Billede af Laura Liv Weikop

Laura Liv Weikop

Cand.mag. Visuel Kultur med Kulturformidling

20152016

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Udstillingslaboratoriet - et eksperimentelt case study til belysning af relationen mellem museumsudstillingens design og den besøgendes oplevelse (arbejdstitel)

 

Projektets formål & forskningsspørgsmål

Dette forskningsprojekt fokuserer på museumsudstillingens design, og hvorledes dette relaterer sig til den besøgendes engagement i og oplevelse af udstillingen. 

 

Museumsudstillingen undersøges dermed med henblik på at afdække relationen mellem dens design og den besøgendes engagement i og oplevelse af udstillingen. Undersøgelsen igangsættes med fokus på museumsudstillingen som strategisk design- og formidlingsform, der går på tværs af de tre traditionelt etablerede museumstyper: kulturhistoriske, naturhistoriske og kunsthistoriske (Kulturministeriet (2006): Museumsloven § 4, 6, 8). 

 

Forskningsprojektets formål er derfor følgende: 

 1. at undersøge udstillingsoplevelsen med praktisk udgangspunkt i museumsudstillingen Udstillingslaboratoriet - Hverdagsdesign på 3 måder (Designmuseum Danmark, 04.10.13-02.03.14). 
 2. at udforske de besøgendes oplevelse og adfærd i relation til udstillingscasens design
 3. at udvikle et vidensgrundlag hvorfra der kan udvikles nye formidlingstiltag og udstillingsmetoder for strategisk udstillingsdesign

 

Med udgangspunkt i disse formål kan følgende forskningsspørgsmål formuleres: 

 

“Hvad karakteriserer de besøgendes udstillingsoplevelser i museumsudstillingscasen Udstillingslaboratoriet - Hverdagsdesign på 3 måder på Designmuseum Danmark? Og hvorledes relaterer dette sig til udstillingens designmæssige, strategiske tilrettelæggelse?” 

 

Med rødderne i både oplevelsesteori og museal udstillingsdesignteori, er en hovedtese for projektet derfor også, at udstillingers designstrategi og visuelle effekter påvirker den besøgende via kognitive og emotionelle processer (og dermed også sensoriske) og bidrager til den meningsdannelsesproces som finder sted her. Ved at arbejde strategisk med udstillingsdesign, kan vi dermed påvirke og forme den besøgendes oplevelse og skabe mere engagerende museumsoplevelser (Jantzen, Vetner og Bouchet, 2011; Monti og Keene, 2013). Dette kræver en forståelse for udstillingsdesignets natur og karakter såvel som af relationen mellem besøgende og museers udstillingsdesign. Det er blandt andet dette som undersøges og testes i den aktuelle udstillingscase. 

 

Baggrunden for at stille disse spørgsmål, og undersøge design på den måde, som projektet her retter sig imod, er et femdelt videnskabeligt forskningsfelt: visitor studies, new museology, udstillingsanalyse, fænomenologi og oplevelsesteori.

 

For at undersøge alt dette arbejder jeg med en kombination af teori og praksis – dvs. at jeg både analyserer og teoretiserer over udstillingsdesign og de formidlingsstrategier, de er udtryk for, samtidig med at jeg prøver ideer og teorier af i praksis gennem konkret udstillingsdesign på Designmuseum Danmark. Dette sker først og fremmest i et nyt udstillingsprojekt som hedder “UDSTILLINGSLABORATORIET – Hverdagsdesign på 3 måder” (se evt. nærmere beskrivelse på min blog: Et udstillingskoncept på vej) og løbende gennem en nyopstilling af Designmuseets permanente samlinger. 

Forskningsområder

 • Æstetik og form
 • Udstillingsdesign
 • Design
 • museum studies
 • Museologi
 • sensorik
 • udstillinger
 • Oplevelse og æstetik
 • oplevelsesdesign
 • perception
 • Fænomenologi
 • Kommunikation
 • Udstillingen som medie
 • formidling
 • formidlingsstrategi