Billede af Helle Brabrand

Helle Brabrand

  • Philip de Langes Allé 11, Bygning 72

    1435 København K

    Danmark

1985 …2017

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Curriculum vitae

Personlige data
Født 07.12.1943

 


Faglig profil

Kunstnerisk udviklingsarbejde.

Jeg arbejder med arkitektonisk tilblivelse i udveksling med krop og bevægelse. I en serie projekter eksperimenterer jeg med arkitektonisk tegning som performativt medie og søger at få menneskekroppens væren-i-mediet til at træde operationelt frem. Min video spacebody actual virtual brugte dansens udtryksbevidste krop. Et aktuelt projekt, blandede bevægelser i kompositionsplanet, arbejder med dagligdagens 'ubevidste' kroppe og formateres interaktivt.

Min undervisning er relateret forskningen, gennem formidling af forskningsresultater, praktik-samarbejder og gennem undervisning i arkitektonisk projekttilblivelse.


Ansættelser og job

1989-og frem

Lektor på Kunstakademiets arkitektskole, København, institut for bygningskunst.

1975

Oprettelse af egen tegnestue.

1971

Undervisningsassistent på Kunstakademiets arkitektskole, København, afd. for bygningskunst, professor Erik Chr. Sørensen.

Uddannelse

1971

Afgang fra Kunstakademiets arkitektskole, København, Erik Chr. Sørensens afd.

1962

Student, matematisk.

 

Legater:

2008

Tildelt kr. 100.000 af Dreyers Fond til arbejde med projektet blandede bevægelser i kompositionsplanet.

1998

Tildelt kr. 150.000 af Statens Kunstfond til arbejde med projektet Arkitektur og Skikkelse, konkret og imaginær bevægelse.

1997

Tildelt Statens Kunstfonds 3 mdr. arbejdslegat til arbejde med projektet Arkitektur og Skikkelse, konkret og imaginær bevægelse.

1997

Tildelt kr. 550.000 af arkitektskolen fra resultatkontraktens særlige forskningsmidler i årene 1997-99, til arbejde med projektet Arkitektur og Skikkelse, konkret og imaginær bevægelse som filmværk (videoen 'spacebody actual virtual') og som tekst/ refleksion (hjemmesiden http://www.spacebody.dk/).

1988

Tildelt Statens Kunstfonds 3-årige arbejdsstipendium, på grundlag af ansøgning om støtte til projektet Arkitektur og Skikkelse.

 

Netværk/samarbejder

Udmyntet i foredrag, workshops, projektsamarbejder.

2009

DADIU-spiluddannelsesforløbet i KA-regi, teaseren spacewalking og forskningsprojekt og praktikforløb blandede bevægelser i kompositionsplanet. Foredrag, visning og diskussion.

2008-09

KA, forskningsinstitut 1, praktikforløb blandede bevægelser i kompositionsplanet. Bachelorstuderende Mads Alleslev Larsen og Emil Skibsted Tranæs, timelærere Anna Katrine Hougaard og Maya Lahmy, lektor Henrik Oxvig, professor Carsten Juul Christiansen og lektor Anders Abraham. Materialet publiceres i okt. 2009.

2007

KA afd.7, spacebody actual virtual. Foredrag, visning og diskussion.

2006

Chalmars Tekniske Højskole - arkitektur, spacebody actual virtual. Workshop v. Lena Hopsch.

2006

KA, afd. 6, undervisningsforløb/metaarkitektur laboratorium ved AVPD/Peter Døssing og Aslak Vibæk. Blandede bevægelser i kompositionsplanet og spacebody actual virtual. Foredrag, visning og diskussion.

2006

Bornholms arkitektforening, spacebody actual virtual. Foredrag, visning og diskussion.

2005

Århus arkitektskole, spacebody actual virtual. Foredrag, visning og diskussion.

2005

KA, Forskningens dag, spacebody actual virtual. Foredrag, visning og diskussion.

2005

KA, institut for planlægning, kursus: Body Culture in Urban Space. Spacebody actual virtual. Foredrag, visning og diskussion.

2005

Dansescenen, arkitektur og bevægelse, spacebody actual virtual. Foredrag, visning og diskussion.

2005-2008

Blandede bevægelser i kompositionsplanet. Udvikling af teaseren spacewalking i samarbejde med lydkunstner Jacob Kirkegaard og arkitekt spiludvikler Niels Damsgaard.

2004

KA afd.6, undervisningsforløb: rum og form/forestillinger om rummets konstituering i samarbejde med lydkunstner Jacob Kirkegaard og arkitekt spiludvikler Niels Damsgaard.

2003

Oplæg til arkitektur-musik eksperimentarium i samarbejde med Nordiske Musikdage.

2003             

KA, forskningsinstitut 1, faggruppen for teori og formgivning, tema: det åbne værk. Nyt kunstnerisk udviklings projekt igangsat under titlen blandede bevægelser i kompositionsplanet.

2003

KUA. Inst. for kunsthistorie, dans og teatervidenskab. Spacebody actual virtual, foredrag, visning og diskussion af video og refleksionsmateriale.

2002

KA, spacebody actual virtual, præsentation/premiere på video/værkdelen af projektet Arkitektur og Skikkelse, konkret og imaginær bevægelse.

2002

KA, forskningsinstitut 1, spacebody actual virtual, præsentation af skrift/refleksionsdelen af projektet Arkitektur og Skikkelse, konkret og imaginær bevægelse.

2001

Spacebody actual virtual, efterproduktion af video/DVD. Samarbejde med: klipper Marie-Louise Borbinggaard, lydkunstner og musiker Gert Sørensen, Thomas Hamann og Easy Film.

2000

Spacebody actual virtual, forproduktion af video/DVD. Samarbejde med: koreograf og danser Jytte Kjøbek, danser Mette Bødtcher, fotograf Nicolai Østergaard, computer consultant Jonas Drehn m.fl.. Studio Impire Stage, Nørgård Produktion.

2000-01

KA, forskellige afdelinger. Skitseopgaver i relation til Arkitektur og Skikkelse, konkret og imaginær bevægelse i samarbejde med koreograf og danser Jytte Kjøbek. 

1999

KA, afd.6. Arkitektur og Skikkelse, konkret og imaginær bevægelse, seminar i samarbejde med Henrik Oxvig og Karen Vedel, Inst. for kunsthistorie, dans og teatervidenskab KUA.

1997-2002

Arkitektur og Skikkelse, konkret og imaginær bevægelse. Udvikling af krop-rum bevægelser i projektet i samarbejde med koreograf og danser Jytte Kjøbek.

1994

SCI-Arc, Los Angeles. Body on the Edge - Architecture and embodyment. To seminarer/ forelæsningsrækker.

 

Værker

2009

Spacewalking. Teaser til blandede bevægelser i kompositionsplanet. Udgives som CD-rom i efteråret 2009.

2005

Spacebody actual virtual, videoværk. Foreløbig udgivelse på DVD - udgivelse på KA's forlag pågår.

2005

Spacebody actual virtual, http://www.spacebody.dk/, refleksioner og tilblivelsesstrategier.

1968-93

En række bygningsprojekter udført på egen tegnestue hhv. som tegnede projekter og som mindre bygningsværker.

 

Publikationer

2009

Blandede bevægelser i kompositionsplanet, praktikforløb. Institut 1, KA.

2008

Mixed Movement in the Composition Plane, p55-58. The problem of Interpretation. 5th Research into Practice Conference London, October 2008.

2008

Spacewalking. How to exchange capacities of the moving body and the shaping of architectural space, p186-195. Changes of Paradigms in the Basic Understanding of Architectural Research. Architectural research and the digital world. EAAE/ARCC Conference Copenhagen, June 2008.

2006

Arkitektur og Skikkelse, spacebody actual virtual, p132-135. Uddannelse, forskning og udstillinger 06, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole.

2006

2006: aktuelle kunstneriske udviklingsarbejder - ex: arkitektur og legemliggørelse, p238-239. Filosofi og arkitektur. I det 20. Århundrede.

2005

Architecture and Embodyment, p54-67. Tidsskriftet: Nordisk Arkitekturforskning, 2005/3: The Autonomy of Architecture? Artistic development Work.

2003

Arkitektur og skikkelse - konkret og virtuel bevægelse, Kårk nr. 4, p23-26.

1994

Arkitektur og Skikkelse, Arkitekten nr. 8, p264-267.

1993

Arkitektur og Skikkelse, notat.

1985

Om det uendeligt små og det uendeligt store i arkitekturen, forelæsningsrække og publikation udgivet med støtte fra Kunstakademiets arkitektskole.

 

Konferencer

2008

Research into Practice conferencen: The problem of Interpretation. London, October 2008. Indsendt paper og præsenteret Mixed Movement in the Composition Plane. Abstract publiceret. Paneldiskussion.

2008

EAAE/ARCC Conferencen: Changes of Paradigms in the Basic Understanding of Architectural Research. Copenhagen, June 2008. Indsent paper og præsenteret Spacewalking. Paper publiceret. Paneldiskussion.

2004

NOFOD/ nordisk forum for danseforskning, Reykjavik, kongres. Spacebody actual virtual

Foredrag, visning og rundbordsdiskussion om 'krop-rummets konstituering i interdisciplinær kunstnerisk skabelse'.

2000

NOFOD/ nordisk forum for danseforskning, Helsinki, kongres. Arkitektur og Skikkelse, konkret og imaginær bevægelse, udkast til spacebody actual virtual. Foredrag, visning og discussion.

 


Forskningsområder

  • Bygningskunst
  • Proces og metode
  • Æstetik og form