Trygga gatu- och stadsrum

  Publications: Working paperResearch

  Abstract

  Inlägg på Sydplandagen i Lund 7. november 2001: Kvalitet i den byggda miljön - vad säger forskningen? Trygga gatu- och stadsrum som socialt fenomen? Antiurban stadsplanering/antiurbant byggande. A. Befolkningsproblem i det offentliga rummet - exempel på fysiska miljöproblem, som kan leda till otrygghet. B. Dårlig överskådlighet - exempel på fysiska miljöproblem, som kan leda till otrygghet. C. Dårlig kontakt mellan människor i hus och gatu-/stadsrum- exempel på fysiska miljöproblem, som kan leda till otrygghet. Några bakomliggande orsaker till många otryggt byggda miljöer. Forskning om trygga gatu- och stadsrum. Riktlinjer för byggande av trygga miljöer.
  Original languageSwedish
  Place of PublicationLund
  Number of pages4
  Publication statusPublished - 2001

  Artistic research

  • No

  Cite this