009 Akkrediteringsudvalg vedr. Kunstnerisk Udviklingsarbejde

FORELÆSNINGER

2022 AAF, Træbygningers Anatomi (årligt siden 2014)

2022 AAF, Etageboligbyggeriets Anatomi (årligt siden 2015)

2022 MATERIALER 5UB, 6 forelæsninger om bygningsdele (årligt siden 2014)

2019 BOSÆTNING 5UB, DVVT praksis workshop

2019 Den homogene teglblok, COBE

2017 KKA, Selvbygger

2013 KADK forskning vedr. det murede byggeri, Kalk- & Teglværksforeningen DI

2013 Om at Bygge et Hus, TEK 1, KADK

2013 Teknologi i Praksis og i uddannelsen, TEK 1, KADK

2013 Fletmurværk, TEK 3, KADK

2012 Bonding brick - interlacing masonry, KADK murværkssymposium

2012 Blockmasonry, KEA Københavns Erhvervs Akademi

2011 Homogent byggeri, KTR Transformation, KADK

2010 Undervisningsformer på KA

2009 Den homogene teglblok, C.F.Møllers tegnestue

2009 Den homogene teglmur
Murværksdag - MURO

2009 Gottfried Semper, Afdeling 5 - workshop ved Johan Celsing

2009 Homogent - lagdelt, TEK 1

2009 Tegl produktion og produkter, TEK 1

2009 Klimaskærmen - funktionskrav og principper
TEK 1: SA 637, Bygningsanalyse. Rum, klima og konstruktion.

2009 Blokmurværkets arkitektoniske potentiale
Lund Tekniske Højskole + Byggecentrum i Göteborg + Näringslivets hus i Stockholm.

2005 - 2008 I forbindelse med ErhvervsPhD stipendiat har jeg afholdt en lang række forelæsninger.

2004 Arkitekturens Grundlæggelse - Rummet
Kursus 0.012 - Institut for Teori og Historie (KA)

2004 Eget Hus - Teglblokkens Tektonik
Kursus 0.017 - Bygning, Produkt og Proces, Institut for Teknologi (KA)

2003 Eget Hus - Erfaring fra Praksis, Afd.5 (KA)

ARTIKLER OG ANDEN FORMIDLING

2020 Developing a new culture of industrial PhD research in Architecture, Paper til NJAR

2019 Interview om 3 nyopførte boligbyggerier, Arkitekten 05, Vol.121 Juni

2018 Anvendt byggeteknik i dansk arkitektur, Trækonstruktioner ex. Lisbjerg v. Vandkunsten

2017 Learning by Going; Bog om feltarbejde på BA programmet Arkitekturens Anatomi og Fabrikation

2016 How to educate for integrated design at the Royal Academy of Fine Arts, School of Architecture,        KADK?

2015 Arkitekturens Anatomi & Fabrikation, ISBN 978-87-7830-379-0

2013 Variationer over et tema - 4 nye retsbygninger, Petersen tegl nr.29 2013

2013 Klinker og ler skaber udtryksfuld facade, Petersen tegl nr.28 2013

2013 Samspil og modspil - et schweizisk menighedshus, Petersen tegl nr.28 2013

2013 Bonding Brick - Interview om Fletmurværk, Arkitekten APR.2013 vol.115

2012 Konsulent på "Det vedligeholdelsesfri hus" i fletmurværk; Leth og Gori arkitekter

2012 TEK 3 kompendium - Bygningsdele; opdatering

2011 DR K "Arkitektens eget Hjem"

2009 Norsk Murarkitektur, to forskningsartikler om blokmurværk. Ed. F. Hakonsen, E.Dahle, T.Dahl

2005 - 2008 I forbindelse med ErhvervsPhD stipendiatet har jeg skrevet en række artikler.

SEMINAR

2019 Forskning og KUV, KADK (årlig deltager siden 2017)

2017 The Detail is dead - Long live the Detail!, KADK (deltager)

2013 KUV symposium, KADK (deltager)

2013 Træ symposium, KADK (deltager)

2013 Form til velfærd, KADK (deltager)

2012 Bonding Brick, KADK (oplægsholder og paneldeltager)

2012 Det Pædagogiske, Forum for Akademisk Praksis, KADK (medarrangør)

2009 Reworking Arkitecture, KA seminar, Cinark (Medarrangør)

2008 Stockholm Seminar, KTH

2008 Tony Fretton, Værkanalyse: Fuglsang Kunstmuseum, paneldeltager

2007 Masterclass med David Leatherbarrow

PROGRAMMERING AF SEMESTEROPGAVER

"Miniværkanalyse - boligbyggerier", Februar 2013

"Huset i Byen", 2. års studerende, februar 2013

"Miniværkanalyse - tærskler", oktober 2012 + 2013

"Fælleshus i landskabet" 2. års studerende, september 2012 + 2013

"Dissektion af 18 vinduer", maj 2012

"Det ydre - Ens eller Forskelligt", februar 2012

"Det indre", sepetember 2011

"Kroppen i rummet - transport" - bacheloropgave, 3. års studerende, marts 2009

"Den store plan - transport", 3. års studerende, januar 2009

"Håndholdt objekt - transport", 3. års studerende, november 2008

"Organisme og snit - transport", 3. års studerende, oktober 2008

"Konstruktion og karakter - transport", 3. års studerende, september 2008

"Byens og kroppens rum - transport", 3. års studerende, september 2008

"Center for Videregående Uddannelser - Holbæk Seminarium", 1. dels studerende, september 2004

"Omforandring af Hotel Europa/HK-huset", ældre studerende, september 2004

"Hotellet i den tætte by", 1. dels studerende, februar 2004

"Børneinstitution i Universitetsparken", ældre studerende, februar 2004

"Foreningshus ved Utterslev Mose", 1. dels studerende, september 2003

"Huset i den tætte by", 1. dels studerende, februar 2003

"Foreningshus på Amager Fælled", 1. dels studerende, September 2002


EFTERUDDANNELSE

2019 BR 18, Molio

2019 Rhino kursus, 5 dg KADK

2019 Projektering og beskrivelse af murværk, Poul Dupont

2013 Hydrauliske kalkmørtler, Scandinavisk Jurakalk

2012 Arkitektskolernes Pædagogikum

2010 Ledertalent kursus, kulturministeriets institutioner

2009 Fugtseminar, SBI 

2009 SketchUp kursus, KA

2008 Bygningsreglement A-Z, Arkitektforeningen AA

2002 Murværk, Teknologisk Institut

2001 Funktionsbaserede Brandkrav, Beredskabschef Hilmer Christensen

2000 Professionaliseringskursus, DAL

1998 AutoCAD 14, Handelshøjskolen I København

LEGATER

2019 Rejselegat fra Statens Kunstfond

2008 Legat fra Margot og Thorval Dreyers fond 

2007 Arbejdslegat fra Statens Kunstfond 

2005 Rejselegat fra Statens Kunstfond

1998 Arkitekt Frits Schlegel og Hustru Fritze Schlegels Legat

 

Forskningsområder

 • Byggeri
 • Blokmurværk
 • Indeklima
 • Blok
 • Beklædning
 • Tegl blok
 • Massiv mur
 • Homogen
 • Bygningsfysik
 • Stabling
 • Bygningskunst
 • Rumdannelse
 • Arkitektonisk tilblivelsesesproces
 • Enkelhed
 • Stereotomi
 • Tektonik
 • Anvendt Byggeteknik
 • Homogene ydervægge
 • Arkitekturens Anatomi og Fabrikation
 • Materialer
 • Tegl
 • Ler
 • Letbeton
 • Leca
 • Lecategl
 • Homogen
 • Porøsitet
 • Teori og filosofi
 • Gottfried Semper
 • Tektonik