Billede af Bo Grönlund

Bo Grönlund

Arkitekt, Chalmers Tekniska Universiet, Göteborg. Forskerudd. ved Nordplan i Stockholm

20012013

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Curriculum vitae

Bo Grönlund - kort CV vedrørende bymiljø og tryghedsspørgsmål

 

arkitekt maa, Sprydet 59, DK3070 Snekkersten, tel. (+45) 49225181, mobil (+45) 40525181, CVR nr. 91095254

 

e-mail: bo.gronlund@vip.cybercity.dk, bo.gronlund@kadk.dk

 

Bo Grönlund er arkitekt og lektor emeritus ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen, Institut 3 Planlægning. Har i mange år arbejdet med urban design, byrumsforskning og urbanitetsspørgsmål. Ansat på Arkitektskolen fra 1971 frem til pensionering i 2012. Bo Grönlund var i de senere ansættesesår stedfortrædende institutleder og medarbejder ved Center for Byplanlægning, hvor han sammen med prof. Jens Kvorning stod or masteruddannelsen i strategisk planlægning. Kursuslærer og forsker vedrørende urbane projekter, rumlig syntaksanalyse, nyere byteori, m.m.

 

Bos urbanforskning er sammenfattet i udstillingen / udstillingskataliget 'Urban Odyssé' 2007

 

Bo Grönlund er medlem af Akademisk Arkitektforening, Sveriges Arkitekter og Foreningen af Byplanlæggere, Hovedstadens forskønnelse, Det Kriminalpræventive Råd, Den Trygge kommune, Det Svenske Tryghedsakademi, International CPTED Asociation og EU COST Action TU 1203 Crime Prevention through Urban Design and Planning.

 

Desuden egen virksomhed, der især fokuserer på trygt bymiljø. Blandt konsulentopgaver vedrører tryghedsspørgsmål kan nævnes Vollsmose i Odense, Gellerup i Århus, Kildeparken i Ålborg, Ballerup Bymidte, Skovlunde Bymidte samt Realdaniakonkurrencer i Fredericia og Farum sammen med bl.a. tegenstuen Effekt . Har desuden i de seneste ca. 15 år haft en omfattende seminar- og kursusvirksomhed.

Bo har længe været med i arbejdsgrupper om tryghedsspørgsmål under Dansk Standard og det europæiske CEN og har været medforfatter og/eller sparringpartner på udarbejdelsen af følgende rådgivningspublikationer:

 

Dansk Standard

- DS/INF 470:2004 (revideret udgave af  DS/R 470:1990) Anvisning for teknisk forebyggelse af vold

og hærværk

- DS 471:1993 Teknisk forebyggelse af indbruds-kriminalitet (også om belysning)

- DS/INF 471:2000 Anvisning for teknisk forebyggelse af kriminalitet i bycentre og butikscentre

 

Det Kriminalpræventive Råd

- Kriminalpræventiv boligprojektering, publikation 036

- Trygge boligområder, publikation 050

- Veje til tryghed, publikation 072

 

På svensk:

- Bo Tryggt 05, Polismyndigheten i Stockholms Län, 2005

- Brott, bebyggelse och planering, Boverket 1998

 

Europæisk

-CEN TC 325 Prevention of Crime by Urban Planning and Building Design

Forskningsområder

  • By
  • Teori og filosofi