Billede af Marianne Ingvartsen

Marianne Ingvartsen

  • Philip de Langes Allé 10, Bygning 68, indgang A+B

    1435 København K

    Danmark

1971 …2017

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Navn
Marianne Ingvartsen

Stilling
Lektor

Ansættelsessted
Kunstakademiets Arkitektskole

Faglig profil
Praktiserende arkitekt med egen praksis fra 1987. Ansættelse som faglig assistent på Kunstakademiets Arkitektskole 1974-89. Lektor samme sted 1989-

Fra 1999 afdelingsleder på Studieafdeling 2 "Arkitektur, By og Bygning".

Den faglige profil er udviklet gennem en veksling mellem et fagligt kreativt arkitektarbejde i praksis og undervisning og forskning i ansættelsen. Engagementet i flere af arkitektfagets arbejdsområder har udviklet det faglige ståsted, som det i dag kommer til udtryk i Studieafdelingens profil.

Uddannelse
Sproglig student fra Virum Statsskole 1963
Matematik- og fysikeksamen fra Polyteknisk Læreranstalt 1964
Afgangseksamen fra Kunstakademiets Arkitektskole 1971

Beskæftigelse
Ansættelser:
Arup Associates i London 1968
Kongelig Bygningsinspektør Eske Christensen 1970-71
DTH Institut for landmåling og fotogrammetri 1971
Milton Keynes Development Corporation 1971-72
Arkitekterne Flemming Hertz og Ole Ramsgaard Thomsen 1973-77
Faglig Assistent ved Kunstakademiets Arkitektskole 1974-89
Lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole 1989-
Studieleder Afdeling 2 "Arkitektur By og Bygning" 1999-

Selvstændig virksomhed:
Marianne Ingvartsen og Ole Ramsgaard Thomsen 1978-87
Marianne Ingvartsen Arkitekt maa PAR 1987-98
Marianne Ingvartsens Tegnestue Aps Arkitekter maa 1999-
Tegnestuen VÆRFTET ved Marianne Ingvartsen 2003-

Konkurrencer, priser og præmieringer
Offentlige konkurrencer:
Boligbebyggelse i Vejlby-Riisskov, 3.præmie 1968
Boligbebyggelse i Græsted-Gilleleje, 1.præmie 1974
Kirke i Gl. Holte, 2.præmie 1974
Bebyggelsesplan i Dybbøl, indkøbt 1976
Centerplan for Grenå, indkøbt 1979
Glastilbygninger for Teknologirådets styregruppe forvedvarende energi, indkøbt 1989
Bebyggelsesforslag i Hørsholm, indkøbt 1991
(Liste over flere indsendte forslag til konkurrencer ikke medtaget)

Indbudte konkurrencer:
Fornyelse af Værebrocentret for DAB, 1. præmie 1991
Bebyggelsesforslag til Malchin, Tyskland 2. præmie 1993
Udfyldningsbyggeri i byfornyelsen, 1.præmie 1994
Værløse Vest, strukturplan og boliger, 1.præmie 1995

Indsendte projekter i indbudte konkurrencer:
Tappehal til Carlsberg i samarb. Med Pihl&Søn 1997
Boliger og institution på Christianshavn "100 års boligen" 1997
Københavns Pædagogseminarium udvidelse 1997
Facade til entreprenørforeningens ejendom i København 1998
Bebyggelsesplan for Hvissinge Vest i samarbejde med Europlan A/S 1999
Utterslev Torv 1999
Husbåde i Københavns Havn 2001

Præmierede byggerier:
Boligbebyggelsen Herthahaven præmieret af Gentofte Kommune 1983
Hvidovre Stationscenter præmieret af Hvidovre Kommune 1989 præmieret af Designersammenslutningen 1983
Torvehallerne i Vejle præmieret af Vejle Kommune 1992
Boligbebyggelsen Skovhaven i Værløse Vest præmieret af Værløse Kommune 2001
Etageboligbebyggelse ved Skt. Hans Torv,Guldbergsgade 4-6 og Nørre Allé 3 præmieret af Københavns Kommune 2004

Legater og priser:
Projektstøtte fra Statens Kunstfond til udarbejdelse af helhedsplan for
Helligaandskirkens omgivelser 1999
Arkitekturpris kr. 200.000,00 tildelt af Margot og Thorvald Dreyers Fond 2001
Bidrag til havn.kunstfond.dk
Aalborg havn, "Byens kant - mødet mellem land og vand" - rekvireret af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg 2002

Tillidshverv:
Dommer i offentlige og indbudte konkurrencer udpeget af DAL og Danske Entreprenører 1980-
Medlem af DAL's Konkurrenceudvalg 1979-85
Censor ved afgangsprøven på Arkitektskolen i Aarhus 1982-
Medlem af Danmarks Naturfredningsforening i Søllerød 1984-87
Medlem af Byggeudvalget for Forskningscentret i Hørsholm 1988-91
Medlem af PARs bestyrelse 1990-91
Hvidovre Kommunes præmieringsudvalg 1993-98
Formand for Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg 1993-95
Formand for Statens Kunstfond 1993-94
Medarrangør af det danske bidrag til VI Internationale Arkitekturbiennale i Venedig som projektkoordinator og ansvarlig for udstillingens faglige niveau og kvalitet. 1996
Kirkearkitekt for Helligaandskirken 1996-
Medlem af Dansk Arkitekturcenter Gammel Dok's bestyrelse 1996-04
Medlem af bestyrelsen for Projekt Hus 1999-01
Medlem af Kulturministeriets meriteringsudvalg 2007
Medlem af bestyrelsen for Kulturforum Lys over Lolland 2003-

Netværk
Nationale faglige forsknings- og undervisningsmiljøer på universiteterne og i arkitektfaglige institutioner og erhverv, som det bl.a. fremgår af ovennævnte.

Internationale samarbejdspartnere:
Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Tyrkiet
Metropolitan Planning and Design Center, Istanbul Greater Municipality imp
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento Città e Territorio, Palermo Sicilien
Escola superior Artistica do Porto esap, Porto Portugal
Universidade de Lusófona de humandades e Tecnologias, Lissabon Portugal
Delft University of Technology, Faculty of Architecture, Dr. Ir. B.a.j. Leupen, Associalt Professor, Architecture Dwelling Faculty of Architecture University of Sarajevo, Department of Urban design and Town Planning, Sarajevo, Bosnien-Herzegovina

Værker
Kontor og erhverv:
Ombygning og indretning af Kommunernes Landsforening 1981-87
Jyske Banks Hovedsæde Øst Vesterbrogade 9B ombygning 1982-89
Lyac Power, Lyngby og Gladsaxe 1987-90
Skt. Kjelds Gård Æbeløgade/Sejerøgade/Kristineberg 1991-99
Hovedsæde for Weibel A/S i Hørsholm, Projekt 1997-98

Institutioner og skoler:
Skoleudvidelse til Skovgårdsskolen for Gentofte Kommune 1996-97
Skovbørnehave og legeplads for Gentofte Kommune 1997-99
Ombygning og renovering af Skovgårdsskolen 1998

Boliger:
Egen bolig og tegnestue, Tovesvej 18 Søllerød 1978
Enfamiliebolig, Lyngbakkevej 19 Søllerød, tilbygning 1978
Restaurering af fiskerhus på Anholt 1981
Feriebolig "Villa Michaios", Siphnos Grækenland 1993
Boligbebyggelse med 60 boliger for Kommunernes Pensionsforsikring KP i Værløse Vest 1995-97
Boligbebyggelse med 25 boliger for Værløse Ny Andelsforening i Værløse Vest 1995-98
Udviklingsprojekt og byfornyelse af boliger og gård i Karré 6, Sydhavnen for AKB 1996-
Udviklingsprojekt og byfornyelse i Silkeborggade med støtte fra Projekt Renovering 1996-99
Etageboliger 28+12 i Guldbergsgade 4-6 og Nørre Allé 3 for Fagforeningernes Boligselskab FB 1999-02

Butikker, Centre, Kultur mv.:
Fyrskib 71, Nyhavn - restaurant og café for A.Arp-Hansen Hotel A/S 1985
Galleri Æblegården, Søllerød for Kirsten og Jørgen Egelund 1987
Udbygning og overdækning af Hvidovre Stationscenter for Statsanstalten for Livsforsikring 1987-89
Torvehallerne i Vejle, Fritids- og oplevelsescenter 1991-92
Torvehallerne i Vejle, aptering, møblering og indretning 1992-97
Skitseforslag til Sakskøbing Sukkerfabrik 2007
Forslag til ombygning af Sakskøbing Sukkerfabrik til kreativ kulturfabrik 2007-08

Restaurering:
Diverse opgaver for Boligministeriets Ejendomsdirektorat, Stormgade 2-6, Gehejmarkivet på Slotsholmen, Frederiksholms Kanal 21, Slotholmsgade 12 1993-
Arbejder i Helligaandskirken: sakristi, præstebolig
Griffenfelds kapel, kororgel på pulpitur, våbenhuse mødesale, udendørs skiltning, klokkespil, helhedsplan mv. 1996-
Skydebanemuren for Byfornyelseselskabet København 2000-02

Design:
Kommunernes Landsforening, Bomærke og Design Manual 1978-82
Skilteprogram for Kl´s ejendomme og funktioner 1981
Skilteprogram for Skt. Kjelds Gård 1991
Skifterammer, butiksinventar/udstillingssystem, møbler, barer, borde og hotelmøblering for Torvehallerne i Vejle 1992
Køkken, Sct. Peders Stræde 18 1993
Pavillontype for Køge kommune og opførelse af tre pavilloner på Køge Torv 1995-97
Skilteprojekt, kirkebænke,knæfald, gitre og belysning mv. for Helligaandskirken 1996-

Byplan/Bybygning:
Strukturplan og lokalplan for Værløse Kommune 1995
Helhedsplan for Helligaandskirken og omgivelser 1999-

Publikationer

DTH nr. 6 -1971 Analytisk Fotogrammetri til opmåling af Arkitektur
Arkitekten nr.14-1971 Analytisk Fotogrammetri
Arkitekten nr.14-15-1973 Milton Keynes, en ny by i England
Danske Kommuner nr.7-1977 Nyere boligbyggeri
Danske Kommuner nr.9-1980 Offentligt design - design i offentlig administration
Arkitekten nr.5-1988 Kunstakademiets Arkitektskoles afgangsprojekter
"Women in Danish Architecture", Arkitektens Forlag 1991
"Torvehallerne I Vejle". Egen udgivelse 1993
Beretning til årskataloger og kataloget til Tre-årspræsentationen af Arkitekturudvalget og af Statens Kunstfond 1993-95
Programudarbejdelse af fire konkurrencer udskrevet af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg:
"Glasmuseum i Ebeltoft", "Dokumentationscenter for 2. verdenskrig i Hanstholm", "Boliger for et Eksistensmaksimum" og "Bro til Holmen"1993-96
Arkitekten 1996 Artikel om "Boliger for et Eksistensmaksimum
Arkitekten 1996 Debatindlæg om "Bro til Holmen"
Katalog for udstillingen i den danske pavillon, den VI Internationale Arkitekturbiennale i Venedig 1996
Arkitekten 14-1995 Dommerbetænkning om konkurrencer udskrevet af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg - Glasmuseum i Ebeltoft, og Dokumentationscenter i Hanstholm
Seminar i Saxkøbing Sukkerfabrik 2006
Porto - a field study 2006
Sakskøbing Sukkerfabrik, Omdannelse til kreativ kunst- og kulturfabrik 2007
Forelæsning på Folkeuniversitetet i København om "Den kulturbestemte bolig" og "Egne boligprojekter" 1999

Publiceringer:
Diverse publiceringer i "Arkitekten" af præmierede konkurrenceprojekter 1968-
Arkitektur DK 3/4-1981 Fritidshjem og fritidscenter i Ordrup
Arkitektur DK 3/4-1981 Arkitekternes eget hus i Nærum
Arkitektur DK 8-1985 Tilbygning til enfamiliehus i Holte
Arkitektur DK 8-1985 Fyrskib i Nyhavn
Arkitektur DK 6-1990 Overdækning og udbygning af Hvidovre Stationscenter
Byggeplads Danmark nr. 1 1990 Overdækning og udbygning af Hvidovre Stationscenter
Arkitektur DK 2-2000 Boligbebyggelsen Skovhaven, Værløse
Arkitektur DK 7-2002 Boliger i Guldbergsgade - NørreAllé, Nørrebro

Udstillinger
Udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling: "Behandling af uderum". Udstillingen omhandlede Jyske Banks hovedsæde øst på Vesterbrogade, gårdprojekt med lette stålkonstruktioner. 1989
Udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling: Udstillingen omhandlede udførte og/eller projekterede
byggerier i lette stålkonstruktioner og glas. 1993

 

Forskningsområder

  • Bygningskunst