Rekonstruktion af inskriptioner i sten. Metodeudvikling.  

  Project Details

  Description

  Væsentlige dele af vor kulturarv er i nyere tid blevet ofre for den tiltagende luftforurening. Det gælder også for sandstensinskriptionerne på monumentale bygninger (kirker, slotte) og på mindesmærker og skulpturer i det offentlige rum. Fremfor at lade det altsammen smuldre og med tiden forsvinde helt i syreregnen, vælger man i stigende grad at rekonstruere og genhugge udsmykninger, arkitektoniske detaljer og skulpturer. I denne forbindelse optræder ofte inskriptioner, der i større eller mindre grad er beskadiget og nedslidt til næsten ukendelighed. Begavede og interesserede billedhuggere, skolet i klassisk figurhugning, har taget sig af den skulpturelle del af rekonstruktionerne. Dygtige stenhuggere, herunder udenlandske, har genhugget rekonstruktionerne.

  Det har været min opgave - og mit held - at beskæftige mig med rekonstruktion af inskriptionerne. Jeg har igennem de sidste snes år ved siden af skolen haft en række spændende opgaver, bl.a. for Slots- og Ejendomsstyrelsen, hvor jeg i et frugtbart samarbejde med billedhugger og stenhugger Ove Bang Jørgensen har stået for rekonstruktion og genhugning af inskriptioner i forbindelse med momunenter, skulpturer og bygningsdetaljer. Eksempler: sokkelinskriptionerne på 66 figurer i Nordmandsdalen i Fredensborg Slotspark, to inskriptionstavler på Kongeporten på Frederiksborg Slot, inskriptioner på flere af Wiedewelts skulpturer i Jægerspris Slotshave, facadeinskription på Kongens Nytorv 18, ligsten for Augustinus-familien ved Trinitatis Kirke, skriftstav på Slangerup Kirke m. fl. 

  Da behovet for denne ekspertise er af nyere dato, har der ikke være nogen traditioner eller erfaringer at trække på. Arbejdet forudsætter et grundlæggende kendskab til skriftformgivning, viden om og forståelse for 3-dimensionel skrift i sten samt kendskab til huggeteknik. Endvidere et tæt samarbejde med stenhuggere. Det har været nødvendigt selv at udvikle og opfinde en egnet arbejdsmetode, der dækker hele processen fra registrering af den skadede inskription, til udførelse af en rekonstruktion (så tæt på originalen som muligt) samt overførsel til den nye sten forud for hugningen. Og der er mig bekendt ingen andre end mig i Danmark, der har oparbejdet denne særlige erfaring og viden.

  Behovet for vedligeholdelsen af kulturarven fortsætter. I takt med at der kan skaffes bevillinger, vil nye arbejder blive iværksat. I betragtning af, at et væsentligt fokusområde indenfor grafisk design på Arkitektskolen handler om skriftformgivning, har vore studerende de bedste forudsætninger for at tage dette specielle arbejdsområde op. Jeg føler mig forpligtet til at forsøge at fastholde og nedfælde de møjsommeligt indvundne erfaringer og arbejdsmetoder, således at man ikke en skønne dag skal begynde helt forfra.
  StatusActive
  Effective start/end date30/06/2010 → …

  Funding

  • Intern finansiering