Billede af Kätte Bønløkke Andersen

Kätte Bønløkke Andersen

Arkitekt

20012015

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Født 11.07.51

Uddannelse 1977 Afgang fra Arkitektskolen Aarhus, Yannos Politis´s afdeling

Efteruddannelse 

2008     Antropologi i designprocessen, 5 moduler, arr. Institut for design
2005 – 2007 ’I-Pilot, 3 moduler , Arrangør: Efteruddannelsen, Arkitektskolen Aarhus
2004  Kursus i Illustrator og Photoshop
1997 - 2003  Masterclass i Design, 4 moduler

 Ansættelser

1989 – 1993  Arkitektskolen Aarhus, undervisningsassistent/timelærer på Afdelingen for Møbel- og Rumkunst
1993 - 2004 Arkitektskolen Aarhus, lektor på Afdelingen for Møbel- og Rumkunst
2004   Arkitektskolen Aarhus, lektor på Institut for design
 
Kurser og undervisning

2006    Arrangør af LYS TEMADAGE for LYSnET på AAA, 2 x årligt
2007    Kursusleder: Dagslys og kunstlys, tilvalgskursus 2. Studieår,  AAA, 2 x årligt
2009    Tværfaglig Workshop om Lys, AAA Institut 1 og 4 og IHA
2004    Medarrangør af tværfaglige undervisningsforløb: Udviklingscenter for Møbler og Træ, AAA og Skive tekniske Skole, Vitus Bering + diverse møbelproducenter.
2004 Initiativtager til undervisningsforløb mhb. På udvikling af prototyper til udstillingsprojektet: Konsumkommentar
2004 Vejleder på Projektet: Design in Situ, i anledning af Lille (Frankrig) som Kulturby (europæisk konkurrence for designstuderende) tildelt 3.præmie.
2003 – 2005 Deltagelse i Modelprojektet: Børn, Mad og Bevægelse, et tværfagligt samarbejde mellem Fyns Amt og AAA
2000 – 2001 Initiativtager og medarrangør af et tværfaglig workshop, Det Jyske Kunstakademi og AAA, projektet blev finansieret af Kulturministeriet Pulje til tværfaglige samarbejder.
1992 - 2001 Kursusleder: Rum, lys, og farver, januarkurser 2. Del (kandidatuddannelsen) AAA
1998 Vejleder på projektet BO MOBIL et samarbejde på tværs af fagområder på AAA i forbindelse med Stokholm som Kulturby 1998. (nordisk konkurrence)
1993 - Samarbejdsopgaver/interne konkurrencer med en række virksomheder og foreninger eks: FSC, Thermex, Habo A/S, Betonforeningen, Tandlægehøjskolen, PVC brancheforeningen, Ballingslöv, Softline, Lysteknisk Selskab m.fl.
1989 – 1993 Undervisningsassistent/timelærer AAA, Afdelingen for Møbel- og Rumkunst.

 Udviklingsarbejde

2010 – 2014 Partner i Innovationsnetværket Dansk Lys, Projektleder på: Lys i byens rum
2009 -  2011 Partner i udviklingsprojektet: Kids´n Tweens
2009 -  Udvikling af diplomuddannelse indenfor formidling af arkitektur og design for   
 børn og unge.
2008 –  Udvikling af undervisningsmateriale om Lys: et samarbejde mellem Dansk Center for Lys, Designskolen Kolding og Arkitektskolen Aarhus
2006 - 2008 Dagslys og kunstlys, udvikling af undervisningsmateriale (temadage og kurser) 2004 - 2006 Udstilling og katalog til udstillingen: Konsumkommentar – en udstilling om fødevarer, emballage og affald
2002 - 2006 Mennesker, rum og bevægelse
2003 – 2005 Deltagelse i Modelprojektet: Børn, Mad og Bevægelse, et tværfagligt samarbejde mellem Fyns Amt og AAA
1999 – 2001 Møbelkunst kontra produktdesign: Undersøgelse af udvalgte uddannelser indenfor møbel- og rumkunst herhjemme og i udlandet. Studietur til London: besøg på  Royal College of Art, Ron Arads tegnestue og AA, studietur til Paris: besøg på ENSAD  og Ecolé Camondo.  
 
 Tegnestueansættelser

1987 - 1990 Friis og Moltke A/S
1984 - 1987 Stig Bredstrups tegnestue
1983 - 1984 Selvstændig + projektansat på forskellige tegnestuer
1977 - 1983 Friis og Moltke A/S

   Formidling, publicering og udstillinger

2010   Interview om det nye Ikea Katalog, august, DR Østjylland, Morgenradio
2010 Medarrangør af Pressalit Design Dag i Musikhuset, Århus 
2006 –  Program for LYS TEMADAGE, lysnet.com/Arkitektskolen Aarhus
2007 Repræsenteret med projektet: Konsumkommentar under ”Samlinger” i bogen, Fortiden for tiden, Arkitektskolens Forlag
2005 Udstilling: Konsumkommentar: Trekanten, København, april 2005
 Møbler: Tommerup Savværk, Fyn, august 2005 
 Trapholt: Plastic Fantastic, okt.2005 – januar 2006
2005 ” –at give tanken form”, om samspillet mellem pædagogik og arkitektur i forbindelse med projektet: Børn , mad og bevægelse. (Film)
2004 Konsumkommentar: Arkitektskolen  Aarhus, nov. – dec.
 Interview i DR p3 om udstillingen : Konsumkommentar
2004 Udstillingsarkitekt på udstillingen: Møbel – og Rumkunst, elevarbejder
2001 – 2002 Rum for Offentlig kontor afrapportering, KM
1996  Udstillingsarkitekt på udstillingen: ”Visioner bliver til produkter”, Arkitektskolen Aarhus 1995 Artikel: Dansk design lever, I Nyt fra Erhvervsrådet for Silkeborg, Gjern og Them
1995 Paneldeldager i Konference om fremtidens samfund og din arbejdsplads, arr.HK-SAM-DATA
1994   Medarrangør af Konferencen: Byggeri for Børn på AAA
1990  Medarrangør af: Konference om arkitekters vilkår, AAR og PAR
1990 -  Initiativtager og medarrangør af de studerendes årlige deltagelse på Møbelmessen i Bella Center
 + diverse udstillinger på bl.a ID –Forum i Horsens
 
 Selvstændige arbejder, og legater

2004          R98 Fonden (Konsumkommentar)
2003 – 2004  Skitsering, projektering og realisering af byfornyelsesprojekt: 20 altaner,  
  Frederiksbjerg
2000 – 2001  Kulturministeriets pulje til tværfaglige samarbejder 315.000 kr
1999  Krista og Viggo Pedersens Fond (møbelkunst kontra produktdesign
1993 – 1995  Skitsering, projektering og realisering af renovering af Andelsforeningen
  Heibergsgade 25
1983 – 1984  Forslag til konkurrence om Ældreboliger og plejefunktioner i Ikast, i samarbejde med 3 andre, tildelt 4. Præmie.
  Forslag til indbudt konkurrence om Ældreboliger og plejecenter, Ålborg kommune, for Arne Kjærs tegnestue, tildelt 2. Præmie.
  Sommerhus i Skæring (realiseret 1984)
  Forslag til indbudt konkurrence om Plejehjem udført for Buhl og Klithøjs tegnestue, tildelt 3.præmie

 Tillidshverv/ medlemskaber

2010          Medlem af fagkyndigt bedømmelsesudvalg for lektorat i Lys på  KA,
         Kunstakademiets Arkitektskole
2010 -          Medlem af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen for Dansk Center for Lys
2009 - 2010        Medlem af trivselsudvalget, Aarkitektskolen Aarhus
2008 - 2009           Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, formand for områdeudvalget for  
         Industriel Design, og medlem af Værkstedsrådet
2008 -          Formand for Dansk Center for Lys´s  Lokalbestyrelse  
2008 - 2010          Medlem af Projektgruppen : Børnekulturens Netværk, under Kulturministeriet.
2007 -                  Pædagogisk udvalg, AAA
2007 -        Fagkyndigt udvalg, bedømmelse af lektorat i design med særligt fokus på  
        møbeldesign, KA
2007 -    Medlem af Lokalbestyrelsen i Lysteknisk Selskab
2006 - Censor på Kunstakademiets Arkitektskole
2005- LYSnET
2005 – 2009 Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, områdeudvalget for Industriel Design
2005 Dommer i Konkurrencen 250 år, KA
2004 – 2006 Studiekoordinator, Institut for Design
2004 Medlem af fagkyndigt udvalg, lektorat på Institut for Design
2003 Medlem af fagkyndigt udvalg, lektorat på Institut for Design
2001 - 2005 Studienævnet, AAA
1998 – 2000 Studienævnet, AAA - suppleant
2000 - 2004 IT- udvalget, AAA
1994  Skolerådet, AAA
1994 Medlem af fagkyndigt udvalg i forbindelse med en række ansættelser på AAA
1991 – 1995 Publikationsudvalget for fagbladet Arthur, Ansatte Arkitekters Råd
1989 – 1991 Lokalbestyrelsen for AAR
1989 – 1990 Rådsbestyrelsen for AAR

 Deltagelse i Konferencer og seminarer  (udvalgte eksempler)

2010  Nord LED nov.
2010 Forskertræf: Synergi og udfordringer ved forskningssamarbejde
2009 Lysets dag
 Forskertræf – Research seminar
2008 Smart Spaces, Vingstedcentret
 Designing Design, seminar med John Heskett, AAA
 Forskertræf – Forskningsbaseret uddannelse, Hvedholm Slot
 Light Visions, sharing practical insights on light & architecture, Frederikshavn
 Design der kan bruges – en menneskeret? Designskolen Kolding
 Strategisk Design, seminar med John Heskett, AAA
2007 Lysets Dage, Øksnehallen, Arr. Lysteknisk Selskab
 Designforskning, Center for designforskning, KA
 Workshop om Lys, Bornholms Kunstmuseum, arr. Lysnet
 Velux Daylight Symposium i Bilbao
2006 Chair, Helsinki
 Forskertræf, Center for designforskning, KA
2005 Innovation og Entreprenørship, AAA
 Lysets Dag, KA aar. Lysteknisk Selskab
 Strategisk design og Service design aar. Center for Designforskning (AAA)
 Stort tænkt – idealer og pragmatik i design, AAA
2004 Digetale Designprodukter, Designskolen Kolding
2003 Future Design Days, Borås
 Udstillingsanalyse/arkitektur, Århus Universitet