Billede af Per Dombernowsky

Per Dombernowsky

Civilingeniør

1979 …2014

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Per Dombernowsky er uddannet civilingeniør ved Danmarks tekniske Højskole og var derefter ansat ved rådgivende ingeniørfirmaer i København og Århus 1964-69. Siden 1967 har han været ansat ved Arkitektskolen Aarhus, først som undervisningsassistent og fra 1969 som lektor i byggeteknik og statik.

 

Per Dombernowsky har været beskikket censor ved bygningsingeniøruddannelsen siden 2002 og har fungeret som censor ved Institut for Arkitektur og Design ved Aalborg Universitet.

 

Per Dombernowsky har i forbindelse med sit virke på Arkitektskolen Aarhus på flere måder bidraget til, at rette opmærksomheden mod samspillet mellem arkitektur og ingeniørkunst og har således på Arkitektskolen bl.a. forestået udstillinger om flere store ingeniørpersonligheder (Robert Le Ricolais, 1998 og Eladio Dieste, 2002) samt forestået den internationale konference Engineering a New Architecture, 1998. Han har desuden forelæst internt og ved nordiske arkitektskoler samt for praktiserende arkitekter og rådgivende ingeniører om emner indenfor ingeniørkunst og ingeniørkunstens historie.

 

Per Dombernowsky har publiceret artikler og præsenteret papers ved internationale konferencer bl.a. indenfor emnerne computerbaseret konstruktionsdesign og konstruktionsoptimering. I forbindelse med sin tilknytning til Dansk Center for Integreret Design (1999-2002) har han forsket i computerbaseret form- og topologioptimering, hvilket resulterede i publikationen Optimeringsmanual, 2003.

 

I det internt støttede forskningsprojekt Konstruktioner i dansk modernisme - en analyse af jernbetonskaller har han ved hjælp af moderne computerteknologi analyseret de vigtigste af modernismens danske jernbetonskaller (1999). Helt aktuelt deltager han i samarbejde med en række eksterne partnere i projektet Unikabeton, som fokuserer på industriel fremstilling af krøllede former i beton ved hjælp af robotter, og er støttet af Højteknologifonden (2007-2009).

 

Siden 1977 har Per Dombernowsky desuden haft egen rådgivende ingeniørvirksomhed og har bl.a. i samarbejde med praktiserende arkitekter deltaget i flere præmierede arkitektkonkurrencer.

 

Forskningsområder

  • Byggeri
  • Teknologi og digital design