Butikkens Understøttelse af Oplevelse og Brand

Projektdetaljer

Beskrivelse

Detailbranchen lider i mange danske byer, og det er en trend der ses over hele verden. Det er derfor nødvendigt at nytænke detailkoncepter, og gøre dem klar til konkurrencesituationen fra internethandel og store internationale spillere (som eks. Amazon). Butikkens møde med kunden er i denne sammenhæng ultimativ vigtig, og det er nødvendigt at indtænke en totaloplevelse for kunden i butikkens koncept. Dette forløb skal gøre butikkernes rådgivere og samarbejdspartnere klar til at hjælpe butikkerne med at håndtere denne udfordring. Deltagerne vil oparbejde nye tilgange til butiksudvikling og –indretning baseret på kundeindsigt og nyeste viden om kunderejser. Forløbet skal ses som en efteruddannelse af medarbejdere der arbejder inden for rådgivning om butiksdrift samt for ejere af butikker der kunne tænke sig at nytænke butikkens koncept.

Nøgleresultater

2 gennemførte workshops med 5 deltagende virksomheder og ca 20 virksomheder deltog i præsentationsworkshop. Deltagende virksomheder opnåede større forståelse for kobling mellem online og fysisk salg, samt designstrategi omkring bl.a. bæredygtighed.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201831/12/2018

Emneord

  • omnichannel
  • designstrategi
  • bæredygtighed
  • design entreprenørskab