Billede af Ellen Kathrine Hansen

Ellen Kathrine Hansen

Arkitekt

20012009

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

CURRICULUM VITAE                                                                                               

Ellen Kathrine Hansen  

+45 2172 3181

ekh@vkr-holding.com 

ellen.k.hansen@aarch.dk

 

Uddannelse

1993                 Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, Storstrøms Kunstmuseum i Nykøbing F

Efteruddannelse                

2006                       Projektlederkursus, VELFAC                

2005                       I Pilot udd: innovation, coaching og entreprenørship, 10 dage over 1 år v. bl.a. Attractor

2004                       Ph.d. forskerskole, AAA, v. Jørgen Dehs og Anders Munk, tre forløb om   filosofi/æstetik, videnskabsteori og perspektiver på arkitektur og design

2000-2001                'Miljørigtig Projektering - om arkitektur og bæredygtighed' 6 moduler, v. Jan Christiansen

1998-1999               Forskeruddannelse AAA, v. Kasper Nefer Olsen og Morten Daugaard

1997-1998               Forskeruddannelse, AAA 'Arkitekturanalyse' v. Erik Nygaard 'Arkitekturforskningens idé og metode' v. Kasper Nefer Olsen

 

 

Ansættelser

2009 -                     VKR-Holding

                              Projektleder i 'Active House and Strategic Projects'

  

                              VELFAC A/S

2003-2009               Projektleder for etablering af vidensudveksling og -udvikling mellem videregående uddannelser indenfor byggeriet og VELFAC A/S.                           

                              Væsentlige opgaver

2008-                      Forskningsprojektet Minimum Configuration-Home Automation, intelligent styring i boligen, med Ingeniørhøjskolen Århus, Alexandrainstituttet, WMa m.fl

2007-                      Projektleder på udviklingsprojektet, byggeriet og formidlingen af 'Bolig for livet' i Lystrup

2007-                      Oprettelse af LYSnET Norden. Netværk i Sverige og Norge i samarbejde med VELUX

2006-                      Redaktør på hjemmesiden http://www.lysnet.com/                

2005-                      Initiativtager til oprettelse af netværksgruppen LYSnET

2005-                      Initiativtager og tilrettelægger af LYS temadagene for 8 skoler i Danmark, 3 gange årligt

2005-                      Indførsel af VELFAC Dagslyslegater til afgangsstuderende ved arkitektskolerne

2003-                      Undervisningsprogram om lys og arkitektur ved intern træning af VELFAC medarbejdere

2003                       Opbygning af vinduesfaglig undervisning 'Liv, lys og luft' for Arkitektskolen Aarhus og BTH Vitus Bering, Horsens

 

                              Arkitektskolen i Aarhus, AAA

2009 -                     Orlov

2004 -                     Lektor med speciale i tværfagligt samarbejde mellem industri, praksis, undervisning og forskning

2000-2004               Forskningsassistent

1997-2000               Undervisningsadjunkt med ansvar for undervisning af hold på 1. og 2. årgang

1996-1997               Timelærer

 

                              Kurser og undervisning

2008                       Bevilling fra Sophus Fonden til udvikling af undervisningsmateriale om LYS, med Dansk Center for Lys og Designskolen Kolding

2007                       Kursusleder 'Lys+Energi+Arkitektur' Potentialer i transparente tyndfilmsolceller, 3 ugers workshop for 48 kandidat studerende ved Inst V

2006                       Arrangør af 'Evolution' symposium og workshop for hele institut V om nyindustrialisering, samarbejde med Dansk Arkitektur Center, Erhvervs- og Byggestyrelsen og 5 industrivirksomheder

2005                       Kursusleder, 'solceller og dagslys' til belysning af potentialerne for solceller i ruderne i enfamiliehuse, projektet 'Solcellehus'. Støttet via EFP

2004                       Kursusleder 'Transparente solcellefacader' på Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi

2004                       Kursusleder 'Transparente solcellefacader' på AAA      

2003 - 2008            Projektvejleder for PhD stud. Artur Slupinski, 'SOL SKIND', Nordisk Energiforskningsprogram

2003                       Kursusleder 'Transparente facader - sol, materialer og modeller' på AAA

2002                       Kursusleder 'Den transparente energiproducerende klimaskærm' på AAA

2002                       Kursusleder 'Miljørigtig Projektering - om arkitektur og bæredygtighed' for Efteruddannelsen AAA sammen med Jan Christiansen, Stadsarkitekt København

  

                              Forelæsninger           

                              'Bolig for livet' en symbiose mellem energi, komfort og æstetik

                              'Lys+energi+arkitektur'

                              'Miljørigtig projektering'

                              'Transparency'

                              'Lys i boligen'

                              'Glas, funktion og æstetik'

                              'Hvordan kan arkitektskolerne bruge byggeindustrien?'

                              'Vinduet som lyskilde'/'The Window a Source of Light'

                              'Vinduet som klimaskærm' /'The Window a Weather Screen

                              'Det energiproducerende vindue'/'The Energyproducing Window'

                              'Solcelle og -lys, et arkitektonisk potentiale'

                              'Transparente facader'

                              'De rumlige transformationer i Diokletians Termer i Rom'

                             

                              Gæsteforelæser hos bl.a.

                              Kunstakademiets Arkitektskole

                              Vitus Bering BTH og ingeniørskolen, Horsens

                              DIS, København

                              Dansk Byggeri

                              Dansk Design Center

                              Designskolen Kolding

                              Center for Designforskning

                              Solenergidagene ved Danvak og Kunstakademiets Arkitektskole

                              Energistyrelsen

                              Ballerup Kommune

                              Dansk Arkitektur Center

                              Teknologisk Institut

                              Realia

                              Aalborg Universitet

                              Diverse tegnestuer

                             

                              Forskning

2008-                      'Lys & Energi2', 'ThiFeTech', støttet af ForskEl

2006-2007               'LYS OG ENERGI, transparente facader', Projektansvarlig, med Teknologisk Inst., SBI, VELFAC  PSO

2006-2008               'GLAS, TRANSPARENS OG MATERIALITET, afsøgning af de æstetiske potentialer i fremtidens ruder', projektleder

2006-2007               'Solceller integreret i industrielt byggeri', med EnergiMidt, Skanska Danmark og PA Energy, EFP

2004-                      Udviklings- og demonstrationsprojektet 'Solcellehus' om udviklingen af energiproducerende vinduer til enfamiliehuse, EFP.

2003-2006               'Transparent PVmodules - shading devices of the future', PSO

2000-2001               'Solarcell and light, an architectural potential', projektleder, EFP

 

Tegnestueansættelser

1994-1996               C F Møllers Tegnestue i Århus, ved Mads Møller

1992-1994               Egen tegnestue, primær opgave Storstrøms Kunstmuseum i Nykøbing F

1992                       Professor Erik Chr. Sørensens Tegnestue, Charlottenlund

1989-1992               Professor Tage Lyneborgs Tegnestue, København, studiearbejde

1988                       Machintosh, Haines & Kennedys Architects, London, studiearbejde

 

Konsulentopgaver

2005-2007               Solar City Horsens, rådgiver

2002                       Rådgiver på indeklima og integration af solcelleanlæg i bæredygtigt byggeri, Aalborg Zoo

2001-2003               Rådgiver på SOL 2000 A. Udvikling af byggekomponenter med integrerede solceller, i samarbejde med bl.a. VELUX A/S og AluPV

2001-2002               Koordinator af studenterkonkurrencen 'Arkitektonisk integration af solceller' under SOL1000 projektet

2001-2004               Rådgiver på SOL 1000 - projektet, udarbejdelse af placeringsskitser for solcelleanlæg på ca. 150 enfamiliehuse, samt pilotprojekter for nye integrations løsninger

2000                       Forslag til bibliotek med solcelleintegration på Brædstrup Skole

1999-2000               Innpoex, EU projekt om forsøg med solcelleintegration.                    

1999                       Forskningscenter i Mariager, udbygning, for F.L. Schmidt & Co.

1999                       Villa i Silkeborg

1998-2000               SOL-300, placering af solcelleanlæg på 90 huse

1997                       Århus Musikby, udarbejdelse af koncept og projektmateriale for Det Jyske Musikkonservatorium til Kulturministeriet

1996-1997               Ikast Pædagogseminarium med Frost og Møller

1993-1994               Storstrøms Kunstmuseum, projektforslag, støttet af Statens Kunstfond og Nykøbing F Kom

 

Formidling og publicering

2008                       LYS+ENERGI+ARKITEKTUR udstillet i udstillingsbygningen AAA, Store Torv Århus og i Kolding Kommune

2007                       Publikationen LYS+ENERGI+ARKITEKTUR, 78 SIDER, 2300 eksemplarer, www.lea.aarch.dk

2006                       Interview i Byggeavisen, Jyllandsposten 11.04.06 'Fremtidens vinduer er multifunktionelle'

2006                       Artikel i LYS NR. 1, marts 2006 'LYSnET Ny tværfaglig netværksgruppe skal styrke undervisningen og forskningen i lys'

2005                       Medforfatter på bogen 'SOLCELLER + ARKITEKTUR - en guide til anvendelse af solceller i byggeriet' Arkitektens Forlag nov. 2005

2005                       Idékatalog ‘Projekt solcellehus' og ‘Solceller og dagslys' 30 sider

2005                       Indlæg ved 'SUN AND ARCHITECTURE' 'Transparent Facades - integration of architectural values of PV of tomorrow'

2005                       Arrangør af internationalt symposium 'SUN AND ARCHITECTURE - the energy-producing facade'. Støttet af Nordisk Energiforskningsprogram

2005                       Udstilling AAA af muck ups fra kurset 'Transparente facader' i forbindelse med symposiet 'SUN AND ARCHITECTURE - the energy-producing facade'

2002                       Artikel i ARKITEKTEN 22, 2002 'Fra Rumteknologi til Bygningskomponent'

Artikel 'Den transparente energiproducerende glasfacade' En teoretisk afsøgning af begrebet transparens i relation til transparente energiproducerende glasfacader. På Den Danske Forskningsdatabase.        

1999                        To delrapporter i afrapporteringen af SOL 300 projektet. Delrapport 4. Arkitektur 72 s. samt Delrapport 7. Specialanlæg 57 s.

2000                         Slutrapport 'SOLcelle og SOLlys et arkitektonisk potentiale. Idegrundlag for hvordan solceller og lys kan spille sammen' Tilgængeligt på http://www.solarcell.dk/ og Den Danske Forskningsdatabase samt udlånes i bogform fra AAA's bibliotek

1995                         Charlottenborgs Forårsudstilling, censureret, afgangsprojekt Storstrøms Kunstmuseum

  

Stipendieophold og legater

1999                       Det danske Institut i Rom, studier i de rumlige transformationer i Diokletians Termer, støttet af Dreyers Fond

1996                       Det danske Institut i Rom, studier i de rumlige transformationer i Diokletians Termer, støttet af Krista og Viggo Petersens Fond, Knud Højgaards Fond og Dreyers Fond.

1995                       San Cataldo, Amalfi, Italien, studier i kunstens og arkitekturens indflydelse på lokalsamfundene, stipendieophold

1994                       Statens Kunstfond arbejdslegat

1991                       Det Danske Hus i Paris studier i den tidlige modernismes indflydelse på moderne arkitektur, støttet af Knud Højgaards og Dreyers fond

 

  

Tillidshverv

2008-                     Medlem af Det Forskningsfaglige Rådgiverpanel, etableret under regeringens strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark

2008-                     Medlem af Videnpanel for Realia omkring projektet EnergiParcel

2008-                      Medlem af styregruppen LYSnET Norden

2006-                      Sophus Fondens uddelingskomité

2006-2007               Medlem af lokalbestyrelsen i Lysteknisk Selskab

2005                       Fagdommer udpeget af Akademisk Arkitektforening ved konkurrencen 'Aktive Passivboliger til Unge'

2005-                      Medlem og koordinator af LYSnET gruppen

2003-2004               Medlem af følgegruppe for formulering af 'Ny national solcellestrategi'

2003                       Fagdommer udpeget af Akademisk Arkitektforening ved konkurrencen om plejehjem i Herning

2001-2003               Medlem af Solenergiudvalget i Energistyrelsen

2001-2003               Medlem af Solcellegruppen, Solenergiudvalget i Energistyrelsen

2001                       Fagdommer udpeget af Akademisk Arkitektforening ved konkurrencen 'Husbåde i Københavns Havn'

2000-2002                Bestyrelsesmedlem i 'Dansk Solcellegruppe' under DanVak

1999-2000               Formand for Danske Arkitekters Landsforbund, Midtjylland

1997-2000               Ledelses- og repræsentantskabsmedlem i Danske Arkitekters Landsforbund

 

 

 

 

  Februar 2009

Forskningsområder

  • Byggeri
  • Bygningskunst
  • Materialer
  • Teknologi og digital design