Det narrative element i brugerdrevne designprocesser

Project Details

Description

Forskningsprojektet forsøger at rejse en
række grundlæggende metodiske spørgsmål og
teoretiske problemstillinger til brugerdrevne
designprocesser.
Projektets grundantagelser er således at:
• Fortællingen har nogle særlige kvaliteter til
at indfange og formidle modsætningsfyldte
og komplekse betydninger – og at
fortællingen – eller et ’fortællende element’
optræder i alle designprocessens faser.
• Der allerede findes en række designmetoder
med narrative elementer, som kan bidrage til
en større forståelse af, hvordan vi
kommunikerer med brugeren - og i
designprocessen som helhed.
Det rejser følgende spørgsmål:
• Hvordan formidles erfaringer fra brugeren til
designeren?
• Hvordan fortolker/oversætter designeren
disse erfaringer?
• Hvordan anvendes designerens
fortolkninger/oversættelse til at skabe dialog
med brugeren omkring nye innovative
løsninger.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201031/12/2010

Funding

  • Center for Designforsknings forskningsmidler og selvfinansiering: DKK2,075.32