LEDlys - Interdisciplinær LED lysforskning - 2012-2014

Description

Tværfaglig fælles forskning mellem Kunstakademiets Arkitektskole, Kunstakademiets Designskole, Kunstakademiets Konservatorskole, IT Universitetet og Bornholms Kunstmuseum.
Projektansvarlig:
Karin Søndergaard, Ph.D., lektor
LYS Laboratoriet - forskningscenter for arkitektonisk belysning
Institut for Teknologi
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Email: karin.sondergaard@kadk.dk
Office phone: +4541701686
Formål: Forskningsprojektet har til formål at koordinere en fælles indsats i opbygningen af en for skolerne samlet forskningsplatform i forskningen af LED - fremtidens lyskilde. Blandt skolens undervisere og forskere indenfor lys eksisterer et udtalt behov for et intensiveret fokus og indsats omkring LED, ligesom der fra branchen efterspørges en forskning omkring udviklingen af arkitektoniske og designmæssige problemstilinger, samt en diskussion af de æstetiske og kvalitative parametre i relation til LED. Hensigten er at samle et på KADK eksisterende men spredt videns- og kompetencefalet i et videns-delende og udviklende program, og således at etablere et samlet kunstfagligt forskningsfelt indenfor LED, der på sigt kan gøre sig gældende nationalt som internationalt. Forskningsprojektet realiseres i samarbejde med IT Universitetet, der har fokus på dynamikker i adaptive softwaresystemer, den iscenesættende virkning på oplevelser og handlinger, og integrereing med dagslysvariationer.
Bornholms Kunstmuseum er partner på formidlingsdelen af projektets resultater,
Gennem en praksisbaseret, kunstnerisk udforskning af LEDs potentialer, har projektet til hensigt at analysere og diskutere i relation til tre skalaforhold:
1. Mikro skala som element og del af pixel system.
2. Medium skala som integreret del af rumdesign og integrering af LED lys med dagslys.
3. Makro skala som komponent i byrum og medie facader.
Projektdeltagere:
Karin Søndergaard, leder af LYS laboratoriet-forskningscenter for arkitektoniks belysning.
Styringsgruppe:
Karin Søndergaard, Lektor KA, Jens Overbye, underviser KD og Kjell Yngve Petersen, Ph.D. Lektor, IT Universitetet.
Øvrige projektdeltagere:
Claus Asp, lysdesigner, OSRAM, ekstern underviser KD
Jesper Kongshaug, Lysdesigner, ekstern underviser KD
Kasper Hammer, Lysdesigner, ekstern underviser KD
Christina Augustesen, Arkitekt MAA, ekstern underviser KD
Nanet Mathiesen, Arkitekt MAA, Ph.D. KA
Katja Bülow, Arkitekt MAA, Lektor KA
Karina Mose, Arkitekt MAA, Lektor KA
Astrid Mody, Arkitekt MAA, Lektor KA
Bent Eshøj, Lektor KK
AcronymLEDlys
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201230/12/2015