The state of preservation of antiquities found on Langeland

  Project Details

  Description

  Trods mange års bevidsthed om, at oldsagerne undergår en fremadskridende nedbrydning i jorden, har der ikke været gjort meget for systematisk at undersøge, hvilke forhold i jorden, der spiller ind på oldsagernes bevaringstilstand. Det er derfor ikke muligt specifikt at afgøre, om brug af kunstgødning og pesticider samt forurening fra luften udgør en egentlig trussel for oldsagerne.

  Jordbuden er et meget komplekst og variablet miljø, som gør det vanskeligt at bestemme, hvilke nedbrydningsmekanisker oldsagerne har været udsat for. Der foreligger derfor kun få studier af dette emne. Ved en i 1994 afsluttet undersøgelse af oldsager fra Ribe-egnen (H. Brinch Madsen: "Undersøgelse af oldsagers bevaringstilstand inden for et afgrænset område i Sydvestjylland" til publikation i "Ribe-egnen gennem 10.000 år") har det vist sig, at oldsagernes bevaringstilstand er afhængig af alder, fundkategori og jordbundstype. Disse faktorer er derfor nødvendige at inddrage i de mere naturvidenskabelige studier. Undersøgelsesresultaterne fra Ribe-egnen bygger på ca. 450 genstande, som er visuelt bedømt i forhold til et nedbrydningsskema. Jerngenstande er bedømt ud fra røntgenfotos.

  Det er ikke muligt at sige, om resultaterne fra Ribe er generelt dækkende for hele landet. Dels et det statistiske grundlag for lille, og dels er jordbundsforholdene og nedbørsmængden i Sydvestjylland anderledes end i øvrige dele af landet.

  For at få et større antal genstande og andre jordbundstyper inddraget har H. Brinch. Madsen og Knud Botfeldt gennemgået alle bronze- og jerngenstande fra Langeland, som var fundet før 1990. De er blevet bedømt ud fra de samme kriterier, som var anvendt i Ribe.

  Næste fase i projektet vil bestå i en bearbejdelse af de indsamlede data set i forhold til alder, fundkategori og jordbundstype. Her vil det også være nødvendigt at inddrage en beskrivelse af Langelands arkæologi og jordbundsforhold.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/199501/01/2013