SAMLING (forskningsbaseret undervisning): Planlægning og gennemførelse af 3.års efterårssemester på IBK's bachelorprogram 'Finder Sted/Taking Place'.

Activity: Other activity typesOther

Description

Som ramme om studieordningens semestertemaer for 3. studieår; 'Arkitektur og Praksisformer' og 'Arkitektur og Projekt', blev der igennem efterårssemesteret på 3.årsholdet på IBK ('Finder Sted / Taking Place'), arbejdet med begrebet 'Samling'.
Begrebet blev forstået som en kompleks og åben størrelse, der går på tværs af bl.a. det tektoniske, det sociale, det programmatiske og meget andet. Begrebet dækker også over den antagelse, at det er en af arkitektens afgørende kompetencer at skabe arkitektoniske sammenhænge i og med denne kompleksitet, via sit samlende og syntetiserende arbejde.
Forløbet tog udgangspunkt i et feltstudie af den svenske militærby Karlskrona, og på baggrund af div. registreringer, opmålinger, analyser o.a. var det opgaven at hver studerende skulle udvikle en særlig interessse der skulle omsættes til et 1:1-objekt - en "søjle".
Semesteret var inddelt i underafsnit med titlerne 'Det eget kort', 'Feltstudiet og logbog 1', 1:1-projektet og logbog 2', 'Udstillingen'.
Forløbets resultater blev efterfølgende udstillet på KADK's bibliotek den 13. februar til den 6. marts 2015.
Øvrige planlæggere og undervisere var; Thomas Bo Jensen, Kristian B. Hansen, Claus Pryds og Anne Pind.
Period4 Aug 201430 Jan 2015